Internationaal Project 2010-2011

advertisement
Internationaal Project
2010-2011
Rotary op Seyst
Dinsdag 25 mei 2010
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
1
Terugblik internationale
projecten
• Project in 2008-2009 En
Classe, Kongo Kinsjasa
• Project in 2008-2009
Sinam, Kisumu Kenia
• Project in 2007-2008
Run4Schools, Kaapstad,
Zuid Afrika
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
2
Voorstel internationaal project
2010-2011
•
•
•
Ondersteuning aan het Benares Onderwijsproject via de nederlandse
Stichting Benares Schoolfonds.
De stichting maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi,
India door: 1. individuele kinderen naar school te sturen met behulp van
Nederlandse schoolsponsors en 2. scholen voor kansarme kinderen te
ondersteunen
De Stichting Benares Schoolfonds werkt samen met het Ashray Social Centre
en ondersteunt drie scholen: Ashray school, Little Stars School en Jeevan
school. De drie scholen zijn opgericht voor de allerarmsten. Zonder hulp van
buitenaf kan geen goed, en gratis, onderwijs worden geboden.
“Ook de allerarmste kinderen
hebben recht op goed onderwijs:
een goed schoolgebouw, een
speelplaats, moderne schoolboeken, goede schoolbanken, een
uniform net als alle andere
kinderen in India, een
computerlokaal,
muziekinstrumenten.”
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
3
Onze bijdrage
•
•
•
•
•
€10.000 tot €15.000 afhankelijk van het binnenkomende sponsorgeld
Eventueel aangevuld met een bijdrage van het District of Rotary
International
Voor aanschaf van school boeken, meubilair en muziek instrumenten
Aan de Ashray School, Little Stars School en Jeevan School
Via de Nederlandse Stichting Benares Schoolfonds
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
4
Benares ook wel bekend als
Varanasi, is een stad in de
Indiase deelstaat Uttar
Pradesh. Ze bestaat al langer
dan 2700 jaar en is een van
de oudste steden ter wereld.
De stad ligt aan de heilige
rivier de Ganges.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
5
Organisatie
Stichting Benares schoolfonds
De stichting werd opgericht op 9 april
2003 met als doel: het bevorderen
van educatie en welzijn van
kansarme kinderen in India.
Bestuur:
Marien van Staalen, voorzitter
Conny van Staalen-van Leeuwen,
secretaris/penningmeester
Jacques Baartmans
Joep Baartmans-van den Boogaart
Jantine Unger
Alet Meurs
Theo van Pinxteren
“Uw steun is hun toekomst”
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
Ashray Social Centre
The founder of the Ashray Social Center
is Frans Baartmans (born in the
Netherlands in 1936). He was ordained a
Roman Catholic Priest of the Saint
Joseph's Society of Mill Hill in 196. He
studied Anthropology & Ethnic Theology
at the University of Nijmegen. Since
1979 Father Frans is with the Church of
Varanasi.
6
Ashray Social Centre
•
•
•
•
•
Het Ashray Social Centre biedt onderwijs
en gezondheidszorg aan de allerarmsten.
Het Ashray Social Centre ligt middenin de
sloppenwijk Nagwa. Het herbergt een
kleine kliniek en de Ashray school.
De Ashray school is bepaald geen
luxeschool; tafels en stoelen zijn er niet,
de kinderen zitten op de grond en
gebruiken hun schooltas als schrijftafel.
Maar het onderwijs is goed en daar gaat
het om.
De Ashray school biedt 100 kinderen
onderwijs tot en met klas 5 (= groep 7).
Stichting Benares Schoolfonds dekt alle
kosten van het onderwijs in het Ashray
Social Centre.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
7
Little Stars School
•
•
•
•
•
Deze 10-klassige Hindischool biedt aan ruim
400 kansarme kinderen onderwijs en aan 25
weesmeisjes opvang in haar hostel.
Little Stars School is in 2002 speciaal voor de
allerarmsten opgericht.
De school besteedt veel aandacht aan
kunstzinnige vorming: er zijn lessen in
muziek, dans, toneel en tekenen.
De school draait geheel op donaties, uit India
vaak in natura (bv. schoolmaaltijden), uit het
buitenland het broodnodige geld voor
salarissen, onderhoud gebouw, hostel en
schoolmaterialen.
Stichting Benares Schoolfonds sponsort op
Little Stars School de schoolkosten van 40
leerlingen, en betaalt de salarissen van twee
onderwijzers en de kosten van opvang in het
hostel van vier weesmeisjes. Daarnaast stelt
ze jaarlijks een bedrag beschikbaar voor
sport en culturele activiteiten, extra boeken
en schoolbenodigdheden.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
8
Jeevan school en hostel
•
•
•
•
Jeevan is een initiatief van de
Canadese organisatie Basic
Human Needs. Het biedt basaal
onderwijs aan bijna 100
straatkinderen en opvang aan 25
kinderen.
Kinderen krijgen in Jeevan school niet meer dan een golfplaten dak
op bamboepalen - basaal Hindi,
Engels, muziek en yoga. Ze krijgen
er ook iedere dag een fruitontbijt
en een voedzame lunch.
Kinderen die door willen leren,
kunnen in het hostel terecht, waar
zij volledig worden verzorgd en
vanwaaruit zij naar privéscholen
worden gestuurd.
Stichting Benares Schoolfonds
ondersteunt dit sympathieke
initiatief sinds december 2008.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
9
Selectie van leerlingen
•
•
•
•
•
•
•
De individueel gesponsorde leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd.
Bij de selectie van nieuwe leerlingen wordt gekeken naar het gezinsinkomen,
de grootte van het gezin en de motivatie van kind én ouders.
Wanneer ouders er niet achter staan dat hun kinderen, vaak voor jaren, naar
school gaan, is het risico groot dat kinderen vroegtijdig de school verlaten soms om te gaan werken, soms, bij meisjes, om te trouwen.
Steeds meer wordt het belang ingezien van scholing voor meisjes. Vaak
vragen nieuwe sponsors ons nadrukkelijk om van hun geld een meisje te
selecteren. Hiermee wordt bij de selectie rekening gehouden.
Ook werd in 2007 besloten niet meer dan twee kinderen uit één gezin aan te
nemen en bij voorkeur vanaf klas 5, de duurdere jaren.
Deze nieuwe afspraken garanderen een zo goed mogelijke selectie van
nieuwe leerlingen.
Ons uitgangspunt is dat Stichting Benares Schoolfonds díe kinderen
ondersteunt die zonder onze hulp geen goede scholing zouden krijgen.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
10
Verzoek aan Rotary Op Seyst
Begroting:
Jeevan school, volledig pakket schoolboeken
Ashray school, volledig pakket schoolboeken
Inrichting en boeken bibliotheek Ashray
Muziekinstrumenten Ashray school
Little Stars School, meubilair per lokaal
€ 2.500
€ 2.500
€ 3.000
€ 1.000
€ 500
Een donatie van € 10.000 zouden we graag als volgt besteden:
Schoolboeken voor Jeevan school
Schoolboeken voor de Ashray school
Boeken bibliotheek Ashray
Muziekinstrumenten Ashray school
Meubilair voor 6 lokalen Little Stars School
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 3.000
Een donatie van € 15.000 zouden we graag als volgt besteden:
Schoolboeken voor Jeevan school (volledig pakket)
Schoolboeken voor de Ashray school (volledig pakket)
Inrichting en boeken schoolbibliotheek Ashray
Muziekinstrumenten Ashray school
Meubilair voor 12 lokalen Little Stars School
€ 2.500
€ 2.500
€ 3.000
€ 1.000
€ 6.000
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
11
Overwegingen bij voorstel
•
•
•
•
•
•
•
Lage overhead kosten van minder dan 3%
Al het sponsor geld gaat naar de
doelgroep
Marien van Staalen en Conny van Staalen
- van Leeuwen brengen regelmatige
bezoeken voor hulp en monitoring
Marien is de dirigent van “ons” Autunno
orkest waarmee we al vele euro’s sponsor
geld hebben binnengehaald
Het Autunno concert viert dit jaar haar 15e
jubileum
Conny is de tweede cellist in het Autunno
orkest, naast Nico
Er is een goede terugrapportage van de
besteding van de sponsorgelden door
middel van een jaarlijks nieuwsbrief aan
alle sponsoren
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
12
Verdere overwegingen
•
•
Stichting Benares Schoolfonds werd vorig jaar gesponsord door
Rotary Roosendaal Donkenland uit opbrengsten van een
benefietconcert onder leiding van Marien. Totaal bedrag is €11.500
plus eventuele verhoging via Rotary International. Het geld is bestemd
voor de inrichting van een computerlokaal, een scheikundelokaal en
een bibliotheek op Little Stars School.
Meer informatie www.benaresschool.nl
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
13
Ten slotte
•
•
•
De commissie heeft overwogen om €10.000 te sponsoren voor medische
materialen voor liesbreukoperaties voor arme bevolkingsgroepen op het
platte land in Ghana. Het initiatief wordt jaarlijks belangeloos uitgevoerd
door een team van chirurgen waaronder Egbert Jan Verleisdonk. Het
Benares project bleek op een aantal punten onze voorkeur te hebben.
Tevens overweegt de commissie €1000 te sponsoren voor een voettocht in
de Himalaya voor een goed doel. Meer informatie is nodig om te besluiten.
Dit initiatief zou naast het Benares project gesteund kunnen worden.
Rotary Club Kaufungen Lossetal kan in de toekomst aanspraak maken op
een bijdrage van ons aan hun internationale project. Er is echter nog geen
project bekend.
25 mei 2010
Rotary Op Seyst Commissie
Internationaal
14
Download