Het College

advertisement
Het College
Gelet op de aanvraag van de NV All Chemie Belgium, Europaweg 4 te 3560 Lummen, voor het verder
exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van verven, coatings en chemische
aanverwanten
- (rubriek 3.4.1.a. - klasse-3) het lozen van max. 0,02 m³/u en 173m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig
van de laad- en losplaatsen in de openbare riolering (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 4.1.3. - klasse-1) inrichting voor de productie van verven, coatings en chemische
aanverwanten met gebruik van mengers, kogelmolens en zandmolens met een totaal vermogen van
814,64 kW (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 843,07 kW);
- (rubriek 4.5. - klasse-2) opslag van 50 ton bedekkingsmiddelen (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 12.2.1. - klasse-3) een transformator van 630 kVA (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 12.3.1. - klasse-3) 4 heftruckladers van elk 9500 VAh – totaal 38.000 VAh
(hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 16.3.1.1. - klasse-3) 5 compressoren van resp. 2x 15 kW, 2x 4 kW en 1x 10 kW – totaal
48 kW (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 17.3.2.3° - klasse-1) opslag van max. 23.396 kg, waarvan 22.639 kg giftige stoffen en
757 kg ton zeer giftige stoffen (hernieuwing en uitbreiding, er is vergunning voor 8.852 kg);
- (rubriek 17.3.3.3. - klasse-1) opslag van 273.187 kg, waarvan 2.417 kg oxiderende, 101.200 kg
schadelijke, 1.770 kg corrosieve en 167.800 kg irriterende stoffen (hernieuwing en verandering, er is
vergunning voor 357.969 kg);
- (rubriek 17.3.4.3. - klasse-1) opslag van 176.783 liter P1-producten, waarvan 8.983 liter zeer licht
ontvlambare vloeistoffen en 167.800 liter licht ontvlambare vloeistoffen (hernieuwing en verandering,
er is vergunning voor 197.600 liter);
- (rubriek 17.3.5.3° - klasse-1) opslag van 107.900 liter P2-producten (hernieuwing en verandering, er
is vergunning voor 178.832 liter);
- (rubriek 17.3.6.1° - klasse-3) opslag van 3.000 liter P3-producten, waarvan 2.500 liter mazout in een
bovengrondse houder (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 6.000 liter);
- (rubriek 17.3.7.1° - klasse-3) opslag van 9.000 liter P4-producten (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 17.3.8.2° - klasse-2) opslag van 8.581 kg milieugevaarlijke stoffen (hernieuwing en
uitbreiding, er is vergunning voor 400 kg);
- (rubriek 21.3. - klasse-2) opslag van 45 ton kleurstoffen en pigmenten (hernieuwing en verandering,
er is vergunning voor 50 ton);
- (rubriek 24.4. - klasse-3) 4 labo’s voor kwaliteitscontrole en R&D (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 29.5.2.1.a. - klasse-3) een werkplaats met gebruik van toestellen met een totaal vermogen
van 27,8 kW (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 43.1.1.a. - klasse-3) een verwarmingsketel van 530 kW, een condensatieketel van 460 kW
en een verwarmingsketel van 90 kW – totaal 1.080 kW (hernieuwing, reeds vergund);
- (rubriek 59.14.1° - klasse-2) een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 1.000 ton
(uitbreiding, nieuwe rubriek)
op de percelen gelegen Lummen, Europaweg 14,
kadastraal bekend Afdeling 1 Sectie A nr. 278/C2 van het kadaster van Lummen
Gelet op artikel 35,3.b van het Vlarem.
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar betreffende de exploitatie van deze
inrichting werd ingediend.
Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied volgens het bij koninklijk besluit van 3 april
1979 goedgekeurde gewestplan Hasselt-Genk.
BESLUIT
Artikel 1.- De voorliggende milieuvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen
van een inrichting voor de productie van verven, coatings en chemische aanverwanten door de NV All
Chemie Belgium, Europaweg 14 te 3560 Lummen, gunstig te adviseren op voorwaarde dat er wordt
voldaan aan de vergunningsvoorwaarden zoals bepaald in Vlarem II.
Artikel 2.- Dit advies over te maken aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie.
Download