Beoordelingsformulier 2016 Panel Relevantie samengesteld door

advertisement
Beoordelingsformulier 2016 Panel Relevantie samengesteld door
de Oogvereniging ten behoeve van
Versie 1 oktober 2015
Projectnummer: UZ 2016 Naam hoofdaanvrager:
Naam groepsleider:
Naam universiteit/instituut:
Titel onderzoek:
A. Onderwerp en opzet van de studie
1. Welke aandoening is onderwerp van de studie?
Antwoord:
Niet van toepassing of
….
2. Welk onderdeel van het oog is onderwerp van de studie
Antwoord:
Niet van toepassing of
….
3. Onderwerp van de studie (meerdere antwoorden mogelijk)?
Ontstaan
Epidemiologie
Risicoanalyse
Behandeling
Anders, te weten:
4. Opzet van de studie (meerdere antwoorden mogelijk)?
Kliniek
Genetica
Microbiologie
Celbiologie
Anders, te weten:
Preventie
Immunologie
5. Organisatie van de studie (meerdere antwoorden mogelijk)?
Retrospectief
Prospectief
Niet van toepassing
Diermodel
Menselijk Weefsel
Software devel.
Equipment testen
Toelichting:
B. Relevantie
1. Prioriteiten onderzoeksagenda cliëntenperspectief 2014-2015
Sluit het onderzoek aan bij de onderzoeksagenda vanuit cliëntenperspectief?
ja
nee
Toelichting:
2. Hoeveel patiënten zijn er in Nederland? Antwoord:
Toelichting:
3. Hoeveel zijn er daarvan blind of slechtziend (va<0.3)? Antwoord:
Toelichting:
4. Wanneer zijn de resultaten beschikbaar/toepasbaar?
Binnen 5 jaar
Na 5 jaar
Toelichting:
5. Relevantie voor patiëntengroep (uit criteriawaaier PGO-support)
Bruikbaarheid resultaat:
Nauwelijks
Behoorlijk
Zeer
NVT of NTB
Verbetering zorgverlening:
Nauwelijks
Behoorlijk
Zeer
NVT of NTB
Bezwaarlijke behandeling:
Nauwelijks
Behoorlijk
Zeer
NVT of NTB
Toelichting:
Beoordelingsformulier 2016 – Panel Relevantie
6. Op welke wijze past het onderzoek in eerder of elders gedaan onderzoek? (zie B2)
Antwoord:
7. Financiën
Totaal benodigd:
Aangevraagd via UitZicht:
Andere bronnen:
Eigen investering:
Toelichting:
C. Patientenbijsluiter
1. Worden patiënten/deelnemers aan de studie geïnformeerd?
Vooraf:
Ja
Nee
Achteraf:
Ja
Nee
Eventueel toelichting (over de wijze waarop):
2. Worden patiëntengroepen/organisaties bij de studie betrokken?
Studieopzet:
Ja
Nee
Implementatie:
Ja
Nee
Eventueel toelichting (over de wijze waarop):
3. Op welke wijze worden patiëntengroepen/organisaties geïnformeerd?
Patientenmedia:
Ja
Nee
Algemene media:
Ja
Nee
Eventueel toelichting (over de wijze waarop):
4. Het Panel Relevantie merkt jegens de fondsen op het punt van patiëntenbejegening het
volgende op:
D. Beoordeing
Deze aanvraag wordt door het Panel Relevantie beoordeeld met
(maximaal 3): ✩✩✩ sterren
Toelichting:
Gezondheidswinst
Beste handeling (met minste bijwerkingen)
Binnen 5 jaar resultaat
Oorzaak van aandoening gericht op genezing
Ratio omvang onderzoek / doelgroepgrootte
Zicht op implementatie resultaat
max 5 punten
max 4 punten
max 1 punt
max 5 punten
max 3 punten
max 2 punten
Totaal aantal behaalde punten:
2
Download