Waarom? 5 redenen om minder vlees te eten 1

advertisement
5 redenen
om minder vlees te eten
1
• VOOR JE GEZONDHEID:
Vegetarisme, gezonder dan het
traditionele eetpatroon
Overmatige vleesconsumptie zorgt voor de
inname van veel dierlijke vetten, die dan weer
leiden tot:
• Kanker
• Zwaarlijvigheid
• Suikerziekte
• Te hoge cholesterol
• Hart- en vaatziekten
Schadelijke stoffen
in vlees
• Vlees bevat vaak resten van antibiotica.
Door het eten van vlees worden deze door ons
lichaam opgenomen, overdosissen antibiotica
vernietigen de “vriendelijke” bacteriën in ons lichaam
die we nodig hebben.
• Vlees bevat schadelijke stoffen afkomstig van de
milieuvervuiling, bv. pesticiden.
Hoe hoger een organisme in de voedselketen staat,
hoe meer giftige stoffen het bevat.
In een koe zit gif van maïs die de koe jarenlang heeft
gegeten.
2
• VOOR DE DIEREN:
Vegetarisme vermindert dierenleed.
Om veel vlees te hebben wordt het rendement
van de vleesproductie boven het welzijn van
het dier geplaatst. De meeste dieren die we
opeten hebben veel pijn gehad in hun korte
leven.
Te weinig plaats
Kalkoenen brengen hun korte leven op
een kleine oppervlakte door om daarna
opgegeten te worden door ons.
Te weinig plaats
Net als kippen zitten deze konijnen vrijwel allemaal
in batterijkooien. Konijnen kunnen in kooien hun
natuurlijke gedrag, zoals graven, rennen en
huppelen niet uitvoeren.
Castratie
Varkens worden gecastreerd zonder
verdoving om daarna op ons bord te
eindigen.
Inspuitingen
Runderen worden zodanig veel ingespoten
met verschillende chemische middelen om
meer vlees te verkrijgen dat ze niet meer
op hun gemak kunnen bewegen.
Eenden en ganzen
Ganzen en eenden worden de laatste 2 weken van hun leven 2
of 3 maal daags onder dwang gevoederd : grote hoeveelheden
vette maïspap wordt met een trechter of slang geforceerd in de
maag gepompt. Hierdoor krijgt een dier een tot 10 keer grotere
vette lever dan normaal.
De dieren worden kortademig, de lever functioneert niet meer
goed en de dieren kunnen niet meer normaal lopen omdat de
lever de poten wegdrukt.
Eenden en ganzen
De eenden die op de kale roostervloeren geen voedsel kunnen zoeken, gaan
naar elkaar pikken. Dit leidt tot regelrecht kannibalisme. Om deze reden is het
in oude stallen nog toegestaan om een deel van de boven- en ondersnavel af
te knippen. Dit is een pijnlijke behandeling die soms zeer onnauwkeurig
gebeurt. Slecht snavelkappen leidt er toe dat de dieren hun leven lang veel pijn
ondervinden of moeilijk kunnen eten.
3
• VOOR HET MILIEU:
Vegetarisme verkleint milieuprobleem.
Om veel vlees te hebben wordt zware schade
toegebracht aan ons milieu.
Opwarming aarde
• Tropisch regenwoud wordt gekapt om veevoeder te
kweken
→ wouden slorpen minder CO2 op en dus komt het
in de lucht.
↕
Broeikasgas
=
Opwarming van de aarde
Opwarming aarde
• Methaan ontsnapt uit de magen van herkauwers en
warmt het klimaat 30 keer sneller op dan CO2.
↕
Broeikasgas
=
Opwarming van de aarde
Mestproblemen
• Door een teveel aan mest van de dieren komt er een
grote hoeveelheid ammoniak (NH4) in de grond.
Dit verzuurt de grond (slechte oogst) en doet bossen
afsterven.
Biodiversiteit
Om vlees te eten heeft de mens veevoeder
nodig om de dieren vet te mesten.
Hiervoor worden de bossen omgekapt,
waardoor de biodiversiteit vermindert.
Een grote biodiversiteit is echter nodig voor een
goed verloop van de natuurlijke processen.
Uitputting van
hulpbronnen
• De mens benut in hoog tempo te veel
grondstoffen en levende biomassa.
Een voorbeeld: er wordt zoveel vis gevangen
dat de vissen zich niet meer tijdig kunnen
voortplanten en er binnenkort bijna geen vis
meer zal zijn.
Uitputting van
hulpbronnen
• In de landbouw worden er veel schaarse
grondstoffen gebruikt om op snel tempo het
vee te voederen (bv. water, energie, grond).
Uitputting van
hulpbronnen
• Men schat dat er voor de productie van een
vleesmaaltijd 20 keer meer hulpbronnen
nodig zijn dan voor een vegetarische maaltijd.
Wie een biefstuk opeet, eet immers niet één
maaltijd, maar verbruikt ook al wat van de
aarde nodig was voor al de maaltijden die het
dier in zijn leven heeft opgegeten.
4
• VOOR ANDERE MENSEN:
Vegetarisme verkleint hongerprobleem.
Voedselproblemen
Om vlees te verkrijgen worden grote
hoeveelheden plantaardig voedsel verbruikt als
veevoeder, waar de mens dus niets meer aan
heeft.
Moesten al de mensen veel minder tot geen
vlees meer eten, dan zou er minder
plantaardig voedsel verloren gaan.
Dus is er meer voedsel over dat gebruikt kan
worden om hongersnoden te verdrijven.
5
• VOOR JE GENOT:
Vegetarisme brengt meer smaak in
jouw leven.
Een vegetarische maaltijd kan even lekker zijn
als een vleesmaaltijd.
Af en toe vegetarisch eten brengt meer variatie
op jouw bord.
Deze presentatie werd gerealiseerd door:
• Ayzana Salamova
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dylan De Bock
Eugen Pruteanu
Eva Gryspeerd
Ibrich Bousard
Jolien Debaere
Lucas Esprit
Osamah Al-Ghezi
Paul Gordyn
Pieter Vandecaveye
in de les
Project Open Leerruimte.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards