Verslag van activiteiten in De Paraplu 2014 Inloophuis De Paraplu

advertisement
Verslag van activiteiten in De Paraplu
2014
Inloophuis De Paraplu is bijna elke donderdag geopend van 10.00 – 16.00 uur. Daarop zijn enkele
uitzonderingen: Hemelvaartdag waren we gesloten en ook in de zomervakantie zijn we één dag dicht
geweest. De andere donderdagen in de zomervakantie waren we alleen ’s ochtends geopend.
Voor de Kinderkledingbank geldt hetzelfde.
Gemiddeld komen er 40 vrouwen per donderdag naar het inloophuis. Regelmatig nemen vrouwen hun
(jonge) kinderen mee naar De Paraplu.
Begeleiding en samenwerking
Elke donderdag is er de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het invullen van formulieren, het lezen van
lastige (lees: ambtelijke) brieven en dergelijke administratieve zaken. Ook is er steeds een luisterend oor en
komen vrouwen binnen voor een kopje koffie of thee.
Voor zeer veel verschillende situaties hebben we contact met andere instanties, zoals de IND, CVD, Leger
des Heils, Belastingdienst, Gemeente Rotterdam, Pastoraat Oude Wijken, Pameijer, Stichting MEE,
Gemeentelijke Kredietbank, Voedselbank, Stichting Timon, Humanitas, de wijkverpleegkundige,
Gebiedscommissie Noord, Bewonersorganisatie Blijdorp, Opvoedwinkel Twinkeltje, de Wijkagent,
basisscholen in de wijk en nog veel meer.
Soms gaat het om het gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor een probleem, soms voor het opkomen
van belangen van vrouwen, soms om een taalbarrière te slechten of aan de organisatie in kwestie duidelijk
te maken welke mogelijkheden De Paraplu en de Kinderkledingbank kunnen bieden aan cliënten. Ook
worden we regelmatig benaderd door dergelijke instanties om te ontdekken wat we samen kunnen doen
om de mogelijkheden van bewoners van de wijk te verbeteren.
Educatie
Bijna elke donderdag is er naailes voor gemiddeld acht vrouwen. Ze leren kleren maken (en repareren) voor
henzelf en voor hun kind(eren). Ondertussen zitten andere vrouwen te haken, te breien, te borduren en
anderssoortige creaties te maken.
Een keer per maand vervalt de naailes ten gunste van een themabijeenkomst. Aan de themabijeenkomsten
nemen gemiddeld vijftien vrouwen deel.
Voorbeelden van themabijeenkomsten in 2014:
- Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de gebiedscommissies.
Bijna alle politieke partijen gaven een presentatie over hun speerpunten. Vanuit de deelgemeente
werd voorlichting gegeven over de overgang van deelgemeente naar gebiedscommissie. In de
pauzes gingen de vrouwen en de politici met elkaar in gesprek. Deze bijeenkomst werd zeer goed
bezocht. Sindsdien is er ook regelmatig contact met een van de vicevoorzitters van de
gebiedscommissie.
- Duurzaamheid, milieu en afvalscheiding. Wat kun je zelf doen op dit vlak?
- Veiligheid. Voorlichting door de wijkagent.
- Opvoeden doe je samen. Hoe maak je gebruik van je netwerk, en hoe zorg je dat je een netwerk
hebt?
- Bloemen tekenen op stof.
Aan het begin van het jaar was er een serie schilderlessen, in dit geval over rituelen. Hieraan namen tien
vrouwen deel. Op 22 mei 2014 werd de serie afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waar de
schilderijen getoond werden, met de bijbehorende verhalen. Het eten werd die avond verzorgd door de
Surinaamse bezoeksters. De Paraplu zat vol met belangstellenden. Het was een zeer geslaagde avond.
In De Paraplu is een vrijwilligster die de vrouwen helpt met het oefenen van de Nederlandse Taal. Elke
donderdag helpt zij 2 à 3 vrouwen. Daarnaast is in januari gestart met het zelf verzorgen van Nederlandse
lessen. Elke vrijdag wordt door medewerkers van De Paraplu in drie groepen les gegeven in het gebouw van
de Prinsekerk.
Armoedebestrijding
Elke donderdag komen er klanten naar de Kinderkledingbank. Met een verwijsbon van instanties die inzage
hebben in hun financiële situatie mogen zij gratis uitzoeken wat zij nodig hebben. Uiteraard gaat dit om
kinderkleding- en schoenen, maar ook om andere materialen voor kinderen, zoals buggy’s, boxen,
kinderstoelen, badjes, potjes, speelgoed, boeken enz. Per donderdag komen er gemiddeld zeven klanten.
Veel vrouwen komen naar het inloophuis om hulp te krijgen bij allerlei financieel administratieve kwesties.
Een voormalig belastingambtenaar wijst hen de weg in het oerwoud van voorzieningen en toeslagen. Het
aantal vrouwen dat hij helpt is niet te tellen.
En verder
Begin september 2014 waren er twee heuglijke feiten:
1. We ontvingen bericht dat aan De Paraplu de ANBI-status is toegekend
2. We werden verrast met het bericht dat Stichting Ezer hun driejaarlijkse prijs dit jaar toekende aan
De Paraplu. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2000,- en een beeldje van een huisje dat licht
uitstraalt naar buiten. In november 2014 is de feestelijke uitreiking hiervan.
In september heeft fotograaf Sjaak Boot gratis portretfoto’s gemaakt van vrouwen die dit graag wilden.
Deze vrouwen ontvingen professioneel afgedrukte foto’s. Bijzonder was dat de foto’s een laag dieper lieten
zien dan een oppervlakkige voorbijganger zou zien. Je ziet het leven op de gezichten van de vrouwen. De
aanleiding voor het contact met de fotograaf lag in het feit dat de IZB een nieuwe folder wilde maken en
daarvoor foto’s nodig had van christenen die hun geloof in praktijk brachten. Dat zag Sjaak Boot in De
Paraplu.
Op 9 oktober 2014 werd de Kinderzwerfboekenkast feestelijk in gebruik genomen. Bewonersorganisatie
Blijdorp heeft het initiatief genomen om minimaal tien kinderzwerfboekenkasten te plaatsen op plekken
waar ouders en kinderen al regelmatig komen. De Paraplu werd benaderd om ook zo’n kast op te nemen.
Dat hebben we graag gedaan en er wordt al gretig gebruik van gemaakt.
We ontvingen vele giften, met name in natura. Verschillende particulieren en bedrijven schonken ons
kinderkleding en andere spullen voor de kinderkledingbank. Philips Avent en Difrax schonken zelfs veel
nieuwe artikelen, zoals speentjes, flesjes, tuimelbekers, handkolven en knuffels. Financiële giften werden
met name gedoneerd door (leden van) de Prinsekerk en de Rehobothkerk.
Maar het allerbelangrijkst zijn de vrouwen, die in De Paraplu komen. We merken dat ze een veilige plek
hebben gevonden, waar ze zich thuis voelen. We merken dat ook doordat de mond-tot-mond reclame veel
nieuwe bezoeksters oplevert. We zien dat veel vrouwen een groei doormaken. Op het gebied van
zelfstandigheid, kennis van de Nederlandse taal, het thuis voelen in de Nederlandse maatschappij,
participatie, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Er worden vriendschappen gesloten, en eenzaamheid
wordt doorbroken. Dat geldt helaas niet voor alle vrouwen, maar we blijven ons inzetten om bij te dragen
aan positieve resultaten.
Conclusie
Tot nu toe is 2014 een bijzonder jaar, met meerdere hoogtepunten. De Paraplu is een plek geworden die
goed bekend staat bij de bezoeksters en hun omgeving, bij vele instanties en organisaties, en ook bij de
leden van de kerken die De Paraplu hebben opgericht. Daar zijn we dankbaar voor!
Download