infosessie hogerejaars 25 sept 2012

advertisement
FACULTEIT THEOLOGIE EN
RELIGIEWETENSCHAPPEN
Academiejaar 2012-2013
Infosessie hogerejaarsstudenten
25 september 2012
Scriptie en masterproef
• Scriptie 1: 5000 woorden
• Scriptie 2: andere promotor / andere
onderzoekseenheid – 7500 woorden
• Masterproef (Master) – volledig nieuwe tekst! –
20 000 woorden
• Masterproef (Advanced Master) – 25 000 woorden –
evtl. doorwerken op masterproef Master
(dan 40 000 – 50 000 woorden)
• Masterproef (Advanced Master: Praktische
theologie): stage en onderzoeksscriptie (17 500
woorden)
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
2
Scriptie en masterproef
•
• plagiaat !
thesismarkt (vrijdag 14-16u, 02.07)
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
3
Vakken : bachelor
• Bachelor: in keuzevakkenpakket ten minste
– (1) één klassieke taal,
– (2) een vak 'lezing van theologische teksten' in een klassieke of
moderne taal
– (3) een extra vak filosofie
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
4
Vakken: masterhervorming
• Enkele vakken zijn van naam veranderd maar hebben
vakinhoud behouden: geen tweede keer volgen
– Soms verhindert ISP dit automatisch
• Bvb. Prof. De Maeseneer, Theologische ethiek en spiritualiteit (= Religie,
zingeving en ethiek)
– Soms wordt dit niet automatische verhinderd: bij twijfel, vraag
docent
• Geen probleem wanneer vak ook van inhoud is
veranderd
• Bvb. Prof.Dillen, Pastorale zorg, begeleiding en gesprek (Pastorale Zorg)
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
5
Vakken : vakken Prof. Elkaisy
• Oplossing voor alle vakken (andere docent)
• Seminaries Christendom en islam (Engels en
Nederlands): 2de semester
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
6
India 2014
7
14
15
17
18
19
Indiareis 2014
wat?
1 maand India
• programma 2007, 2009 & 2012
– www.indiablog.be
• programma 2014 ~ programma 2012
– eén dag meer in Agra/Delhi?
– soepelheid
22
Indiareis 2014
wat?
• werkcollege India (4 studiepunten)
– lessen, lezingen,excursies,…
– paper
– eerste sem. 2013-2014
• studiereis (4 studiepunten)
– één maand India
– januari / februari 2014 (einde eerste week ex. – einde eerste
week tweede sem.)
– paper
23
Indiareis 2012
waarom?
• zie syllabus Werkcollege India (A05D9A),
doelstellingen
• zie syllabus Studiereis (A01D3B), doelstellingen
24
Indiareis 2014
wie?
• min. 15 – max. 20 deelnemers, nemen 8
studiepunten op in hun programma
• studenten tweede fase bach
• studenten derde fase bach
• studenten WIDR
• voorstel: ook master (na vk bach) en vk bach
25
Indiareis 2014
kosten?
• kostprijs (incl. visum, verzekering, reisgids):
+/- 2000 euro (maar)
• zakgeld / souvenirs: +/- 100 à 150 euro (+ reserve)
• materiaal, reispas, inentingen, malaria
• beurs (300-500 euro?)
26
Indiareis 2014
en verder?
• begin tweede semester: info-avond (verplichte
aanwezigheid)
• inschrijven in loop van tweede semester (voorschot)
• storting saldo: september & november 2013
• werkcollege vanaf oktober 2013
27
Canoniekrechtelijke graden
• Infovergadering:
– dinsdag 2 oktober, 13-14u, lokaal 02.07
25-09-2012
Infosessie voor hogerejaarsstudenten
28
Onderwijsaanbod
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/opleidin
gen/n/SC_51016912.htm
• Plichtvakken
• Keuzevakken
• Nederlands of Engels
• Canoniekrechtelijke graad in de godgeleerdheid
• Centrum voor Levende Talen
Scriptie en masterproef
• Scriptie
– Scriptie 1 (2e fase): OE A / Promotor B
– Scriptie 2 (3e fase): OE C / Promotor D
• Masterproef: geheel zelfstandig werk
• Lijst met onderwerpen
http://theo.kuleuven.be/page/verhandelingen/
• Richtlijnen
http://theo.kuleuven.be/nl/studenten/richtlijnen/
• Elektronisch indienen
https://theo.kuleuven.be/page/indienen_onderwerp/
Indalen SLO
• Bachelor
– Vakdidactiek
– Vakdidactisch seminarie
• Master
– Theologie, Religie, Onderwijs
• Certificaat: Vakdidactiek, vakdidactisch seminarie, TRO
ISP – IER – uurrooster: via Toledo
• ISP – IER – uurrooster
• Andere toepassingen op Toledo:
– Cursuspagina’s
– Webmail
Toledo hoofdscherm
Studentenhandleiding Toledo:
https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf
Toledo: ISP – IER – uurrooster
Individueel Studieprogramma
Hoofding van een ISP
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp
Individueel Studieprogramma:
Lay-out zoals in de programmagids
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp
IER
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/ier
Gepersonaliseerd uurrooster
Toledo: cursuspagina’s
Voorbeeld cursuspagina
Toledo: webmail
Webmail
Zelfstudie en examenspreiding
• Omwille van werk, overlapping  Faculteit
• Aanvraag voor zelfstudie en examenspreiding  via het
facultaire platform
http://theo.kuleuven.be/page/aanvraag_statuut/
• Steeds staven met attesten werkgever
([email protected])
• Intekenen voor examenmoment  via het facultaire
platform
https://theo.kuleuven.be/page/werkstudent/
Toledo: vakken in zelfstudie
Zelfstudiepakketten
Erasmusstudenten
• http://theo.kuleuven.be/uploads/file/onderwijs/socrates/
erasmusmatrix.pdf
• Opo’s Faculteit Leuven en opo’s Erasmusfaculteit die
zullen worden uitgewisseld
• Overleg met secretaris POC
• Terugsturen naar mevr. Dehaes.
Belangrijke data
• 10 oktober 2012: deadline ISP
• 18 oktober: deadline aanvraag zelfstudie &
examenspreiding
• 7 november: deadline indiening onderwerpen
scripties en masterproeven
• 7 januari 2013: deadline indiening papers
• 27 februari: deadline ISP tweede semester
• 28 februari: deadline aanvraag zelfstudie &
examenspreiding
Voorstelling UP
Meer info:
URL: http://www.kuleuven.be/up/
17
Studietrajectbegeleiding
• Informatie
• Leerprocesbegeleiding
• Ombudsdienst
• Gesprek
49
Contactpersonen
Dr. Frederiek Depoortere, studietrajectbegeleider/ombuds
Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz.
e-mail: [email protected]
URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvies
Mevr. Judith Cockx en mevr. Laura Tack,
studietrajectbegeleiders voor werkstudenten
email: [email protected]
29
Contactpersonen
Prof. dr. Wim François, secretaris POC en ISPverantwoordelijke
Voor alle vragen ivm ISP
e-mail: wim.franç[email protected]
Mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail
Prof. dr. Bert Broeckaert, programmadirecteur
e-mail: [email protected]
Mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail
29
Download