Buitenlandse IBAN`s worden nog niet door alle Nederlandse

advertisement
Buitenlandse IBAN’s worden nog niet door alle Nederlandse
bedrijven geaccepteerd
Op 1 augustus 2014 is Nederland over op IBAN. De overgang naar een uniforme Europese
betaalmarkt (SEPA) is dan wettelijk een feit. Met dit internationale bankrekeningnummer is
het mogelijk zowel betalingen binnen Nederland, als naar verschillende Europese landen te
doen. Het is een belangrijke stap in de harmonisatie van het eurobetalingsverkeer binnen
Europa. Het komt soms voor dat een buitenlandse IBAN door een Nederlands bedrijf of
organisatie niet wordt geaccepteerd. Bijvoorbeeld op een machtingsformulier voor een
automatische incasso.
De opbouw van IBAN verschilt van land tot land. Dat sommige bedrijven in Nederland en het
buitenland een IBAN uit een ander land niet accepteren kan verschillende redenen hebben. Zo
zijn nog niet alle bedrijven voldoende op de hoogte van de Europese wetgeving ten aanzien
van IBAN, of is bedrijfssoftware nog niet aangepast om buitenlandse IBAN’s te verwerken. Ook
moeten in sommige gevallen de voorwaarden worden aangepast om buitenlandse IBAN’s te
kunnen accepteren.
De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor dit
onderwerp, en zal dit op Europees niveau adresseren. DNB wil daarbij meer inzicht in de
daadwerkelijke omvang van het probleem dat buitenlandse IBAN’s worden geweigerd. In
Nederland is hiervoor het meldpunt IBAN-discriminatie ingericht. Dit meldpunt zal informatie
over het weigeren van buitenlandse IBAN’s verzamelen. Daarnaast zal zij bedrijven,
instellingen en organisaties informeren over de verplichting tot het accepteren van IBAN’s uit
alle EU-lidstaten.
Heeft u een klacht over de weigering van buitenlandse IBAN’s in Nederland of in een van de
andere lidstaten, laat u dit dan weten via [email protected]
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards