Interieurbeplanting: contractvormen en kosten

advertisement
5.
Interieurbeplanting:
contractvormen en kosten
Interieurbeplanting wordt in diverse contractvormen aanbesteed
opgeleverd.
De belangrijkste kostenelementen zijn:
 Aanschaf van beplanting, potten/containers, substraat
bewateringssysteem en eventueel lichtarmaturen;
 Onderhoud in contractvorm naar keuze;
 Vervanging van beplanting;
 Aanlegkosten.
Aanschaf en aanleg
De factoren die de aanschaf van beplanting en bijbehorende materialen
bepalen zijn de omvang en hoogte van de plant, de soort, de kwaliteit van de
potten of containers, de bodemcultuur en de toepassing van de beplanting,
denk aan beplanting in een wand of border. De aanleg van interieurbeplanting
vereist soms specifieke maatregelen. Als de beplanting in een wand of border
moet komen, zijn er constructieve maatregelen nodig. Soms vragen de energieen watervoorzieningen aanpassingen.
Onderhoud en contractvormen
Er zijn verschillenden contractvormen denkbaar, afhankelijk van de wensen van
de klant. De meest voorkomende contractvormen zijn:

Leasecontract
De interieurbeplanter verhuurt de planten aan de klant/afnemer. De
leaseprijse is inclusief het volledige onderhoud en de vervanging van de
planten. De klant heeft geen investeringskosten. Diverse factoren zijn van
invloed op de leaseprijs, zoals de plant- en materiaalkeuze, de intensiteit
van het onderhoud en de kwaliteit van omgeving van de beplanting.

Verzorgingscontract
De klant/afnemer koopt de beplanting van de interieurbeplanter en sluit een
apart contract voor het onderhoud. De periodieke vervanging van de
beplanting is in deze contractvorm niet geregeld. Diverse factoren zijn van
invloed op de verzorgingsprijs, zoals de plantsoort, de intensiteit van het
onderhoud en de kwaliteit van omgeving van de beplanting.

Volledig onderhoudscontract
De klant/afnemer koopt de beplanting van de interieurbeplanter en sluit een
volledig contract af voor onderhoud en periodieke vervanging van de
beplanting. Afhankelijk van de kosten en kwaliteit van de aangeschafte
beplanting en de afschrijvingstermijn, wordt een contract afgesloten voor
drie tot zes of zelfs twintig jaar.
Vervanging
Binnenbeplanting is af en toe aan vervanging toe. Hoe vaak een plant
vervangen moet worden hangt af van de groeicondities, de kwaliteit van het
onderhoud en de kwaliteit en resistentie van de plant. Binnenbeplanting is bij
goed onderhoud en normale omstandigheden minimaal vijf jaar vitaal.
Download