Orgaan Hormonen Functies

advertisement
Hormonen
Orgaan
Hormonen
Functies
Hypothalamus
Releasing and releaseinhibiting hormonen
Groei hormonen (GH)
Reguleren secretie van anteriore hypofyse hormonen
Anteriore
hypofyse klier
Adrenocorticotropic
hormonen (ACTH)
Thyroid stimulating hormone
(TSH)
Prolactine
Follikel stimulerende
hormoon (FSH)
Luteinizing hormoon (LH)
Posterioire
hypofyse klier
Pijnappelklier
Thymus
Schildklier
Bijschildklier
Bijnier cortex
Bijniermerg
Antidiuretisch hormoon
(ADH)
Oxytocine
Melatonine
Thymosine
Schildklierhormonen
Calcitonine
Parathyreoïd hormoon (PTH)
Aldosteron
Cortisol / corticosteron
Androgenen
Epiniphrine
Essentieel voor groei, stimuleert bot groei en zacht weefsel groei, reguleert eiwitten, vetten en
carbohydraat metabolisme.
Stimuleert glucocorticoïd afgifte door de bijnier cortex
Stimuleert afgifte van schildklierhormonen door de schildklier
Stimuleert de ontwikkeling van borsten met melkafgifte door de borstklieren
Vrouwen: stimuleert groei en ontwikkeling van de follikels, oestrogeen afgifte
Mannen: stimuleren testosteron afgifte door de testis.
Vrouwen: stimuleert ovulatie, transformatie van de follikel in het gele lichaam, afgifte van
oestrogeen en progesteron
Mannen: stimuleert afgifte testosteron door de testis
Verlaagt de urine afgifte door de nieren, promoot samentrekking van de bloedvaten
Vrouwen: stimuleert baarmoedercontracties en het laten schieten van de melk door de
borstklieren
Reguleert biologisch ritme door dag-nacht cyclus
Stimuleert snelle toename en functie van T-cellen
Verhoogd de metabolische snelheid, die nodig is voor normale ontwikkeling
Promoot calcium afzetting in bot, verlaagd het bloed niveau van calcium
Promoot calcium vrijlating van het bot, calcium adsorptie door de darmen en calcium
reabsorptie door de nieren: verhoogt calcium bloed niveau, stimuleert vitamine D3 synthese
Stimuleert sodium reabsorptie en potassium afgifte door de nierbuisjes
Promoot katabolisme van eiwitten en vetten, verhoogd glucose bloed niveau, past zich aan
aan stressmomenten
Zorgen voor zin in seks
Stimuleert vluchten-vechten respons
Alvleesklier
Insuline
Glucagon
Somatostatine
Testis
Androgenen
Ovarium
Oestrogenen
Progesteron
Chorionische gonadotropine,
oestrogeen, progesteron
Artial natriuretic peptide
(ANP)
Erythropoietine
Gastrine
Secretine, CCK, GIP
Placenta
Hart
Nieren
Maag
Dunne darm
Lever
Huid, lever,
nieren
Insulin-like growth factor
(IGF)
1,25 – dihydroxy vitamin D3
Verlaagt glucose niveau van het bloed, opslag van energie door het bevorderen van witten,
triglyceride en glycogeen synthese
Verhoogt glucose niveau van het bloed, mobiliseert energie door gluceogenese en
glycogenolyse te bevorderen
Remt de afgifte van alvleesklier hormonen, reguleert energie door digestie en adsorptie van
nutriënten door maagdarmstelsel
Nodig voor de spermaproductie, stimuleert zin in seks, zorgt voor ontwikkeling secundaire
geslachtskenmerken
Nodig voor ontwikkeling follikels, zorgt door ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken
Promoot endometrium groei om de baarmoeder klaar te maken voor zwangerschap
Zorgt voor instandhouding gele lichaam, versterkt de acties van de hormonen die
afgescheiden worden door het gele lichaam.
Remt sodium reabsorptie door de nierbuisjes.
Stimuleert productie van rode bloedcellen in beenmerg
Stimuleert zuur afgifte door de maag en darm beweeglijkheid
Regulatie maagdarmstelsel beweeglijkheid en afgifte, regulatie exocriene afgifte door lever en
alvleesklier
Stimuleert bot en zacht weefsel groei
Promoot absorptie van calcium door de dunne darm
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards