PowerPoint-presentatie

advertisement
Je kan de kenmerken van de primaire, secundaire en tertiaire sector in
Indonesië beschrijven en verklaren.
Je weet dat de Centrum-Periferie tegenstelling binnen Indonesië vooral
zichtbaar is in de tegenstelling tussen Java en de buitengewesten.
Je weet dat de mijnbouw vooral op regionale schaal een belangrijke rol
speelt. (bijv in Aceh en West-Irian)
Je kan de plaats en functie van Indonesië in de wereldeconomie
beschrijven.
Indonesië is deel van Z-O Azië en heeft als zodanig op mondiale schaal
een perifere ligging, maar je kan betogen dat het op weg is naar een semiperifere status.
Je kan de veranderingen in de economie (economische sectoren) sinds
1980 beschrijven en verklaren als een gevolg van globalisering.
Ruilvoetverslechtering ↓
Export van grondstoffen
levert steeds minder op
terwijl de prijs van de
import (industrieproducten)
stijgt.
Importsubstitutie
Afhankelijkheid van handel /
import verminderen door het
beschermen en stimuleren van
de eigen industrie.
Voordelen van importsubstitutie:
-besparing van deviezen (buitenlands geld)
-Minder afhankelijk van buitenlandse leningen
-werkgelegenheid en de mogelijkheid tot het
opdoen van technische kennis.
Legale Indonesische gastarbeiders
Wat is de trend?
Verklaar de trend
m.b.v. de theorie
van Ullman.
Verklaar de ‘dip’
in 1997.
Jakarta: moderne tertiaire sector
De informele sector
Kenmerken van de informele sector:
-Wordt ook wel vluchtsector genoemd.
-niet-geregistreerd werk
-weinig kapitaal nodig
-arbeidsintensief
-eenvoudige technieken
-lage productiviteit
-onregelmatige werktijden
-onzekere inkomsten
Download