Elmer in groep 3

advertisement
Elmer in groep 3
Muzikale ontwikkeling
Hanny van Rens
Les 1: kennismaking Elmer
• Starten met het verhaal Elmer…..
Kleuren gekoppeld aan instrumenten
Liedjes zingen
Blokfluiten!!!
Les 2: Olifantenoptocht
• Stamp, stamp….
Klap, stamp, klap, stamp
Ritmes: olifantenpoten
• Hard, zacht, zacht, zacht……
Met instrumenten
• Ervaren……
Blokfluiten!!!
Waarom is het belangrijk muzikale ontwikkeling
te stimuleren bij jonge kinderen?
• Muziek is een fundamenteel onderdeel
van onze cultuur en kan een grote rol
spelen in de opvoeding van een kind. Door
muziek leren jonge kinderen op een
unieke manier hun emoties op natuurlijke
en evenwichtige manier uit te drukken en
te communiceren met hun omgeving.
Bovendien helpt muziek het kind
motorische, sociale, cognitieve en
zintuiglijke vaardigheden op te bouwen.
EMM
• Volgend schooljaar mogen jullie kinderen
deelnemen aan blokfluitlessen verzorgd
door Hanny van Rens (EMM)…..
• Schrijf jullie kinderen in m.b.v. het
inschrijfformulier en bevorder zo hun
muzikale ontwikkeling…..
• Het zou fantastisch zijn!
Bedankt voor jullie komst!!
• Nu op naar de presentatie!
Download