Valentinianus III: Ravenna, 2 juli 419

advertisement
Valentinianus III: Ravenna, 2 juli 419 - Rome, 16 maart 455
Flavius Placidus Valentinianus, bekend als Valentinianus III was keizer van het West-Romeinse Rijk
van 425 tot 455.
West-Romeins keizer
Periode: 425-455
Voorganger: Iohannes
Opvolger: Petronius Maximus
Tijdvak: Theodosiaanse dynastie
Staatsvorm: Dominaat
Medekeizer: Theodosius II (408-450)
Marcianus (450-457)
Gehuwd met: Licinia Eudoxia
Gouden medaillion met een portret van Licinia Eudoxia.
Hij was de zoon van veldheer en later keizer Constantius III en Galla Placidia, de zuster van keizer
Honorius en dochter van Oost-Romeins keizer Theodosius I.
Medaillon van Galla Placidia (rond 425)
Valentinianus was pas 6 jaar toen hij tot keizer gekroond werd als vervanger voor usurpator
Iohannes, en zijn taken als keizer werden overgenomen door zijn moeder. In 437 trouwde hij met
Licinia Eudoxia, de dochter van zijn neef Theodosius II, de Oost-Romeinse keizer. Hoewel hij nu
meerderjarig was had nog altijd weinig van doen met het rijk, generaal Aetius had veel macht.
Valentinianus wordt beschreven als een verwend jochie dat onder invloed raakte van
sterrenwichelaars en tovenaars, en had waarschijnlijk weinig zin of kunde om te regeren. Wel zorgde
hij, als fanatiek christen, ervoor dat de paus veel meer macht kreeg.
Tijdens de regeerperiode van Valentinianus ging het Romeinse Rijk sterk achteruit; veel provincies
werden door barbaren veroverd: Africa, belangrijk voor de graanvoorziening van het Romeinse
kerngebied Italië, werd veroverd door de Vandalen, in Hispania werden veel gebieden door de
Sueven ingenomen, en Gallië werd grotendeels verdeeld door Franken, Alanen, Visigoten en
Bourgondiërs. Zo bleven alleen nog Italia en de provincia Dalmatia onder bewind van Valentinianus.
Als enig lichtpuntje in de chaos tijdens zijn heerschappij wist echter wel generaal Aetius in 451 voor
het eerst Attila de Hun te verslaan.
In 454 echter liet Valentinianus Aetius vermoorden, mogelijk om wat meer echte macht naar zich toe
te trekken, maar in ieder geval na sterk aandringen van Petronius Maximus, een rijke patriciër die
meer macht wilde (en Valentinianus zou opvolgen). Het jaar daarop werd Valentinianus zelf
vermoord door voormalige troepen van Aetius (die zeer waarschijnlijk waren ingehuurd door
Petronius Maximus).
Download