Stel De FET voor

advertisement
STEL DE F.E.T. VOOR
De FET is een krant die gesticht was door de VEV (Vlaams Economisch
Verband ≠ VBO: Verband van de Belgische Ondernemers). De uitgever van de
FET is een naamloze vennootschap. De krant bestaat uit verschillende
rubrieken:
Eerst en vooral de rubriek "Binnenland": op deze pagina's van de FET
krijgt men elke dag politiek actualiteit met nadruk op de economische en
financiële kanten van het beleid. Er wordt ook aandacht besteed aan alle
maatschappelijke relevante thema's. Zowel op het nationale als op het
regionale vlak.
Ten tweede bestaat er de rubriek "Buitenland" waarin de nadruk op de
economische ontwikkeling in de buurlanden, op de Europese Unie, op de EMU
(Europese Monetaire Unie), en op de grote handelsblokken (Verenigde Staten
en Japan) ligt.
In de derde rubriek "Aspecten" brengt de krant duiding en opiniering
bij
belangrijke
maatschappelijke,
financiële,
economische
en
bedrijfseconomische trends en fenomenen.
In "Financiën", kan men over de financiële wereld in zijn ruimste
betekenis lezen. Er komen zowel financiële instellingen aan bod, als de
grondstoffen en aandelenbeurzen (titres= actions boursières), de valuta en
obligatiemarkten (marché monétaire et des devises), en alle producten en
ontwikkelingen die daarmee verband houden.
De voorlaatste rubriek is "Bedrijven en Sectoren" waar men nieuws uit
het bedrijfsleven van zowel beursgenoteerde bedrijven als private
ondernemingen vindt. De nadruk ligt vooral op de Vlaamse en Belgische
ondernemingen maar ook op de belangrijkste internationale ondernemingen.
De laatste rubriek is "Financiële Markten". Men krijgt daar dagelijks 15
pagina's koersinformatie met onder andere alle marktcommentaren, de
koersen van alle Belgische en buitenlandse aandelen en obligaties.
Al wat sport, horoscoop, TV programma's en alledaagse gebeurtenissen
betreft is niet aan te treffen in de FET. Volgens verschillende weekedities
bestaan er speciale katernen:
 "Eurotijd": Elke eerste dinsdag van de maand is er over de Euroobligaties te lezen.
 "Aandelen tijd": Komt twee maal per maand voor en bevat tabellen
over aandelen uit Belzo, AEX 25 en Euro Top 100 en diepgravende
redactionele pagina's en grafieken.
 Een keer per maand vindt men ook "Fondsentijd" in de FET, dat is een
overzicht van alle beleggingsfondsen volgens rendement en per
categorie.
 "Tijd Cultuur" is de cultuur krant van Vlaanderen.
 "KMO tijd" antwoord op de vragen waarmee een KMO (Kleine en
Middelgrote Onderneming) geconfronteerd wordt.
 Dan bestaat er "Zaterdagtijd", een wekelijkse bijlage met portretten
van mensen in de actualiteit, kunst & antiek, personal finance,
culinaire tips, enz...
 "De laatste bijlage is "Vacature" dat uit personeeladvertenties
bestaat.
De FET is dus een krant die voor tamelijke opgevoede personen
bestaat en waarin men vooral over economische zaken kan lezen.
Download