Filippenzen - 2 - Salvation of all

advertisement
F6
Filippenzen – 6 1:2-3
Heer Jezus Christus
zoals er ook vele goden en heren zijn…..
één lichaam
(Kolossenzen 3:15)
één geest,
(1 Corinthiërs 12:13)
één verwachting van jullie roeping (1 Thessalonicenzen 4:15-18)
één Heer
(1 Corinthiërs 8:6)
één geloof (Efeziers 1:15)
één doop
(1 Corinthiërs 12:13)
één God en Vader van allen (1 Corinthiërs 8:6)
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
….het woord dat Hij zond aan de zonen van Israël, waardoor Hij vrede
verkondigt door Jezus Christus; Hij is Heer van allen Handelingen 10:36
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
vrede van de Heer:
….eenheid van de geest te bewaren met de band van de vrede:
Efeziërs 4:3
F6
F6
Genade voor jullie en vrede
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
‫ליהוה הישׁועה‬
de redding
aan-IEUE
de redding aan de HEER;
voor Uw volk Uw zegen Psalm 3:8
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
‫יהוה ישׁע‬
redden
IEUE
word-zijn-de-was
IEUE-Redder
HB: Jehoshua
zal-zijn-redder
‫יהושׁע‬
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
Boek van generatie (genesis) van
JEZUS Christus, zoon van David,
zoon van Abraham - Mattheüs 1:1
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
David tot
koning gezalfd
…. evangelie van God…… ten aanzien van Zijn Zoon, die,
overeenkomstig het vlees geworden is uit het zaad van David, die
bewezen is Gods Zoon te zijn in kracht overeenkomstig de geest van
heiligheid door opstanding van doden
Romeinen 1:1-3
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
Herinner je Jezus Christus, Die opgewekt is uit de doden, Die uit
het zaad van David is, in overeenstemming met mijn evangelie
2 Timotheüs 2:8
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
Jezus:
….en je zult het de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk
redden van hun zonden
Mattheüs 1:21,25; Lucas 1:31; 2:21
F6
Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en
van de Heer Jezus Christus
Filippenzen 1:2
Jezus:
….en er is geen andersoortige Naam onder de hemel aan de mensen
gegeven, waardoor wij gered moeten worden
Handelingen 4:10-12
F6
De Naam van Jezus – Jesaja 9:6
en men noemt zijn naam:
Wonderlijk – (HB: pla (pele) geweldig, wonderbaarlijk)
Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst
Naam: enkelvoud  altijd IEUE, hier: wonderlijk (Richteren 13:18)
titel = raadsman,
LXX (Griekse vertaling) heeft:
raad ipv raadsman
boodschapper ipv God
brengen ipv Vader
voornaamste ipv vorst
F6
F6
De Naam van Jezus – Jesaja 9:6
LXX (Griekse vertaling) heeft:
zal brengen ipv Vader
‫אביעד‬
eeuwige
Vader
‫אביא עד‬
toekomst
zal brengen
De Naam van Jezus – Jesaja 9:5,6
Concordante Vertaling*:
5. Want een jongen, Hij is ons geboren,
een zoon, Hij is ons gegeven,
en de vorstelijke macht zal op Zijn schouder zijn;
aan de meester zal Hij raad brengen
en aan de vorstelijke macht, vrede
6. aan de toename van de vorstelijke macht,
en aan de vrede (zal) geen einde (zijn),
op de troon van David, en over zijn koninkrijk
om het gereed te maken
en het te steunen
in gericht en in gerechtigheid,
verder en in de toekomstige eon.
de ijver van IEUE van de legermachten zal dit doen
*voorlopige CV; met het oog op de bestaande Engelse en Duitse CV
F6
F6
Want dit weet ik: dat na mijn
vertrek zware wolven bij jullie
zullen binnenkomen, die de kudde
niet sparen;
en dat uit jullie eigen midden
mannen zullen opstaan die
verdraaide* dingen spreken om de
discipelen weg te trekken achter
zich aan.
Handelingen 20:28,29
* Romeinen 16:17,18; Galaten 3:1;
Kolossenzen 2:16-23; 1 Timotheüs 4:1; 6:20
Vader en Zoon
in opperzaal spreekt
de Heer Jezus bijzonder
Jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie gezegd heb: Ik ga heen
maar kom weer naar jullie toe. Als jullie Mij zouden liefhebben,
zouden jullie je verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar
de Vader; want Mijn Vader is meerder (dan) Ik.
Johannes 14:28
F6
De Naam van Jezus wel,
de Naam IEUE niet in Griekse Schrift?
Ik-ben-zijn-de-was-is-Redder:
Jezus,
Hij Die is, was en Die komt
Openbaring 1:4,8
Hij Die is en Die was
Openbaring 11:15; 16:5
F6
Download