PowerPoint-presentatie

advertisement
SNOEIEN BOSPLANTSOEN
Samenstelling bosplantsoen
 Een samenstelling van verschillende (houtige) soorten.
Inheems & exoot
 Struiken
 Bomen van:
o 1e grootte 15m>;
o 2e grootte 8/15m;
o 3e grootte tot 8 m.
Samenstelling bosplantsoen
 Een samenstelling van verschillende (houtige) soorten.
Inheems & exoot
 Struiken
 Bomen van:
o 1e grootte 15m>;
o 2e grootte 8/15m;
o 3e grootte tot 8 m.
Functie bosplantsoen
 Camouflage / verstoppen
 Natuurwaarde / ecologie / verbindingszones
 Houtoogst / brandhout
 Recreatie / belevingswaarde
 Ballenvanger / sportvelden
 Geluidsisolatie / woonwijken
 Zichtlijnen
Voorbereiding onderhoud bosplantsoen (1)
Wat heb ik? (Functie)









Inventarisatie van plantensoorten
Afmetingen
Menging
Ruimte ten opzichte van beplanting
Kern, mantel, zoom
Grondsoort, bodemsoort en waterhuishouding.
Is de functie vastgesteld?
Is de functie duidelijk te herkennen?
Voldoet de beplanting nog steeds aan de functie?
Voorbereiding onderhoud bosplantsoen (2)
Wat wil ik? (Eindbeeld)
 Eigenschappen van het sortiment
 Onderlinge concurrentiekracht. Je keuze is daarbij
afhankelijk van de afmeting van het beplanting vak.
Voorbeeld: Beschutting rond voetbalveld
 10m brede beplantingstrook
 sterke struikvormers met gelijkwaardige groeikracht.
Ze mogen niet gehinderd worden door te veel
boomvormers
Voorbereiding onderhoud bosplantsoen (3)
Wat moet ik? (Beheer)
 Zorgen voor dichte beplanting, concurrenten wegnemen
 Brede en hoge groei mogelijk bieden.
Eindbeelden van bomen
• Bomenrij
• bosje
• Boomgroep
• Solitair
• Laan
Eindbeelden gemengd
 Randstruweel
 Bomenrij met struik
 Struik met af en toe boom
 Bos met struiken onderbegroeiing
Bijzondere vormen
• knotbomen
• Leivormen
• (vlecht) Heggen
Beheer
 Als beginsituatie en eindbeeld bekend zijn, dan is er een
beheersplan te maken.
 Het eindbeeld kan soms bijgesteld worden………… waarom?
Functie, eindbeeld, beheer?
Geen beheer = successie
Snoeiwijzen
Wel beheer
Aanplant, meer
dan overblijft.
Concurrentie strijd
Wijker / blijver.
Licht, water en
voeding
Wel beheer
Wijker / blijver.
1x in de 3 a 5 jaar
dunnen
Eindbeeld!!
Verkeerde beplanting
Met de keuze van de beplanting moet je rekening houden met:




Bodem;
Water;
Licht;
Plantverband/afstand niet goed.
Wanneer een van bovenstaande zaken niet op orde is heb je
kwijnende planten
Plantverbanden
Geen beheer = successie
EINDE
Download