Proces van slachten via de gesloten methode is door Hans Krudde

advertisement
Op de Walnoothoeve van Geert en Joke van der Kaa wordt het gevogelte op de traditionele ‘gesloten
slachtmethode’ geslacht en verwerkt. In het kort komt het erop neer dat de kip na het verdoven en
verbloeden slechts ontdaan wordt van het darmstelsel en de veren en vervolgens enkele dagen in de
koeling kan afsterven. Door deze methode blijven de karkassen beter en langer houdbaar en
bovendien zorgen enzymen er tijdens het afsterven voor dat de malse vleessmaak behouden blijft.
De gesloten slachtmethode stapsgewijs:
1
2
3
1.de kip moet vooraf minimaal 8 uur vasten maar krijgt wel drinkwater
2.verdoving dmv een elektrisch schokje
3. verbloeden via de halsslagader door een messteek in de bek
4
5
6
4. plukklaar maken in een broeibak (52 graden, ca. 4 min.) en grove pluk met de hand; mn de
slagpennen en de veren rond de cloaca en
5. uitdrukken van de darminhoud
6. verwijderen van het gehele darmstelsel via de cloaca mbv een speciale haak
6aVerwijderen van darm en
7 plukken in plukmachine
8 laatste veren met de hand
9. ‘haren’ verwijderen met de gasbrander -10 kip (zonder veren en darmstelsel) gaat in de koeling (2
graden) gedurende 1 tot 14 dagen om af te sterven
11. verwerking van de kip uit de koeling;
-
verwijderen kop en poten
losmaken nek en krop ruimte maken in buikholte/verwijderen alle
inwendige organen en één keer
(tekst en fotografie: Hans Krudde)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards