Ouderraad - Holtbanck

advertisement
Ouderraad
Rheden, 30 maart 2017.
Geachte ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 8 Mei t/m donderdag 11 Mei wordt de Rhedense Avond4daagse weer gelopen! Dit
is gelijk na de meivakantie.
Vanuit De Holtbanck wordt de Avond4daagse weer gecoördineerd door de OR. De OR verzorgt de
voor-inschrijving op school , de aan- en afmelding op het terrein, de ‘drankposten’ in het bos en de
medailles.
Net als vorige jaren lopen we 5 kilometer. NIEUW is de 2,5 km op maandag en donderdag.
De 10 kilometer wordt dit jaar niet vanuit school gecoördineerd; als je deze wel wilt lopen dan kun je
alleen aanmelden via de website van de avondvierdaagse. www.avondvierdaagserheden.nl. Je moet
dan ook zelf voor je eten en drinken zorgen.
Iedere avond wordt er gestart vanaf het terrein achter de kantine van V.V. Rheden, IJsselsingel 91.
Aanmelden kan vanaf 30 minuten voor aanvang
5 km
Kosten
Maandag
Start 18.45
Dinsdag
Start 18.45
Woensdag
Start 18.45
Donderdag
Start 18.30
2,5 km
€ 6,- p.p
€ 2,50 p.p
Start 18.45
Start 18.45
Samen lopen is veel leuker dan alleen! Dus als je je kind(eren) inschrijft via de school, lopen we ook
met zijn allen de route. Daarbij dragen wij het schoolshirt.
De OR wil, samen met school en jullie als ouders zorgen voor extra begeleiding per groep tijdens de
route! We hebben 1 ouder per klas per dag nodig.
Er komt per klas een inschrijflijst te hangen waar je jezelf kunt opgeven. Op donderdag 20 april
organiseren wij een kleine bijeenkomst voor de begeleidende leerkrachten en ouders om duidelijke
afspraken te maken. Tijd: 19.30 uur in De Knoest.
Net als voorgaande jaren ben je zelf verantwoordelijk voor je kind, zoals het gedrag in het bos en
zorgen dat er mee wordt gelopen met de correcte route. Wanneer je niet zelf kunt meelopen, regel
dan vervanging.
Vrijdagochtend 12 mei is er inloop tot 9.30 uur voor groep 1 t/m 8.
Na vrijdag 14 april a.s. kun je je kind niet meer via school inschrijven!
Met vriendelijke groeten,
De Ouderraad.
Inschrijfformulier Avond4Daagse Rheden.
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Ik doe voor de ……………….keer mee; ik loop de 2,5 / 5 km.
Ik zit in groep ………….
Het bedrag samen met het aanmeldstrookje in een gesloten envelop met naam aan de leerkracht
geven.
Download