Vitocal 200-S, 222-S, 242-S

advertisement
VIESMANN
VITOCAL
Lucht/water-warmtepompen, splituitvoering
3,0 tot 11,3 kW
Planningsaanwijzing
Lucht/water-warmtepompen met elektrische aandrijving in
splituitvoering met buiten- en binnenunit.
Binnenunit met warmtepompregeling Vitotronic 200, hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire circuit, 3-wegomschakelklep en veiligheidsgroep.
VITOCAL 200-S
Type AWB 201.B/AWB 201.C
Voor kamerverwarming en tapwateropwarming in verwarmingsinstallaties.
Type AWB-E 201.B/AWB-E 201.C
Uitrusting zoals AWB 201.B/AWB 201.C, bijkomend met
ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
5818 539 B/fl
5/2016
Type AWB-AC 201.B/AWB-AC 201.C
Uitrusting zoals AWB 201.B/AWB 201.C, extra met koelfunctie ”active cooling”. Met ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
VITOCAL 222-S
Type AWT 221.A/AWT 221.B
Compact warmtepomptoestel voor kamerverwarming en tapwateropwarming in verwarmingsinstallaties.
Met geïntegreerde warmwaterboiler met (170 l inhoud). Met
ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
Type AWT-AC 221.A/AWT-AC 221.B
Uitrusting zoals AWT 221.A/AWT 221.B, extra met koelfunctie ”active cooling”
VITOCAL 242-S
Type AWT 241.A/
AWT 241.B/AWT-AC 241.A/AWT-AC 241.B
Uitgerust zoals Vitocal 222-S, bovendien geschikt voor de
benutting van zonnewarmte. Laadboiler met 220 l inhoud
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Vitocal 200-S
1. 1 Productbeschrijving ..................................................................................................
■ Voordelen ..............................................................................................................
■ Toestand bij levering .............................................................................................
■ Typeoverzicht ........................................................................................................
1. 2 Technische gegevens ...............................................................................................
■ Technische gegevens ...........................................................................................
■ Afmetingen ............................................................................................................
■ Gebruiksgrenzen conform EN 14511 ....................................................................
7
7
8
8
9
9
14
15
2.
Vitocal 222-S
2. 1 Productbeschrijving ..................................................................................................
■ Voordelen ..............................................................................................................
■ Toestand bij levering .............................................................................................
■ Typeoverzicht ........................................................................................................
2. 2 Technische gegevens ...............................................................................................
■ Technische gegevens ...........................................................................................
■ Afmetingen ............................................................................................................
■ Gebruiksgrenzen conform EN 14511 ....................................................................
16
16
17
17
18
18
23
24
3.
Vitocal 242-S
3. 1 Productbeschrijving ..................................................................................................
■ Voordelen ..............................................................................................................
■ Toestand bij levering .............................................................................................
■ Typeoverzicht ........................................................................................................
3. 2 Technische gegevens ...............................................................................................
■ Technische gegevens ...........................................................................................
■ Afmetingen ............................................................................................................
■ Gebruiksgrenzen conform EN 14511 ....................................................................
25
25
26
26
27
27
32
33
4.
Buitenunits
4. 1 Toekenning van de buitenunits aan de warmtepompen ...........................................
4. 2 Afmetingen ................................................................................................................
■ Buitenunit 4 kW, 230 V .........................................................................................
■ Buitenunit 5 kW en 7 kW, 230 V ...........................................................................
■ Buitenunit 10 kW, 13 kW en 16 kW, 230 V en 400 V ............................................
34
35
35
35
36
5.
Karakteristieken
5. 1 Vermogensdiagrammen buitenunit 4 kW, 230 V ......................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
■ Koelen ...................................................................................................................
5. 2 Vermogensdiagrammen buitenunit 5 kW, 230 V ......................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
5. 3 Vermogensdiagrammen buitenunit 7 kW, 230 V ......................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
■ Koelen ...................................................................................................................
5. 4 Vermogensdiagrammen buitenunit 10 kW, 230 V ....................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
■ Koelen ...................................................................................................................
5. 5 Vermogensdiagrammen buitenunit 10 kW, 400 V ....................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
5. 6 Vermogensdiagrammen buitenunit 13 kW, 230 V ....................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
■ Koelen ...................................................................................................................
5. 7 Vermogensdiagrammen buitenunit 13 kW, 400 V ....................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
5. 8 Vermogensdiagrammen buitenunit 16 kW, 400 V ....................................................
■ Verwarmen ............................................................................................................
5. 9 Vermogenscorrectiefactor .........................................................................................
■ Verwarmen: Alle types ..........................................................................................
■ Koelen: Alleen types AWB-AC, AWT-AC ..............................................................
5.10 Restopvoerhoogte met de gemonteerde circulatiepomp ..........................................
38
38
38
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
47
47
48
49
49
51
51
53
53
53
54
6.
Warmwaterboiler voor Vitocal
200-S
6. 1 Vitocell 100-V, type CVW .........................................................................................
6. 2 Vitocell 100-V, type CVA ...........................................................................................
6. 3 Vitocell 100-B, type CVB ..........................................................................................
55
58
65
7.
Installatietoebehoren
7. 1 Overzicht ...................................................................................................................
7. 2 Luchttoevoer- en luchtafvoertoestel ..........................................................................
■ Vitovent 300-F .......................................................................................................
■ Aansluitset koelmiddelleidingen ............................................................................
7. 3 Verwarmingscircuit (secundair circuit) ......................................................................
■ Vitocell 100-W, type SVP ......................................................................................
71
74
74
75
75
75
5818 539 B/fl
1.
VITOCAL
VIESMANN
3
Inhoudsopgave (vervolg)
Planningsaanwijzingen
77
77
78
79
80
81
81
81
81
81
82
82
82
82
84
84
84
85
85
85
85
86
87
87
87
87
87
87
87
88
88
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
91
91
92
92
92
92
92
93
93
93
93
8. 1 Stroomvoorziening en tarieven; Respecteer de reglementeringen van het AREI ! ..
■ Aanmeldprocedure ................................................................................................
93
93
82
82
83
83
84
5818 539 B/fl
8.
7. 4 Divicon verwarmingscircuitverdeling .........................................................................
■ Opbouw en functie ................................................................................................
■ Wandbevestiging voor aparte Divicon ..................................................................
■ Verdelerbalk ..........................................................................................................
■ Wandbevestiging voor de verdeelbalk ..................................................................
7. 5 Hydraulisch aansluittoebehoren ...............................................................................
■ Aansluitset secundair circuit .................................................................................
■ Aansluitset verwarmingscircuitaanvoer/-retour .....................................................
7. 6 Toebehoren tapwateropwarming algemeen ..............................................................
■ Veiligheidsgroep conform DIN 1988 .....................................................................
7. 7 Toebehoren tapwateropwarming met ingebouwde warmwaterboiler ........................
■ Aansluitset voormontage/tapwater ........................................................................
■ Aansluitset circulatie .............................................................................................
■ Zwerfstroomanode ................................................................................................
7. 8 Toebehoren tapwateropwarming met Vitocell 100-V, type CVAA (300 l), type CVW
(390 l) en Vitocell 100-W, type CVAA (300 l) ............................................................
■ Elektrisch verwarmingselement EHE ....................................................................
■ Elektrisch verwarmingselement-EHE ....................................................................
■ Zonnewarmtewisselaarset ....................................................................................
■ Zwerfstroomanode ................................................................................................
7. 9 Toebehoren tapwateropwarming met Vitocell 100-B, type CVBB (300 l), type CVB
(500 l) en Vitocell 100-W, type CVBB (300 l) ............................................................
■ Elektrisch verwarmingselement ............................................................................
■ Zwerfstroomanode ................................................................................................
7.10 Tapwateropwarming met zonne-energie met Vitocal 242-S .....................................
■ Zonnecollectoren ..................................................................................................
■ Aansluitset zonnecircuit ........................................................................................
■ Solar-Divicon, type PS10 ......................................................................................
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor zonne-installatie ......................................
■ Collectortemperatuursensor ..................................................................................
■ Warmtedragend medium ”Tyfocor LS” ..................................................................
■ Vulstation ..............................................................................................................
7.11 Koeling: Alleen voor types AWB-AC, AWT-AC .........................................................
■ Vochtigheidsschakelaar 230 V ..............................................................................
■ Vorstbeveiligingsthermostaat ................................................................................
■ Driewegomschakelklep (R 1) ................................................................................
■ Klemtemperatuursensor ........................................................................................
■ Kamertemperatuursensor voor afzonderlijk koelcircuit .........................................
7.12 Verbinding koelcircuit ................................................................................................
■ Koperen buis met isolatie ......................................................................................
■ Thermische isolatieband .......................................................................................
■ PVC-plakband .......................................................................................................
■ Verbindingsnippel ..................................................................................................
■ Flens-wartelmoeren ..............................................................................................
■ Euro-flensadapter .................................................................................................
■ Koperen afdichtingsringen ....................................................................................
■ Interne soldeermoffen ...........................................................................................
7.13 Montage buitenunit ...................................................................................................
■ Console voor vloermontage van de buitenunit ......................................................
■ Consoleset voor wandmontage van de buitenunit ................................................
■ Installatieset voor wandmontage van de buitenunit ..............................................
■ Installatieset voor vloermontage van de buitenunit ...............................................
7.14 Overig .......................................................................................................................
■ Ruwbouwsokkel ....................................................................................................
■ Afvoertrechterset ...................................................................................................
■ Bekledingsplaten ...................................................................................................
■ Draaghulp .............................................................................................................
■ Afdichtingsmateriaal ..............................................................................................
■ Schuimband ..........................................................................................................
■ Aanvullende elektrische verwarming ....................................................................
■ Speciale reiniger ...................................................................................................
4
VIESMANN
VITOCAL
Inhoudsopgave (vervolg)
93
93
94
94
95
96
99
99
99
99
100
101
102
102
102
103
104
104
104
105
105
105
108
108
111
111
112
112
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
116
116
116
117
117
117
118
118
118
119
120
120
121
122
123
123
123
5818 539 B/fl
8. 2 Opstelling van de buitenunit .....................................................................................
■ Eisen aan de montageplaats ................................................................................
■ Montageaanwijzingen ...........................................................................................
■ Minimumafstanden bij 1 buitenunit .......................................................................
■ Minimumafstanden bij warmtepompcascade met Vitocal 200-S (max. 5 buitenunits) .....................................................................................................................
■ Montage op de grond met consoles voor vloermontage .......................................
■ Wandmontage met consoleset voor wandmontage ..............................................
8. 3 Opstelling van de binnenunit ....................................................................................
■ Eisen aan de opstellingsruimte .............................................................................
■ Eisen aan de opstelling .........................................................................................
■ Minimale kamervolumes .......................................................................................
■ Minimale kamerhoogte (alleen Vitocal 222-S/242-S) ............................................
■ Minimumafstanden (enkel Vitocal 222-S/242-S) ...................................................
■ Drukpunten (enkel Vitocal 222-S/242-S) ..............................................................
■ Plaatsing van de bevestigingsplaten en van de aansluitconsole (enkel Vitocal
222-S/242-S) .........................................................................................................
■ Plaatsing van afvoerleiding voor veiligheidsklep (alleen Vitocal 222-S/242-S) .....
8. 4 Verbinding binnen- en buitenunit ..............................................................................
■ Wanddoorvoering ..................................................................................................
■ Koelmiddelleidingen ..............................................................................................
8. 5 Dichtheidscontrole van het koelcircuit ......................................................................
8. 6 Elektrische aansluitingen ..........................................................................................
■ Vereisten aan de elektrische installatie .................................................................
8. 7 Geluidsontwikkeling ..................................................................................................
■ Geluidsdrukniveau voor verschillende afstanden tot het toestel ...........................
■ Verhoging van het geluidsvermogenniveau bij warmtepompencascaden met
Vitocal 200-S .........................................................................................................
■ Aanwijzingen om de geluidsbelasting te verminderen ..........................................
8. 8 Hydraulische voorwaarden voor het secundaire circuit ............................................
8. 9 Dimensionering van de warmtepomp .......................................................................
■ Monovalente werkingswijze ..................................................................................
■ Toeslag voor tapwateropwarming bij monovalente werking ..................................
■ Toeslag voor verlaagde werking ...........................................................................
■ Mono-energetische werking ..................................................................................
■ Bivalente werking ..................................................................................................
■ Bepaling van het bivalente punt ............................................................................
8.10 Dimensionering verwarmingswaterbuffer .................................................................
■ Vloerverwarming op de parterre en radiatoren op zolder .....................................
■ Radiatoren (100 %) ...............................................................................................
8.11 Waterkwaliteit en warmtedragermedium ...................................................................
■ Tapwater ................................................................................................................
■ Verwarmingswater .................................................................................................
■ Warmtedragend medium zonnecircuit (alleen bij Vitocal 242-S) ...........................
8.12 Aansluiting aan tapwaterzijde (aansluiting volgens DIN 1988 en de voorschriften
Belgaqua!) ................................................................................................................
■ Vitocal 200-S .........................................................................................................
■ Vitocal 222-S/242-S ..............................................................................................
■ Veiligheidsklep ......................................................................................................
8.13 Keuze van de warmwaterboiler (enkel Vitocal 200-S) ..............................................
■ Installatievoorbeelden ...........................................................................................
8.14 Hydraulische integratie boilerlaadsyssteem (bij warmtepompcascade met
Vitocal 200-S) ...........................................................................................................
■ Boiler met externe warmtewisselaar (boilerlaadsysteem) en laaddoorn ...............
■ Warmwaterboiler met externe warmtewisselaar en ondersteuning door zonneenergie ..................................................................................................................
■ Keuze warmwaterboiler ........................................................................................
■ Keuze boilerlaadsysteem ......................................................................................
8.15 Koelwerking (alleen bij Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B/C, Vitocal 222-S, type
AWT-AC 221.A/B en Vitocal 242-S, type 241.A/B) ...................................................
8.16 Integratie in een thermisch zonnesysteem (alleen voor Vitocal 200-S en
Vitocal 242-S) ...........................................................................................................
■ Aansluiting van zonnecollectoren aan Vitocal 242-S ............................................
■ Dimensionering van het solar-expansievat ...........................................................
8.17 Reglementair gebruik ................................................................................................
VITOCAL
VIESMANN
5
Inhoudsopgave (vervolg)
9.
Warmtepompregeling
9. 1 Vitotronic 200, type WO1C .......................................................................................
■ Opbouw en functies ..............................................................................................
■ Schakelklok ...........................................................................................................
■ Instelling van de werkingsprogramma's ................................................................
■ Vorstbeschermingsfunctie .....................................................................................
■ Instelling van de stook- en koellijnen (inclinatie en niveau) ..................................
■ Verwarmingsinstallaties met verwarmingswaterbuffer of evenwichtsfles ..............
■ Buitentemperatuursensor ......................................................................................
9. 2 Technische gegevens Vitotronic 200, type WO1C ....................................................
124
124
126
126
126
126
127
127
128
10.
Regelingstoebehoren
10. 1 Overzicht ...................................................................................................................
10. 2 Fotovoltaïsche systeem ............................................................................................
■ Energiemeter 1-fasig .............................................................................................
■ Energiemeter 3-fasig .............................................................................................
10. 3 Afstandsbedieningen ................................................................................................
■ Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en Vitotrol 300-B ......................................................
■ Vitotrol 200-A ........................................................................................................
■ Vitotrol 300-B ........................................................................................................
10. 4 Afstandsbedieningen draadloos ...............................................................................
■ Aanwijzing bij Vitotrol 200-RF en Vitotrol 300-RF .................................................
■ Vitotrol 200-RF ......................................................................................................
■ Vitotrol 300-RF met tafelstaander .........................................................................
■ Vitotrol 300-RF met wandhouder ..........................................................................
■ Vitocomfort 200 .....................................................................................................
■ Draadloze basis B .................................................................................................
■ Draadloze buitentemperatuursensor .....................................................................
■ Draadloze repeater ...............................................................................................
10. 5 Sensoren ..................................................................................................................
■ Kamertemperatuursensor .....................................................................................
■ Klemtemperatuursensor ........................................................................................
■ Dompeltemperatuursensor ...................................................................................
■ Collectortemperatuursensor ..................................................................................
10. 6 Overige .....................................................................................................................
■ Hulprelais ..............................................................................................................
■ Radioklokontvanger ..............................................................................................
■ KM-BUS-verdeler ..................................................................................................
10. 7 Zwembadtemperatuurregeling ..................................................................................
■ Temperatuurregelaar voor zwembadtemperatuurregeling ....................................
10. 8 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling algemeen ............................................
■ Dompeltemperatuurregelaar .................................................................................
■ Klemtemperatuurregelaar .....................................................................................
10. 9 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling voor verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2 (aansturing via KM-BUS van de Vitotronic) ................................................
■ Uitbreidingsset mengklep met geïntegreerde mengklepmotor .............................
■ Uitbreidingsset mengklep voor afzonderlijke mengklepmotor ...............................
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer .........................................................................
10.10 Integratie van externe warmtegeneratoren ...............................................................
■ Uitbreidingsset mengklep ......................................................................................
10.11 Tapwateropwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie ..................
■ Zonneregelingsmodule, type SM1 ........................................................................
10.12 Functie-uitbreidingen ................................................................................................
■ Uitbreiding AM1 ....................................................................................................
■ Uitbreiding EA1 .....................................................................................................
10.13 Communicatietechniek .............................................................................................
■ Vitoconnect 100, type OPTO1 ..............................................................................
129
130
130
130
131
131
131
132
133
133
133
133
134
135
136
136
136
137
137
137
137
138
138
138
138
138
139
139
139
139
139
Index
6
VIESMANN
............................................................................................................................................ 146
5818 539 B/fl
11.
140
140
140
141
141
142
142
142
143
143
144
144
144
VITOCAL
Vitocal 200-S
1.1 Productbeschrijving
Voordelen
1
Binnenunit
A
B
C
D
E
■ Geöptimaliseerd gebruik van de zelfopgewekte stroom van fotovoltaïsche installaties
■ COP geoptimaliseerde cascadefunctie voor max. 5 warmtepompen
■ Geïntegreerde calorimeter
■ Geschikt voor gebruik met internet door Vitoconnect (toebehoren)
voor bediening en service via Viessmann apps
EHPA-kwaliteitslabel als bewijs van de COP-waarde voor
de promotie in het kader van het Duitse marktstimuleringsprogramma
5818 539 B/fl
■ Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (COP = Coefficient
of Performance) volgens EN 14511: Tot 5,08 (A7/W35) en tot 4,27
(A2/W35).
■ Vermogensregeling en DC-inverter voor hoge efficiëntie bij deellastwerking
■ Maximumaanvoertemperatuur: tot 55 °C bij –15 °C buitentemperatuur
■ Binnenunit met hoogefficiënte circulatiepomp, warmtewisselaar,
driewegomschakelklep, veiligheidsgroep en regeling, bij type
AWB-E, AWB-AC met geïntegreerde verwarmingswaterdoorstromer
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met display voor weergave met volle tekst en grafieken
■ Comfortabel door omkeerbare werking, die zowel verwarmen als
koelen mogelijk maakt (alleen type AWB-AC).
Verwarmingswaterdoorstromer (alleen type AWB-E, AWB-AC)
Condensor
3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwateropwarming”
Secundaire pomp (hoogefficiënte circulatiepomp)
Warmtepompregeling Vitotronic 200
VITOCAL
VIESMANN
7
Vitocal 200-S (vervolg)
Toestand bij levering
Type AWB
Type AWB-E, AWB-AC
Uitrusting zoals type AWB
Leveringsomvang:
■ Complete warmtepomp in splitconstructie, bestaande uit binnenen buitenunit
■ Binnenunit:
– Ingebouwde 3-wegomschakelklep ”verwarmen/tapwateropwarming”
– Ingebouwde uiterst efficiënte circulatiepomp voor het secundair
circuit
– Veiligheidsgroep voor verwarmingscircuit (bijgevoegd)
– Weersafhankelijke warmtepompregeling Vitotronic 200 met buitentemperatuursensor
– Wandhouder
■ Buitenunit:
– Vooraf gevuld koelmiddel (R410A) voor een enkelvoudige leidingslengte tot 12,0 m
– Flensaansluitingen voor koelmiddelleidingen
– Invertergeregelde compressor
– 4-wegomschakelklep en elektronische expansieklep (EEV)
Bijkomende leveringsomvang:
■ Ingebouwd verwarmingswater-doorstroomelement in de binnenunit
Typeoverzicht
Type
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
Verwarmingswaterdoorstromer
–
X
X
–
X
X
Koelfunctie
–
–
X
–
–
X
Nominale spanning
Binnenunit
Buitenunit
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
400 V~
400 V~
400 V~
5818 539 B/fl
1
8
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 200-S (vervolg)
1.2 Technische gegevens
5818 539 B/fl
Technische gegevens
230 V-toestellen
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER bij koelwerking
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER bij koelwerking
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud
l
Min. debiet
l/h
Minimaal volume van de verwarmingsin- l
stallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimbar
mum debiet
kPa
Max. aanvoertemperatuur
°C
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
A
– Startstroom compressor
A
– Startstroom compressor bij geblokkeer- A
de rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
IP
VITOCAL
1
201.B04
201.B05
201.B07
201.B10
201.B13
3,00
870
0,91
3,30
3,70
500
1,06
3,50
5,60
650
1,73
3,24
7,70
650
2,20
3,50
10,60
650
3,25
3,26
1,10 tot 3,80
1,30 tot 6,50
1,30 tot 7,70
4,40 tot 9,90
5,00 tot 11,90
4,50
870
2090
0,97
4,64
5,40
500
2600
1,13
4,79
8,39
650
3600
1,93
4,35
10,90
650
4210
2,36
4,62
14,60
650
4210
3,40
4,29
1,20 tot 5,30
1,80 tot 8,40
1,80 tot 9,50
5,00 tot 14,00
5,00 tot 16,10
3,20
1,27
2,58
5,00
1,91
2,61
6,60
2,68
2,49
8,72
3,46
2,55
9,14
3,70
2,47
3,20
870
1,08
2,96
1,20 tot 3,80
4,62
500
1,64
2,81
1,60 tot 7,00
6,20
650
2,40
2,58
1,60 tot 8,00
7,40
650
2,69
2,75
2,40 tot 8,50
9,10
650
3,64
2,50
2,40 tot 10,00
4,20
870
1,13
3,72
6,30
500
1,52
4,14
8,80
650
2,63
3,35
10,00
650
2,80
3,57
12,60
650
4,20
3,00
15
45
15
45
15
45
15
45
15
45
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
2,2
750
25
2,2
950
50
2,2
1000
50
3,2
1600
50
3,2
1600
50
450
45
55
400
40
55
400
40
55
450
45
55
450
45
55
13,5
11
20
1/N/PE 230 V/50 Hz
15,7
15,7
15
15
25
25
19,6
10
25
26,5
10
32
1 x B20A
X4
1 x B32A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
VIESMANN
9
Vitocal 200-S (vervolg)
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van > 12 m tot ≤ 30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
– Lagedrukzijde
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit type AWB
Binnenunit type AWB-E/AWB-AC
Toegestane werkdruk secundaire zijde
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour en retour warmwaterboiler
Aanvoer warmwaterboiler
Vloeistofleiding
– Binnenunit
– Buitenunit
Stookgasleiding
– Binnenunit
– Buitenunit
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
stookgas
201.B04
201.B05
201.B07
201.B10
201.B13
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
kW
W
kW
W
W
W
W
kg
t
g/m
Type
Type
l
65
3,0
3 tot 50
150
5
1000
70
3,6
3 tot 50
150
5
1000
70
3,6
3 tot 50
150
5
1000
130
4,6
3 tot 70
150
5
1000
130
5,8
3 tot 70
150
5
1000
R410A
1,20
2088
2,51
20
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
Rolzuiger
Rolzuiger
Rolzuiger
Scroll
Scroll
PEV-FV 50S
PEV-FV 68S
PEV-FV 68S
PEV-FV 50S
PEV-FV 50S
0,37
0,65
0,65
1,70
1,70
bar
MPa
bar
MPa
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
mm
mm
mm
290
869
610
340
1040
865
340
1040
865
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
360
450
905
360
450
905
360
450
905
360
450
905
360
450
905
kg
kg
kg
bar
MPa
43
34
38
3
0,3
66
34
38
3
0,3
66
34
38
3
0,3
110
37
42
3
0,3
110
37
42
3
0,3
G
G
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
G
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
UNF
UNF
⅝
⁷⁄₁₆
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
UNF
UNF
m
⅞
¾
20
⅞
⅞
30
⅞
⅞
30
⅞
⅞
30
⅞
⅞
30
5818 539 B/fl
1
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer (alleen type AWB-E/AWB-AC)
– Nominale spanning
10
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 200-S (vervolg)
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
201.B04
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
– Gemiddelde temperatuur toepassing
(W55)
201.B07
201.B10
201.B13
1
60
58
57
55
62
58
62
60
63
60
A++
A+
A++
A+
A++
A+
A++
A+
A++
A+
201.C10
201.C13
201.C16
7,50
600
1,76
4,27
9,06
690
2,42
3,72
11,3
690
3,11
3,66
2,73 tot 10,92
3,30 tot 12,29
4,6 tot 13,4
10,16
600
3456
2,00
5,08
12,07
690
4217
2,57
4,69
15,5
690
4217
3,76
4,11
5,20 tot 15,00
6,20 tot 16,50
6,4 tot 19,5
9,50
3,06
3,10
10,70
3,69
2,90
13,3
5,12
2,59
9,14
600
3,37
2,71
1,96 tot 9,85
10,75
690
4,15
2,59
2,14 tot 11,45
11,85
690
5,58
2,17
5,0 tot 11,86
8,83
600
1,98
4,46
12,83
690
3,45
3,72
14,22
690
4,23
3,43
15
45
15
45
15
45
–20
35
–20
35
–20
35
5818 539 B/fl
400 V-toestellen
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER bij koelwerking
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER bij koelwerking
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
201.B05
VITOCAL
VIESMANN
11
Vitocal 200-S (vervolg)
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van >12 m tot ≤30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
– Lagedrukzijde
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit type AWB
Binnenunit type AWB-AC
Toegestane werkdruk secundaire zijde
12
VIESMANN
201.C10
201.C13
l
l/h
l
201.C16
3,2
1600
50
3,2
1600
50
3,2
1600
50
mbar
kPa
°C
450
45
55
450
45
55
450
45
55
A
A
A
7,85
10
16
3/N/PE 400 V/50 Hz
9,89
10
16
13,09
10
16
IP
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
kW
8,8
3 x B16A
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
W
kW
W
W
W
W
130
5,0
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
4,2
2088
8,80
60
kg
t
g/m
Type
Type
l
Dubbele rolzuiger
POE
Dubbele rolzuiger
POE
8,8
3 x B16A
Dubbele rolzuiger
POE
1,1
1,1
1,1
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
mm
mm
mm
340
975
1255
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
360
450
905
360
450
905
360
450
905
kg
kg
kg
bar
MPa
113
37
42
3
0,3
113
37
42
3
0,3
121
37
42
3
0,3
bar
MPa
bar
MPa
VITOCAL
5818 539 B/fl
1
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud (zonder expansievat)
Min. debiet
Minimaal volume van de verwarmingsinstallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimum debiet
Max. aanvoertemperatuur
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
– Startstroom compressor
– Startstroom compressor bij geblokkeerde rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer (alleen type AWB-E/AWB-AC)
– Nominale spanning
Vitocal 200-S (vervolg)
201.C13
201.C16
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
⅞
⅞
30
⅞
⅞
30
⅞
⅞
30
61
60
65
60
69
60
A++
A++
A++
A++
A++
A++
5818 539 B/fl
Type AWB/AWB-E/AWB-AC
201.C10
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
G
Verwarmingswaterretour en retour warm- G
waterboiler
Aanvoer warmwaterboiler
G
Vloeistofleiding
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Stookgasleiding
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
m
stookgas
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
– Gemiddelde temperatuur toepassing
(W55)
VITOCAL
VIESMANN
13
1
Vitocal 200-S (vervolg)
Afmetingen
Binnenunit
1
AB
/
360
58
50
40
905
150
450
360
960
A B
41
A
+
1105
75
147
219
294
369
B
100
5818 539 B/fl
1000
100
14
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 200-S (vervolg)
Symbool
Betekenis
Vloeistofleiding
Aansluiting op de binnenunit
Type AWB/AWB-E/
Buis 7
AWB-AC
201.B04
6
201.B05 tot B13
201.C10 tot C16
201.B04
Stookgasleiding
201.B05 tot B13
201.C10 tot C16
Aanvoer warmwaterboiler (aan verwarmingswaterzijde)
mm
Schroefdraad UNF
⅝
(verloopstuk
⅝ x ⁷⁄₁₆ bijgevoegd)
⅝
⅝
⅞
(verloopstuk
⅞ x ¾ bijgevoegd)
⅞
⅞
G 1¼
Verwarmingswaterretour en retour warmwaterboiler
G 1¼
Verwarmingswateraanvoer
G 1¼
+
Kabelingang < 42 V
Kabelinvoer 400 V~/230 V~, > 42 V
A
B
—
—
Buitenunits
Zie vanaf pagina 34.
Gebruiksgrenzen conform EN 14511
Spreiding secundair circuit: 5 K
Type AWB/AWB-E/AWB-AC 201.C (400V-toestellen)
65
60
60
55
55
50
45
40
35
30
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
65
50
45
40
35
30
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
5818 539 B/fl
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
Type AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B (230V-toestellen)
VITOCAL
VIESMANN
15
1
Vitocal 222-S
2.1 Productbeschrijving
Voordelen
Binnenunit
A
B
C
D
E
F
G
■ Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (COP = Coefficient
of Performance) volgens EN 14511: Tot 5,08 (A7/W35) en tot 4,27
(A2/W35)
■ Vermogensregeling en DC-inverter voor hoge efficiëntie bij deellastwerking
■ Maximumaanvoertemperatuur: tot 55 °C bij –15 °C buitentemperatuur
■ Binnenunit met hoogefficiënte circulatiepomp, warmtewisselaar, 3wegomschakelklep, veiligheidsgroep en regeling
■ Verwarmingswaterdoorstromer standaard ingebouwd
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met display voor weergave met volle tekst en grafieken
■ Gemakkelijk naar binnen te brengen dankzij beperkte bouwhoogte
en deelbare behuizing
16
VIESMANN
■ Geoptimaliseerd gebruik van de zelfopgewekte stroom van fotovoltaïsche installaties
■ Geïntegreerde calorimeter
■ Geschikt voor gebruik met internet door Vitoconnect (toebehoren)
voor bediening en service via Viessmann apps
EHPA-kwaliteitslabel als bewijs van de COP-waarde voor
de promotie in het kader van het Duitse marktstimuleringsprogramma
5818 539 B/fl
2
Warmwaterboiler met 170 l inhoud
Warmtepompregeling Vitotronic 200
Interne warmtewisselaar voor boileropwarming
3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwateropwarming”
Condensor
Secundaire pomp (hoogefficiënte circulatiepomp)
Verwarmingswaterdoorstromer
VITOCAL
Vitocal 222-S (vervolg)
Toestand bij levering
Leveringsomvang:
■ Compact warmtepomptoestel van het split-type met binnen- en
buitenunit
■ Binnenunit:
– Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met Ceraprotectemaillaag, beschermd tegen corrosie door magnesiumanode,
met isolatie
– Ingebouwde omschakelklep ”verwarmen/tapwateropwarming”
– Ingebouwde uiterst efficiënte circulatiepomp voor het secundair
circuit
– Veiligheidsgroep voor verwarmingscircuit (bijgevoegd)
– Ingebouwd verwarmingswaterdoorstromer
– Weersafhankelijke warmtepompregeling Vitotronic 200 met buitentemperatuursensor
■ Buitenunit:
– Vooraf gevuld koelmiddel (R410A) voor een enkelvoudige leidingslengte tot 12,0 m
– Flensaansluitingen voor koelmiddelleidingen
– Invertergeregelde compressor
– 4-wegomschakelklep en elektronische expansieklep (EEV)
Typeoverzicht
Type
Koelfunctie
–
X
–
X
Nominale spanning
Binnenunit
Buitenunit
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
400 V~
400 V~
5818 539 B/fl
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
Verwarmingswaterdoorstromer
X
X
X
X
VITOCAL
VIESMANN
17
2
Vitocal 222-S (vervolg)
2.2 Technische gegevens
Technische gegevens
18
VIESMANN
221.A04
221.A05
221.A07
221.A10
221.A13
3,00
870
0,91
3,27
3,70
500
1,06
3,50
5,60
650
1,73
3,24
7,70
650
2,20
3,50
10,60
650
3,25
3,26
1,10 tot 3,80
1,30 tot 6,50
1,30 tot 7,70
4,40 tot 9,90
5,00 tot 11,90
4,50
870
2090
0,97
4,64
5,40
500
2600
1,13
4,79
8,39
650
3600
1,93
4,35
10,90
650
4210
2,36
4,62
14,60
650
4210
3,40
4,29
1,20 tot 5,30
1,80 tot 8,40
1,80 tot 9,50
5,00 tot 14,00
5,00 tot 16,10
3,20
1,27
2,58
5,00
1,91
2,61
6,60
2,68
2,49
8,72
3,46
2,55
9,14
3,70
2,47
3,20
870
1,08
2,96
1,20 tot 3,80
4,62
500
1,64
2,81
1,60 tot 7,00
6,20
650
2,40
2,58
1,60 tot 8,00
7,40
650
2,69
2,75
2,40 tot 8,50
9,10
650
3,64
2,50
2,40 tot 10,00
4,20
870
1,13
3,72
6,30
500
1,52
4,14
8,80
650
2,63
3,35
10,00
650
2,80
3,57
12,60
650
4,20
3,00
15
45
15
45
15
45
15
45
15
45
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
16,7
750
25
16,7
1000
50
16,7
1000
50
17,7
1600
50
17,7
1600
50
450
45
55
400
40
55
400
40
55
450
45
55
450
45
55
13,5
11
20
1/N/PE 230 V/50 Hz
15,7
15,7
15
15
25
25
19,6
10
25
26,5
10
32
1 x B20A
X4
1 x B32A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
VITOCAL
5818 539 B/fl
2
230 V-toestellen
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud
l
Min. debiet
l/h
Minimaal volume van de verwarmingsin- l
stallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimbar
mum debiet
kPa
Max. aanvoertemperatuur
°C
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
A
– Startstroom compressor
A
– Startstroom compressor bij geblokkeer- A
de rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
IP
Vitocal 222-S (vervolg)
Type AWT/AWT-AC
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer
– Nominale spanning
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van >12 m tot ≤30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
– Lagedrukzijde
Geïntegreerde warmwaterboiler
Inhoud
Continuvermogen bij tapwateropwarming
van 10 naar 60 °C
Prestatiecoëfficiënt NL conform DIN 4708
Aftapbaar watervolume bij de aangegeven prestatiecoëfficiënt NL en tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Max. toegestane tapwatertemperatuur
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit
Toegestane bedrijfsdruk
– Secundaire zijde
221.A05
221.A07
221.A10
221.A13
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
kW
W
kW
W
W
W
W
kg
t
g/m
Type
Type
l
2
65
3,0
3 tot 70
150
5
1000
70
3,6
3 tot 70
150
5
1000
70
3,6
3 tot 70
150
5
1000
130
4,6
3 tot 70
150
5
1000
130
5,8
3 tot 70
150
5
1000
R410A
1,20
2088
2,51
20
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
Rolzuiger
Rolzuiger
Rolzuiger
Scroll
Scroll
PEV-FV 50S
PEV-FV 68S
PEV-FV 68S
PEV-FV 50S
PEV-FV 50S
0,37
0,65
0,65
1,70
1,70
bar
MPa
bar
MPa
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
l
l/h
170
203
170
254
170
254
170
306
170
357
l/min
1,0
14,3
1,1
14,8
1,1
14,8
1,3
15,9
1,4
16,5
°C
95
95
95
95
95
mm
mm
mm
290
869
610
340
1040
865
340
1040
865
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
680
600
1829
680
600
1829
680
600
1829
680
600
1829
680
600
1829
kg
kg
43
194
66
194
66
194
110
197
110
197
bar
MPa
bar
MPa
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
5818 539 B/fl
– Aan tapwaterzijde
221.A04
VITOCAL
VIESMANN
19
Vitocal 222-S (vervolg)
400 V-toestellen
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Capaciteitsregeling
kW
20
VIESMANN
221.B10
221.B13
221.B16
7,50
600
1,76
4,27
9,06
690
2,42
3,72
11,30
690
3,11
3,66
2,73 tot 10,92
3,30 tot 12,29
4,60 tot 13,40
10,16
600
3456
2,00
5,08
12,07
690
4217
2,57
4,69
15,50
690
4217
3,76
4,11
5,20 tot 15,00
6,20 tot 16,50
6,40 tot 19,50
9,50
3,06
3,10
10,70
3,69
2,90
13,30
5,12
2,59
9,14
600
3,37
2,71
1,96 tot 9,85
10,75
690
4,15
2,59
2,14 tot 11,45
11,85
690
5,58
2,17
5,00 tot 11,86
VITOCAL
5818 539 B/fl
2
Type AWT/AWT-AC
221.A04
221.A05
221.A07
221.A10
221.A13
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
mm
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Verwarmingswaterretour
mm
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Koud water
Rp
¾
¾
¾
¾
¾
Warm water
Rp
¾
¾
¾
¾
¾
Circulatie
G
1
1
1
1
1
Vloeistofleiding
– Buis 7
mm
6x1
10 x 1
10 x 1
10 x 1
10 x 1
– Binnenunit
UNF
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
– Buitenunit
UNF
⁷⁄₁₆
⅝
⅝
⅝
⅝
Stookgasleiding
– Buis 7
mm
12 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
– Binnenunit
UNF
⅞
⅞
⅞
⅞
⅞
– Buitenunit
UNF
¾
⅞
⅞
⅞
⅞
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
m
20
30
30
30
30
stookgas
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
60
57
62
62
63
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
58
55
58
60
60
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
A++
A++
A++
A++
A++
+
+
+
+
– Gemiddelde temperatuur toepassing
A
A
A
A
A+
(W55)
Tapwateropwarming
– Tapprofiel L
A
A
A
– Tapprofiel XL
A
A
Vitocal 222-S (vervolg)
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud
l
Minimumdebiet (absoluut aanhouden)
l/h
Minimaal volume van de verwarmingsin- l
stallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimbar
mum debiet
kPa
Max. aanvoertemperatuur
°C
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
A
– Startstroom compressor
A
– Startstroom compressor bij geblokkeer- A
de rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
IP
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer
– Nominale spanning
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van >12 m tot ≤30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
221.B13
8,83
600
1,98
4,46
12,83
690
3,45
3,72
14,22
690
4,23
3,43
15
45
15
45
15
45
–20
35
–20
35
–20
35
17,7
1600
50
17,7
1600
50
17,7
1600
50
450
45
55
450
45
55
450
45
55
7,85
10
16
3/N/PE 400 V/50 Hz
9,89
10
16
13,09
10
16
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
kW
W
kW
W
W
W
W
kg
t
g/m
Type
Type
l
bar
MPa
bar
MPa
221.B16
130
5,0
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
4,20
2088
8,80
60
Dubbele rolzuiger
POE
Dubbele rolzuiger
POE
Dubbele rolzuiger
POE
1,1
1,1
1,1
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
5818 539 B/fl
– Lagedrukzijde
221.B10
VITOCAL
VIESMANN
21
2
Vitocal 222-S (vervolg)
– Aan tapwaterzijde
221.B10
221.B13
221.B16
l
l/h
170
306
170
357
170
380
l/min
1,3
15,9
1,4
16,5
1,4
16,9
95
95
95
mm
mm
mm
340
975
1255
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
680
600
1829
680
600
1829
680
600
1829
kg
kg
113
197
113
197
121
197
bar
MPa
bar
MPa
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
¾
¾
1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
¾
¾
1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
¾
¾
1
10 x 1
⅝
⅝
10 x 1
⅝
⅝
10 x 1
⅝
⅝
16 x 1
⅞
⅞
30
16 x 1
⅞
⅞
30
16 x 1
⅞
⅞
30
61
60
65
60
69
60
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A
A
A
°C
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
mm
Verwarmingswaterretour
mm
Koud water
Rp
Warm water
Rp
Circulatie
G
Vloeistofleiding
– Buis 7
mm
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Stookgasleiding
– Buis 7
mm
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
m
stookgas
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
– Gemiddelde temperatuur toepassing
(W55)
Tapwateropwarming
– Tapprofiel XL
5818 539 B/fl
2
Type AWT/AWT-AC
Geïntegreerde warmwaterboiler
Inhoud
Continuvermogen bij tapwateropwarming
van 10 naar 60 °C
Prestatiecoëfficiënt NL conform DIN 4708
Aftapbaar watervolume bij de aangegeven prestatiecoëfficiënt NL en tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Max. toegestane tapwatertemperatuur
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit
Toegestane bedrijfsdruk
– Secundaire zijde
22
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 222-S (vervolg)
Afmetingen
Binnenunit
454
564
506
666
1800
1803
1829
2
600
680
147
69
134
159
29
475
405
62
300
387
Pos.
A
B
C
D
E
F
5818 539 B/fl
G
VITOCAL
Symbool
–
–
–
–
–
Betekenis
Kabelingang < 42 V
Warm water
Circulatie
Kabelingang 400 V~/230 V~, > 42 V
Koud water
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
Aansluiting op de binnenunit
Type AWT/AWT-AC
221.A04
Buis 7
6 mm
221.A05 tot A13
221.B10 tot B16
221.A04
10 mm
10 mm
12 mm
221.A05 tot A13
221.B10 tot B16
16 mm
16 mm
—
Rp ¾
G1
—
Rp ¾
Schroefdraad UNF
⅝
(verloopstuk
⅝ x ⁷⁄₁₆ bijgevoegd)
⅝
⅝
⅞
(verloopstuk
⅞ x ¾ bijgevoegd)
⅞
⅞
VIESMANN
23
Vitocal 222-S (vervolg)
Pos.
Symbool
Betekenis
Aansluiting op de binnenunit
H
Verwarmingswateraanvoer
Cu 28 x 1 mm
K
Verwarmingswaterretour
Cu 28 x 1 mm
Buitenunits
Zie vanaf pagina 34.
Gebruiksgrenzen conform EN 14511
Spreiding secundair circuit: 5 K
Type AWT/AWT-AC 221.A (230V-toestellen)
Type AWT/AWT-AC 221.B (400 V-toestellen)
65
65
60
60
55
55
50
45
40
35
30
50
45
40
35
30
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
5818 539 B/fl
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
2
24
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 242-S
3.1 Productbeschrijving
Voordelen
Binnenunit
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
Laadboiler met 220 l inhoud
Laaddoorn voor boilerverwarming
Warmtepompregeling Vitotronic 200
Zonnewarmtewisselaar
Boilerlaadpomp
3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwateropwarming”
Warmtewisselaar voor boileropwarming met boilerlaadsysteem
Secundaire pomp (hoogefficiënte circulatiepomp)
Condensor
Verwarmingswaterdoorstromer
5818 539 B/fl
3
■ Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (COP = Coefficient
of Performance) volgens EN 14511: Tot 5,08 (A7/W35) en tot 4,27
(A2/W35)
■ Vermogensregeling en DC-inverter voor hoge efficiëntie bij deellastwerking
■ Maximumaanvoertemperatuur: tot 55 °C bij –15 °C buitentemperatuur
■ Binnenunit met hoogefficiënte circulatiepomp, warmtewisselaar, 3wegomschakelklep, veiligheidsgroep en regeling
■ Verwarmingswaterdoorstromer standaard ingebouwd
VITOCAL
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met display voor weergave met volle tekst en grafieken
■ Gemakkelijk naar binnen te brengen dankzij beperkte bouwhoogte
en deelbare behuizing
■ Geoptimaliseerd gebruik van de zelfopgewekte stroom van fotovoltaïsche installaties
■ Geïntegreerde calorimeter
■ Geschikt voor gebruik met internet door Vitoconnect (toebehoren)
voor bediening en service via Viessmann apps
VIESMANN
25
Vitocal 242-S (vervolg)
EHPA-kwaliteitslabel als bewijs van de COP-waarde voor
de promotie in het kader van het Duitse marktstimuleringsprogramma
Toestand bij levering
Leveringsomvang:
■ Compact warmtepomptoestel van het split-type met binnen- en
buitenunit.
■ Binnenunit:
– Geïntegreerde boiler van staal met Ceraprotect-emaillaag,
beschermd tegen corrosie door magnesiumanode, met isolatie
– Laaddoorn, zonnewarmtewisselaar, boilerlaadpomp
– Ingebouwde uiterst efficiënte circulatiepomp voor het secundair
circuit
– Ingebouwde omschakelklep ”verwarmen/tapwateropwarming”
Typeoverzicht
Type
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
Verwarmingswaterdoorstromer
X
X
X
X
Koelfunctie
–
X
–
X
Nominale spanning
Binnenunit
Buitenunit
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
400 V~
400 V~
5818 539 B/fl
3
– Veiligheidsgroep voor verwarmingscircuit (bijgevoegd)
– Ingebouwd verwarmingswaterdoorstromer
– Weersafhankelijke warmtepompregeling Vitotronic 200 met buitentemperatuursensor
■ Buitenunit:
– Vooraf gevuld koelmiddel (R410A) voor een enkelvoudige leidingslengte tot 12,0 m
– Flensaansluitingen voor koelmiddelleidingen
– Invertergeregelde, geluidsgeïsoleerde compressor
– 4-wegomschakelklep en elektronische expansieklep (EEV)
26
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 242-S (vervolg)
3.2 Technische gegevens
5818 539 B/fl
Technische gegevens
230 V-toestellen
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud
l
Min. debiet
l/h
Minimaal volume van de verwarmingsin- l
stallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimbar
mum debiet
kPa
Max. aanvoertemperatuur
°C
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
A
– Startstroom compressor
A
– Startstroom compressor bij geblokkeer- A
de rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
IP
VITOCAL
241.A04
241.A05
241.A07
241.A10
241.A13
3,00
870
0,91
3,27
3,70
500
1,06
3,50
5,60
650
1,73
3,24
7,70
650
2,20
3,50
10,60
650
3,25
3,26
1,10 tot 3,80
1,30 tot 6,50
1,30 tot 7,70
4,40 tot 9,90
5,00 tot 11,90
4,50
870
2090
0,97
4,64
5,40
500
2600
1,13
4,79
8,39
650
3600
1,93
4,35
10,90
650
4210
2,36
4,62
14,60
650
4210
3,40
4,29
1,20 tot 5,30
1,80 tot 8,40
1,80 tot 9,50
5,00 tot 14,00
5,00 tot 16,10
3,20
1,27
2,58
5,00
1,91
2,61
6,60
2,68
2,49
8,72
3,46
2,55
9,14
3,70
2,47
3,20
870
1,08
2,96
1,20 tot 3,80
4,62
500
1,64
2,81
1,60 tot 7,00
6,20
650
2,40
2,58
1,60 tot 8,00
7,40
650
2,69
2,75
2,40 tot 8,50
9,10
650
3,64
2,50
2,40 tot 10,00
4,20
870
1,13
3,72
6,30
500
1,52
4,14
8,80
650
2,63
3,35
10,00
650
2,80
3,57
12,60
650
4,20
3,00
15
45
15
45
15
45
15
45
15
45
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
–15
35
2,8
750
25
2,8
950
50
2,8
1000
50
3,8
1600
50
3,8
1600
50
450
45
55
400
40
55
400
40
55
450
45
55
450
45
55
13,5
11
20
1/N/PE 230 V/50 Hz
15,7
15,7
15
15
25
25
19,6
10
25
26,5
10
32
1 x B20A
X4
1 x B32A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
1 x B16A
X4
VIESMANN
27
3
Vitocal 242-S (vervolg)
Type AWT/AWT-AC
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer
– Nominale spanning
– Lagedrukzijde
Geïntegreerde laadboiler
Inhoud
Continuvermogen bij tapwateropwarming
van 10 naar 60 °C
Prestatiecoëfficiënt NL conform DIN 4708
Aftapbaar watervolume bij de aangegeven prestatiecoëfficiënt NL en tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Max. collectoroppervlak bij uitlijning in
zuidelijke richting (vlakke collector/buiscollector)
Max. toegestane tapwatertemperatuur
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit
Toegestane bedrijfsdruk
– Secundaire zijde
– Aan tapwaterzijde
241.A05
241.A07
241.A10
241.A13
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
kW
W
kW
W
W
W
W
kg
t
g/m
Type
Type
l
65
3,0
3 tot 70
150
5
1000
70
3,6
3 tot 70
150
5
1000
70
3,6
3 tot 70
150
5
1000
130
4,6
3 tot 70
150
5
1000
130
5,8
3 tot 70
150
5
1000
R410A
1,20
2088
2,51
20
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,15
2088
4,50
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
Rolzuiger
Rolzuiger
Rolzuiger
Scroll
Scroll
PEV-FV 50S
PEV-FV 68S
PEV-FV 68S
PEV-FV 50S
PEV-FV 50S
0,37
0,65
0,65
1,70
1,70
bar
MPa
bar
MPa
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
l
l/h
220
203
220
254
220
254
220
306
220
357
l/min
1,5
16,8
1,5
16,8
1,5
16,8
1,6
17,3
1,6
17,3
m2
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
°C
95
95
95
95
95
mm
mm
mm
290
869
610
340
1040
865
340
1040
865
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
680
600
2075
680
600
2075
680
600
2075
680
600
2075
680
600
2075
kg
kg
43
204
66
204
66
204
110
207
110
207
bar
MPa
bar
MPa
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
5818 539 B/fl
3
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van >12 m tot ≤30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
241.A04
28
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 242-S (vervolg)
5818 539 B/fl
Type AWT/AWT-AC
241.A04
241.A05
241.A07
241.A10
241.A13
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
mm
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Verwarmingswaterretour
mm
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Koud water
Rp
¾
¾
¾
¾
¾
Warm water
Rp
¾
¾
¾
¾
¾
Circulatie
G
1
1
1
1
1
Aanvoer zonnecircuit
Buishuls DN 20 voor multistekkersysteem
Retour zonnecircuit
Buishuls DN 20 voor multistekkersysteem
Vloeistofleiding
– Buis 7
mm
6x1
10 x 1
10 x 1
10 x 1
10 x 1
– Binnenunit
UNF
⅝
⅝
⅝
⅝
⅝
– Buitenunit
UNF
⁷⁄₁₆
⅝
⅝
⅝
⅝
Stookgasleiding
– Buis 7
mm
12 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
– Binnenunit
UNF
⅞
⅞
⅞
⅞
⅞
– Buitenunit
UNF
¾
⅞
⅞
⅞
⅞
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
m
20
30
30
30
30
stookgas
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
60
57
62
62
63
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
58
55
58
60
60
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
A++
A++
A++
A++
A++
+
+
+
+
– Gemiddelde temperatuur toepassing
A
A
A
A
A+
(W55)
Tapwateropwarming
– Tapprofiel L
A
A
A
– Tapprofiel XL
A
A
400 V-toestellen
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A2/W35)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A7/W35, spreiding 5 K)
Nom. vermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Luchtdebiet
m3/h
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Capaciteitsregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511
(A–7/W35)
Nom. vermogen
kW
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (enkel type AWB-AC)
(A35/W7, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Capaciteitsregeling
kW
VITOCAL
241.B10
241.B13
241.B16
7,50
600
1,76
4,27
9,06
690
2,42
3,72
11,30
690
3,11
3,66
2,73 tot 10,92
3,30 tot 12,29
4,60 tot 13,40
10,16
600
3456
2,00
5,08
12,07
690
4217
2,57
4,69
15,50
690
4217
3,76
4,11
5,20 tot 15,00
6,20 tot 16,50
6,40 tot 19,50
9,50
3,06
3,10
10,70
3,69
2,90
13,30
5,12
2,59
9,14
600
3,37
2,71
1,96 tot 9,85
10,75
690
4,15
2,59
2,14 tot 11,45
11,85
690
5,58
2,17
5,00 tot 11,86
VIESMANN
29
3
Vitocal 242-S (vervolg)
– Verwarmingsvermogen
– Zekering netaansluiting
Elektrische vermogensopname
– Ventilator (max.)
– Buitenunit (max.)
– Secundaire pomp (PWM)
– Regeling/elektronica buitenunit (max.)
– Regeling/elektronica binnenunit (max.)
– Max. vermogen regeling/elektronica
Koelcircuit
Werkmedium
– Vulhoeveelheid
– Broeikaspotentieel (GWP)
– CO2-equivalent
– Bij te vullen hoeveelheid bij leidinglengtes van >12 m tot ≤30 m
Compressor (volledig hermetisch)
– Olie in compressor
– Oliehoeveelheid in compressor
Toegestane werkdruk
– Hogedrukzijde
– Lagedrukzijde
241.B10
241.B13
241.B16
8,83
600
1,98
4,46
12,83
690
3,45
3,72
14,22
690
4,23
3,43
15
45
15
45
15
45
–20
35
–20
35
–20
35
3,8
1600
50
3,8
1600
50
3,8
1600
50
450
45
55
450
45
55
450
45
55
7,85
10
16
3/N/PE 400 V/50 Hz
9,89
10
16
13,09
10
16
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
3 x B16A
X4
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A/250 V
kW
8,8
3 x B16A
1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz
8,8
3 x B16A
W
kW
W
W
W
W
130
5,0
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
130
6,3
3 tot 70
150
5
1000
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
2,95
2088
6,20
60
R410A
4,20
2088
8,80
60
kg
t
g/m
Type
Type
l
bar
MPa
bar
MPa
Dubbele rolzuiger
POE
Dubbele rolzuiger
POE
8,8
3 x B16A
Dubbele rolzuiger
POE
1,1
1,1
1,1
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
43
4,3
5818 539 B/fl
3
Type AWT/AWT-AC
Vermogensgegevens koelen volgens EN 14511 (alleen type AWB-AC)
(A35/W18, spreiding 5 K)
Nominaal koelvermogen
kW
Toerental ventilator
T/min.
Elektr. opgenomen vermogen
kW
Prestatiecoëfficiënt EER
Luchtinlaattemperatuur
Koelwerking (type AWB-AC)
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarming
– Min.
°C
– Max.
°C
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud
l
Minimumdebiet (absoluut aanhouden)
l/h
Minimaal volume van de verwarmingsin- l
stallatie (niet afsluitbaar)
Max. extern drukverlies (RFH) bij minimbar
mum debiet
kPa
Max. aanvoertemperatuur
°C
Elektrische waarden buitenunit
– Nominale spanning compressor
– Max. werkingsstroom compressor
A
– Startstroom compressor
A
– Startstroom compressor bij geblokkeer- A
de rotor
– Zekering
– Beschermingsgraad
IP
Elektrische waarden binnenunit
Warmtepompregeling/elektronisch systeem
– Nominale spanning regeling/elektronica
– Zekering netaansluiting
– Zekering intern
Verwarmingswaterdoorstromer
– Nominale spanning
30
VIESMANN
VITOCAL
Vitocal 242-S (vervolg)
Type AWT/AWT-AC
Geïntegreerde laadboiler
Inhoud
Continuvermogen bij tapwateropwarming
van 10 naar 60 °C
Prestatiecoëfficiënt NL conform DIN 4708
Aftapbaar watervolume bij de aangegeven prestatiecoëfficiënt NL en tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Max. collectoroppervlak bij uitlijning in
zuidelijke richting (vlakke collector/buiscollector)
Max. toegestane tapwatertemperatuur
Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Buitenunit
Binnenunit
Toegestane bedrijfsdruk
– Secundaire zijde
– Aan tapwaterzijde
241.B10
241.B13
241.B16
l
l/h
220
306
220
357
220
380
l/min
1,6
17,3
1,6
17,3
1,6
17,3
m2
5/3
5/3
5/3
°C
95
95
95
mm
mm
mm
340
975
1255
340
975
1255
340
975
1255
mm
mm
mm
680
600
2075
680
600
2075
680
600
2075
kg
kg
113
204
113
204
121
204
bar
MPa
bar
MPa
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
3
0,3
10
1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
¾
¾
¾
¾
1
1
Buishuls DN 20 voor multistekkersysteem
Buishuls DN 20 voor multistekkersysteem
Cu 28 x 1
Cu 28 x 1
¾
¾
1
10 x 1
⅝
⅝
10 x 1
⅝
⅝
10 x 1
⅝
⅝
16 x 1
⅞
⅞
30
16 x 1
⅞
⅞
30
16 x 1
⅞
⅞
30
61
60
65
60
69
60
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A
A
A
5818 539 B/fl
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer
mm
Verwarmingswaterretour
mm
Koud water
Rp
Warm water
Rp
Circulatie
G
Aanvoer zonnecircuit
Retour zonnecircuit
Vloeistofleiding
– Buis 7
mm
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Stookgasleiding
– Buis 7
mm
– Binnenunit
UNF
– Buitenunit
UNF
Max. lengte vloeistofleiding, leiding
m
stookgas
Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Gewogen geluidsvermogensniveau
– Bij A7±3 K/W55±5 K
dB(A)
– Bij A7±3 K/W55±5 K tijdens nachtwerking dB(A)
Energie-efficiëntieklasse volgens EUverordening nr. 811/2013
Verwarmen, gemiddelde klimaten
– Lage temperatuur toepassing (W35)
– Gemiddelde temperatuur toepassing
(W55)
Tapwateropwarming
– Tapprofiel XL
VITOCAL
VIESMANN
31
3
Vitocal 242-S (vervolg)
Afmetingen
Binnenunit
2047
2051
2075
111
61
600
454
564
506
666
3
680
147
69
134
159
29
475
405
62
300
387
A
B
C
C
E
F
Symbool
–
–
–
–
–
Kabelingang < 42 V
Warm water
Circulatie
Circulatie
Koud water
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
G
32
Betekenis
VIESMANN
Aansluiting op de binnenunit
Type AWT/AWT-AC
241.A04
Buis 7
6 mm
241.A05 tot A13
241.B10 tot B16
241.A04
10 mm
10 mm
12 mm
241.A05 tot A13
241.B10 tot B16
16 mm
16 mm
—
Rp ¾
G1
G1
Rp ¾
Schroefdraad UNF
⅝
(verloopstuk
⅝ x ⁷⁄₁₆ bijgevoegd)
⅝
⅝
⅞
(verloopstuk
⅞ x ¾ bijgevoegd)
⅞
⅞
VITOCAL
5818 539 B/fl
Pos.
Vitocal 242-S (vervolg)
Pos.
Symbool
Betekenis
Aansluiting op de binnenunit
H
Verwarmingswateraanvoer
Cu 28 x 1 mm
K
Verwarmingswaterretour
Cu 28 x 1 mm
–
–
L
M
Retour zonnecircuit
Aanvoer zonnecircuit
Buishuls DN 20 voor multistekkersysteem
Buitenunits
Zie vanaf pagina 34.
Gebruiksgrenzen conform EN 14511
Spreiding secundair circuit: 5 K
Type AWT/AWT-AC 241.B (400 V-toestellen)
65
60
60
55
55
50
45
40
35
30
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
65
3
50
45
40
35
30
25
-25 -20 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 35
Luchtinlaattemperatuur in °C
5818 539 B/fl
Aanvoertemperatuur
Secundair circuit in °C
Type AWT/AWT-AC 241.A (230V-toestellen)
VITOCAL
VIESMANN
33
Buitenunits
4.1 Toekenning van de buitenunits aan de warmtepompen
De buitenunits worden hierna volgens vermogen benoemd. Voor de
toekenning aan de warmtepompen zie volgende tabel.
Warmtepomp
Vitocal 200-S, type
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B04
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B05
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B07
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B10
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B13
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.C10
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.C13
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.C16
Vitocal 222-S, type
AWT/AWT-AC 221.A04
AWT/AWT-AC 221.A05
AWT/AWT-AC 221.A07
AWT/AWT-AC 221.A10
AWT/AWT-AC 221.A13
AWT/AWT-AC 221.B10
AWT/AWT-AC 221.B13
AWT/AWT-AC 221.B16
Buitenunit
Vermogen
Compressor
4 kW
5 kW
7 kW
10 kW
13 kW
10 kW
13 kW
16 kW
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
400 V
4 kW
5 kW
7 kW
10 kW
13 kW
10 kW
13 kW
16 kW
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
400 V
Warmtepomp
Vitocal 242-S, type
AWT/AWT-AC 241.A04
AWT/AWT-AC 241.A05
AWT/AWT-AC 241.A07
AWT/AWT-AC 241.A10
AWT/AWT-AC 241.A13
AWT/AWT-AC 241.B10
AWT/AWT-AC 241.B13
AWT/AWT-AC 241.B16
Buitenunit
Vermogen
4 kW
5 kW
7 kW
10 kW
13 kW
10 kW
13 kW
16 kW
Compressor
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V
400 V
400 V
5818 539 B/fl
4
34
VIESMANN
VITOCAL
Buitenunits (vervolg)
4.2 Afmetingen
Buitenunit 4 kW, 230 V
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B04
AWB-E 201.B04
AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A04
AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A04
AWT-AC 241.A04
869
795
610
290
500
74
4
308
40
Buitenunit 5 kW en 7 kW, 230 V
AWT 221.A05
AWT 221.A07
AWT-AC 221.A05
AWT-AC 221.A07
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A05
AWT 241.A07
AWT-AC 241.A05
AWT-AC 241.A07
5818 539 B/fl
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B05
AWB 201.B07
AWB-E 201.B05
AWB-E 201.B07
AWB-AC 201.B05
AWB-AC 201.B07
■ Vitocal 222-S, type
VITOCAL
VIESMANN
35
Buitenunits (vervolg)
1040
950
865
340
527
90
48
378
4
Buitenunit 10 kW, 13 kW en 16 kW, 230 V en 400 V
AWT 221.B10
AWT 221.B13
AWT 221.B16
AWT-AC 221.A10
AWT-AC 221.A13
AWT-AC 221.B10
AWT-AC 221.B13
AWT-AC 221.B16
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A10
AWT 241.A13
AWT 241.B10
AWT 241.B13
AWT 241.B16
AWT-AC 241.A10
AWT-AC 241.A13
AWT-AC 241.B10
AWT-AC 241.B13
AWT-AC 241.B16
5818 539 B/fl
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B10
AWB 201.B13
AWB 201.C10
AWB 201.C13
AWB 201.C16
AWB-E 201.B10
AWB-E 201.B13
AWB-E 201.C10
AWB-E 201.C13
AWB-E 201.C16
AWB-AC 201.B10
AWB-AC 201.B13
AWB-AC 201.C10
AWB-AC 201.C13
AWB-AC 201.C16
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A10
AWT 221.A13
36
VIESMANN
VITOCAL
Buitenunits (vervolg)
900
1261
341
864
963
975
159
62
4
5818 539 B/fl
357
50
VITOCAL
VIESMANN
37
Karakteristieken
5.1 Vermogensdiagrammen buitenunit 4 kW, 230 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B04
AWB-E 201.B04
AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A04
AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A04
AWT-AC 241.A04
2
55°C
45°C B
35°C
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
6
5
10
45°C
55°C
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
25
30
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
2
Werkingspunt
20
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
35°C
4
15
35
–15
2,40
1,30
1,85
–7
3,23
1,32
2,48
2
3,00
0,91
3,30
–15
2,20
1,50
1,47
–7
3,00
1,50
2,00
2
2,80
1,07
2,65
–15
2,00
1,72
1,16
–7
2,70
1,76
1,55
2
2,70
1,25
2,12
7
4,50
0,97
4,64
10
4,60
0,95
4,83
20
5,00
0,95
5,27
30
5,50
0,96
5,70
10
4,20
1,15
3,67
20
4,60
1,17
3,75
30
5,00
1,13
4,41
10
3,80
1,33
2,87
20
4,30
1,30
3,30
30
4,70
1,37
3,45
45
7
4,00
1,14
3,55
55
7
3,70
1,34
2,74
Koelen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A04
38
VIESMANN
5818 539 B/fl
5
35°C
45°C A
55°C
4
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
C Koelvermogen bij aanvoertemperaturen 18 °C, 7 °C
D Elektrisch opgenomen vermogen koelen bij aanvoertemperaturen van 18 °C, 7 °C
Prestatiecoëfficiënt EER
Vermogen in kW
6
18°C
4
7°C
2
C
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
18°C
D
7°C
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
35
6
4
18 ℃
7℃
2
0
20
25
30
35
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
Koelvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt EER
W
A
°C
°C
kW
kW
20
5,30
1,07
4,94
25
4,90
1,11
4,40
18
27
4,70
1,13
4,20
7
30
4,50
1,14
3,95
35
4,20
1,13
3,72
20
3,40
0,96
3,54
25
3,30
1,00
3,30
27
3,20
1,04
3,10
30
3,10
1,05
2,95
35
3,20
1,08
2,96
5818 539 B/fl
5
VITOCAL
VIESMANN
39
Karakteristieken (vervolg)
5.2 Vermogensdiagrammen buitenunit 5 kW, 230 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B05
AWB-E 201.B05
AWB-AC 201.B05
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A05
AWT-AC 221.A05
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A05
AWT-AC 241.A05
35°C
45°C A
55°C
8
4
55°C
45°C B
35°C
2
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
5
10
45°C
55°C
4
20
25
30
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
35°C
6
15
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
2
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
35
–15
4,10
1,75
2,34
–7
5,00
1,91
2,61
2
3,70
1,06
3,50
–15
3,40
1,85
1,84
–7
3,95
1,80
2,19
2
4,26
1,60
2,66
–15
2,25
1,95
1,15
–7
3,20
1,94
1,65
2
4,20
1,95
2,15
7
5,40
1,13
4,79
10
5,43
1,12
4,85
20
6,51
1,12
5,81
30
7,60
1,11
6,85
10
5,10
1,50
3,40
20
6,30
1,50
4,20
30
7,45
1,50
4,97
10
5,01
1,81
2,77
20
6,05
1,80
3,36
30
7,10
1,80
3,94
45
7
4,80
1,51
3,18
55
7
4,54
1,82
2,49
5818 539 B/fl
5
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
40
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.3 Vermogensdiagrammen buitenunit 7 kW, 230 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B07
AWB-E 201.B07
AWB-AC 201.B07
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A07
AWT-AC 221.A07
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A07
AWT-AC 241.A07
12
35°C
45°C A
10
55°C
8
4
55°C
45°C B
35°C
2
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
0
5
10
45°C
4
20
25
30
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
35°C
6
15
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
55°C
2
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
–7
6,60
2,68
2,49
2
5,60
1,73
3,50
–15
4,30
2,70
1,59
–7
5,00
2,70
2,11
2
5,30
2,19
2,44
7
8,38
1,93
4,35
10
8,50
1,91
4,48
20
9,90
1,90
5,19
30
11,80
1,88
6,31
10
7,30
2,32
3,15
20
9,30
2,36
3,93
30
10,40
2,32
4,47
45
7
6,80
2,31
2,94
5818 539 B/fl
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
35
–15
5,20
2,53
2,06
VITOCAL
VIESMANN
41
5
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
55
–15
2,80
2,40
1,17
–7
3,80
2,48
1,53
2
5,10
2,64
1,93
7
6,00
2,77
2,16
10
6,50
2,79
2,34
20
7,80
2,77
2,81
30
9,50
2,86
3,33
Koelen
Prestatiecoëfficiënt EER
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B07
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A07
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A07
10
8
C
7°C
Vermogen in kW
6
18°C
7°C D
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
Koelvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt EER
2
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
35
°C
°C
kW
kW
20
10,02
1,91
5,33
25
9,90
2,13
4,65
18
27
9,80
2,23
4,39
7
30
9,40
2,35
4,00
35
8,80
2,63
3,35
20
7,90
1,82
4,36
25
7,50
1,99
3,74
27
7,20
2,07
3,49
30
6,80
2,19
3,10
35
6,20
2,40
2,60
5818 539 B/fl
5
18 ℃
7℃
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
35
W
A
4
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
C Koelvermogen bij aanvoertemperaturen 18 °C, 7 °C
D Elektrisch opgenomen vermogen koelen bij aanvoertemperaturen van 18 °C, 7 °C
4
2
6
42
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.4 Vermogensdiagrammen buitenunit 10 kW, 230 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B10
AWB-E 201.B10
AWB-AC 201.B10
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A10
AWT-AC 221.A10
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A10
AWT-AC 241.A10
35°C
14
45°C A
12
55°C
10
8
Vermogen in kW
6
4
55°C
45°C B
35°C
2
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
5
10
Prestatiecoëfficiënt COP
6
45°C
5
30
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
5818 539 B/fl
25
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
55°C
2
0
20
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
35°C
4
15
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
VITOCAL
35
–15
6,12
3,47
1,76
–7
9,00
3,48
2,59
2
7,70
2,20
3,55
–15
6,06
4,33
1,40
–7
7,80
4,33
1,80
2
7,00
2,66
2,60
7
10,90
2,36
4,62
10
11,20
2,32
4,84
20
13,60
2,21
6,18
30
14,50
2,11
6,88
10
10,70
2,86
3,80
20
12,70
2,78
4,60
30
13,60
2,71
5,00
45
7
10,30
2,88
3,60
VIESMANN
43
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
55
–15
5,60
5,23
1,07
–7
7,40
5,23
1,42
2
6,60
3,27
2,00
7
9,20
3,49
2,60
10
10,00
3,45
2,90
20
11,50
3,41
3,40
30
11,80
3,38
3,50
Koelen
Prestatiecoëfficiënt EER
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B10
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A10
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A10
12
10
18°C
C
8
7°C
Vermogen in kW
6
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Koelvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt EER
2
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
35
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
2
Werkingspunt
18 ℃
7℃
35
W
A
°C
°C
kW
kW
20
11,80
1,99
5,93
25
11,58
0
2,17
5,34
18
27
11,21
30
10,66
35
10,00
20
8,39
25
7,95
7
27
7,97
30
7,42
35
7,4
2,28
4,93
2,44
4,37
2,80
3,57
2,03
4,14
2,18
3,65
2,24
3,56
2,40
3,09
2,69
2,75
5818 539 B/fl
5
4
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
C Koelvermogen bij aanvoertemperaturen 18 °C, 7 °C
D Elektrisch opgenomen vermogen koelen bij aanvoertemperaturen van 18 °C, 7 °C
18°C D
7°C
4
6
44
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.5 Vermogensdiagrammen buitenunit 10 kW, 400 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C10
AWB-E 201.C10
AWB-AC 201.C10
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B10
AWT-AC 221.B10
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B10
AWT-AC 241.B10
14
35 °C
A
45 °C
12
55 °C
10
8
Vermogen in kW
6
4
55 °C
45 °C
B
35 °C
2
0
-20
-15
-10
Luchtinlaattemperatuur in °C
-5
0
5
10
15
20
25
30
5
8
Prestatiecoëfficiënt COP
35°C
6
45°C
55°C
4
2
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
5818 539 B/fl
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
VITOCAL
–20
7,04
3,09
2,28
–15
8,01
3,10
2,59
–7
9,57
3,11
3,08
35
2
7,50
1,76
4,27
7
10,16
2,00
5,08
10
10,51
1,98
5,34
20
11,67
1,90
6,20
30
12,82
1,83
7,06
–20
6,22
3,54
1,76
–15
7,20
3,56
2,02
–7
8,77
3,59
2,44
45
2
6,85
2,46
2,78
7
8,79
2,48
3,55
10
9,16
2,44
3,78
20
10,40
2,33
4,55
30
11,63
2,21
5,31
VIESMANN
45
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
W
A
°C
°C
kW
kW
–20
–15
6,31
4,07
1,55
–7
7,96
4,00
1,99
55
2
6,18
2,90
2,13
7
7,64
2,93
2,61
10
8,02
2,89
2,80
20
9,32
2,76
3,43
30
10,61
2,63
4,06
5818 539 B/fl
5
46
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.6 Vermogensdiagrammen buitenunit 13 kW, 230 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B13
AWB-E 201.B13
AWB-AC 201.B13
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A13
AWT-AC 221.A13
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A13
AWT-AC 241.A13
20
35°C
18
45°C
A
55°C
16
14
12
10
8
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
5
2
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
6
5
10
45°C
55°C
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
VITOCAL
°C
°C
kW
kW
20
25
30
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
2
W
A
15
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
35°C
4
Werkingspunt
5818 539 B/fl
55°C
45°C B
35°C
4
35
–15
6,40
3,70
1,73
–7
9,51
3,70
2,56
2
10,60
3,26
3,25
7
14,60
3,40
4,29
10
14,80
3,37
4,40
20
17,90
3,39
5,29
VIESMANN
30
19,63
3,30
5,96
47
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
45
–15
6,00
4,59
1,31
–7
7,87
4,59
1,72
2
10,00
3,60
2,80
–15
5,90
5,56
1,06
–7
7,82
5,56
1,40
2
8,70
4,07
2,10
7
13,10
4,19
3,10
10
14,10
4,19
3,40
20
16,80
4,15
4,10
30
17,80
4,04
4,40
10
13,00
5,02
2,60
20
15,50
5,04
3,10
30
16,70
4,99
3,30
55
7
11,70
4,86
2,40
Koelen
Prestatiecoëfficiënt EER
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B13
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A13
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A13
14
18°C
12
C
10
6
4
18 ℃
7℃
2
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
35
7°C
8
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
C Koelvermogen bij aanvoertemperaturen 18 °C, 7 °C
D Elektrisch opgenomen vermogen koelen bij aanvoertemperaturen van 18 °C, 7 °C
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
18°C
D
7°C
4
2
0
20
25
30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
Koelvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt EER
35
W
A
°C
°C
kW
kW
20
13,80
2,86
4,83
25
13,30
3,13
4,24
18
27
13,00
3,25
3,99
7
30
12,40
3,45
3,58
35
12,60
4,20
3,00
20
10,90
2,86
3,81
25
10,50
3,06
3,43
27
10,10
3,17
3,19
30
9,40
3,33
2,82
35
9,10
3,64
2,50
5818 539 B/fl
5
Vermogen in kW
6
48
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.7 Vermogensdiagrammen buitenunit 13 kW, 400 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C13
AWB-E 201.C13
AWB-AC 201.C13
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B13
AWT-AC 221.B13
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B13
AWT-AC 241.B13
16
35 °C
A
45 °C
14
55 °C
12
10
8
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
4
55 °C
45 °C
B
2
35 °C
0
-20
-15
-10
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
5
35°C
6
45°C
4
55°C
2
10
15
20
25
5
30
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
5818 539 B/fl
-5
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
VITOCAL
–20
7,86
3,69
2,13
–15
8,93
3,68
2,43
–7
10,65
3,67
2,91
35
2
9,06
2,42
3,72
7
12,07
2,57
4,69
10
12,52
2,55
4,92
20
14,05
2,50
5,67
30
15,58
2,44
6,42
–20
7,31
4,27
1,71
–15
8,32
4,29
1,94
–7
9,95
4,33
2,30
45
2
8,23
2,99
2,75
7
10,95
3,12
3,51
10
11,39
3,10
3,69
20
12,86
3,03
4,28
30
14,34
2,96
4,86
VIESMANN
49
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
W
A
°C
°C
kW
kW
–20
–15
7,51
4,78
1,57
–7
9,24
4,89
1,89
55
2
7,34
3,41
2,15
7
9,69
3,67
2,64
10
10,16
3,64
2,81
20
11,71
3,53
3,36
30
13,27
3,42
3,91
5818 539 B/fl
5
50
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.8 Vermogensdiagrammen buitenunit 16 kW, 400 V
Verwarmen
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C16
AWB-E 201.C16
AWB-AC 201.C16
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B16
AWT-AC 221.B16
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B16
AWT-AC 241.B16
24
35°C
22
20
45°C
18
16
A
55°C
14
12
10
8
5
45°C
55°C
4
35°C
2
0
-20
-15
-10
Luchtinlaattemperatuur in °C
B
-5
0
5
6
35°C
4
45°C
55°C
2
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Luchtinlaattemperatuur in °C
10
15
20
25
30
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
Aanwijzing
■ De COP-gegevens in de tabellen en diagrammen zijn overeenkomstig EN 14511 bepaald.
■ De prestatiekenmerken gelden voor nieuwe toestellen met schone
plaatwarmtewisselaars.
5818 539 B/fl
Prestatiecoëfficiënt COP
Vermogen in kW
6
VITOCAL
VIESMANN
51
Karakteristieken (vervolg)
Werkingspunt
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
W
A
°C
°C
kW
kW
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
Werkingspunt
Verwarmingsvermogen
Elektr. opgenomen vermogen
Prestatiecoëfficiënt ε (COP)
–20
8,9
4,5
1,95
–15
10,8
4,9
2,20
–7
13,3
5,1
2,59
35
2
11,3
3,1
3,66
7
15,5
3,8
4,11
10
16,8
3,6
4,60
20
19,4
3,6
5,34
30
23,0
3,9
5,98
–20
8,0
4,5
1,77
–15
9,4
4,9
1,93
–7
11,3
5,3
2,13
45
2
10,8
3,7
2,89
7
12,3
3,7
3,31
10
13,5
3,8
3,54
20
15,8
3,7
4,22
30
18,6
3,9
4,78
–20
7,2
4,5
1,58
–15
8,3
4,9
1,70
–7
10,5
5,4
1,96
55
2
9,3
4,3
2,17
7
9,7
3,8
2,54
10
10,6
3,9
2,75
20
12,8
4,0
3,22
30
15,9
3,9
4,13
5818 539 B/fl
5
52
VIESMANN
VITOCAL
Karakteristieken (vervolg)
5.9 Vermogenscorrectiefactor
Verwarmen: Alle types
Prestatiecorrectie
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0
5
Kabellengte in m
10
15
20
25
30
Voor A2/W35 en A7/W35
Koelen: Alleen types AWB-AC, AWT-AC
1,00
0,96
0,92
0,88
A
0,84
Prestatiecorrectie
0,80
0,76
0,72
0,68
B
0,64
0,60
0
5
Kabellengte in m
10
15
20
25
5
30
A A35/W18
B A35/W7
Gecorrigeerd vermogen:
■ Nominaal verwarmingsvermogen voor A2/W35:
5,6 kW x 0,98 = 5,49 kW
■ Nominaal koelvermogen voor A35/W7:
6,2 kW x 0,94 = 5,83 kW
5818 539 B/fl
Voorbeeld:
■ Type AWB-AC 201.B07
■ Leidinglengte van de koelmiddelleiding: 10 m
VITOCAL
VIESMANN
53
Karakteristieken (vervolg)
5.10 Restopvoerhoogte met de gemonteerde circulatiepomp
Restopvoerhoogte
600
Restopvoerhoogte
mbar
Vitocal 222-S
– AWT 221.A04 tot A13
– AWT 221.B10 tot B16
– AWT-AC 221.A04 tot A13
– AWT-AC 221.B10 tot B16
40
200
20
0
600
kPa
400
Restopvoerhoogte
mbar
Vitocal 200-S
– AWB 201.B10 tot B13
– AWB 201.C10 tot C16
– AWB-E 201.B10 tot B13
– AWB-E 201.C10 tot C16
– AWB-AC 201.B10 tot B13
– AWB-AC 201.C10 tot C16
60
0
400
40
200
20
0
0
0,5
Debiet in m³/h
1,0
1,5
2,0
2,5
0
0,5
Debiet in m³/h
1,0
1,5
2,0
2,5
60
kPa
Warmtepomptype
Vitocal 200-S
– AWB 201.B04 tot B07
– AWB-E 201.B04 tot B07
– AWB-AC 201.B04 tot B07
0
Vitocal 242-S
– AWT 241.A04 tot A13
– AWT 241.B10 tot B16
– AWT-AC 241.A04 tot A13
– AWT-AC 241.B10 tot B16
5818 539 B/fl
5
54
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S
6.1 Vitocell 100-V, type CVW
Aanwijzingen voor de dimensionering van de warmwaterboiler in
acht nemen: Zie vanaf pagina 117.
Voor de tapwateropwarming in combinatie met warmtepompen tot
16 kW en zonnecollectoren, ook geschikt voor verwarmingsketels en
verwarmingen op afstand.
■ Aanvoertemperatuur zonnesysteem tot 140 °C
■ Verwarmingswaterzijdige werkdruk tot 10 bar (1,0 MPa)
■ Zonnesysteemzijdige werkdruk tot 10 bar (1,0 MPa)
■ Tapwaterzijdige bedrijfsdruk tot 10 bar (1,0 MPa)
Geschikt voor de volgende installaties:
■ Tapwatertemperatuur tot 95 °C
■ Aanvoertemperatuur verwarmingswater tot 110 °C
Type
Boilerinhoud
DIN-registernr.
Continuvermogen bij tapwaterverwarming van
10 naar 45 °C en verwarmingswater-aanvoertemperatuur van … bij het hierna vermelde verwarmingswaterdebiet
l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
Continuvermogen bij tapwaterverwarming van
10 naar 60°C en verwarmingswater-aanvoertemperatuur van … bij het hierna vermelde verwarmingswaterdebiet
90 °C
80 °C
70 °C
l
280
l
280
min.
min.
kW
60
77
16
m2
m2
6
11,5
kWh/24 h
2,4
3,0
1,80
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
l
m2
859
650
923
881
1624
1522
1550
190
582
27
4,1
5818 539 B/fl
Verwarmingswaterdebiet voor de opgegeven continuvermogens
Aftapstroom
Aftapbare waterhoeveelheid zonder naverwarming
– Boilerinhoud opgewarmd tot 45°C,
Water met t = 45 °C (constant)
– Boilerinhoud opgewarmd tot 55 °C,
Water met t = 55 °C (constant)
Opwarmingstijd bij aansluiting van een warmtepomp met 16 kW nominaal warmtevermogen en een verwarmingswateraanvoertemperatuur van 55 of 65 °C
– Bij tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
– Bij tapwateropwarming van 10 naar 55 °C
Max. aansluitbaar vermogen van een warmtepomp bij 65 °C verwarmingswateraanvoer- en 55 °C warmwatertemperatuur en het aangegeven verwarmingswaterdebiet
Op de zonnewarmtewisselaarsset (toebehoren) max. aansluitbaar apertuuroppervlak
– Vitosol-T
– Vitosol-F
Vermogenskengetal NL in combinatie met een warmtepomp
Boilerbevoorradingstemperatuur
45 °C
50 °C
Onderhoudsverlies qBS bij 45 K temperatuurverschil conform EN 12897:2006
Afmetingen
– Met isolatie
Lengte (7)
– Zonder isolatie
Totale breedte
– Met isolatie
– Zonder isolatie
Hoogte
– Met isolatie
– Zonder isolatie
Kantelmaat
– Zonder isolatie
Gewicht compleet met isolatie
Totaal bedrijfsklaar gewicht met elektrisch verwarmingselement
Verwarmingswaterinhoud
Verwarmingsoppervlak
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h
l/min
CVW
390
9W173-13MC/E
109
2678
87
2138
77
1892
48
1179
26
639
98
1686
78
1342
54
929
3,0
15
VITOCAL
VIESMANN
55
6
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Type
Aansluitingen
Verwarmingswateraanvoer en -retour (buitenschroefdraad)
Koud water, warm water (buitenschroefdraad)
Zonnewarmtewisselaarsset (buitenschroefdraad)
Circulatie (buitenschroefdraad)
Elektrisch verwarmingselement (binnenschroefdraad)
Energie-efficiëntieklasse
CVW
R
R
R
R
Rp
1¼
1¼
¾
1
1½
B
Aanwijzing bij het continuvermogen
Bij de planning met het aangegeven resp. vastgestelde continuvermogen de juiste circulatiepomp inplannen. Het aangegeven continuvermogen wordt alleen bereikt als het nominale vermogen van de
ketel ≥ het continuvermogen is.
WW2
SPR2
422
HR
455
6
E
ELH1
ELH2
HR
HV
KW
R
881
107
KW/E
923
Aftap
Stomp voor elektrisch verwarmingselement
Flensopening voor elektrisch verwarmingselement
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Koud water
Inspectie- en reinigingsopening met flensafdekking
SPR1 Dompelhuls boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling (binnendiameter 7 mm)
SPR2 Dompelhuls temperatuursensor van de zonnewarmtewisselaarsset (binnendiameter 16 mm)
WW1 Warm water
WW2 Warm water van de zonnewarmtewisselaarset
Z
Circulatie
Vermogenskengetal NL
■ Volgens DIN 4708, zonder retourtemperatuurbegrenzing
■ Boilerbevoorradingstemperatuur Tsp = koudwaterinlaattemperatuur
+ 50 K +5 K/–0 K
Vermogenskengetal NL bij verwarmingswateraanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
16,5
15,5
12,0
Aanwijzing bij het vermogenskengetal NL
Het vermogenskengetal NL verandert met de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.
Richtwaarden
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
56
VIESMANN
SPR2
Kortstondig vermogen (gedurende 10 minuten)
■ Bij een vermogenkengetal NL
■ Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C zonder retourtemperatuurbegrenzing
Kortstondig vermogen (l/10min) bij aanvoertemperatuur verwarmingswater
90 °C
80 °C
70 °C
540
521
455
Max. tapvolume (gedurende 10 minuten)
■ Bij het vermogenskengetal NL
■ Met naverwarming
■ Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Max. taphoeveelheid (l/min) bij verwarmingswateraanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
54
52
46
VITOCAL
5818 539 B/fl
1624
1522
1014
ELH2/R
650
859
Z
HV
SPR1
ELH1
349
399
591
849
969
1089
1458
WW1
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Doorstroomweerstanden
1000 100
800 80
10
8
60
50
40
6
5
4
30
3
20
2
2
10
1
8 0,8
6
5
4
0,6
0,5
0,4
3
0,3
Tapwaterdebiet in
l/h
4000
5000
100
80
20
3000
20
3
2000
200
30
800
1000
30
6
5
4
500
600
300
60
50
40
kPa
60
50
40
10
8
Debietweerstand
mbar
600
500
400
100
80
10
8
1
0,8
6
5
4
0,6
0,5
0,4
3
0,3
Verwarmingswaterdebiet in
l/h
8000
10000
4000
5000
6000
3000
2000
800
1000
500
600
kPa
Debietweerstand
mbar
Debietweerstand aan tapwaterzijde
Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
5818 539 B/fl
6
VITOCAL
VIESMANN
57
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
6.2 Vitocell 100-V, type CVA
Aanwijzingen voor de dimensionering van de warmwaterboiler in
acht nemen: Zie vanaf pagina 117.
Voor tapwateropwarming in combinatie met verwarmingsketels en
afstandsverwarmingssystemen met elektrische opwarming als toebehoren voor warmwaterboilers met 300 en 500 liter inhoud.
■ Verwarmingswaterzijdige werkdruk tot 25 bar (2,5 MPa)
■ Werkdrukaan tapwaterzijde tot 10 bar (1,0 MPa)
Geschikt voor de volgende installaties:
■ tapwatertemperatuur tot 95 °C
■ Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater tot 160 °C
Type
Boilerinhoud
DIN-registernummer
Continuvermogen
bij tapwaterverwarming van 10 naar 45 °C
en verwarmingswater-aanvoertemperatuur
van … bij het hierna vermelde verwarmingswaterdebiet
l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
Continuvermogen
90 °C
bij tapwaterverwarming van 10 naar 60°C en
verwarmingswater-aanvoertemperatuur
80 °C
van … bij het hierna vermelde verwarmingswaterdebiet
70 °C
CVA
500
9W241/11–13 MC/E
70
1720
58
1425
45
1106
32
786
24
589
53
911
44
756
33
567
3,0
CVA
750
CVA
1000
123
3022
99
2432
75
1843
53
1302
28
688
102
1754
77
1324
53
912
5,0
136
3341
111
2725
86
2113
59
1450
33
810
121
2081
91
1565
61
1050
5,0
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h
53
1302
44
1081
33
811
23
565
18
442
45
774
34
584
23
395
3,0
kWh/24 h
1,65
1,95
3,0
3,54
mm
mm
667
—
859
650
960
750
1060
850
mm
mm
744
—
923
837
1045
947
1145
1047
mm
mm
1734
—
1948
1844
2106
2005
2166
2060
mm
mm
mm
kg
l
m2
1825
—
—
156
10,0
1,5
—
1860
2045
181
12,5
1,9
—
2050
2190
295
24,5
3,7
—
2100
2250
367
26,8
4,0
1
1
1
B
1
1¼
1
B
1¼
1¼
1¼
—
1¼
1¼
1¼
—
R
R
R
Aanwijzing bij het continuvermogen
Bij de planning met het aangegeven resp. vastgestelde continuvermogen de juiste circulatiepomp inplannen. Het aangegeven continuvermogen wordt alleen bereikt als het nominale vermogen van de
ketel ≥ het continuvermogen is.
Aanwijzing
Tot 300 l boilerinhoud ook als Vitocell 100-W in de kleur ”wit”
beschikbaar.
5818 539 B/fl
6
Verwarmingswaterdebiet voor de opgegeven continuvermogens
Beschikbare warmte volgens EN 12897:2006 QST bij
45 K temperatuurverschil
Afmetingen
Lengte (7)
– Met isolatie
a
– Zonder isolatie
Breedte
– Met isolatie
b
– Zonder isolatie
Hoogte
– Met isolatie
c
– Zonder isolatie
Kantelmaat
– Met isolatie
– Zonder isolatie
Montagehoogte
Gewicht compl. met isolatie
Inhoud verwarmingswater
Verwarmingsoppervlak
Aansluitingen (buitendraad)
Verwarmingswateraanvoer en -retour
Koud water, warm water
Circulatie
Energie-efficiëntieklasse
CVAA
300
58
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Vitocell 100-V, type CVAA, 300 l inhoud
WW
VA
c
Z
HV/SPR
SPR
f
e
a
d
BÖ
l
h
k
b
BÖ
E
HR
HV
KW
SPR
b
g
m
HR
KW/E
Inspectie- en reinigingsopening
Aftap
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Koud water
Boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling en
temperatuurregelaar (binnendiameter van de dompelhuls
16 mm)
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
300
667
744
1734
1600
1115
875
260
76
361
7 100
333
6
5818 539 B/fl
Boilerinhoud
Lengte (7)
Breedte
Hoogte
VA
Magnesium beschermanode
WW Warm water
Z
Circulatie
VITOCAL
VIESMANN
59
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Vitocell 100-V, type CVA, 500 l inhoud
WW
VA
o
Z
SPR
e
d
BÖ
a
c
HV/SPR
k
h
b
BÖ
E
HR
HV
KW
SPR
f
n
b
g
l
m
HR
KW/E
Inspectie- en reinigingsopening
Aftap
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Koud water
Boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling en
temperatuurregelaar (binnendiameter van de dompelhuls
16 mm)
Boilerinhoud
Lengte (7)
Breedte
Hoogte
6
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
500
859
923
1948
1784
1230
924
349
107
455
7 100
422
837
7 650
5818 539 B/fl
Zonder isolatie
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
o
VA
Magnesium beschermanode
WW Warm water
Z
Circulatie
60
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Vitocell 100-V, type CVA , 750 en 1000 l inhoud
WW
Z
o
c
VA
d
HV/SPR
f
a
e
BÖ
SPR
h
l
g
m
HR
k
b
BÖ
E
HR
HV
KW
SPR
n
b
KW/E
Inspectie- en reinigingsopening
Aftap
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Koud water
Boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling en
temperatuurregelaar (binnendiameter van de dompelhuls
16 mm)
Boilerinhoud
Lengte (7)
Breedte
Hoogte
Zonder isolatie
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
o
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
750
960
1045
2106
1923
1327
901
321
104
505
7 180
457
947
7 750
VA
Magnesium beschermanode
WW Warm water
Z
Circulatie
1000
1060
1145
2166
2025
1373
952
332
104
555
7 180
468
1047
7 850
6
Vermogenskengetal NL
Volgens DIN 4708.
Boilerbevoorradingstemperatuur Tsp = koudwaterinlaattemperatuur + 50 K +5 K/-0 K
l
300
500
750
1000
9,7
9,3
8,7
21,0
19,0
16,5
40,0
34,0
26,5
45,0
43,0
40,0
5818 539 B/fl
Boilerinhoud
Vermogenskengetal NL bij verwarmingswateraanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
VITOCAL
VIESMANN
61
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Aanwijzing bij het vermogenskengetal NL
Het vermogenskengetal NL verandert met de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.
Richtwaarden
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
Kortstondig vermogen (gedurende 10 minuten)
■ Bij een vermogenkengetal NL
■ Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Boilerinhoud
Kortstondig vermogen bij aanvoertemperatuur
verwarmingswater
90 °C
80 °C
70 °C
l
300
500
750
1000
l/10 min
l/10 min
l/10 min
407
399
385
618
583
540
898
814
704
962
939
898
l
300
500
750
1000
l/min
l/min
l/min
41
40
39
62
58
54
90
81
70
96
94
90
l
l/min
l
300
15
240
500
15
420
750
20
615
1000
20
835
300
500
750
1000
23
31
45
28
36
50
24
33
47
36
46
71
Max. aftapvolume (gedurende 10 min)
■ M.b.t. het vermogenskengetal NL
■ Met naverwarming
■ Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Boilerinhoud
Max. aftapvolume bij verwarmingswater-aanvoertemperatuur van
90 °C
80 °C
70 °C
Aftapbare waterhoeveelheid
■ Boilerinhoud tot 60° C opgewarmd
■ Zonder naverwarming
Boilerinhoud
Aftapdebiet
Aftapbare waterhoeveelheid
Water met t = 60 °C (constant)
Boilerinhoud
Opwarmtijd bij een verwarmingswateraanvoertemperatuur van
90 °C
80 °C
70 °C
l
min
min
min
5818 539 B/fl
6
Opwarmtijd
De opwarmtijden worden bereikt, als het maximumvermogen van de
warmwaterboiler bij de desbetreffende aanvoertemperatuur van het
verwarmingswater en de tapwateropwarming van 10 naar 60 °C ter
beschikking staat.
62
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Doorstroomweerstanden
AB
500 50,0
400 40,0
C
300 30,0
200
D
20,0
1,0
8
0,8
6
5
0,6
0,5
0,4
500
600
4
kPa
10
5000
6000
7000
2,0
4000
20
3000
3,0
2000
30
1000
6,0
5,0
4,0
Debietweerstand in
mbar
60
50
40
800
100 10,0
80
8,0
Verwarmingswaterdebiet in l/h
voor een boilercel
Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
A Boilerinhoud 500 l
B Boilerinhoud 300 l
C Boilerinhoud 750 l
D Boilerinhoud 1000 l
5818 539 B/fl
6
VITOCAL
VIESMANN
63
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
100
80
10,0
8,0
60
50
40
6,0
5,0
4,0
30
3,0
20
2,0
6
5
4
0,6
0,5
0,4
3
0,3
2
0,2
B
C
D
4000
5000
6000
3000
2000
0,1
800
1000
1
500
600
kPa
1,0
0,8
Debietweerstand in
mbar
10
8
A
Tapwaterdebiet in l/h
voor een boilercel
Debietweerstand aan tapwaterzijde
A Boilerinhoud 300 l
B Boilerinhoud 500 l
C Boilerinhoud 750 l
D Boilerinhoud 1000 l
5818 539 B/fl
6
64
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
6.3 Vitocell 100-B, type CVB
Aanwijzingen voor de dimensionering van de warmwaterboiler in
acht nemen: Zie vanaf pagina 117.
Voor de tapwaterverwarming in combinatie met verwarmingsketels
en zonnecollectoren voor bivalente werking.
Geschikt voor de volgende installaties:
■ Tapwatertemperatuur tot 95 °C
■ Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater tot 160 °C
Type
Boilerinhoud
Verwarmingsspiraal
70 °C
60 °C
50 °C
Continuvermogen
90 °C
bij tapwaterverwarming van 10 naar 60 °C en
aanvoertemperatuurvan het warme water van …
80 °C
bij het hierna genoemde verwarmingswaterdebiet
70 °C
Verwarmingswaterdebiet voor de aangegeven continuvermogens
Max. aansluitbaar vermogen van een warmtepomp
bij 55 °C verwarmingswateraanvoer- en 45°C warmwatertemperatuur bij aangegeven verwarmingswaterdebiet (beide
verwarmingsspiralen in serie geschakeld)
Onderhoudsverlies conform EN 12897:2006 QST bij 45 K
temp.-verschil
Volume-onderhoudsgedeelte Vaux
Volume zonnesysteem Vsol
Afmetingen
– met isolatie
Lengte a (7)
– zonder isolatie
Totale breedte b
– met isolatie
– zonder isolatie
Hoogte c
– met isolatie
– zonder isolatie
Kantelmaat
– met isolatie
– zonder isolatie
Gewicht compl. met isolatie
Totaal bedrijfsklaar gewicht met elektrisch verwarmingselement
Inhoud verwarmingswater
Verwarmingsoppervlak
Aansluitingen
Verwarmingsspiralen (buitendraad)
Koud water, warm water (buitenschroefdraad)
Circulatie (buitenschroefdraad)
Elektrisch verwarmingselement (binnenschroefdraad)
Energie-efficiëntieklasse
5818 539 B/fl
53
1302
44
1081
33
811
23
565
18
442
45
774
34
584
23
395
3,0
CVB
400
bovenonderste
ste
9W242/11-13 MC/E
42
63
1032
1548
33
52
811
1278
25
39
614
958
17
27
418
663
10
13
246
319
36
56
619
963
27
42
464
722
18
29
310
499
3,0
8
8
10
kWh/24 h
1,65
1,80
1,95
l
l
127
173
167
233
231
269
667
–
744
–
1734
–
1825
–
160
468
859
650
923
881
1624
1518
–
1550
167
569
859
650
923
881
1948
1844
–
1860
205
707
l
DIN-registernr.
Continuvermogen
90 °C
bij tapwaterverwarming van 10 naar 45 °C en
aanvoertemperatuurvan het warme water van …
80 °C
bij het hierna genoemde verwarmingswaterdebiet
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h
CVBB
300
bovenonderste
ste
31
761
26
638
20
491
15
368
11
270
23
395
20
344
15
258
kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
l
m2
R
R
R
Rp
Aanwijzing bij bovenste verwarmingsspiraal
De bovenste verwarmingsspiraal is bestemd voor de aansluiting op
een warmtegenerator.
VITOCAL
■ Aanvoertemperatuur van het zonnesysteem tot 160 °C
■ Werkdrukaan verwarmingswaterzijde tot 10 bar (1,0 MPa)
■ Werkdrukaan zonnesysteemzijde tot 10 bar (1,0 MPa)
■ Werkdrukaan tapwaterzijde tot 10 bar (1,0 MPa)
6
0,9
10
1,5
1
1
1
1½
B
6,5
1,0
10,5
1,5
CVB
500
boven- onderste
ste
47
1154
40
982
30
737
22
540
16
393
36
619
30
516
22
378
9
1,4
1
1¼
1
1½
B
70
1720
58
1425
45
1106
32
786
24
589
53
911
44
756
33
567
3,0
12,5
1,9
1
1¼
1
1½
B
Aanwijzing bij onderste verwarmingsspiraal
De onderste verwarmingsspiraal is bestemd voor aansluiting op zonnecollectoren.
Voor de inbouw van de boilertemperatuursensor het meegeleverde
inschroefelement met dompelhuls gebruiken.
VIESMANN
65
6
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Aanwijzing bij het continuvermogen
Bij de planning met het aangegeven resp. vastgestelde continuvermogen de betreffende circulatiepomp inplannen. Het aangegeven
continuvermogen wordt alleen bereikt als het nominale vermogen
van de ketel ≥ het continuvermogen is.
Aanwijzing
Met 300 en 400 l inhoud ook als Vitocell 100-W in wit verkrijgbaar.
Vitocell 100-B, type CVBB, 300 l inhoud,
VA
WW
TH
HV/SPR1
Z
ELH
935
333
Ø 100
76
260
HRs
SPR1/
SPR2
a
HVs/SPR2
R
875
995
1115
1355
1600
c
HR
361
b
KW/E
E
ELH
HR
HRs
HV
HVs
KW
R
Boilerinhoud
a
b
c
l
mm
mm
mm
SPR1 Boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling
(binnendiameter 16 mm)
SPR2 Temperatuursensoren/thermometer (binnendiameter 16 mm)
TH
Thermometer (toebehoren)
VA
Magnesiumbeschermingsanode
WW Warm water
Z
Circulatie
300
667
744
1734
5818 539 B/fl
6
Aftap
Elektrisch verwarmingselement
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswaterretour zonnesysteem
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswateraanvoer zonnesysteem
Koud water
Inspectie- en reinigingsopening met flensafdekking (ook
geschikt voor inbouw van een elektrisch verwarmingselement)
66
VIESMANN
VITOCAL
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Vitocell 100-B, type CVB, 400 en 500 l inhoud,
WW
TH
VA
HV/SPR1
Z
ELH
HR
c
Ø 650
d
HVs/SPR2
e
SPR1/
SPR2
k
455
E
ELH
HR
HRs
HV
HVs
KW
R
h
i
Ø 100
l
m
HRs
a
g
f
R
881
KW/E
b
Aftap
Elektrisch verwarmingselement
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswaterretour zonnesysteem
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswateraanvoer zonnesysteem
Koud water
Inspectie- en reinigingsopening met flensafdekking (ook
geschikt voor inbouw van een elektrisch verwarmingselement)
l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
400
859
923
1624
1458
1204
1044
924
804
349
107
422
864
500
859
923
1948
1784
1444
1230
1044
924
349
107
422
984
6
5818 539 B/fl
Boilerinhoud
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
SPR1 Boilertemperatuursensor van de boilertemperatuurregeling
(binnendiameter 16 mm)
SPR2 Temperatuursensoren/thermometer (binnendiameter 16 mm)
TH
Thermometer (toebehoren)
VA
Magnesiumbeschermingsanode
WW Warm water
Z
Circulatie
VITOCAL
VIESMANN
67
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Boilertemperatuursensor bij het zonnesysteem
Plaats van de boilertemperatuursensor in de verwarmingswaterretour HRs
A Boilertemperatursensor (leveringsomvang zonnesysteem)
B Inschroefelement met dompelhuls (meegeleverd, binnendiameter 6,5 mm))
Vermogenskengetal NL
Volgens DIN 4708.
Bovenste verwarmingsspiraal.
Boilerbevoorradingstemperatuur Tsp = koudwaterinlaattemperatuur +
50 K +5 K/-0 K
Boilerinhoud
Vermogenskengetal NL bij verwarmingswateraanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
l
300
400
500
1,6
1,5
1,4
3,0
3,0
2,5
6,0
6,0
5,0
300
400
500
173
168
164
230
230
210
319
319
299
300
400
500
17
17
16
23
23
21
32
32
30
Aanwijzingen bij het vermogenskengetal NL
Het vermogenskengetal NL verandert afhankelijk van de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.
Richtwaarden
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
Kortstondig vermogen (gedurende 10 minuten)
Bij een vermogenskengetal NL
Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C.
Boilerinhoud
Kortstondig vermogen (l/10 min) bij aanvoertemperatuur
verwarmingswater
90 °C
80 °C
70 °C
l
Max. aftaphoeveelheid (gedurende 10 minuten)
Bij een vermogenskengetal NL
Met naverwarming.
Tapwateropwarming van 10 naar 45 °C.
Boilerinhoud
Max. taphoeveelheid (l/min) bij verwarmingswater-aanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
68
VIESMANN
l
VITOCAL
5818 539 B/fl
6
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
Aftapbare waterhoeveelheid
Boilervolume opgewarmd naar 60 °C .
Zonder naverwarming.
Boilerinhoud
Aftapdebiet
Aftapbare waterhoeveelheid
Water met t = 60 °C (constant)
l
l/min
l
300
15
110
400
15
120
500
15
220
300
400
500
16
22
30
17
23
36
19
24
37
Opwarmtijd
De genoemde opwarmtijden worden bereikt als het max. continuvermogen van de warmwaterboiler bij de betreffende aanvoertemperatuur van het verwarmingswater en de tapwateropwarming van 10
naar 60 °C ter beschikking staat.
Boilerinhoud
Opwarmtijd (min.) bij een verwarmingswateraanvoertemperatuur
90 °C
80 °C
70 °C
l
Debietweerstanden
1000 100,0
800 80,0
600 60,0
500 50,0
400 40,0
A
B
C
300 30,0
D
200 20,0
100 10,0
80 8,0
6,0
5,0
4,0
30
3,0
20
2,0
1,0
0,8
6
5
4
0,6
0,5
0,4
Verwarmingswaterdebiet in
l/h
8000
10000
4000
5000
6000
3000
2000
0,3
500
600
3
kPa
10
8
6
800
1000
Debietweerstand in
mbar
60
50
40
5818 539 B/fl
Doorgangsweerstand aan verwarmingswaterzijde
A Boilerinhoud 300 l (bovenste verwarmingsspiraal)
B Boilerinhoud 300 l (onderste verwarmingsspiraal)
Boilerinhoud 400 en 500 l (bovenste verwarmingsspiraal)
VITOCAL
C Boilerinhoud 500 l (onderste verwarmingsspiraal)
D Boilerinhoud 400 l (onderste verwarmingsspiraal)
VIESMANN
69
Warmwaterboiler voor Vitocal 200-S (vervolg)
100 10,0
80 8,0
1,0
0,8
6
5
4
0,6
0,5
0,4
0,3
500
600
3
kPa
10
8
A
Tapwater-debiet
in l/h
B
8000
2,0
4000
5000
6000
20
3000
3,0
2000
30
800
1000
6,0
5,0
4,0
Debietweerstand in
mbar
60
50
40
Debietweerstand aan tapwaterzijde
A Boilerinhoud 300 l
B Boilerinhoud 400 en 500 l
5818 539 B/fl
6
70
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren
7.1 Overzicht
Toebehoren
Best.nr.
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWB 201.C
AWB-AC 201.C
AWB-E 201.B
AWB-E 201.C
Vitocal 222-S, type
AWT 221.A
AWT 221.B
AWT-AC 221.A
AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type
AWT 241.A
AWT 241.B
AWT-AC 241.A
AWT-AC 241.B
Luchttoevoer- en luchtafvoertoestel: Zie vanaf pagina 74.
Vitovent 300-F
Z011 432
X
X
X
X
Vitovent 300-F met enthalpiewarmtewis- Z014 585
X
X
X
X
selaar
Aansluitset koelmiddelleidingen
ZK02 403
X
X
Verwarmingscircuit (secundair circuit): Zie vanaf pagina 75.
CV-waterbuffer Vitocell 100-W, type SVP Z013 071
X
X
X
X
Divicon verwarmingscircuitverdeling: Zie vanaf pagina 77
Met mengklep
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo 7521 285
X
X
X
X
Yonos PARA 25/6, DN 20 - ¾
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo 7521 286
X
X
X
X
Yonos PARA 25/6, DN 25 - 1
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo ZK01 830
X
X
X
X
Yonos PARA 25/7,5, DN 32 - 1¼
Zonder mengklep
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo 7521 287
X
X
X
X
Yonos PARA 25/6, DN 20 - ¾
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo 7521 288
X
X
X
X
Yonos PARA 25/6, DN 25 - 1
– Met hoogefficiënte circulatiepomp Wilo ZK01 831
X
X
X
X
Yonos PARA 25/7,5, DN 32 - 1¼
Wandbevestiging voor aparte Divicon
7465 894
X
X
X
X
Verdelerbalk voor 2 Divicon
– DN 20 - ¾ en DN 25 - 1
7460 638
X
X
X
X
– DN 32 - 1¼
7466 337
X
X
X
X
Wandbevestiging voor de verdeelbalk
7465 439
X
X
X
X
Hydraulisch aansluittoebehoren: Zie vanaf pagina 75.
Aansluitset secundair circuit
7426 615
X
Aansluitset secundair circuit
7426 616
X
Aansluitset verwarmingscircuitaanvoer/7417 920
X
X
retour
Tapwateropwarming algemeen: Zie vanaf pagina 81.
Veiligheidsgroep conform DIN 1988
7180 662
X
X
X
X
Tapwateropwarming met ingebouwde warmwaterboiler: Zie vanaf pagina 82.
Aansluitset voormontage/tapwater
Z007 792
X
X
Aansluitset circulatie
7440 932
X
X
Zwerfstroomanode
7182 008
X
X
Tapwateropwarming met Vitocell 100-V, type CVAA (300 l), type CVW (390 l) en Vitocell 100-W, type CVAA (300 l): Zie vanaf pagina 82.
Vitocell 100-V, type CVAA, 300 l, kleur vi- Z013 672
X
X
tozilver
Vitocell 100-V, type CVAA, 300 l, kleur
Z013 673
X
X
wit
Elektrisch verwarmingselement-EHE
Z012 676
X
X
voor boilervolume 300 l, inbouw onder
Elektrisch verwarmingselement EHE
Z012 677
X
X
voor boilervolume van 390 l, inbouw onderaan
Elektrisch verwarmingselement EHE
Z012 684
X
X
voor boilervolume van 390 l, montage
bovenaan
Zonne-warmtewisselaarsset voor boiler7186 663
X
X
volumes 390 l
Zwerfstroomanode voor boilervolumes
7265 008
X
X
300 l
Zwerfstroomando voor boilervolume
Z004 247
X
X
390 l
5818 539 B/fl
7
VITOCAL
VIESMANN
71
Installatietoebehoren (vervolg)
7
Vitocal 200-S, type
Vitocal 222-S, type Vitocal 242-S, type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWT 221.A
AWT 241.A
AWB 201.C
AWB-AC 201.C
AWT 221.B
AWT 241.B
AWB-E 201.B
AWT-AC 221.A
AWT-AC 241.A
AWB-E 201.C
AWT-AC 221.B
AWT-AC 241.B
Tapwateropwarming met Vitocell 100-B, type CVBB (300 l), type CVB (500 l) en Vitocell 100-W, type CVBB (300 l): Zie vanaf pagina 84.
Vitocell 100-B, type CVBB, 300 l, kleur
Z013 674
X
X
vitozilver
Vitocell 100-B, type CVB, 500 l, kleur viZ002 578
X
X
tozilver
Vitocell 100-V, type CVBB, 300 l, kleur
Z013 675
X
X
wit
Elektrisch verwarmingselement-EHE
Z012 676
X
X
voor boilervolume 300 l, inbouw onder
Elektrisch verwarmingselement EHE
Z012 677
X
X
voor boilervolume van 500 l, montage
onderaan
Zwerfstroomanode
7265 008
X
X
Tapwateropwarming met zonne-energie met Vitocal 242-S: Zie vanaf pagina 85.
Aansluitset zonnecircuit
7180 574
X
Solar-Divicon met zonneregelingsmodu- Z012 016
X
le, type SM1
Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor
7506 168
X
zonne-installatie
Collectortemperatuursensor
7831 913
X
Warmtedragermedium
7159 727
X
Vulstation
7188 625
X
Koeling: Zie vanaf pagina 87.
Vochtigheidsschakelaar 230 V
7452 646
X
AWT-AC
AWT-AC
Vorstbeschermingsthermostaat
7179 164
X
AWT-AC
AWT-AC
3-wegomschakelklep
7814 924
X
AWT-AC
AWT-AC
Klemtemperatuursensor
7426 463
X
AWT-AC
AWT-AC
Kamertemperatuursensor
7438 537
X
AWT-AC
AWT-AC
Verbinding koelcircuit: Zie vanaf pagina 89.
buis met isolatie, 6 x 1 mm
7249 274
X
X
X
X
Koperen buis met isolatie, ¼
7441 108
X
X
X
X
buis met isolatie, 10 x 1 mm
7249 273
X
X
X
X
Koperen buis met isolatie, ⅜
7441 109
X
X
X
X
buis met isolatie, 12 x 1 mm
7249 272
X
X
X
X
Koperen buis met isolatie, ½
7441 110
X
X
X
X
buis met isolatie, 16 x 1 mm
7441 106
X
X
X
X
Koperen buis met isolatie, ⁵⁄₈
7441 111
X
X
X
X
Thermische isolatieband
7249 275
X
X
X
X
PVC-plakband
7249 281
X
X
X
X
Verbindingsnippel ⁷⁄₁₆
7249 276
X
X
X
X
Verbindingsnippel ⁵⁄₈
7249 278
X
X
X
X
Verbindingsnippel ¾
7249 279
X
X
X
X
Verbindingsnippel ⁷⁄₈
7441 113
X
X
X
X
Flens-wartelmoer ⁷⁄₁₆
7249 280
X
X
X
X
Flens-wartelmoer ⁵⁄₈
7249 282
X
X
X
X
Flens-wartelmoer ¾
7249 283
X
X
X
X
Flens-wartelmoer ⁷⁄₈
7441 115
X
X
X
X
Euro-flensadapter ⁷⁄₁₆
7249 284
X
X
X
X
Euro-flensadapter ⁵⁄₈
7249 285
X
X
X
X
Euro-flensadapter ¾
7249 286
X
X
X
X
Euro-flensadapter ⁷⁄₈
7441 117
X
X
X
X
Koperen afdichtingsring ⁷⁄₁₆
7249 289
X
X
X
X
Koperen afdichtingsring ⁵⁄₈
7249 290
X
X
X
X
Koperen afdichtingsring ¾
7249 291
X
X
X
X
Koperen afdichtingsring ⁷⁄₈
7441 119
X
X
X
X
Interne soldeermof ⁷⁄₁₆
7441 123
X
X
X
X
Interne soldeermof ⁵⁄₈
7441 124
X
X
X
X
Interne soldeermof ¾
7441 125
X
X
X
X
Interne soldeermof ⁷⁄₈
7441 126
X
X
X
X
72
VIESMANN
Best.nr.
VITOCAL
5818 539 B/fl
Toebehoren
Installatietoebehoren (vervolg)
Toebehoren
Best.nr.
Montage buitenunit: Zie vanaf pagina 90.
Console voor vloermontage
Console voor vloermontage
7441 142
7514 125
Consoleset voor wandmontage
Consoleset voor wandmontage
7172 385
7172 386
voor wandmontage
Installatieset voor wandmontage
voor wandmontage
ZK00 702
ZK00 704
ZK00 703
Installatieset voor wandmontage
ZK00 705
Installatieset voor vloermontage
Installatieset voor vloermontage
Installatieset voor vloermontage
Installatieset voor vloermontage
voor vloermontage
ZK00 290
ZK00 292
ZK00 291
ZK00 293
ZK00 870
Installatieset voor vloermontage
ZK00 871
Overig: Zie vanaf pagina 92.
Ruwbouwsokkel
Afvoertrechter-set
Bekledingsplaten
Bekledingsplaten
Draaghulp
Afdichtingsmateriaal
Schuimband
Aanvullende elektrische verwarming
Speciale reiniger
7417 925
7176 014
7417 924
7419 881
7469 270
7441 145
7441 146
7441 147
7249 305
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWB 201.C
AWB-AC 201.C
AWB-E 201.B
AWB-E 201.C
B04, B05, B07
B10, B13, C10,
C13, C16
B04
B05, B07, B10,
B13
B04
B04
B05, B07, B10,
B13
B05, B07, B10,
B13
B04
B04
B05, B07
B05, B07
B10, B13, C10,
C13, C16
B10, B13, C10,
C13, C16
X
X
X
X
B04, B05, B07
B10, B13, C10,
C13, C16
B04
B05, B07, B10,
B13
B04
B04
B05, B07, B10,
B13
B05, B07, B10,
B13
B04
B04
B05, B07
B05, B07
B10, B13, C10,
C13, C16
B10, B13, C10,
C13, C16
X
X
X
X
Vitocal 222-S, type
AWT 221.A
AWT 221.B
AWT-AC 221.A
AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type
AWT 241.A
AWT 241.B
AWT-AC 241.A
AWT-AC 241.B
A04, A05, A07
A10, A13, B10, B13,
B16
A04
A05, A07, A10, A13
A04, A05, A07
A10, A13, B10, B13,
B16
A04
A05, A07, A10, A13
A04
A04
A05, A07, A10, A13
A04
A04
A05, A07, A10, A13
A05, A07, A10, A13
A05, A07, A10, A13
A04
A04
A05, A07
A05, A07
A10, A13, B10, B13,
B16
A10, A13, B10, B13,
B16
A04
A04
A05, A07
A05, A07
A10, A13, B10, B13,
B16
A10, A13, B10, B13,
B16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5818 539 B/fl
7
VITOCAL
VIESMANN
73
Installatietoebehoren (vervolg)
7.2 Luchttoevoer- en luchtafvoertoestel
Vitovent 300-F
E
260
Centraal woningsventilatietoestel met warmteterugwinning, luchtdebiet tot 280 m3/h
■ Voor wooneenheden tot 215 m2 woonoppervlakte
■ Bediening via regeling Vitotronic 200, type WO1C of afstandsbediening Vitotrol 300-B, Vitotrol 300-RF
■ Balansregelung
■ Constant-debietregeling
■ Zomerbypass (100 %)
■ Elektrisch voorverwarmregister (1,5 kW) in leveringsomvang
■ Filtervervangindicatie
■ Buitenluchtfilter en afvoerluchtfilter
■ Behuizing van staalplaat, gepoederd, met geluids- en warmte-isolatie van EPP-kunststofvormdelen.
■ Passiefhuis instituut gecertificeerde componenten
1534
■ Type H32S A280
Best.nr. Z011 432
■ Type H32E B280 met enthalpiewarmtewisselaar
Best.nr. Z014 585
Kleur wit
680
400
A
B
243
378
513
108
274
126
C
D
7
Uitlaatlucht (DN 160)
Toevoerlucht (DN 160)
Afvoerlucht (DN 160)
Buitenlucht (DN 160)
Opening voor de condenswaterleiding (van binnen liggend)
Technische gegevens
Type
Max. extern drukverlies bij maximum luchtdebiet
Luchtdebiet
Min.
Max.
Luchtinlaattemperatuur
Min.
Max.
Totaal gewicht
Filterklasse conform EN 779
Buitenluchtfilter
Afvoerluchtfilter
74
VIESMANN
H32S A280
Pa
170
H32E B280
Met enthalpiewarmtewisselaar
170
m3/h
m3/h
85
280
85
280
°C
°C
kg
–20
35
80
–20
35
80
F7
G4
F7
M5
VITOCAL
5818 539 B/fl
A
B
C
D
E
Installatietoebehoren (vervolg)
Type
Warmterecuperatie
– Temperatuurwijzigingsgraad volgens ErP
– Niet gecorrigeerd rendement, gemeten in navolging van de richtlijnen van de DIBt
– Rendement conform DIBt
– Rendement volgens PHI
Vochtwijzigingsgraad
Nominale spanning
Max. elektr. opgenomen vermogen
Condenswaterafvoer (droge sifon of door de installateur te plaatsen)
Passiefhuis instituut gecertificeerde componenten
%
%
%
%
%
W
H32S A280
H32E B280
Met enthalpiewarmtewisselaar
88
Tot 98
80
Tot 121
85
88
—
1/N/PE 230 V/50 Hz
175
X
X
108
81
Tot 81
175
X
—
Aansluitset koelmiddelleidingen
Best.nr. ZK02 403
Voor de aansluiting van de Vitocal 222-S/242-S in combinatie met
Vitovent 300-F bij hoekopstelling
Montage aan Vitocal 222-S/242-S
Lange zijde van de buisbochtstukken kan naar keuze naar boven,
links of rechts wijzen.
7.3 Verwarmingscircuit (secundair circuit)
Vitocell 100-W, type SVP
Best.nr. Z013 071
Kleur wit
Wandhangende CV-waterbuffer voor het inbouwen in het retour
secundair circuit
■ Voor verwarmingswateropslag in combinatie met warmtepompen
tot 17 kW verwarmingsvermogen
■ Voor het waarborgen van het min. installatievolume
■ Inhoud 46 l
Leveringsomvang:
■ CV-waterbuffer met EPS-isolatie en plaatommanteling
■ Wandhouder
■ Overstortklep DN 25, R 1
5818 539 B/fl
7
VITOCAL
VIESMANN
75
Installatietoebehoren (vervolg)
B
140
155
360
A
155
44
905
C
450
A Naar keuze verwarmingswateraanvoer of verwarmingswaterretour, R 1
B Naar keuze verwarmingswaterretour of verwarmingswateraanvoer, R 1
C Ontluchting
5818 539 B/fl
7
76
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
7.4 Divicon verwarmingscircuitverdeling
Opbouw en functie
■ Leverbaar met de aansluitingen R ¾ , R 1 en R 1¼.
■ Met CV-pomp, terugslagklep, kogelkranen met geïntegreerde thermometers en driewegmengklep of zonder mengklep.
■ Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde unit en
de compacte constructie.
■ Geringe stralingsverliezen door vormgesloten isolatiekappen
■ Lage stroomkosten en exact regelgedrag door het gebruik van
uiterst efficiënte circulatiepompen en geoptimaliseerde mengklepkarakteristiek.
■ De als toebehoren verkrijgbare bypassklep voor de hydraulische
afstelling van de verwarmingsinstallatie kan als inschroefdeel in de
geprefabriceerde opening in het gegoten lichaam worden
geplaatst.
Divicon met mengklep
HV
120
■ Wandmontage zowel afzonderlijk als met een tweevoudige verdeelbalk
■ Eveneens verkrijgbaar als set. Meer details, zie de Viessmannprijslijst.
Bestelnr. in combinatie met de verschillende circulatiepompen,
zie de Viessmann-prijslijst.
De afmetingen van de verwarmingscircuitverdeling met of zonder
mengklep zijn identiek.
Divicon zonder mengklep
HR
HV
151
120
HR
a
142
a
A
B
B
398
398
A
C
C
D
G 1½
HV
HV
HR
Wandmontage, afbeelding zonder isolatie en zonder uitbreidingsset
mengklepaandrijving
HR
HV
A
B
C
D
G 1½
Wandmontage, afbeelding zonder isolatie
HR
HV
A
B
C
Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer
Kogelkranen met thermometer (als bedieningselement)
Circulatiepomp
Bypassklep (toebehoren)
Mengklep-3
HR
Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer
Kogelkranen met thermometer (als bedieningselement)
Circulatiepomp
Kogelkraan
7
R
m3/h
Rp
G
¾
1
1¼
1,0
¾
1¼
1,5
1
1¼
2,5
1¼
2
5818 539 B/fl
Verwarmingscircuitaansluiting
Debiet (max.)
a (binnen)
a (buiten)
VITOCAL
VIESMANN
77
Installatietoebehoren (vervolg)
Bepaling van de benodigde nominale wijdte
5,0
5,0
A
=
Δ
15 K
ΔT T=
K
2
=
0
30 K
K
10
=
ΔT
=
5K
2,5
2,0
1,5
1,0
ΔT
ΔT
1,0
2,5
2,0
1,5
Debiet in m³/h
0,5
0,2
0,5
0,2
B
C
0,1
D
1
Regelgedrag van de mengklep
3
5
10
0,1
20 30 40
Vermogen van het verwarmingscircuit
in kW
A Divicon met mengklep-3
In de gemarkeerde werkingsbereiken B tot D is het regelgedrag van de mengklep van de Divicon optimaal:
B Divicon met mengklep-3 (R ¾)
Toepassingsgebied: 0 tot 1,0 m 3/h
C Divicon met driewegmengklep (R 1)
Toepassingsgebied: 0 tot 1,5 m 3/h
D Divicon met mengklep-3 (R 1¼)
Toepassingsgebied: 0 tot 2,5 m 3/h
Voorbeeld:
■ Verwarmingscircuit voor radiatoren met een vermogen
² = 11,6 kW
■ Verwarmingssysteemtemperatuur 75/60 °C (ΔT = 15 K)
c Specifieke warmtecapaciteit
µ Massadebiet
² Vermogen
´ Debiet
Met de waarde ´ de kleinst mogelijke mengklep binnen de toepassingsgrens selecteren.
Resultaat van het voorbeeld: Divicon met mengklep-3 (R ¾)
Wh
² = µ · c · ΔT
c = 1,163
²
11600 W · kg · K
´=
c · ΔT
=
kg · K
1,163 Wh · (75-60) K
´ (1 kg ≈ 1 dm³)
µ
= 665
kg
h
0,665
m³
uur
Wandbevestiging voor aparte Divicon
Best.nr. 7465 894
Met schroeven en pluggen
a
7
a
78
mm
VIESMANN
Met mengklep Zonder mengklep
151
142
5818 539 B/fl
Divicon
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
Verdelerbalk
■ Met isolatie
■ Montage aan de wand met afzonderlijk te bestellen wandbevestiging
■ De verbinding tussen verwarmingsketel en verdeelbalk moet door
de installateur worden aangebracht.
Voor 2 Divicons
Best.nr. 7460 638
Voor Divicon R ¾ en R 1
Best.nr. 7466 337
Voor Divicon R 1¼
495
HV
120
HR
495
HV 120
180
HV
G 1½
120
HR
180
G 1½
HV 120
HR
G 1½
183
135
G 1½
HR
120
HV
HR
G 1½
Rp ¾
420
A
G 2 HV
A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour
Rp ¾
A
G2
HR
A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour
Doorstroomweerstand
20
2
10
1
0
0
kPa
3
Debietweerstand
mbar
30
A
0
0,5
1
Debiet in m³/h
B
1,5
2
2,5
A Verdeelbalk voor Divicon R ¾ en R 1
B Verdeelbalk voor Divicon R 1¼
5818 539 B/fl
7
VITOCAL
VIESMANN
79
Installatietoebehoren (vervolg)
Wandbevestiging voor de verdeelbalk
Best.nr. 7465 439
Met schroeven en pluggen
Divicon
a
mm
R ¾ en R 1
142
R 1¼
167
a
5818 539 B/fl
7
80
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
7.5 Hydraulisch aansluittoebehoren
Aansluitset secundair circuit
Vitocal 222-S
Best.nr. 7426 615
Vitocal 242-S
Best.nr. 7426 616
Onderdelen:
■ Geprefabriceerde leidingen voor aanvoer en retour secundair circuit
■ 2 geïsoleerde geribde buizen DN 25, om in te korten
■ Bevestigingsplaten met klemmen voor aanvoer- en retourleidingen
secundair circuit en voor koelmiddelleidingen
Aansluitset verwarmingscircuitaanvoer/-retour
Alleen in combinatie met aansluitset secundair circuit, best.nr.
7426 615 of 7426 616
best.nr. 7417 920
Onderdelen:
■ 2 afsluitkranen met handontluchter.
■ T-stuk voor aansluiting van een expansievat aan verwarmingswaterzijde.
■ T-stuk voor aansluiting van de veiligheidsinrichting (leveringsomvang).
7.6 Toebehoren tapwateropwarming algemeen
7
Veiligheidsgroep conform DIN 1988
5818 539 B/fl
■ 10 bar (1 MPa): Best.nr. 7180 662
■ a 6 bar (0,6 MPa): Best.nr. 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Max. verwarmingsvermogen: 150 kW
Onderdelen:
■ Afsluitklep
■ Terugstroomblokkering en testaansluiting
■ Manometeraansluiting
■ Membraanveiligheidsklep
VITOCAL
VIESMANN
81
Installatietoebehoren (vervolg)
7.7 Toebehoren tapwateropwarming met ingebouwde warmwaterboiler
Aansluitset voormontage/tapwater
Bestelnr. Z007 792
Onderdelen:
A Koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
inclusief T-stuk voor aansluiting van een expansievat aan tapwaterzijde.
B Warmwateraansluiting met isolatie.
C Aansluitconsole (inbouw of opbouw mogelijk).
Aansluitset circulatie
Best.nr. 7440 932
Onderdelen:
■ Circulatiepomp.
■ Buisgroep met isolatie.
Zwerfstroomanode
Bestelnr. 7182 008
■ Onderhoudsvrij
■ In plaats van de meegeleverde magnesiumanode
Aanwijzing
De elektrische verwarmingselementen best.nr. Z012 676, Z012 677
en Z012 684 zijn niet geschikt voor de werking op 230 V~ . Indien er
geen 400 V-aansluiting ter beschikking staat, moeten courante elektrische verwarmingselementen gebruikt worden.
Elektrisch verwarmingselement EHE
Best.nr. Z012 676
■ Voor inbouw in de flensopening in het onderste bereik van de
Vitocell 100-V, type CVAA met boilervolume 300 l
■ Het elektrische verwarmingselement mag alleen bij zeer zacht tot
middelhard water tot 14 °dH (hardheid 2, tot 2,5 mol/m3) worden
gebruikt.
■ Vermogen naar keuze: 2, 4 of 6 kW
82
VIESMANN
Onderdelen:
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
■ Temperatuurregelaar
Aanwijzing
Voor de aansturing van het elektrische verwarmingselement via de
warmtepomp is een hulprelais, best.nr. 7814 681 noodzakelijk.
VITOCAL
5818 539 B/fl
7
7.8 Toebehoren tapwateropwarming met Vitocell 100-V, type CVAA (300 l), type CVW
(390 l) en Vitocell 100-W, type CVAA (300 l)
Installatietoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Vermogen
Nominale spanning
Beschermingstype
Nominale stroom
Opwarmtijd van 10 naar 60 °C
Inhoud opwarmbaar via elektrisch verwarmingselement
kW
A
l
2
4
6
3/N/PE 400 V/50 Hz
IP 44
8,7
8,7
8,7
7,4
3,7
2,5
254
Elektrisch verwarmingselement-EHE
■ Best.nr. Z012 677:
Voor inbouw in de flensopening in het onderste bereik van de
Vitocell 100-V, type CVW met boilervolume 390 l.
■ Best.nr. Z012 684:
Voor inbouw in de aansluiting in het bovenste bereik van de
Vitocell 100-V, type CVW met boilervolume 390 l.
■ Het elektrische verwarmingselement mag alleen bij zeer zacht tot
middelhard water tot 14 °dH (hardheid 2, tot 2,5 mol/m3) worden
gebruikt.
■ Vermogen naar keuze: 2, 4 of 6 kW
Onderdelen:
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
■ Temperatuurregelaar
Technische gegevens
Vermogen
Nominale spanning
Beschermingstype
Nominale stroom
Opwarmtijd van 10 naar 60 °C
– Elektrisch verwarmingselement onder
– Elektrisch verwarmingselement boven
Inhoud opwarmbaar via elektrisch verwarmingselement
– Elektrisch verwarmingselement onder
– Elektrisch verwarmingselement boven
kW
A
2
4
6
3/N/PE 400 V/50 Hz
IP 44
8,7
8,7
8,7
h
8,5
4,3
2,8
h
4,0
2,0
1,3
l
294
l
136
Aanwijzing
Voor de aansturing van het elektrische verwarmingselement via de
warmtepomp is een hulprelais, best.nr. 7814 681 noodzakelijk.
Zonnewarmtewisselaarset
Best.nr. 7186 663
Voor het aansluiten van zonnecollectoren aan de Vitocell 100-V,
type CVW
Geschikt voor installatie volgens DIN 4753. Tot en met een totale
hardheid van het tapwater van 20 °dH (3,6 mol/m3).
Max. aansluitbaar collectoroppervlak:
■ 11,5 m2 vlakke collectoren
■ 6 m2 buiscollectoren
Toegestane temperaturen
Aan zonnesysteemzijde
Aan verwarmingswaterzijde
Aan tapwaterzijde
– Bij gebruik verwarmingsketel
– Bij gebruik zonnesysteem
Toegestane werkdruk
Aan zonnewarmte-, verwarmingswater- en tapwaterzijde
Testdruk
Aan zonnewarmte-, verwarmingswater- en tapwaterzijde
Minimumwandafstand
Voor de inbouw van de zonnewarmtewisselaarsset
140 °C
110 °C
95 °C
60 °C
10 bar (1,0 MPa)
13 bar (1,3 MPa)
350 mm
5818 539 B/fl
7
VITOCAL
VIESMANN
83
Installatietoebehoren (vervolg)
310
603
1088
194
A
A
A Zonnewarmtewisselaarset
Zwerfstroomanode
Boilervolume
300 l
390 l
Best.nr.
7265 008
Z004 247
■ Onderhoudsvrij.
■ In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.
7.9 Toebehoren tapwateropwarming met Vitocell 100-B, type CVBB (300 l), type CVB
(500 l) en Vitocell 100-W, type CVBB (300 l)
Aanwijzing
De elektrische verwarmingselementen met de best.nr. Z012 676 en
Z012 677 zijn niet geschikt voor de werking op 230 V~ . Indien er
geen 400 V-aansluiting ter beschikking staat, moeten courante elektrische verwarmingselementen gebruikt worden.
Elektrisch verwarmingselement
Best.nr. Z012 676
■ Voor boilerinhoud van 300 l
Best.nr. Z012 677
■ Voor boilerinhoud van 500 l
Onderdelen:
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
■ Temperatuurregelaar
kW
A
2
4
6
3/N/PE 400 V/50 Hz
IP 44
8,7
8,7
8,7
h
h
7,2
11,8
l
l
3,6
5,9
2,4
3,9
246
407
Aanwijzing
Voor de aansturing van het elektrische verwarmingselement via de
warmtepomp is een hulprelais, best.nr. 7814 681, noodzakelijk.
Zwerfstroomanode
Best.nr. 7265 008
■ Onderhoudsvrij
■ In plaats van de meegeleverde magnesiumanode
84
VIESMANN
5818 539 B/fl
7
■ Om in de onderste flensopening in te bouwen
■ Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard water tot 14 °dH (hardheid 2, tot 2,5 mol/m3).
■ Vermogen naar keuze: 2, 4 of 6 kW
Technische gegevens
Vermogen
Nominale spanning
Beschermingstype
Nominale stroom
Opwarmtijd van 10 naar 60 °C
– Boilerinhoud 300 l
– Boilerinhoud 500 l
Inhoud opwarmbaar via elektrisch verwarmingselement
– Boilerinhoud 300 l
– Boilerinhoud 500 l
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
7.10 Tapwateropwarming met zonne-energie met Vitocal 242-S
Zonnecollectoren
Zie Viessmann-prijslijst.
Max. aansluitbaar collectoroppervlak:
■ 4,6 m2 Vitosol 200-F/300-F
■ 3 m2 Vitosol 200-T/300-T
Aansluitset zonnecircuit
Best.nr. 7180 574
Voor de directe aansluiting aan het toestel.
Onderdelen:
■ 2 insteeknippels met binnenschroefdraad R ¾ en O-ringafdichtingen.
Solar-Divicon, type PS10
Opbouw
Pompstation voor het collectorcircuit
■ Met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp voor wisselstroom
Opvoerhoogte: 6,0 m bij pompdebiet 1000 l/h
■ Geïntegreerde zonneregelingsmodule, type SM1
■ Voor apertuuroppervlakken tot 40 m2 bij Vitosol 200-F, 300-F, 200T en 300-T
De gegevens met betrekking tot het apertuuroppervlak gelden
voor ”low flow-installaties” en zijn afhankelijk van de installatieweerstand. Zie planningsaanwijzingen zonnecollectoren.
250
364
186
D
O
E
415
490
505
Best.nr. Z012 016
C
A
100
66
75
P
F
C
F
C
G
G
O
N
7
E
M
H
L
VL
5818 539 B/fl
A
C
D
E
VITOCAL
K
RL
Solar-Divicon
thermometer
Veiligheidsgroep (veiligheidsklep 6 bar, manometer 10 bar)
Hoogefficiënte circulatiepomp
VIESMANN
85
Installatietoebehoren (vervolg)
F
G
H
K
L
M
N
O
RL
VL
Technische gegevens
Afsluitkleppen
Terugslagkleppen
Afsluitkraan
Aftapkraan
Debietindicatie
Luchtafscheider
Vulkraan
Aansluiting voor expansievat
Retour
Aanvoer
Type
Hoogefficiënte circulatiepomp
Nominale spanning
Opgenomen vermogen
– Min.
– Max.
Debietindicatie
Veiligheidsklep (zonnesysteem)
– Af fabriek
Veiligheidsklep in combinatie met schakelende vlakke collector,
Vitosol-FM
Tot 20 m installatiehoogte kan de Solar-Divicon met de 6 bar veiligheidsklep ingezet worden.
Boven 20 m installatiehoogte kan de veiligheidsklep door een 8 bar
veiligheidsklep vervangen worden (zie toebehoren ”Vitosol”).
Warmtepomp-compacttoestellen
De toegestane werkingsdruk in het zonnecircuit bij compacte warmtepomptoestellen bedraagt 6 bar.
Vitosol-FM kan in combinatie met compacte warmtepomptoestellen
slechts tot 20 m installatiehoogte ingezet worden.
PS10, P10
Wilo PARA 15/7.0
230 V~
3W
45 W
1 tot 13 l/min
6 bar
0,6 MPa
10 bar
1 MPa
120 °C
10 bar
1 MPa
– Bij vervanging
Max. werktemperatuur
Max. werkdruk
Aansluitingen (klemringschroefverbinding/dubbele O-ring)
– Zonnecircuit
– Expansievat
22 mm
22 mm
Karakteristiek
800
80
B
60
400
40
200
20
A
0
kPa
Opvoerhoogte
mbar
600
0
0
0,5
Debiet in m³/h
1,0
1,5
2,0
0
8,3
Pompdebiet in l/min
16,7
25
33,2
A Weerstandslijn
B Max. opvoerhoogte
Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor zonne-installatie
0
13
5818 539 B/fl
72
95
Bestelnr. 7506 168
■ Met een thermostatisch systeem
■ Met dompelhuls van roestvast staal R ½ x 200 mm
■ Met instelschaal en terugstelknop in de behuizing
100-200
7
86
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Aansluiting
Beschermingstype
Schakelpunt
Max. schakelverschil
Schakelvermogen
Schakelfunctie
3-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2
IP 41 conform EN 60529
120 (110, 100, 95) °C
11 K
6 (1,5 ) A, 250 V~
Bij stijgende temperatuur van 2 naar 3
3
2
1
DIN-registratienr.
DIN STB 98108
of
DIN STB 116907
Collectortemperatuursensor
Best.nr. 7831 913
Dompeltemperatuursensor voor de inbouw in de zonnecollector
■ Voor installaties met twee collectorvelden
■ Voor warmtebalancering (registratie van de aanvoertemperatuur)
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 60 m bij een kabeldoorsnede
van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype
2,5 m
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 20 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +200 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
Warmtedragend medium ”Tyfocor LS”
Bestelnr. 7159 727
■ Kant-en-klaar mengsel tot –28 °C
■ 25 l in wegwerpcontainer
Tyfocor LS kan met Tyfocor G-LS gemengd worden.
Vulstation
Best.nr. 7188 625
Voor het vullen van het zonnecircuit.
■ Slang van 0,5 m lang (aanzuigzijde).
■ Aansluitslang van 2,5 m lang (2 stuks).
■ Transportbak (als spoelreservoir te gebruiken).
Onderdelen:
■ Zelfaanzuigende impellerpomp (30 l/min).
■ Vuilfilter (aanzuigzijde).
7.11 Koeling: Alleen voor types AWB-AC, AWT-AC
Vochtigheidsschakelaar 230 V
Best.nr. 7452 646
■ Voor de registratie van het dauwpunt.
■ Ter voorkoming van condenswatervorming.
7
Vorstbeveiligingsthermostaat
Best-nr. 7179 164
Veiligheidsschakelaar voor de vorstbeveiliging.
5818 539 B/fl
Driewegomschakelklep (R 1)
Bestelnr. 7814 924
■ Met elektrische aansluiting.
■ Aansluiting R 1 (binnendraad).
■ Voor de bypass-schakeling van de verwarmingswaterbuffer in de
koelmodus.
■ 2 stuks vereist.
VITOCAL
VIESMANN
87
Installatietoebehoren (vervolg)
Drukverliesdiagram
100 10
80 8
60 6
20 2
kPa
Drukverlies
mbar
40 4
0 0
0
0,5
1
Debiet in m³/h
1,5
2
2,5
3
Klemtemperatuursensor
Best.nr. 7426 463
Voor het bepalen van de aanvoertemperatuur van het afzonderlijk
koelcircuit of van het verwarmingscircuit zonder mengklep, als deze
als koelcircuit uitgevoerd wordt.
5,8 m, stekkerklaar
IP 32D conform EN 60529 te garanderen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C
60
42
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype
66
Wordt met een spanband bevestigd.
Kamertemperatuursensor voor afzonderlijk koelcircuit
Bestelnr. 7438 537
In de te koelen ruimte aan te brengen aan een binnenwand, tegenover verwarmings-/koelelementen. Niet in kasten, nissen, in de buurt
van deuren of van warmtebronnen bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz. aanbrengen.
De kamertemperatuursensor wordt op de regeling aangesloten.
III
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
0
□8
20
5818 539 B/fl
7
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
Technische gegevens
Beschermingsklasse
Beschermingstype
88
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
7.12 Verbinding koelcircuit
Koperen buis met isolatie
■ Enkele buis van zuurstofvrij koper (EN 12735-1) voor flensaansluitingen of soldeerverbindingen
■ Isolatie, kleur wit
■ Ring met 25 m
Best.nr.
7249 274
7441 108
7249 273
7441 109
7249 272
7441 110
7441 106
7441 111
7
6 x 1 mm
¼
10 x 1 mm
⅜
12 x 1 mm
½
16 x 1 mm
⅝
Functie
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
Thermische isolatieband
Best.-nr. 7249 275
Voor de bedekking van ongeïsoleerde onderdelen en verbindingselementen
■ Rol met 10 m, 50 x 3 mm
■ Kleur wit, zelfklevend
PVC-plakband
Best.-nr. 7249 281
■ 50 mm breed
■ Kleur wit
Verbindingsnippel
Voor de soldeervrije verbinding van koperen buizen
■ Per verbindingsnippel zijn 2 flens-wartelmoeren nodig.
■ 10 stuks
Best.nr.
7249 276
7249 278
7249 279
7441 113
Schroefdraad
UNF
⁷⁄₁₆
⁵⁄₈
¾
⁷⁄₈
Voor koperen
buis 7
Functie
6 x 1 mm
10 x 1 mm
12 x 1 mm
16 x 1 mm
Vloeistofleiding
Schroefdraad
UNF
⁷⁄₁₆
⁵⁄₈
¾
⁷⁄₈
Voor koperen
buis 7
Functie
6 x 1 mm
10 x 1 mm
12 x 1 mm
16 x 1 mm
Vloeistofleiding
Voor koperen
buis 7
Functie
6 x 1 mm
10 x 1 mm
12 x 1 mm
16 x 1 mm
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
Flens-wartelmoeren
Voor de soldeervrije verbinding van koperen buizen met verbindingsnippels
■ Per verbindingsnippel zijn 2 flens-wartelmoeren nodig.
■ 10 stuks
Best.nr.
7249 280
7249 282
7249 283
7441 115
Stookgasleiding
Euro-flensadapter
Verbindingsstuk (soldeerverbinding) koperen buis met flensaansluiting op het toestel
■ 10 stuks
Best.nr.
7249 284
7249 285
7249 286
7441 117
Schroefdraad
UNF
⁷⁄₁₆
⁵⁄₈
¾
⁷⁄₈
7
Stookgasleiding
5818 539 B/fl
Koperen afdichtingsringen
Reserve afdichtingsringen voor Euro-flensadapters
■ 10 stuks
VITOCAL
VIESMANN
89
Installatietoebehoren (vervolg)
Best.nr.
7249 289
7249 290
7249 291
7441 119
Schroefdraad
UNF
⁷⁄₁₆
⁵⁄₈
¾
⁷⁄₈
Voor koperen
buis 7
Functie
6 x 1 mm
10 x 1 mm
12 x 1 mm
16 x 1 mm
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
Interne soldeermoffen
Voor de verbinding van koperen buizen
■ 10 stuks
Best.nr.
7249 287
7441 123
7249 277
7441 124
7249 288
7441 125
7441 121
7441 126
Voor koperen
buis 7
6 x 1 mm
⁷⁄₁₆
10 x 1 mm
⅝
12 x 1 mm
¾
16 x 1 mm
⅞
Functie
Vloeistofleiding
Stookgasleiding
7.13 Montage buitenunit
Console voor vloermontage van de buitenunit
Uit aluminiumprofielen
Best.nr.
7441 142
7454 125
Vitocal 200-S, type AWB/AWB-E/AWB-AC
201.B04/B05/B07
201.B10/B13
201.C10/C13/C16
X
X
Vitocal 222-S, type AWT/AWT-AC
221.A04/A05/A07 221.A10/A13
221.B10/B13/B16
X
X
Vitocal 242-S, type AWT/AWT-AC
241.A04/A05/A07 241.A10/A13
241.B10/B13/B16
X
X
8
58
6
77
15
63
0
312
300
9
50
64
15
64
Bestelnr. 7441 142, 2 stuks
7
Best.nr. 7454 125
Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
Best.nr.
Vitocal 222-S, type AWT/AWT-AC
221.A04
221.A05 tot A13
X
X
Vitocal 242-S, type AWT/AWT-AC
241.A04
241.A05 tot A13
X
X
5818 539 B/fl
7172 385
7172 386
Vitocal 200-S, type AWB/AWB-E/AWB-AC
201.B04
201.B05 tot B13
X
X
90
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
B
520
520
A
600
600
A Bestelnr. 7172 385 (zonder steunbalk)
B Bestelnr. 7172 386 (met steunbalk)
Installatieset voor wandmontage van de buitenunit
Best.nr.
7 Koperen buizen
ZK00 702
ZK00 704
703
ZK00 705
6/12 mm
¼/½
10/16 mm
⅜/⅝
Vitocal 200-S, type AWB/AWB-E/
AWB-AC
201.B04
201.B05 tot B13
X
X
X
X
Onderdelen:
■ Koperen buis met isolatie voor vloeistofleiding, ring met 12,5 m
■ Koperen buis met isolatie voor stookgasleiding, ring met 12,5 m
Vitocal 222-S, type AWT/
AWT-AC
221.A04
221.A05 tot
A13
X
X
X
X
Vitocal 242-S, type AWT/
AWT-AC
241.A04
241.A05 tot A13
X
X
X
X
■ Consoleset voor wandmontage.
■ 10 m thermisch isolatieband 50 x 3 mm, kleur wit
■ 2 soldeeradapters
Installatieset voor vloermontage van de buitenunit
Best.nr.
ZK00 290
ZK00 292
ZK00 291
ZK00 293
ZK00 870
ZK00 871
7 Koperen buizen
6/12 mm
¼/½
10/16 mm
⅜/⅝
10/16 mm
⅜/⅝
Vitocal 200-S, type AWB/AWB-E/
Vitocal 222-S, type AWT/AWT-AC
AWB-AC
201.B04
201.B05/B 201.B10/B 221.A04
221.A05/ 221.A10/
07
13
A07
A13
201.C10/C
221.B10/
13/C16
B13/B16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
241.A04
241.A05/
A07
241.A10/A
13
241.B10/B
13/B16
X
X
X
X
X
X
■ 2 consoles voor vloermontage
■ 10 m thermisch isolatieband 50 x 3 mm, kleur wit
■ 2 soldeeradapters
7
5818 539 B/fl
Onderdelen:
■ Koperen buis met isolatie voor vloeistofleiding, ring met 12,5 m
■ Koperen buis met isolatie voor stookgasleiding, ring met 12,5 m
Vitocal 242-S, type AWT/AWT-AC
VITOCAL
VIESMANN
91
Installatietoebehoren (vervolg)
7.14 Overig
Ruwbouwsokkel
Best.nr. 7417 925
0
60
■ Met in de hoogte verstelbare stelpoten, voor estrikhoogtes van 10
tot 18 cm.
■ Voor de opstelling van het toestel op de onafgewerkte vloer, voor
opstelling tegen de wand geschikt.
■ Met isolatie.
76
0
Aanwijzing
Bij opstelling tegen de wand voor de geluidsisolatie randisolatiestrips
tussen ruwbouwpodium en wand plaatsen.
Afvoertrechterset
Bestelnr. 7176 014
Afvoertrechterset met sifon en rozet.
Bekledingsplaten
■ Voor het sluiten van de afstand tussen warmtepomp-compacttoestel en wand, 8 cm breed.
■ 4 stuks, kleur antraciet.
7
Vitocal 222-S
Best.nr. 7414 924
Vitocal 242-S
Best.nr. 7419 881
Draaghulp
5818 539 B/fl
best.nr. 7469 270
Te gebruiken bij gedeeld toestel.
92
VIESMANN
VITOCAL
Installatietoebehoren (vervolg)
Afdichtingsmateriaal
Best.nr. 7441 145
8
Voor de afdichting van wanddoorvoeringen van koelmiddelleidingen
■ Cartouche met inhoud van 310 ml
Schuimband
Best.nr. 7441 146
Rol van 5 m lang
Aanvullende elektrische verwarming
Best.nr. 7441 147
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak
Speciale reiniger
Best.nr. 7249 305
Spuitfles van1 lvoor de reiniging van de verdamper
Planningsaanwijzingen
8.1 Stroomvoorziening en tarieven; Respecteer de reglementeringen van het AREI !
Bij het desbetreffende energietoeleveringsbedrijf moeten de aansluitvoorwaarden voor de aangegeven toestelgegevens opgevraagd
worden. Bijzonder belangrijk is of in het overeenkomstige voorzieningsgebied een monovalente en/of mono-energetische werking met
de warmtepomp mogelijk is.
Ook informatie over basis- en arbeidsprijs, over de mogelijkheden
voor het gebruik van de goedkope nachtstroom en over eventuele
blokkeringsperiodes zijn belangrijk voor de planning.
Bij vragen hierover gelieve u te wenden tot de energieleverancier
van de klant.
Aanmeldprocedure
Voor de beoordeling van de gevolgen voor het net van de elektriciteitsmaatschappij van het werken met de warmtepomp zijn de volgende gegevens nodig:
■ adres van de gebruiker
■ plaats van gebruik van de warmtepomp
■ soort behoefte volgens algemene tarieven
(huishouden, landbouw, industrieel, beroepsmatig en andere
behoefte)
■ geplande gebruikswijze van de warmtepomp
■ fabrikant van de warmtepomp
■ type van de warmtepomp
■ elektrisch aansluitvermogen in kW (uit nom. spanning en nom.
stroom)
■ max. opstartstroom in A
■ max. stooklast van het gebouw in kW
8.2 Opstelling van de buitenunit
Met het oog op de opstelling in de buitenlucht zijn de toestellen van
een laklaag met hoge corrosiebescherming voorzien.
Aanwijzing
Bij opstelling in kuststreken een min. afstand t.o.v. de kust van
1000 m aanhouden.
5818 539 B/fl
Eisen aan de montageplaats
■ Locatie met een goede luchtcirculatie kiezen, zodat de afgekoelde
lucht kan wegstromen en de warme lucht kan nastromen.
■ Niet in hoeken van ruimtes, nissen of tussen muren installeren. Dit
kan tot een luchtkortsluiting tussen de uitgeblazen en aangezogen
lucht leiden.
■ Bij de opstelling in omgevingen met veel wind moet worden voorkomen dat de wind het bereik van de ventilatoren beïnvloedt. Dit
kan tot een luchtkortsluiting tussen de uitgeblazen en aangezogen
lucht leiden. Sterke wind kan de ventilatie van de verdamper storen.
Een luchtkortsluiting bij verwarming kan tot verminderde efficiëntie van het toestel en tot ontdooiingsproblemen leiden.
■ Lengten van de koelmiddelleidingen in acht nemen: Zie
pagina 104.
VITOCAL
■ Montageplaats zodanig kiezen dat de verdamper niet verstopt kan
worden door bladeren, sneeuw, enz.
■ Bij de keuze van de montageplaats moet met de wetten van de
geluidsverspreiding en klankweerkaatsing rekening worden gehouden. Zie ”basisprincipes voor warmtepompen”.
■ Niet naast of onder vensters van slaapkamers installeren.
■ Niet op minder dan 3 m van paden, regenpijpen of verharde
oppervlakken installeren. Door de afgekoelde lucht in het uitblaasgebied bestaat bij buitentemperaturen onder 10 °C gevaar voor
ijzelvorming.
■ De montageplaats moet gemakkelijk te bereiken zijn, bijv. voor
onderhoudswerkzaamheden.
Minimumafstanden: Zie pagina 94.
VIESMANN
93
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Montageaanwijzingen
■ Condenswater:
– Zorgen voor een vrije afvoer van het condenswater en een
grindbed onder de buitenunit maken zodat het kan wegsijpelen:
Zie pagina 97.
– In gebieden met lange koude periodes (bijv. in Zweden) een
aanvullende elektrische verwarming (toebehoren) voor de condenswaterbak voorzien.
■ De volgende maatregelen treffen voor de contactgeluid- en trillingsontkoppeling tussen het gebouw en de buitenunit:
– Bij leidingsdoorvoer boven het maaiveld buisbochtstukken voor
trillingscompensatie voorzien in koelmiddelleidingen: Zie
pagina 96.
– Elektrische verbindingskabels binnen-/buitenunit spanningsvrij
installeren.
– Alleen monteren op wanden met een groot oppervlaktegewicht
(> 250 kg/m2), niet op snelbouwwanden, dakstoel, enz.
– Bij vloermontage alleen de bijgevoegde rubberdempers gebruiken.
Bij wandmontage alleen de trillingsdempers van de consoleset
gebruiken.
Geen bijkomende trillingsdempers, veren, rubberdempers, enz.
monteren.
b
Minimumafstanden bij 1 buitenunit
A
c
a
d
B
Voorbeeld type AWB/AWB-AC 201.B04, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04
A Luchtinlaat
B Luchtuitlaat
d Min. serviceafstand voorkant
5818 539 B/fl
8
■ Vloermontage:
– Consoles voor vloermontage (toebehoren) gebruiken: Zie
pagina 96.
– Als de consoles niet kunnen worden gebruikt, dan de buitenunit
vrijstaand op een vaste door de installateur aangebrachte onderconstructie van min. 100 mm hoogte monteren.
– In moeilijke klimatologische omstandigheden (vorst, sneeuw,
vocht) adviseren wij het toestel op een ca. 300 mm hoge sokkel
te monteren.
– Rekening houden met het gewicht van de buitenunit: zie ”Technische gegevens”.
■ Wandmontage:
– Consoleset voor wandmontage (toebehoren) gebruiken: Zie
pagina 99.
– De wand moet de statische eisen vervullen.
■ Opstelling:
– Niet met de uitblaaszijde tegen de hoofdwindrichting in installeren.
– Wanddoorvoeringen en beschermbuisleidingen voor de koelmiddelleidingen en elektrische leidingen zonder vormdelen en richtingswijzigingen uitvoeren.
■ Weersinvloeden:
– Windlasten respecteren bij montage op plaatsen die aan wind
blootstaan.
– Buitenunit in het bliksembeveiligingssysteem integreren.
– Bij de planning van een weersbescherming of een behuizing
rekening houden met de warmteafgifte van het toestel.
94
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Type
Maten in mm
a
b
Kabeldoorvoer
boven maaiveld
c
d
onder maaiveld
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
≥ 100
≥ 100
05
≥ 100
≥ 100
07
≥ 100
≥ 100
10
≥ 100
≥ 200
13
≥ 100
≥ 200
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
≥ 100
—
13
≥ 100
—
16
≥ 100
—
8
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1000
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1000
Minimumafstanden bij warmtepompcascade met Vitocal 200-S (max. 5 buitenunits)
Tegenoverliggende plaatsing zonder scheidingswand
B
> 500
Tegenoverliggende plaatsing met scheidingswand
B
> 500
B
> 500
> 500
B
> 500
> 500
A
A
400
A
A
A
A
400
A
A
> 1500
> 500
> 500
B
> 500
> 500
> 500
B
C
> 500
B
B
Plaatsing in een rij
400
A
> 500
A
> 500
B
A
> 500
B
A
> 500
B
A
> 500
B
> 500
B
5818 539 B/fl
A Luchtinlaat
B Luchtuitlaat
C Scheidingswand
VITOCAL
VIESMANN
95
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Montage op de grond met consoles voor vloermontage
Kabeldoorvoer
230 V-toestellen
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
04
05
07
8
10
400 V-toestellen
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
10
13
16
13
Boven maaiveld
b
X
X
X
X
X
—
—
—
L
3000
M
K
H
N
A
A
B
300
G
F
600
C
E
5818 539 B/fl
700
96
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Kabeldoorvoer
230 V-toestellen
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
04
05
07
10
400 V-toestellen
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
10
13
16
13
8
Onder maaiveld
b
3000
X
X
X
X
X
X
X
X
NL
K
H
A
A
B
300
G
F
600
D
C
E
700
b
A
B
C
D
Wandafstand: Zie pagina 94.
Onderlegelementen (rubberdempers)
Consoles voor vloermontage: Zie pagina 90.
Funderingsstroken
Kanaalbuis DN 100 met deksel en 3 buisbochtstukken 30°,
afdichting van de leidingsdoorvoer in het door de installateur te
voorziene deksel
E Vorstbescherming voor fundering (verdicht grind, bijv. 0 tot
32/56 mm), laagdikte volgens lokale vereisten en bouwtechnische voorschriften
F Aarde
G Pad, terras
H Aanvullende elektrische verwarming voor condenswaterbak: Zie
pagina.
K Openingen in de bodemplaat voor vrije afvoer van het condenswater
L Buisbochtstukken voor trillingscompensatie in koelmiddelleidingen
M Buisklemmen met EPDM-voering
N Elektrische verbindingskabels binnen-/buitenunit
5818 539 B/fl
Funderingen
De vloerconsoles op 2 horizontale funderingsstroken monteren. We
raden aan om een betonfundering aan te leggen zoals getoond in de
afbeelding. De opgegeven laagdiktes zijn gemiddelde waarden.
Deze waarden moeten aan de plaatselijke omstandigheden worden
aangepast. Daarbij dienen de bouwtechnische voorschriften te worden gerespecteerd.
VITOCAL
VIESMANN
97
Planningsaanwijzingen (vervolg)
R
150
50
8
C
C
P
f
e
P
R
50
C
e
E
150
300
C
700
50
600
50
g
R
D
h
C Funderingsstroken
D Alleen bij leidingsdoorvoer onder maaiveld: KG-buis DN 100
met deksel en 2 buisbochtstukken 45°, afdichting van de leidingsdoorvoer in het door de installateur te voorziene deksel
E Vorstbescherming voor fundering (verdicht grind, bijv. 0 tot
32/56 mm), laagdikte volgens lokale vereisten en bouwtechnische voorschriften
Type
P Grindbed voor doorsijpeling van het condenswater
R Bevestigingspunten voor consoles voor vloermontage
Maten in mm
e
g
h
300
327
327
505
505
254,5
281,5
281,5
167
167
105
80
80
80
80
505
505
505
167
167
167
80
80
80
5818 539 B/fl
f
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
950
05
1100
07
1100
10
1100
13
1100
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
1100
13
1100
16
1100
98
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Wandmontage met consoleset voor wandmontage
b
230 V-toestellen
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
04
05
07
X
X
X
10
13
X
X
400 V-toestellen
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
10
13
16
—
—
—
8
L
M
N
H
A
A
300
K
C
D
b
A
B
C
D
H
Wandafstand: Zie pagina 94.
Schokdempers van de console
Condenswaterafvoer in de bodemplaat van de buitenunit
Console voor wandmontage: Zie pagina 90.
Grindbed voor doorsijpeling van het condenswater
Aanvullende elektrische verwarming voor condenswaterbak: Zie
pagina.
K Openingen in de bodemplaat voor vrije afvoer van het condenswater
L Buisbochtstukken voor trillingscompensatie in koelmiddelleidingen
M Buisklemmen met EPDM-voering
N Elektrische verbindingskabels binnen-/buitenunit
8.3 Opstelling van de binnenunit
Eisen aan de opstellingsruimte
■ Droog en vorstvrij: Omgevingstemperaturen van 5 tot 35 °Cen een
luchtvochtigheid van max. 20 g waterdamp/kg droge lucht garanderen.
■ Stof, gassen en dampen vermijden wegens explosiegevaar in de
opstelruimte.
■ Minimaal kamervolume (volgens EN 378) aanhouden.
Eisen aan de opstelling
5818 539 B/fl
■ Afwateraansluiting voor veiligheidsklep voorzien.
VITOCAL
Afvoerslang van de veiligheidsklep met een lichte helling en buisventilatie op de riolering aansluiten.
■ Afsluitinrichtingen voor verwarmingswateraanvoer en gemeenschappelijke verwarmingswaterretour/retour warmwaterboiler voorzien.
VIESMANN
99
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Minimale kamervolumes
Het minimale ruimtevolume van de stookruimte hangt conform
EN 378 van de vulhoeveelheid en de samenstelling van het koelmiddel af.
Uit het gebruikte koelmiddel en de vulhoeveelheden resulteren
de volgende minimale kamervolumes:
Type
Vmin
=
mmax
G
Vmin Minimum kamervolume in m3
mmax Max. vulhoeveelheid van het koelmiddel in kg
G
Praktische grenswaarde conform EN 378, afhankelijk van de
samenstelling van het koelmiddel
Koelmiddel
R410A
R134a
Praktische grenswaarde in kg/m3
0,44
0,25
Aanwijzing
Als meerdere warmtepompen in een kamer geplaatst worden, moet
het minimale ruimtevolume volgens het toestel met de grootste vulhoeveelheid berekend worden.
Minimum kamervolume in
m3
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
05
07
10
13
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
13
16
2,7
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
9,5
Aanwijzing
Bij leidinglengtes van >12 m moet koelmiddel worden bijgevuld.
Hierdoor neemt het minimale kamervolume toe volgens de bijgevulde hoeveelheid koelmiddel.
5818 539 B/fl
8
100
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Minimale kamerhoogte (alleen Vitocal 222-S/242-S)
!
?
8
a
a
h
h
C
A
!
?
A
B
A
B
Zonder aansluitset voormontage/tapwater: Zie pagina 82.
Met aansluitset voormontage/tapwater: Zie pagina 82.
Warmtepompen-compacttoestel
Bovenkant afgewerkte vloer of bovenkant ruwbouwsokkel
Warmtepomp
C Aansluitconsole uit aansluitset voormontage/tapwater: Zie
pagina 82.
a Hoogte warmtepomp-compacttoestel
h Minimale kamerhoogte
Maat a in mm
Geadviseerde minimale kamerhoogte h in mm
! zonder aansluitset
? met aansluitset
1829
2000
2075
2250
2100
2350
5818 539 B/fl
Vitocal 222-S
Vitocal 242-S
B
VITOCAL
VIESMANN
101
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Minimumafstanden (enkel Vitocal 222-S/242-S)
Opstelling in combinatie met Vitovent 300-F
Zie planningsaanwijzing ”Vitovent”.
80
8
Aanwijzing
”Aansluitset koelmiddelleidingen” (toebehoren) gebruiken.
a
1000
a
a ■ Links of rechts van het apparaat:
≥ 600, naargelang aansluiting van de koelmiddelleidingen
■ ≥ 20 op tegenoverliggende zijde
Drukpunten (enkel Vitocal 222-S/242-S)
Aanwijzing
Toegestane bodembelasting respecteren en het toestel horizontaal
uitlijnen. Als een niet egale vloer moet worden gecompenseerd met
de stelpoten (max. 10 mm), moet de drukbelasting op de stelpoten
gelijkmatigd zijn verdeeld.
a
c
Ød
b
A
a
b
c
d
Scheidingsvoegen met randisolatiestrip bij de vloeropbouw
505 mm
505 mm
714 mm
64 mm
Totaal gewicht van de binnenunit met tapwatervulling
Binnenunit
Totaalgewicht in kg
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A (230V-toestellen)
04
364
05
364
07
364
10
367
13
367
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B (400V-toestellen)
10
367
13
367
16
367
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A (230V-toestellen)
04
424
05
424
07
424
10
427
13
427
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B (400V-toestellen)
10
427
13
427
427
16
Elk drukpunt (met een oppervlak van 3217 mm2) wordt met max.
107 kg belast.
Plaatsing van de bevestigingsplaten en van de aansluitconsole (enkel Vitocal 222-S/242-S)
102
VIESMANN
5818 539 B/fl
■ Aansluitconsole voor inbouw:
Onderdeel van de aansluitset voormontage/tapwater: Zie
pagina 82.
■ Bevestigingsplaten:
Onderdeel van de aansluitset secundair circuit: Zie pagina 81.
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
54
0
B
140
Wandprojectie van de toestelafmetingen
Aansluiting koud water
Aansluiting circulatie
Aansluiting tapwater (warm water)
Aansluiting aanvoer secundair circuit (verwarmingswater)
Aansluiting retour secundair circuit (verwarmingswater)
Bevestigingsplaten met klemmen voor ribbelbuizen aanvoer en
retour secundaire circuit (verwarmingswater)
H Wandprojectie van de toestelaansluitingen aanvoer en retour
secundair circuit (verwarmingswater)
K Wandprojectie van de toestelaansluitingen koelmiddelleidingen
L Bevestigingsplaten met klemmen voor koelmiddelleidingen
A
B
C
D
E
F
G
C
F
150
70
A
D
E
41
Vitocal 222-S
Vitocal 242-S
Maat a in mm
1860
2110
6
90
778
L
G
12
5
a
19
5
H
45
3
53
459
570
1
˜1400
671
511
K
Plaatsing van afvoerleiding voor veiligheidsklep (alleen Vitocal 222-S/242-S)
5818 539 B/fl
Voor de afvoer van de veiligheidsklep aan de verwarmingswaterzijde
A moet een afvoerleiding worden voorzien.
VITOCAL
VIESMANN
103
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
8.4 Verbinding binnen- en buitenunit
Wanddoorvoering
F
C
D
E
F
A
B
C
De binnen- en buitenunit worden via de koelmiddelleidingen en de
verbindingskabel binnen-/buitenunit met elkaar verbonden. Hiervoor
zijn wanddoorvoeringen noodzakelijk. Bij deze wanddoorvoeringen
opletten voor dragende delen, lateien, afdichtingselementen (zoals
stoomafsluitingen), enz.
D
2-5 %
PVC- of PE-buis, enz.
Diffusiedichte isolatie met gesloten cellenisolatie
Koelmiddelleidingen
Binnen het gebouw
E
A Buiten het gebouw
B Wand
Koelmiddelleidingen
De binnenunit bevat een beschermende stikstofvulling. De buitenunit
is met het koelmiddel R410A gevuld. De vulhoeveelheid is voldoende voor beide koelmiddelleidingen tot een leidingslengte van
12 m per koelmiddelleiding. Beide toestellen worden door middel
van flensaansluitingen via de stookgas- en vloeistofleiding met
elkaar verbonden.
Bij de planning van de koelmiddelleidingen de volgende voorwaarden in acht nemen:
■ Leidinglengtes en hoogteverschillen naleven.
Aanwijzing
Bij leidinglengtes vanaf 12 m moet koelmiddel R410A worden bijgevuld.
■ Zo recht en kort mogelijke verbindingen aanleggen.
■ Voldoende grote buigradiussen van de buizen aanhouden.
■ Alleen koperen buizen gebruiken die goedgekeurd zijn voor het
koelmiddel R410A (nominale diameter zie hoofdstuk ”Technische
gegevens”).
Type
Leidinglengte
Min.
■ Om schade door condens te vermijden, moeten de zuiggasleiding
en vloeistofleiding afzonderlijk worden geïsoleerd. Diffusiedichte
isolatie met gesloten cellen, min. 6 mm dik.
■ In de grond moeten de koelmiddelleidingen in een beschermende
buis worden aangelegd. Beide uiteinden van de beschermende
buis afdichten, zodat er geen water kan binnendringen.
■ Verwarming: Als de binnenunit boven de buitenunit gemonteerd
is, oliestijgleidingen in de verticale stookgasleiding monteren: Zie
de volgende afbeelding.
Afstand van de oliestijgleidingen ca. 5 m.
De oliestijgleidingen zorgen ervoor dat de koelmiddelolie betrouwbaar wordt teruggeleid in de compressor.
■ Koelwerking: Als de binnenunit onder de buitenunit gemonteerd
is, oliestijgleidingen in de verticale stookgasleiding monteren.
Afstand van de oliestijgleidingen ca. 5 m.
De oliestijgleidingen zorgen ervoor dat de koelmiddelolie betrouwbaar wordt teruggeleid in de compressor.
Max. hoogteverschil binnenunit – Buitenunit
Max.
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B , AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
3m
05
3m
07
3m
10
3m
13
3m
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.C, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
3m
13
3m
16
3m
20 m
30 m
30 m
30 m
30 m
10 m
15 m
15 m
15 m
15 m
30 m
30 m
30 m
15 m
15 m
15 m
5818 539 B/fl
8
104
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Binnenunit boven de buitenunit
Binnen- en buitenunit op hetzelfde niveau
of
Binnenunit onder de buitenunit
Zonder oliestijgleidingen
Met oliestijgleidingen
A
8
D
C
5000
5000
B
A
C
B
D
E
A Binnenunit
B Heetgasleiding
C Vloeistofleiding
D Buiteneenheid
E Oliestijgleidingen
8.5 Dichtheidscontrole van het koelcircuit
Koelcircuits van warmtepompen vanaf een CO2-equivalent van 5 t
moeten conform EU-verordeing nr. 517/2014 regelmatig op lekken
worden gecontroleerd. Bij hermetisch afgesloten koelcircuits is de
regelmatige controle vanaf een CO2-equivalent van 10 t vereist.
Type
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B , AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
05
07
10
13
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.C, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
13
16
In welke intervallen de koelcircuits gecontroleerd moeten worden,
hangt af van de hoogte van het CO2-equivalent. Als er ter plaatse
voorzieningen voor het herkennen van lekken zijn geïnstalleerd, liggen de controle-intervallen verder uiteen.
Dichtheidscontrole
Nee
Nee
Nee
Om de 12 maanden vanaf 1 januari 2017
Om de 12 maanden vanaf 1 januari 2017
Om de 12 maanden vanaf 1 januari 2017
Om de 12 maanden vanaf 1 januari 2017
Om de 12 maanden vanaf 1 januari 2017
8.6 Elektrische aansluitingen
Vereisten aan de elektrische installatie
Netspanning:
■ De warmtepompen werken afhankelijk van het type met 230 V~ of
400 V~ :
5818 539 B/fl
■ Technische aansluitbepalingen (TAB) van het betreffende energiebedrijf in acht nemen.
■ Inlichtingen over de benodigde meet- en schakelinrichtingen verkrijgt u bij de elektriciteitsmaatschappij.
■ Een afzonderlijke stroomteller voor de warmtepomp plaatsen.
VITOCAL
VIESMANN
105
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Warmtepomp
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
X
X
Blokkering door energiebedrijf
Het is mogelijk compressor en verwarmingswater-doorstromer
(indien voorhanden) samen door het energiebedrijf te laten uitschakelen. Het energiebedrijf kan voor het beschikbaar stellen van een
verlaagd tarief de mogelijkheid om deze uit te schakelen verlangen.
De spanningsvoeding van de Vitotronic regeling mag daarbij niet
worden uitgeschakeld.
X
X
X
X
De zekering voor de ventilator bevindt zich in de buitenunit.
■ Het verwarmingswater-doorstroomelement (indien aanwezig)
werkt op 400 V~ (eventueel ook op 230 V~). Het verwarmingswater-doorstroomelement bevindt zich in de binnenunit.
■ Voor het stuurstroomcircuit is een netspanning van 230 V~ noodzakelijk. De zekering voor het stuurstroomcircuit (6,3 A) bevindt
zich in de warmtepompregeling in de binnenunit.
Bedradingsschema
Vitocal 200-S
Vitocal 222-S/242-S
A
A
H
E
G
H
K
K
G
F
E
B
B
L
D
D
C
C
N
M
A Buitentemperatuursensor, sensorkabel: 2 x 0,75 mm2
B Buitenunit
C Netaansluiting compressor 230 V~ of 400 V~: Zie volgende
tabel
D Verbindingskabel binnenunit/buitenunit: 3 x 1,5 mm2
E Binnenunit
F Verwarmingswaterdoorstromer: Niet bij Vitocal 200-S, type
AWB 201.B/AWB 201.C
G Netaansluitleiding verwarmingswaterdoorstromer Zie volgende
tabel.
H Netaansluitleiding warmtepompregeling: Zie volgende tabel.
K Stroomteller/huisstroomvoorziening
L Boilerlaadpomp (alleen in combinatie met boilerlaadsysteem)
M Warmwaterboiler
N Boilertemperatuursensor, sensorkabel: 2 x 0,75 mm2
F
Leidinglengtes in de binne-buitenunit plus wandafstand
Kabels
BinnenBuitenunit
unit
Netaansluitkabels:
– Warmtepompregeling (230 V~)
2,0 m
–
– Compressor (230 V~/400 V~)
–
1,5 m
Andere aansluitkabels:
– 230 V~, bijv. voor pompen
2,0 m
–
– < 42 V, bijv. voor sensoren
2,0 m
–
Verbindingskabel binnen-/buitenunit:
– 12 V-bus
2,5 m
1,5 m
– 43 V-bus
2,5 m
1,5 m
Aanwijzing
Voor verwarmingswaterbuffers, verwarmingscircuits met mengkleppen, externe warmtegeneratoren (gas/olie/hout enz.) moeten bovendien voedings-, stuur- en sensorkabels worden ingepland.
De leidingdiameters van de netaansluitingsleidingen moeten gecontroleerd en evt. vergroot worden.
106
VIESMANN
5818 539 B/fl
8
Compressor
230 V~
400 V~
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Aanbevolen flexibele netaansluitingen
Type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWT-AC 221.A
AWT-AC 241.A
04
05
07
10
13
Buitenunit (compressor)
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
Leidingdiameter
3x
3x
3x
3x
3x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
Max. leidinglengte
29 m
25 m
25 m
16 m
of
of
Kabeldoorsnede
–
–
–
3x
3x
6,0 mm2
Max. leidinglengte
–
–
–
26 m
30 m
Warmtepompregeling (binnenunit)
230 V~
Leidingdiameter
– Zonder blokkeercontact energiebe3x
3x
3x
3x
3x
drijf
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
– Met blokkeercontact energiebedrijf
5x
5x
5x
5x
5x
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
Verwarmingswaterdoorstromer
Leidingdiameter
– 400 V~
5x
5x
5x
5x
5x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
– 230 V~
7x
7x
7x
7x
7x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
Max. leidinglengte
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
–
–
–
–
–
–
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
AWB 201.C
AWB-E 201.C
AWB-AC 201.C
AWT 221.B
AWT-AC 221.B
AWT 241.B
AWT-AC 241.B
10
13
16
400 V~
400 V~
400 V~
5x
5x
5x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
30 m
30 m
30 m
–
–
–
–
–
–
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
3x
1,5 mm2
5x
1,5 mm2
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
5x
2,5 mm2
7x
2,5 mm2
25 m
5818 539 B/fl
Aanbevolen flexibele netaansluitingen
Type
AWB 201.B
AWB-E 201.B
AWB-AC 201.B
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
04
05
07
10
13
Buitenunit (compressor)
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
230 V~
Leidingdiameter
3x
3x
3x
3x
3x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
Max. leidinglengte
29 m
25 m
25 m
16 m
of
of
Kabeldoorsnede
–
–
–
3x
3x
4,0 mm2
6,0 mm2
Max. leidinglengte
–
–
–
26 m
30 m
Warmtepompregeling (binnenunit)
230 V~
Leidingdiameter
– Zonder blokkeercontact energiebe3x
3x
3x
3x
3x
drijf
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
– Met blokkeercontact energiebedrijf
5x
5x
5x
5x
5x
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
Verwarmingswaterdoorstromer
Leidingdiameter
– 400 V~
5x
5x
5x
5x
5x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
– 230 V~
7x
7x
7x
7x
7x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
Max. leidinglengte
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
AWB 201.C
AWB-AC 201.C
AWT-AC 221.B
AWT-AC 241.B
10
13
16
400 V~
400 V~
400 V~
5x
5x
5x
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
30 m
30 m
30 m
VITOCAL
VIESMANN
107
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
8.7 Geluidsontwikkeling
Aanwijzing
De eisen van de Duitse TA Lärm moeten absoluut worden nageleefd.
Geluidsdrukniveau voor verschillende afstanden tot het toestel
Buitenunit 4 kW, 230 V
AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A04
AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A04
AWT-AC 241.A04
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B04
AWB-E 201.B04
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
57
Max.
60
Nacht
58
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
49
52
55
52
55
58
50
53
56
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
43
46
49
46
49
52
44
47
50
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
37
35
33
31
40
38
36
34
43
41
39
37
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
38
36
34
32
41
39
37
35
44
42
40
38
29
32
35
32
35
38
30
33
36
27
30
33
30
33
36
28
31
34
25
29
32
28
32
35
26
30
33
Buitenunit 5 kW, 230 V
AWB-AC 201.B05
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A05
AWT-AC 221.A05
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A05
AWT-AC 241.A05
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B05
AWB-E 201.B05
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Richtfactor
Q
55
2
4
8
2
4
8
2
4
8
Min.
59
Max.
55
Nacht
Buitenunit 7 kW, 230 V
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B07
AWB-E 201.B07
1
47
50
53
51
54
57
47
50
53
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
41
44
47
45
48
51
41
44
47
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
35
33
31
29
38
36
34
32
41
39
37
35
39
37
35
33
42
40
38
36
45
43
41
39
35
33
31
29
38
36
34
32
41
39
37
35
27
30
33
31
34
37
27
30
33
25
28
31
29
32
35
25
28
31
23
27
30
27
31
34
23
27
30
AWB-AC 201.B07
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A07
AWT-AC 221.A07
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A07
AWT-AC 241.A07
Geschat totaal geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 13261-1.
De metingen zijn halfvrijstaand onder de volgende omstandigheden uitgevoerd: A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Rekenkundig bepaald (volgens formule, zie afzonderlijke planningsaanwijzing ”Basisprinicpes voor warmtepompen”), op basis van het gemeten geschatte totale geluidsvermogenniveau.
*1
108
VIESMANN
VITOCAL
5818 539 B/fl
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
57
Max.
63
Nacht
58
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
49
52
55
55
58
61
50
53
56
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
43
46
49
49
52
55
44
47
50
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
37
35
33
31
40
38
36
34
43
41
39
37
43
41
39
37
46
44
42
40
49
47
45
43
38
36
34
32
41
39
37
35
44
42
40
38
29
32
35
35
38
41
30
33
36
27
30
33
33
36
39
28
31
34
25
29
32
31
35
38
26
30
33
Buitenunit 10 kW, 230 V
AWB-AC 201.B10
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A10
AWT-AC 221.A10
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A10
AWT-AC 241.A10
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B10
AWB-E 201.B10
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
59
Max.
62
Nacht
60
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
51
54
57
54
57
60
52
55
58
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
45
48
51
48
51
54
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
39
37
35
33
42
40
38
36
45
43
41
39
42
40
38
36
45
43
41
39
48
46
44
42
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
31
34
37
34
37
40
32
35
38
29
32
35
32
35
38
30
33
36
27
31
34
30
34
37
28
32
35
Buitenunit 13 kW, 230 V
AWB 201.B13
AWB-AC 201.B13
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A13
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A13
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
59
Max.
63
Nacht
60
Buitenunit 13 kW, 230 V
5818 539 B/fl
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.B13
AWB-E 201.B13
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
51
54
57
55
58
61
52
55
58
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
45
48
51
49
52
55
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
39
37
35
33
42
40
38
36
45
43
41
39
43
41
39
37
46
44
42
40
49
47
45
43
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
31
34
37
35
38
41
32
35
38
29
32
35
33
36
39
30
33
36
27
31
34
31
35
38
28
32
35
AWB-AC 201.B13
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.A13
AWT-AC 221.A13
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.A13
AWT-AC 241.A13
Geschat totaal geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 13261-1.
De metingen zijn halfvrijstaand onder de volgende omstandigheden uitgevoerd: A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Rekenkundig bepaald (volgens formule, zie afzonderlijke planningsaanwijzing ”Basisprinicpes voor warmtepompen”), op basis van het gemeten geschatte totale geluidsvermogenniveau.
*1
VITOCAL
VIESMANN
109
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
8
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
59
Max.
63
Nacht
60
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
51
54
57
55
58
61
52
55
58
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
45
48
51
49
52
55
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
39
37
35
33
42
40
38
36
45
43
41
39
43
41
39
37
46
44
42
40
49
47
45
43
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
31
34
37
35
38
41
32
35
38
29
32
35
33
36
39
30
33
36
27
31
34
31
35
38
28
32
35
Buitenunit 10 kW, 400 V
AWB-AC 201.C10
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B10
AWT-AC 221.B10
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B10
AWT-AC 241.B10
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C10
AWB-E 201.C10
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
59
Max.
64
Nacht
60
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
51
54
57
56
59
62
52
55
58
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
45
48
51
50
53
56
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
39
37
35
33
42
40
38
36
45
43
41
39
44
42
40
38
47
45
43
41
50
48
46
44
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
31
34
37
36
39
42
32
35
38
29
32
35
34
37
40
30
33
36
27
31
34
32
36
39
28
32
35
Buitenunit 13 kW, 400 V
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C13
AWB-E 201.C13
AWB-AC 201.C13
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B13
AWT-AC 221.B13
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B13
AWT-AC 241.B13
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C13
AWB-AC 201.C13
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.B13
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.B13
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
60
Max.
66
Nacht
60
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
1
52
55
58
58
61
64
52
55
58
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
46
49
52
52
55
58
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
46
44
42
40
49
47
45
43
52
50
48
46
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
32
35
38
38
41
44
32
35
38
30
33
36
36
39
42
30
33
36
28
32
35
34
38
41
28
32
35
Geschat totaal geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 13261-1.
De metingen zijn halfvrijstaand onder de volgende omstandigheden uitgevoerd: A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Rekenkundig bepaald (volgens formule, zie afzonderlijke planningsaanwijzing ”Basisprinicpes voor warmtepompen”), op basis van het gemeten geschatte totale geluidsvermogenniveau.
*1
110
VIESMANN
VITOCAL
5818 539 B/fl
Ventilatortoerental
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Buitenunit 16 kW, 400 V
AWB-AC 201.C16
■ Vitocal 222-S, type
AWT 221.B16
AWT-AC 221.B16
■ Vitocal 242-S, type
AWT 241.B16
AWT-AC 241.B16
Warmtepomp
■ Vitocal 200-S, type
AWB 201.C16
AWB-E 201.C16
Ventilatortoerental
Geluidsvermogenniveau LW in dB(A)*1
Min.
60
Max.
69
Nacht
60
Richtfactor
Q
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
Afstand van de buitenunit in m
4
5
6
8
10
12
15
46
49
52
55
58
61
46
49
52
Geluidsdrukniveau LP in dB(A)*2
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
49
47
45
43
52
50
48
46
55
53
51
49
40
38
36
34
43
41
39
37
46
44
42
40
32
35
38
41
44
47
32
35
38
30
33
36
39
42
45
30
33
36
28
32
35
37
41
44
28
32
35
1
52
55
58
61
64
67
52
55
58
8
Aanwijzing
In de praktijk zijn afwijkingen van de hier aangegeven waarden
mogelijk, die door geluidsweerkaatsing en geluidsabsorptie op grond
van de plaatselijke omstandigheden worden veroorzaakt.
Daarom beschrijven bijv. de situaties Q=4 en Q=8 de op de emissieplaats daadwerkelijk aangetroffen omstandigheden vaak slechts
benaderend.
Verhoging van het geluidsvermogenniveau bij warmtepompencascaden met Vitocal 200-S
In warmtepompencascaden verhoogt het geluidsvermogenniveau LW
afhankelijk van het aantal afzonderlijke toestellen. Als buitenunits
met hetzelfde vermogen worden gebruikt, kunnen de volgende verhogingen van het geluidsvermogenniveau worden aangenomen:
Verhoging van het geluidsvermogenniveau LW in dB(A)
Voorbeeld:
Cascade van 4 buitenunits Vitocal 200-S, type AWB 201.B10:
■ Geluidsvermogenniveau LW van het afzonderlijke toestel: 61 dB(A)
■ Verhoging voor 4 buitenunits: 6 dB(A)
■ Geluidsvermogenniveau LW van de cascade: 67 dB(A)
Aantal buitenunits met hetzelfde vermogen
2
3
4
5
3
5
6
7
5818 539 B/fl
Aanwijzingen om de geluidsbelasting te verminderen
■ De warmtepomp niet direct naast woon- of slaapkamers resp. voor
de ramen daarvan opstellen.
■ Bij buisdoorvoeringen door plafonds en wanden de overdracht van
contactgeluid voorkomen via geschikte isolatiematerialen. zie ook
informatie voor de opstelling van de binnenunit vanaf pagina 99.
■ De warmtepomp niet direct naast gebouwen resp. grond van de
buren opstellen. Zie informatie voor de opstelling van de binnenunit vanaf pagina 93.
■ Bij de opstelling van de warmtepomp kan door ongunstige ruimtelijke omstandigheden het geluidsdrukniveau worden verhoogd.
In dit verband op het volgende letten:
– een omgeving met akoestisch harde vloeren (bijv. beton of plaveisel) vermijden, omdat het geluidsdrukniveau door de optredende weerkaatsingen kan worden verhoogd. Door een omgeving met een begroeide bodem (bijv. een gazon) kan het
geluidsdrukniveau duidelijk als minder worden ervaren.
– De warmtepomp indien mogelijk vrij opstellen: Zie ook planningsaanwijzing ”Principes voor warmtepompen”
■ Als de vereisten van de TA Lärm niet worden aangehouden, moet
door bouwkundige maatregelen (bijv. beplanting) het geluidsdrukniveau tot de vereiste maat verlaagd worden: zie ook planningsaanwijzing ”Principes voor warmtepompen”
Geschat totaal geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 13261-1.
De metingen zijn halfvrijstaand onder de volgende omstandigheden uitgevoerd: A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Rekenkundig bepaald (volgens formule, zie afzonderlijke planningsaanwijzing ”Basisprinicpes voor warmtepompen”), op basis van het gemeten geschatte totale geluidsvermogenniveau.
*1
VITOCAL
VIESMANN
111
Planningsaanwijzingen (vervolg)
8.8 Hydraulische voorwaarden voor het secundaire circuit
Minimumvolume en minimumdebiet absoluut aanhouden: Zie
volgende tabel.
Viessmann lucht/water-warmtepompen ontdooien efficiënt door het
omkeren van het koelcircuit. Daarbij wordt de energie voor het ontdooien kort uit het secundaire circuit gehaald. Voor een veilige en
langdurige werking van de warmtepomp moet een Minimumdebiet
in het secundair circuit worden aangehouden. Bovendien is een voldoende groot installatievolume voor de beschikbaarstelling van
energie voor het ontdooien vereist. Dit installatievolume mag niet
geblokkeerd kunnen worden. Daarom mogen de verwarmingscircuits
niet worden meegerekend, die met thermostaatkranen kunnen worden afgesloten.
Hydraulische leidingen in het secundaire circuit met min. DN 25 verder leiden.
Aanwijzing
Als het toestel voor de koelwerking wordt gebruikt, moeten de verwarmingswateraanvoer en -retour dampdiffusiedicht worden geïsoleerd.
Maatregelen voor het garanderen van het Minimumdebiet
■ Verwarmingscircuits blijven permanent volledig geopend (toestemming van de exploitant van de installatie vereist).
Aanwijzing
Het dimensioneringsdebiet van de verwarmingscircuits moet groter
zijn dan het minimumdebiet in het secundaire circuit.
■ CV-waterbuffer of evenwichtsfles voor het ontkoppelen van de verwarmingscircuits gebruiken (parallel aan de warmtepomp aangesloten).
■ Overstortklep op de verst verwijderde plaats in het verwarmingscircuit monteren. Bij installaties met CV-waterbuffer in de retour
secundair circuit en een voldoende hoeveelheid installatievolume
kan de overstortklep direct achter de CV-waterbuffer worden
gemonteerd.
Maatregelen voor het garanderen van het Minimumvolume
■ CV-waterbuffer in de retour secundair circuit plannen (in serie met
de warmtepomp aangesloten).
■ Voorschakelvat gebruiken.
■ Hydraulische leidingen > DN 25 gebruiken.
Type
Minimaal volume van
Minimumdebiet in l/h
de verwarmingsinstallatie in l
230 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.B, AWB-E 201.B, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, type AWT 221.A, AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type AWT 241.A, AWT-AC 241.A
04
25
750
05
50
1000
07
50
1000
10
50
1600
13
50
1600
400 V-toestellen
Vitocal 200-S, type AWB 201.C, AWB-E 201.C, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, type AWT 221.B, AWT-AC 221.B
Vitocal 242-S, type AWT 241.B, AWT-AC 241.B
10
50
1600
13
50
1600
16
50
1600
Volume van de buisleidingen
Nominale diameter
Koperen buis
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 60
Schroefdraadbuis
1
1¼
1½
2
Compoundbuizen
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
Afmeting x wanddikte in mm
Volume in l/m
28 x 1
35 x 1
42 x 1
54 x 2
64 x 2
0,53
0,84
1,23
2,04
2,83
33,7 x 3,25
42,4 x 3,25
48,3 x 3,25
60,3 x 3,65
0,58
1,01
1,37
2,21
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4,0
63 x 6,0
0,53
0,86
1,39
2,04
Aanwijzing
Om de in de tabellen vermelde waarden te bereiken, kunnen de
genoemde maatregelen met elkaar worden gecombineerd.
8.9 Dimensionering van de warmtepomp
Aanwijzing
Bij warmtepompinstallaties met een monovalente werkingswijze is een nauwkeurige dimensionering bijzonder belangrijk, daar te groot gekozen toestellen vaak gepaard gaan met buitensporig hoge installatiekosten. Daarom overdimensioneringen vermijden!
Eerst moet de normstooklast ΦHL van het gebouw worden bepaald.
Voor het gesprek met de klant en de opstelling van een offerte is in
de meeste gevallen een benaderende bepaling van de stooklast voldoende.
Voor de bestelling moet zoals voor alle verwarmingssystemen de
normstooklast van het gebouw volgens EN 12831 worden bepaald
en de passende warmtepomp worden gekozen.
Aanwijzing
Voor een monovalente werkwijze moet met de omstandigheden op
de opstelplaats en de gebruiksgrenzen van de warmtepomp rekening worden gehouden (min. luchtinlaattemperatuur –15 °C/–20 °C,
zie ”Technische gegevens”). Als deze werkwijze niet mogelijk is,
moet de warmtepomp monoenergetisch (met verwarmingswaterdoorstromer) of bivalent (met externe warmtegenerator) worden
bedreven. Anders bestaat het gevaar dat de condensor bevriest en
de warmtepomp aanzienlijk wordt beschadigd.
112
VIESMANN
5818 539 B/fl
8
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Monovalente werkingswijze
Bij een monovalente werkingswijze moet de warmtepomp als enige
warmtegenerator de gehele warmtebehoefte van het gebouw dekken conform EN 12831.
Bij de dimensionering van de warmtepomp op het volgende letten:
■ Rekening houden met toeslagen voor blokkeringsperiodes voor de
stooklast van het gebouw. Het energiebedrijf mag de stroomtoevoer van warmtepompen onderbreken gedurende max. 3 × 2 uur
binnen 24 uur.
Bovendien rekening houden met individuele regelingen van klanten met speciale contracten.
■ Wegens de inertie van het gebouw wordt met een blokkeringsperiode van 2 uur geen rekening gehouden.
Aanwijzing
Tussen twee blokkeringsperiodes moet de vrijgavetijd minstens zo
lang zijn als de voorgaande blokkeringsperiode.
Schatting van de stooklast op basis van de verwarmde oppervlakken
Het verwarmde oppervlak (in m2) wordt met de volgende specifieke
vermogensbehoefte vermenigvuldigd:
Passieve woning
Lage-energiewoning
Nieuwbouw (conform
EnEV)
Woning (bouwjaar voor
1995) met normale isolatie
Oud huis (zonder isolatie)
Theoretische dimensionering bij 3 × 2 uur blokkeertijd of bij
gebruik in de Smart Grid
Voorbeeld:
Energiezuinig huis (40 W/m2) met een verwarmd oppervlak van
180 m2
■ Bij benadering bepaalde stooklast: 7,2 kW
■ Maximale blokkeringstijd 3 × 2 uur bij minimale buitentemperatuur
volgens EN 12831
Over 24 uur leidt dit zo tot een dagwarmtehoeveelheid van:
■ 7,2 kW ∙ 24 h = 173 kWh
Om de maximale dagwarmtehoeveelheid te dekken, staan op grond
van de blokkeringsperiodes voor de warmtepompwerking slechts
18h/dag ter beschikking. Wegens de gebouwinertie wordt met 2 uur
geen rekening gehouden.
■ 173 kWh / (18 + 2) h = 8,65 kW
Het vermogen van de warmtepomp moet bij een maximale blokkeringsperiode van 3 × 2 uur per dag dus met 20 % verhoogd worden.
Vaak worden spertijden alleen geschakeld indien nodig. Informeer bij
het betreffende energiebedrijf van de klant naar de blokkeringsperiodes.
10 W/m2
40 W/m2
50 W/m2
80 W/m2
120 W/m2
Toeslag voor tapwateropwarming bij monovalente werking
Aanwijzing
Bij de bivalante werking van de warmtepomp is het ter beschikking
staande verwarmingsvermogen normaal zo hoog dat met deze toeslag geen rekening gehouden hoeft te worden.
Lage behoefte
Normale behoefte*4
Voor de gebruikelijke woningbouw wordt uitgegaan van een maximale warmwaterbehoefte van ca. 50 l per persoon en dag met ca.
45 °C .
■ Deze behoefte komt overeen met een extra stooklast van ca.
0,25 kW per persoon bij 8 uur opwarmtijd.
■ Met deze toeslag wordt alleen rekening gehouden als de som van
de extra stooklast groter is dan 20 % van de volgens EN 12831
berekende stooklast.
Warmwaterbehoefte bij een
Specieke nuttige warmte
Aanbevolen stooklasttoeslag
warmwatertemperatuur van
voor tapwateropwarming*3
45 °C
in l/d en persoon
in Wh/dag per persoon
in kW/persoon
15 tot 30
600 tot 1200
0,08 tot 0,15
30 tot 60
1200 tot 2400
0,15 tot 0,30
of
Referentietemperatuur 45 °C
in l/d en persoon
Etagewoning
(afrekening naar verbruik)
Etagewoning
(afrekening all-in)
5818 539 B/fl
Eengezinswoning*4
(gemiddelde behoefte)
*3
*4
Specieke nuttige warmte
Aanbevolen stooklasttoeslag
voor tapwateropwarming*3
in Wh/dag per persoon
in kW/persoon
30
ca. 1200
ca. 0,150
45
ca. 1800
ca. 0,225
50
ca. 2000
ca. 0,250
Bij een opwarmingstijd van de warmwaterboiler van 8 h.
Als de werkelijke warmwaterbehoefte de aangegeven waarde overschrijdt, moet een hogere vermogenstoeslag worden aangehouden.
VITOCAL
VIESMANN
113
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Toeslag voor verlaagde werking
Beide de functies moeten in de regeling geactiveerd worden. Als
wordt afgezien van de genoemde toeslagen op grond van de geactiveerde regelingsfuncties, moet dit bij de overgave van de installatie
aan de gebruiker van de installatie worden verteld.
Als de toeslagen ondanks de vermelde regelingsopties in aanmerking moeten worden genomen, gebeurt de berekening volgens
EN 12831.
Mono-energetische werking
De warmtepompinstallatie wordt ondersteund bij de stookwerking
door een geïntegreerd of een als toebehoren verkrijgbaar verwarmingswater-doorstroomelement. Het bijschakelen gebeurt via de
regeling afhankelijk van de buitentemperatuur (bivalentietemperatuur) en de stooklast.
Aanwijzing
Het percentage verbruikte stroom door het verwarmingswater-doorstroomelement wordt over het algemeen niet met speciale tarieven
berekend.
Dimensionering bij standaardconfiguratie van installatie:
■ Vermogen van de warmtepomp dimensioneren op ca. 70 tot 85 %
van de maximaal benodigde stooklast van het gebouw volgens
EN 12831.
■ Het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit
bedraagt ongeveer 95 %.
■ Er hoeft geen rekening te worden gehouden met blokkeringstijden.
Aanwijzing
De kleinere dimensionering van de warmtepomp ten opzichte van de
monovalente werkingswijze resulteert in een verhoging van de looptijd.
Bivalente werking
Externe warmtegenerator
De warmtepompregeling maakt de bivalente werking van de warmtepomp met een externe warmtegenerator, bijv. een verwarmingsketel
op olie, mogelijk.
De externe warmtegenerator is hydraulisch zo geconfigureerd, dat
de warmtepomp ook voor een verhoging van de retourtemperatuur
van de ketel kan worden gebruikt. De systeemscheiding vindt plaats
met behulp van een evenwichtsfles of een verwarmingswaterbuffer.
Voor een optimale werking van de warmtepomp moet de externe
warmtegenerator via een mengklep in de verwarmingswateraanvoer
worden geïntegreerd. Met de directe aansturing van deze mengklep
door de warmtepompregeling wordt een snelle reactie bereikt.
Als de buitentemperatuur (gemiddelde over een langere tijd) onder
de bivalentietemperatuur ligt, geeft de regeling het gebruik van de
externe warmtegenerator vrij. Boven de bivalentietemperatuur wordt
de externe warmtegenerator alleen onder de volgende omstandigheden ingeschakeld:
■ De warmtepomp schakelt door een storing niet in.
■ Er is een bijzondere warmtevraag, bijv. vorstbescherming.
De externe warmtegenerator kan bovendien voor de tapwateropwarming worden vrijgegeven.
Aanwijzing
De warmtepompregeling bevat geen veiligheidsfuncties voor de
externe warmtegenerator. Om bij een storing te hoge temperaturen
in de aanvoer en de retour van de warmtepomp te voorkomen, moeten veiligheidstemperatuurbegrenzers voor het uitschakelen van de
externe warmtegenerator (schakeldrempel 70 °C) worden aangebracht.
Uitvoering van de warmtepomp bij bivalent parallelle werking:
■ Verwarmingsvermogen van de warmtepomp op ca. 70 tot 85 %
van de max. vereiste gebouwstooklast volgens EN 12831 dimensioneren.
■ Het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit
bedraagt ongeveer 95 %.
■ Er hoeft geen rekening te worden gehouden met blokkeringstijden.
Aanwijzing
De kleinere dimensionering van de warmtepomp ten opzichte van de
monovalente werkingswijze resulteert in een verhoging van de looptijd.
Bepaling van het bivalente punt
Lucht/water-warmtepompen worden overwegend mono-energetisch gebruikt. Bij lage buitentemperaturen neemt het vermogen van
de warmtepomp af, tegelijkertijd stijgt echter de warmtebehoefte.
Voor monovalente werking zijn zeer grote installaties nodig en voor
het grootste deel van de looptijd zouden de warmtepompen overgedimensioneerd zijn.
Boven het bivalentiepunt (bijv. –1 °C) neemt de warmtepomp het
gehele aandeel van de benodigde stooklast over. Onder het bivalentiepunt verhoogt de warmtepomp de retourtemperatuur van het verwarmingssysteem en zorgt een verwarmingswater-doorstroomelement in de verwarmingsaanvoer voor de naverwarming.
De dimensionering vindt plaats volgens de vermogensdiagrammen.
5818 539 B/fl
8
Omdat de warmtepompregeling van een temperatuurbegrenzing
voor verlaagde werking is voorzien, kan afgezien worden van de toeslag voor verlaagde werking volgens EN 12831 .
Door de inschakeloptimalisering van de warmtepompregeling kan
ook van de toeslag voor verwarming uit de verlaagde werking worden afgezien.
114
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
12
35°C
8
45 ℃ A
10
55°C
C
8
Vermogen in kW
6
4
D
55°C
45 ℃ B
35°C
2
0
-15
-10
-5
Luchtinlaattemperatuur in °C
0
5
10
15
E 20
25
30
Karakteristieken afhankelijk van de aanvoertemperatuur:
A Verwarmingsvermogen bij aanvoertemperaturen van 35 °C,
45 °C, 55 °C
B Elektrisch opgenomen vermogen verwarmen bij aanvoertemperaturen van 35 °C, 45 °C, 55 °C
C Stooklast
D Bivalentiepunt
E Stookgrenstemperatuur
Voorbeeld:
Stooklast volgens EN 12831:
Minimumaanvoertemperatuur:
Stookgrenstemperatuur:
Maximumaanvoertemperatuur:
Gekozen:
Het vermogensdiagram levert het bivalentiepunt –1 °C op bij een
vermogen van ca. 4,6 kW.
8 kW
–15 °C
18°C
55 °C
lucht/water-warmtepomp
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B07
8.10 Dimensionering verwarmingswaterbuffer
Vloerverwarming op de parterre en radiatoren op zolder
Om een sterke of totale afkoeling van de verwarmingscircuits te
voorkomen is een CV-waterbuffer van min. 200 l noodzakelijk.
Opbouw van de verwarmingswaterbuffer als parallelbuffer (niet in de
retour).
Radiatoren (100 %)
Hiervoor is een verwarmingswaterbuffer met een inhoud van 200 l
noodzakelijk.
8.11 Waterkwaliteit en warmtedragermedium
Tapwater
De toestellen kunnen bij tapwater tot 20 °dH (3,58 mol/m3) worden
ingezet. Om de ingebouwde plaatwarmtewisselaar te beschermen,
moet bij hogere hardheid door de installateur een tapwater-onthardingsinstallatie ingebouwd worden.
5818 539 B/fl
Verwarmingswater
Ongeschikt vul- en bijvulwater bevordert afzettingen en corrosievorming. Daardoor kan schade aan de installatie worden aangericht.
Voor kwaliteit en hoeveelheid van het verwarmingswater incl. vul- en
bijvulwater VDI 2035 respecteren.
VITOCAL
VIESMANN
115
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Warmtedragend medium zonnecircuit (alleen bij Vitocal 242-S)
■ Het zonnecircuit mag uitsluitend met het warmtedragend medium
Tyfocor LS (bescherming tegen vorst tot −28 °C) worden gevuld.
Het warmtedragend medium niet met water verdunnen.
■ Voor het zonnecircuit een expansievat voorzien en volgens de
gegevens op pagina 123 dimensioneren.
■ Voor het aardwarmtecircuit en het zonnecircuit (alleen bij
Vitocal 242-G) mogen geen verzinkte leidingen worden gebruikt.
8.12 Aansluiting aan tapwaterzijde (aansluiting volgens DIN 1988 en de voorschriften
Belgaqua!)
Voor de tapwateraansluiting DIN 1988 en DIN 4753 in acht nemen.
(c: voorschriften BELGAQUA).
Vitocal 200-S
Voorbeeld met Vitocell 100-V, type CVW.
O
H
B
A
K
G
L M NF K
K FP
R
K S O
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
G
H
K
Warm water
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Expansievat, geschikt voor tapwater
Aftap
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep
L Debietregelklep
(aanbevolen)
M Manometeraansluiting
N Terugstroomblokkering
O Koud water
P Tapwaterfilter
R Drukreduceerklep volgens DIN 1988-2 uitgave dec. 1988
S Terugstroomblokkering/buisscheider
5818 539 B/fl
8
■ De verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig spoelen.
■ Uitsluitend vullen met water van tapwaterkwaliteit.
■ Vul- en bijvulwater met een waterhardheid boven 16,8 °dH
(3,0 mol/m3) moet onthard worden, bijv. met de kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater: Zie Vitoset prijslijst
116
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Vitocal 222-S/242-S
O
8
G
A
B
C
F
H KL M H
H
N
P R H MO
N
E
D
A
B
C
D
E
F
G
H
Warm water
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Aansluitbereik warmtepomp (bovenaanzicht)
Expansievat, geschikt voor tapwater
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep
K
L
M
N
O
P
R
Debietregelklep
Manometeraansluiting
Terugstroomblokkering/buisscheider
Aftapkraan
Koud water
Tapwaterfilter
Drukreduceerklep
Veiligheidsklep
De warmwaterboiler moet door een veiligheidsklep tegen ontoelaatbaar hoge druk worden beschermd.
Advies: de veiligheidsklep hoger dan de bovenkant van de boiler
monteren. Hierdoor wordt de veiligheidsklep beschermd tegen verontreiniging, verkalking en te hoge temperatuur. Bij werkzaamheden
aan de veiligheidsklep hoeft de warmwaterboiler niet te worden afgetapt.
8.13 Keuze van de warmwaterboiler (enkel Vitocal 200-S)
Bij de keuze van de warmwaterboiler moet met een voldoende
warmtewisselaaroppervlakte rekening worden gehouden.
Raming van de warmtewisselaaroppervlakte:
Min. warmtewisselaaroppervlakte in m2 ≈ vermogen van de warmtepomp in kW x 0,3 m2/kW
Aanwijzing
Die in de volgende tabel vermelde boilergrootten zijn richtwaarden.
Dit werd gebaseerd op de volgende tapwaterbehoefte: 50 l per persoon per dag bij een tapwatertemperatuur van 45 °C
Max. boilerbevoorradingstemperatuur*5
■ Vitocal 200-S: 50 °C
Vitocal 200-S
Werkwijze van de warmtepomp
Monovalent
Bivalent
3 tot 5 personen
Warmwaterboiler
Vitocell 100-V, type CVAA
Vitocell 100-V, type CVW
Vitocell 100-V, type CVBB
5818 539 B/fl
Voor de naleving van de DVGW-richtlijn moet voor het bereiken van
tapwatertemperaturen > 60 °C een verwarmingswaterdoorstromer of
een tweede warmtegenerator worden gebruikt. De uitvoering van de
warmtepomp met een verwarmingswater-doorstroomelement voldoet aan deze eis.
*5
Inhoud
6 tot 8 personen
Warmwaterboiler
300 l Vitocell 100-V, type CVAA
390 l Vitocell 100-L, type CVL
+ boilerlaadsysteem
300 l Vitocell 100-V, type CVBB
Inhoud
500 l
500 l
500 l
Technische gegevens warmwaterboiler
Zie planningsdocumentatie warmwaterboiler.
Niet te bereiken bij lage buitentemperaturen.
VITOCAL
VIESMANN
117
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Installatievoorbeelden
Warmwaterboilers met interne warmtewisselaars
8
WW
WW
WW
rZ
rW
eR
B
rR
KW
Hydraulisch schema bij gebruik van Vitocell 100-V, type CVW
Aansluiting warmtepomp
Inbouw elektrisch verwarmingselement-EHE boven of onder
mogelijk
KW Koud water
WW Warm water
A
B
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Boilertemperatuursensor
eR
Terugslagklep (veerbelast)
rW
Elektrisch verwarmingselement EHE
rR
Circulatiepomp
rZ
Warmwaterboiler
rI
A
KW
Hydraulisch schema bij gebruik van Vitocell 100-B, type CVBB, of
Vitocell 100-W, type CVBB, 300 l (als bivalente installatie met type
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B04 en B07) of Vitocell 100-V, type
CVAA, 300 l (als monovalente installatie met type
AWB/AWB-E/AWB-AC 201.B04 en B07)
A
B
KW
WW
Aansluiting externe warmtegeneratoren
Aansluiting warmtepomp
Koud water
Warm water
Aantal
1
1
1
1
1
Best.nr.
7438 702
Door installateur te plaatsen
Zie Viessmann prijslijst.
Zie Vitoset prijslijst.
Zie Viessmann prijslijst.
8.14 Hydraulische integratie boilerlaadsyssteem (bij warmtepompcascade met
Vitocal 200-S)
Boiler met externe warmtewisselaar (boilerlaadsysteem) en laaddoorn
Aan de boiler wordt bij het laden (taprust) het koude water in het
onderste bereik door de boilerlaadpomp onttrokken. In de warmtewisselaar wordt het water verwarmd en de boiler via de in de flens
ingebouwde laaddoorn weer toegevoerd.
Door de ruim bemeten uitstroomopeningen in de vullans wordt op
grond van de lage uitstroomsnelheden een zuivere temperatuurgelaagdheid in de boiler ingesteld.
Door de inbouw later van een elektrisch verwarmingselement (door
installateur te plaatsen) kan het tapwater naverwarmd worden.
5818 539 B/fl
Aanwijzing
Het debiet in de boilerwaterverwarmer mag max. 7 m3/h bedragen.
118
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
WW
8
eR
eI
eT
B
eZ
eU
M
rT
A
rE
eP
rW
KW
KW
WW
A
B
Koud water
Warm water
Interface naar de warmtepomp
Warmwaterinlaat uit de warmtewisselaar
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Vitocell 100-L (500, 750 oder 1000 l inhoud)
eP
of
Vitocell 100-V, type CVA (300 l) of type CVA (500 l)
Boilertemperatuursensor bovenaan
eR
2-wegmotorkogelklep (stroomloos gesloten)
eT
Debietbegrenzer (Taco-Setter)
eZ
Plaatwarmtewisselaar Vitotrans 100
eU
Laaddoorn
eI
Terugslagklep (veerbelast)
rW
Boilerlaadpomp
rE
Boilertemperatuursensor onderaan (optioneel)
rT
Aantal
1
Best.nr.
Zie Viessmann prijslijst.
1
1
1
1
1
1
1
7438 702
7180 573
Door installateur te plaatsen
Zie tabel op pagina 120.
ZK00 037
Door installateur te plaatsen
7820 403
of
7820 404
7438 702
1
Warmwaterboiler met externe warmtewisselaar en ondersteuning door zonne-energie
C Naar de collector
KW Koud water
WW Warm water
WW
rZ
WW
rW
eR
eT
B
HV
eI
tP
rO
M
rT C
HR
rE rW
KW
eZ
eU
A
KW
5818 539 B/fl
rU
A
B
Aansluiting warmtepomp
Circulatieaansluiting gebruiken.
VITOCAL
VIESMANN
119
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Aantal
1
1
1
1
1
2
1
Boilertemperatuursensor onderaan
Circulatiepomp
Geldig voor zonneregelingsmodule (meegeleverd zonneregelingsmodule, type
SM1)
Vitocell 100-V, type CVAA (300 l) of type CVA (500 l)
Inschroefbocht voor plaatsing van de boilertemperatuursensor 300/500 l (pos. rT)
rT
rZ
rU
rO
tP
1
1
1
Best.nr.
7438 702
7180 573
Door installateur te plaatsen
Zie tabel op pagina 120.
ZK00 038
Door installateur te plaatsen
7820 403
of
7820 404
7438 702
Zie Vitoset prijslijst.
7429 073
1
1
Zie Viessmann prijslijst.
7175 213/7175 214
Keuze warmwaterboiler
Vitocal 200-S, type
Aantal buitenunits
201.B04
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
201.B05
201.B07
201.B10
201.B13
201.C10
201.C13
201.C16
Vitocell 100-V, type
CVW (390 l)
X
X
X
X
X
Vitocell 100-L, type
CVL (500 l)
X
X
X
X
Vitocell 100-L, type
CVL (750 l)
X
X
X
X
Vitocell 100-L, type
CVL (1000 l)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Afhankelijk van het werkpunt is niet altijd het volledige
verwarmingsvermogen van de warmtepompcascade
voor de tapwaterverwarming beschikbaar.
Keuze boilerlaadsysteem
Platenwarmtewisselaar Vitotrans 100
5818 539 B/fl
8
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Boilertemperatuursensor bovenaan
eR
2-wegmotorkogelklep (stroomloos gesloten)
eT
Debietbegrenzer (Taco-Setter)
eZ
Plaatwarmtewisselaar Vitotrans 100
eU
Laaddoorn
eI
Terugslagklep (veerbelast)
rW
Boilerlaadpomp
rE
Aanwijzing
Drukverlies in de warmtewisselaar zie planningsdocumentatie wamwaterboiler.
120
VIESMANN
VITOCAL
Planningsaanwijzingen (vervolg)
51 °C
A
46 °C
55 °C
B
8
50 °C
A Warmwaterboiler
B Warmtepomp
Debiet en drukverlies bij warmtepompcascade met Vitocal 200-S
Vitocal 200-S, ty- Aantal buiten- Debiet in m3/h
Drukverlies in kPa
Vitotrans 100
pe
units
Warmwaterboiler Warmtepomp B Warmwaterboiler Warmtepomp B Best.nr.
(verwarmingswa- A (tapwater)
(verwarmingswaA (tapwater)
ter)
ter)
201.B04
2
1,57
1,57
2,85
3,11
3003 489
3
2,36
2,36
6,16
6,73
3003 489
4
3,14
3,14
5,31
5,60
3003 490
5
3,84
3,84
7,80
8,22
3003 490
201.B05
2
2,93
2,93
9,35
10,21
3003 489
3
4,40
4,40
10,12
10,66
3003 490
4
5,86
5,86
11,28
11,66
3003 491
5
7,33
7,32
17,33
17,91
3003 491
201.B07
2
2,93
2,93
9,35
10,21
3003 489
3
4,40
4,40
10,12
10,66
3003 490
4
5,86
5,86
11,28
11,66
3003 491
5
7,33
7,32
17,33
17,91
3003 491
201.B10
2
3,80
3,80
7,67
8,08
3003 490
3
5,71
5,71
10,71
11,07
3003 491
4
Op aanvraag
5
Op aanvraag
201.B13
2
5,10
5,10
13,42
14,13
3003 490
3
7,64
7,64
18,79
19,4
3003 491
4
Op aanvraag
5
Op aanvraag
201.C10
2
3,80
3,80
7,67
8,08
3003 490
3
5,71
5,71
10,71
11,07
3003 491
4
Op aanvraag
5
Op aanvraag
201.C13
2
5,10
5,10
13,42
14,13
3003490
3
7,64
7,64
18,79
19,40
3003491
4
Op aanvraag
5
Op aanvraag
201.C16
2
5,10
5,10
13,42
14,13
3003 490
3
7,64
7,64
18,79
19,40
3003 491
4
Op aanvraag
5
Op aanvraag
8.15 Koelwerking (alleen bij Vitocal 200-S, type AWB-AC 201.B/C, Vitocal 222-S, type
AWT-AC 221.A/B en Vitocal 242-S, type 241.A/B)
5818 539 B/fl
Voor de koelwerking werken de warmtepompen in de omkeermodus,
d.w.z. het warmtepompcircuitproces loopt in omgekeerde richting.
De koeling is mogelijk via een vloerverwarmingscircuit of via een
apart koelcircuit, bijv. ventilatorconvector. Verwarmingswaterbuffers
moeten in de koelwerking via driewegomschakelkleppen worden
overbrugd (bypass-schakeling).
Om de vorming van condenswater te voorkomen moeten alle zichtbaar geplaatste componenten, bijv. buizen, pompen, enz. dampdiffusiedicht worden geïsoleerd.
VITOCAL
Aanwijzing
Voor de koelwerking moet een kamertemperatuursensor aanwezig
en geactiveerd zijn in de volgende gevallen:
■ Weersafhankelijke koelwerking met kamerinvloed of kamertemperatuurafhankelijke koelwerking via een vloerverwarmingscircuit
■ Koelwerking via een apart koelcircuit, bijv. Ventilatorconvector
Weersafhankelijke koelwerking
In de weersafhankelijke koelwerking volgt de gewenste aanvoertemperatuur uit de betreffende gewenste kamertemperatuur en de actuele buitentemperatuur (gemiddelde over een langere tijd) volgens de
koellijn. Het niveau en de inclinatie ervan zijn instelbaar.
VIESMANN
121
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Kamertemperatuurafhankelijke koelwerking
De berekening van de gewenste aanvoertemperatuur volgt uit het
verschil van de gewenste en werkelijke kamertemperatuur.
Koeling met vloerverwarming
De vloerverwarming kan zowel voor de verwarming als voor de koeling van gebouwen en ruimtes worden gebruikt.
Naar analogie van een stooklijn kan het koelvermogen worden geregeld aan de hand van een koellijn.
Voor het behoud van de behaaglijkheidscriteria en ter voorkoming
van dauwwatervorming moeten de grenswaarden met betrekking tot
de oppervlaktetemperatuur worden aangehouden. Daarom mag de
oppervlaktetemperatuur van de vloerverwarming tijdens het koelen
niet onder de 20 °C dalen.
Om condensvorming op het vloeroppervlak te voorkomen moet in de
aanvoer van de vloerverwarming een vochtigheidsschakelaar (toebehoren) worden ingebouwd. Zo kan ook bij kort optredende weersschommelingen (bijv. onweer) condenswatervorming veilig worden
voorkomen.
Algemeen geldt:
De minimale aanvoertemperatuur voor de koeling met vloerverwarming en de minimale oppervlaktetemperatuur hangen van de klimaatomstandigheden in de kamer af (luchttemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid). Bijgevolg moet men bij de planning met deze
parameters rekening houden.
Schatting van het koelvermogen van een vloerverwarming afhankelijk van de vloerbedekking en de geïnstalleerde lengte van de
buizen (aangenomen aanvoertemperatuur ca. 16 °C, retourtemperatuur ca. 20 °C)
Vloerbedekking
Tegels
Tapijt
geïnstalleerde lengte
mm
75
150
300
75
150
Koelvermogen bij buisdiameter
–10 mm
40
31
20
27
23
W/m2
–17 mm
41
33
22
28
24
W/m2
–25 mm
43
36
25
29
26
W/m2
300
17
18
20
Gegevens geldig bij
Kamertemperatuur
26 °C
Relatieve luchtvochtigheid 50 %
Dauwpunttemperatuur
15 ℃
8.16 Integratie in een thermisch zonnesysteem (alleen voor Vitocal 200-S en
Vitocal 242-S)
In combinatie met een zonneregeling kan een thermische zonneinstallatie voor de tapwateropwarming, verwarmingsondersteuning
en zwembadwateropwarming geregeld worden. De laadprioriteit kan
individueel aan de warmtepompregeling ingesteld worden.
Via de warmtepompregeling kunnen bepaalde waarden worden
afgelezen.
Bij een hoog zonnestralingsaanbod kan den opwarming van alle
warmteverbruikers op een hogere gewenste waarde het zonnedekkingspercentage verhogen. Alle sensortemperaturen en gewenste
waarden kunnen via de regeling worden opgeroepen en ingesteld.
Ter voorkoming van stoomslagen in het zonnecircuit wordt de werking van de zonne-installatie bij zonnecollectortemperaturen
> 120°C onderbroken (collectorbeschermfunctie).
Verwarmingsondersteuning met zonne-energie
Als het temperatuurverschil tussen collectortemperatuursensor en
boilertemperatuursensor (zonnesysteem) groter is dan het aan de
warmtepompregeling ingestelde inschakeltemperatuurverschil, dan
worden de zonnecircuitpomp en de circulatiepomp voor de boilerverwarming ingeschakeld en de verwarmingswaterbuffer wordt verwarmd.
De opwarming wordt gestopt, als het temperatuurverschil tussen collectortemperatuursensor en boilertemperatuursensor (zonnesysteem) kleiner is dan de halve hysterese (standaard: 6 K) of als de
aan de onderste boilertemperatuursensor gemeten temperatuur met
de ingestelde gewenste temperatuur overeenkomt.
Zie ook planningsaanwijzing ”Vitosol”.
Tapwateropwarming met zonne-energie
Als het temperatuurverschil tussen de collectortemperatuursensor
en de boilertemperatuursensor (in de zonneretour) groter is dan het
aan de zonneregeling ingestelde inschakeltemperatuurverschil,
wordt de zonnecircuitpomp ingeschakeld en de warmtewaterboiler
wordt verwarmd.
Als de temperatuur op de boilertemperatuursensor (in de warmwaterboiler boven) de in de warmtepompregeling ingestelde gewenste
waarde overstijgt, dan is de warmtepomp voor de boilerverwarming
geblokkeerd.
De boilerverwarming door de zonne-installatie gebeurt op de in de
zonneregeling ingestelde gewenste waarde.
Zwembadwateropwarming met zonne-energie
Zie planningsaanwijzing ”Vitosol”.
Aanwijzing
Aansluitbaar apertuuroppervlak zie planningsaanwijzing ”Vitosol”.
122
VIESMANN
Zonneregeling
■ Vitocal 200-S:
Zonneregelingsmodule, type SM1 (toebehoren): Zie pagina 142.
■ Vitocal 242-S:
– Voor zonnecircuitpomp met aansturing via PWM-signaal:
Zonneregelingsmodule, type SM1 (toebehoren): Zie pagina 142.
Aanwijzing
Zonneregelingsmodule, type SM1 is in Solar-Divicon, best.Nr.
Z012 016 inbegrepen.
– Voor zonnecircuitpomp zonder aansturing via PWM-signaal
(door de installateur te plaatsen):
Geïntegreerde zonneregelingsfunctie
Zie Viessmann prijslijst, hoofdstuk 13.
VITOCAL
5818 539 B/fl
8
De dimensionering van de vloerverwarming moet bij een combinatie
aanvoer-/retourtemperatuur van ca. 14/18 °C plaatsvinden.
Om het mogelijke koelvermogen van een vloerverwarming in te
schatten, kan de volgende tabel gebruikt worden.
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Aansluiting van zonnecollectoren aan Vitocal 242-S
Om de benodigde volumes te bereiken, moet het buizensysteem
met collectoroppervlak qua drukverlies worden berekend. Met
betrekking tot de uitvoering, montage, berekening en inzetgrenzen
van het zonnesysteem gelden de planningsaanwijzing, de serviceaanwijzing en de montageaanwijzingen van de zonnesystemen in
kwestie.
Er kunnen max. 5 m2 vlakke collectoren (Vitosol 200-F/300-F) of
3 m2 buiscollectoren (Vitosol 200-T/300-T) aan de warmtepompcompacttoestellen worden aangesloten. In de toestellen is alles voor
de aansluiting van het zonnecircuit voorbereid, ook de benodigde
regelingsfuncties zijn reeds geïntegreerd.
De buisleidingen van het collectoroppervlak naar het warmtepompcompacttoestel moeten door de installateur worden voorzien. Aan
het te installeren buissysteem moet een overeenkomstig gedimensioneerd expansievat worden aangesloten. De isolatie van de buisleidingen moet van hittebestendig materiaal tot 185 ºC worden uitgevoerd. Deze eis geldt ook voor de te gebruiken bevestigingsklemmen.
Dimensionering van het solar-expansievat
Expansievat voor zonnesystemen
G Zonnesysteem gevuld zonder warmte-inwerking
H Onder maximumdruk bij de hoogste temperatuur van het warmtedragend medium
Opbouw en functie
Met afsluitklep en bevestiging
Het solar-expansievat is een gesloten vat, waarvan de gasruimte
(stikstofvulling) van de vloeistofruimte (warmtedragend medium)
door een membraan is gescheiden en waarvan de voordruk afhankelijk is van de installatiehoogte.
Technische gegevens
a
b
a
Warmtedragend medium
Stikstofvulling
Stikstofbuffer
Veiligheidsvoorraad, min. 3 l
Veiligheidsvoorraad
Toestand bij levering (voordruk 3 bar, 0,3 MPa)
Expansievat
A
B
Best.nr.
b
A
B
C
D
E
F
Inhoud
7248 241
7248 242
7248 243
7248 244
7248 245
Aanwijzing
Bij zonnepakketten in de leveringsomvang
Øa
l
18
25
40
50
80
b
mm
280
280
354
409
480
Aansluiting
mm
370
490
520
505
566
Gewicht
kg
7,5
9,1
9,9
12,3
18,4
R¾
R¾
R¾
R1
R1
Gegevens voor de berekening van het vereiste volume zie planningsaanwijzing ”Vitosol”.
8.17 Reglementair gebruik
5818 539 B/fl
Het toestel mag conform de voorschriften alleen in gesloten verwarmingssystemen volgens EN 12828 rekening houdende met de bijgeleverde montage-, service- en bedieningsaanwijzingen geïnstalleerd
en gebruikt worden.
Afhankelijk van de uitvoering kan het toestel voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
■ Kamerverwarming
■ Kamerkoeling
■ Tapwateropwarming
Met extra componenten en toebehoren kan de functieomvang uitgebreid worden.
VITOCAL
VIESMANN
123
8
Planningsaanwijzingen (vervolg)
Het reglementaire gebruik bepaalt dat een vaste installatie in combinatie met installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.
Het commercieel of industrieel gebruik voor een ander doeleinde als
voor kamerverwarming/-koeling of tapwateropwarming geldt als niet
reglementair.
Aanwijzing
Het toestel is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en dergelijke
bestemd, d.w.z. ook niet-geïnstrueerde personen kunnen het toestel
veilig bedienen.
Warmtepompregeling
9.1 Vitotronic 200, type WO1C
Opbouw en functies
Modulaire opbouw
De regeling bestaat uit de basismodules, printplaten en de bedieningseenheid.
Basismodules:
■ Netschakelaar
■ Optolink-interface
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Zekeringen
Printplaten voor de aansluiting van externe componenten:
■ Aansluitingen voor werkingscomponenten 230 V~ zoals bijv. pompen, mengkleppen enz.
■ Aansluitingen voor meld- en veiligheidscomponenten
■ Aansluitingen voor temperatuursensoren en KM-BUS
Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display met weergave in volle tekst
– grote letters en contrastrijke zwart/wit-afbeelding
– Van context afhankelijke helpteksten
■ Met schakelklok
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Help
– Uitgebreid menu
■ Instellingen:
– Normale en gereduceerde kamertemperatuur
– Normale 1e en 2e tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdsprogramma's bijv. voor kamerverwarming, warmwaterbereiding, circulatie en verwarmingswaterbuffer
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stook- en koellijnen
– Parameter
■ Indicatie:
– Aanvoertemperaturen
– Tapwatertemperatuur
– Informatie
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Aanwijs-, waarschuwings- en storingsmeldingen
124
VIESMANN
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
Functies
■ Elektronische maximum- en minimumtemperatuurbegrenzing
■ Behoefteafhankelijke uitschakeling van de warmtepomp en de
pompen voor primaire en secundaire circuit
■ Instelling van een variabele stook- en koelgrens
■ Pompblokkeringsbescherming
■ Vorstbeschermingscontrole van installatiecomponenten
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Boilertemperatuurregeling met voorrangschakeling
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van een verwarmingswaterbuffer:
■ Programma voor de estrikdroogfunctie
■ Externe bijschakelingen: Mengklep OPEN, mengklep DICHT,
omschakeling van de werkingsstatus (met uitbreiding EA1, toebehoren)
■ Externe aanvraag (gewenste aanvoertemperatuur instelbaar) en
blokkeren van de warmtepomp, opgave van de gewenste aanvoertemperatuur via externe 0 tot 10 Vsignaal (met uitbreiding EA1,
toebehoren)
■ Functiecontrole van aangestuurde componenten, bijv. circulatiepompen
■ Geoptimaliseerd gebruik van de, door de fotovoltaïsche installatie
opgewekte, stroom (verbruik van zelfopgewekte energie)
■ Regeling en bediening van het ventilatietoestel Vitovent 300-F
VITOCAL
5818 539 B/fl
9
Verkeerd gebruik van het toestel of een ondeskundige bediening
(bijv. door het openen van het toestel door de gebruiker van de
installatie) is verboden en leidt tot uitsluiting van aansprakelijkheid.
Er is sprake van fout gebruik als componenten van het verwarmingssysteem in hun reglementaire functie veranderd worden.
Warmtepompregeling (vervolg)
Functies afhankelijk van de warmtepomp
Vitocal 200-S
Type AWB
201.B/C
Type AWB-E
201.B/C
Weersafhankelijke regeling van de aanvoertemperaturen voor stookwerking of koelwerking
– Aanvoertemperatuur installatie of aanvoertemperatuur verwarmingscircuit zonder mengklep A1./HK1
– Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2 via KM-BUS
– Aanvoertemperatuur bij koeling via een verwarmings-/koelcircuit of apart koelcircuit
Koelfunctie ”active cooling” (AC)
Tapwateropwarming/verwarmingsondersteuning
met zonne-energie met grafische weergave van de
solaropbrengst
Zonnecircuitpomp met aansturing via PWM-signaal:
– Regeling via zonneregelingsmodule, type ZM1 (toebehoren of geïntegreerd in Solar-Divicon, type
PS 10)
Zonnecircuitpomp zonder aansturing via PWM-signaal:
– Regeling met geïntegreerde zonneregelingsfunctie
Aansturing verwarmingswater-doorstroomelement
Aansturing externe warmtegeneratoren (bijv. olie-/
gasketel)
Regeling opwarming van zwembadwater
– Aansturing via uitbreiding EA1
Aansturing warmtepompcascade
– Voor tot 5 Vitocal via LON (communicatiemodule
LON vereist, toebehoren)
Integratie aan hogerliggend KNX/EIB-systeem via
Vitogate 200, type KNX (communicatiemodule LON
vereist, toebehoren)
Aansturing van het ventilatietoestel Vitovent 300-F
Geoptimaliseerd eigen stroomgebruik
5818 539 B/fl
Overzicht datacommunicatie
Toestel
Vitocom 100
Vitoconnect 100
Type GSM2
Type OPTO1
Bediening
Mobiele telefoon
Vitotrol Plus
ViCare app
app
Communicatie
Mobiel telefoonnet
WLAN
SMS
Type AWB-AC
201.B/C
Vitocal 222-S
Type AWT
221.A/B
Type AWT-AC
221.A/B
Vitocal 242-S
Type AWT 241.A/B
Type AWT-AC
241.A/B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Enkel type AWTAC
Enkel type AWTAC
Enkel type AWT-AC
X
X
9
Enkel type AWT-AC
X
X
X
Enkel type AWB-E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vitocom 100
Type LAN1
Vitoguide
Connect
Max. aantal verwarmingsinstallaties
1
1
1
1
Max. aantal verwarmingscircuits
3
3
1
3
Bewaking op afstand
X
X
X
X
Op afstand werken
X
X
X
X
Op afstand instellen (regelingsparameters van de warmtepomp instellen)
–
–
–
–
Aansluiting op de warmtepompregeling
KM-BUS
Optolink
Optolink
Optolink
Vereist toebehoren voor de warmtepompregeling
KM-BUS-verdeler, als
–
–
–
meerdere KM-BUS-deelnemers voorhanden zijn.
Vitotrol App
Vitocom 200
Type LAN2
Vitodata 100
Ethernet, IP-netwerken
Vitotrol App
E-mail, sms,
fax
Vitodata 100
Vitodata 300
Ethernet, IP-netwerken
E-mail, sms, fax
1
1
1
5
3
32
32
32
X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
X
LON
LON
LON
LON
Communicatiemodule (leveringsomvang Vitocom of toebehoren)
Aanwijzingen bij Vitoconnect 100
Verwarmingsinstallatie: Slechts 1 warmtegenerator
VITOCAL
VIESMANN
125
Warmtepompregeling (vervolg)
Aanwijzingen bij Vitodata 100
■ De energiebalans van de warmtepomp kan niet in de volle omvang
worden opgevraagd.
■ Verzenden van meldingen via sms of fax is alleen mogelijk in combinatie met Vitodata 100 storingsmanagement (toebehoren).
Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Om het opwarmvermogen te verlagen wordt
bij lage buitentemperaturen van de werkingsstatus ”Gereduceerd”
naar de werkingsstatus ”Normaal” geschakeld.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. met thermostaatkranen.
Schakelklok
■ Standaard schakeltijden zijn in de fabriek vooraf ingesteld,
bijv. voor ruimteverwarming, tapwateropwarming, verwarming van
een verwarmingswaterbuffer en tapwatercirculatiepomp.
■ Tijdprogramma individueel instelbaar, max. 8 periodes per dag.
Kortste schakelinterval: 10 min
Werkingsreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij werkingsprogramma's is de vorstbeschermingscontrole van de
installatiecomponenten actief (zie vorstbeschermingsfunctie).
Via het menu kunnen volgende werkingsprogramma's worden ingesteld:
■ bij verwarmings-/koelcircuits:
”Verwarmen en warm water” of ”verwarmen, koelen en warm
water”
■ bij een afzonderlijk koelcircuit:
”Koeling”
■ ”alleen warm water”, aparte instelling voor elk verwarmingscircuit
De werkingsprogramma's kunnen ook extern worden omgeschakeld,
bijv. via Vitocom 100.
Aanwijzing
Als de waterpomp enkel voor de tapwateropwarming moet worden
ingeschakeld (bijv. in de zomer), moet voor alle verwarmingscircuits het werkingsprogramma ”Alleen warm water” worden gekozen.
■ ”Uitschakelwerking”
Alleen vorstbescherming
Vorstbeschermingsfunctie
■ Daalt de buitentemperatuur onder +1 °C , dan is de kamerverwarming ingeschakeld.
Als de vorstbescherming actief is, wordt de CV-pomp ingeschakeld
en wordt een aanvoertemperatuur in het secundaire circuit op een
minimum temperatuur van ca. 20 °C gehouden.
De warmwaterboiler wordt tot ca. 20 °C verwarmd.
■ Stijgt de buitentemperatuur boven +3 °C , dan is de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld.
Instelling van de stook- en koellijnen (inclinatie en niveau)
De Vitotronic 200 regelt weersafhankelijk de aanvoertemperaturen
voor de verwarmings-/koelcircuits:
■ Aanvoertemperatuur installatie of aanvoertemperatuur verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1
■ Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2
Aansturing van de mengklepmotor via KM-BUS
■ Aanvoertemperatuur bij koeling via verwarm-/koelcircuit. Het
afzonderlijke koelcircuit wordt geregeld door de kamertemperatuur.
■ Stooklijnen:
De aanvoertemperatuur van het secundaire circuit is naar boven
begrensd door de thermostaat en door de op de warmtepompregeling ingestelde maximum temperatuurregeling.
Welke aanvoertemperatuur nodig is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken hangt af van de verwarmingsinstallatie en de isolatie van het te verwarmen of te koelen gebouw.
Met de instelling van de stook- of koellijnen worden de aanvoertemperaturen aan deze omstandigheden aangepast.
5818 539 B/fl
9
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwateropwarming en tapwatercirculatiepomp
126
VIESMANN
VITOCAL
Warmtepompregeling (vervolg)
■ Koellijnen:
De aanvoertemperatuur van het secundaire circuit is door de op
de warmtepompregeling ingestelde minimumtemperatuur naar
beneden begrensd.
1,2
70
Buitentemperatuur in °C
35
30
1,0
60
0,8
50
0,6
40
0,4
30
0,2
20
20
10
0
-10
Buitentemperatuur in °C
-20
-30
25
20
20
0,2
15
0,4
0,6
9
Aanvoertemp. in °C
1,4
80
Aanvoertemp. in °C
1,6
1,8
90
2,0
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
Inclinatie van de stooklijn
10
0,8
5
1,0
1,2
1,4
1,6 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,4
1
Inclinatie koellijn
Verwarmingsinstallaties met verwarmingswaterbuffer of evenwichtsfles
Bij gebruik van een hydraulische ontkoppeling moet een buffertemperatursensor of een temperatuursensor in de evenwichtsfles worden ingebouwd en aan de Vitotronic regeling worden aangesloten.
Buitentemperatuursensor
Technische gegevens
Beschermingstype
Sensortype
Toegelaten omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport
IP 43 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
−40 tot +70 °C
80
Montageplaats:
■ noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen in de bovenste helft van de 2e verdieping
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 35 m bij een kabeldoorsnede
van 1,5 mm2 koper.
■ Kabel mag niet samen met 230 V/400 V-kabels worden gelegd.
66
5818 539 B/fl
41
VITOCAL
VIESMANN
127
Warmtepompregeling (vervolg)
9.2 Technische gegevens Vitotronic 200, type WO1C
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting aangesloten worden. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegelaten.
Aansluitwaarden van de werkingscomponenten 230 V~
Componenten
AansluitverMax. schaVitocal 200-S, type
mogen in W
kelstroom in AWB 201.B/C AWB-AC 201.B/C
A
AWB-E
201.B/C
Secundaire pomp
130
4(2)
X
X
r M
1.
r
AC
A1
2.
X
X
X
X
X
130
4(2)
10
4(2)
X
X
X
Aansturing koeling
(3-wegomschakelkleppen
voor bypass CV-waterbuffer in koelwerking)
CV-pomp A1/VC1
10
4(2)
X
X
X
100
4(2)
X
X
X
X
50
4(2)
X
X
X
X
130
4(2)
10
0,2(0,1)
X
X
10
0,2(0,1)
X
X
Potentiaalvrij
contact
10
4(2)
X
X
Zonnecircuitpomp
r
Vitocal 242-S
3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming”
Bij boilerlaadsysteem bovendien:
boilerlaadpomp en 2-wegafsluitklep
Aansturing verwarmingswaterdoorstromer trap 1
Tapwatercirculatiepomp
Aansturing mengklepmotor
externe warmtegeneratoren, signaal mengklep
DICHT
Aansturing mengklepmotor
externe warmtegeneratoren, signaal mengklep
Open
Aansturing externe warmtegenerator
Aansturing verwarmingswaterdoorstromer trap 2
4(2)
X
Vitocal 222-S
X
X
X
X
5818 539 B/fl
9
Algemeen
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
6A
Beschermingsklasse
I
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Instelbereik van de tapwa- 10 tot +70 °C
tertemperatuur
Instelbereik van de stook- en koellijnen
– Inclinatie
0 tot 3,5
– Niveau
–15 tot +40 K
128
VIESMANN
VITOCAL
Warmtepompregeling (vervolg)
Componenten
Aansluitvermogen in W
Max. schaVitocal 200-S, type
kelstroom in AWB 201.B/C AWB-AC 201.B/C
A
AWB-E
201.B/C
100
4(2)
X
X
Circulatiepomp voor tapwaternaverwarming
of
Vitocal 222-S
Vitocal 242-S
X
X
Aansturing elektrisch verwarmingselement
Totaal
Max. 1000
Waarden tussen haakjes bij cos (phi) = 0,6
Max. 5(3) A
X
X
Aanwijzing
De mengklepmotor en de CV-pomp voor het verwarmingscircuit met
mengklep M2/VC2 worden niet rechtstreeks op de warmtepompregeling aangesloten. Beide componenten worden aangestuurd via de
uitbreidingsset mengklep (toebehoren, zie pagina 140), die via de
KM-BUS met de warmtepompregeling verbonden is.
10
Regelingstoebehoren
10.1 Overzicht
5818 539 B/fl
Toebehoren
Best.nr.
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWB-E 201.B
Vitocal 222-S, type
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
Fotovoltaïsche systeem: Zie vanaf pagina 130.
Energieteller 1-fasig
7506 156
X
X
X
X
Energiemeter 3-fasig
7506 157
X
X
X
X
Afstandsbedieningen: Zie vanaf pagina 131.
Vitotrol 200-A
Z008 341
X
X
X
X
Vitotrol 300-B
Z011 411
X
X
X
X
Afstandsbedieningen draadloos: Zie vanaf pagina 133.
Vitotrol 200-RF
Z011 219
X
X
X
X
Vitotrol 300-RF met tafelstaander
Z012 499
X
X
X
X
Vitotrol 300-RF met wandhouder
Z012 500
X
X
X
X
Vitocomfort 200
Z013 768
X
X
X
X
Draadloze basis B
Z012 501
X
X
X
X
Draadloze buitentemperatuursensor
7455 213
X
X
X
X
Draadloze repeater
7456 538
X
X
X
X
Sensoren: Zie vanaf pagina 137.
Kamertemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
7438 537
X
X
X
X
Klemtemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
7426 463
X
X
X
X
Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kΩ) 7438 702
X
X
X
X
Collectortemperatuursensor (NTC 20
7831 913
X
kΩ)
Overig: Zie vanaf pagina 138.
Hulprelais
7814 681
X
X
X
X
Radioklokontvanger
7450 563
X
X
X
X
KM-BUS-verdeler
7415 028
X
X
X
X
Zwembadtemperatuurregeling: Zie vanaf pagina 139.
Temperatuurregelaar voor zwembad7009 432
X
X
X
X
temperatuurregeling
Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling algemeen: Zie vanaf pagina 139.
Dompeltemperatuurregelaar
7151 728
X
X
X
X
Klemtemperatuurregelaar
7151 729
X
X
X
X
Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling voor verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2 (aansturing via KM-BUS van de Vitotronic): Zie
vanaf pagina 140.
Uitbreidingsset mengklep (mengklep7301 063
X
X
X
X
montage)
Uitbreidingsset mengklep (wandmonta7301 062
X
X
X
X
ge)
Veiligheidstemperatuurbegrenzer 65 °C 7197 797
X
X
Integratie van externe warmtegeneratoren: Zie vanaf pagina 141.
Uitbreidingsset mengklep
7441 998
X
X
–
–
VITOCAL
VIESMANN
129
Regelingstoebehoren (vervolg)
Toebehoren
Vitocal 200-S, type
AWB 201.B
AWB-AC 201.B
AWB-E 201.B
Tapwateropwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie: Zie vanaf pagina 142.
Zonneregelingsmodule, type ZM1
Z014 470
X
X
Functie-uitbreidingen: Zie vanaf pagina 143.
Uitbreiding AM1
7452 092
X
X
Uitbreiding EA1
7452 091
X
X
Communicatietechniek: Zie vanaf pagina 144.
Vitoconnect 100, type OPTO1
Z014 493
X
X
Vitocom 100, type LAN1 met communiZ011 224
X
X
catiemodule
Vitocom 100, type GSM2 zonder SIMZ011 396
X
X
kaart
Vitocom 100, type GSM2 met SIM-kaart Z011 388
X
X
Vitocom 200, type LAN2
Z011 390
X
X
Communicatiemodule LON
7172 173
X
X
Communicatiemodule LON voor casca7172 174
X
X
deaansturing
LON-verbindingskabel voor gegevens7134 495
X
X
uitwisseling van de regelingen
LON-koppeling, RJ 45
7143 496
X
X
LON-verbindingsstekker, RJ 45
7199 251
X
X
LON-aansluitdoos, RJ 45
7171 784
X
X
Afsluitweerstand
7143 497
X
X
Vitocal 222-S, type
AWT 221.A
AWT-AC 221.A
Vitocal 242-S, type
AWT 241.A
AWT-AC 241.A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aanwijzing
■ In de volgende beschrijvingen van de regelingsaccessoires zijn
alle functies en aansluitingen van de respectievelijke regelingsaccessoires opgenomen. Niet al deze functies en aansluitingen zijn
voor de desbetreffende warmtepomp beschikbaar.
■ Meer informatie over de communicatietechniek zie planningsaanwijzing ”Datacommunicatie”.
10.2 Fotovoltaïsche systeem
Energiemeter 1-fasig
Best.nr. 7506 156
Aansluiting:
■ Montage op DIN-rail 35 mm (volgens EN 60715 TH35)
■ Leidingsdiameter hoofdstroomcircuit: max. 6 mm2
■ Leidingsdiameter stuurstroomcircuit: max. 2,5 mm2
Technische gegevens
1-fasige energieteller
Nominale spanning
Nominale frequentie
Stroom
– Referentiestroom
– Max. meetbare stroom
– Startstroom
– Min. stroom
Opgenomen vermogen
63
Indicatie
– Werkelijk vermogen, spanning, stroom
– Telbereik
– Impulsen
– Nauwkeurigheidsklassen
89
18
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport
230 V~−20 tot +15 %
50 Hz−20 tot +15 %
5A
32 A
20 mA
0,25 A
0,4 W werkelijk vermogen
LCD, 7-cijfers
0 tot 999999,9
2000 per kWh
B volgens EN 50470-3
1 volgens IEC 62053-21
−10 tot +55 °C
−30 tot +85 °C
Energiemeter 3-fasig
Best.nr. 7506 157
Met seriële modbusinterface.
130
VIESMANN
Via de modbus krijgt de Vitotronic-regeling de informatie of en hoeveel (rest-)energie van de fotovoltaïsche installatie voor de warmtepomp ter beschikking staat.
VITOCAL
5818 539 B/fl
10
Best.nr.
Regelingstoebehoren (vervolg)
Voor het optimale gebruik van de zelf opgewekte stroom van fotovoltaïsche installaties (eigen energieverbruik) kunnen de volgende
componenten en functies aan de Vitotronic-regeling vrijgegeven worden:
■ Compressor van de warmtepomp.
■ Opwarming van de warmwaterboiler op de gewenste warmwatertemperatuur of de tweede gewenste warmwatertemperatuur.
■ Opwarming van de verwarmingswaterbuffer.
■ Kamerverwarming
■ Kamerkoeling
Aansluiting:
■ Montage op DIN-rail 35 mm (volgens EN 60715 TH35)
■ Kabeldoorsnede hoofdstroomcircuit: 1,5 tot 16 mm2
■ Kabeldoorsnede stuurstroomcircuit: Max. 2,5 mm2
Technische gegevens
Nominale spanning
3 x 230 V~/400 V~−20 tot +15 %
Nominale frequentie
50 Hz−20 tot +15 %
Stroom
– Referentiestroom
10 A
– Max. meetbare stroom
65 A
– Startstroom
40 mA
– Min. stroom
0,5 A
Opgenomen vermogen
0,4 W rendement per fase
Indicatie
– Per fase: rendement,
spanning, stroom
LCD, 7-cijferig, voor 1 of 2 tarieven
– Telbereik
0 tot 999999,9
– Impulsen
100 per kWh
– NauwkeurigheidsklasB volgens EN 50470-3
sen
1 volgens IEC 62053-21
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
−10 tot +55 °C
– Opslag en transport
−30 tot +85 °C
62
10
70
82
10.3 Afstandsbedieningen
Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en Vitotrol 300-B
Voor ieder verwarmings- of koelcircuit kan een Vitotrol 200-A of een
Vitotrol 300-B worden gebruikt.
De Vitotrol 200-A kan een verwarmings-/koelcircuit bedienen, de
Vitotrol 300B tot 3 verwarmings-/koelcircuits en het afzonderlijke
koelcircuit.
Max. 3 draadloze afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.
Aanwijzing
Kabelgebonden afstandsbedieningen zijn niet te combineren met de
draadloze basis B.
Vitotrol 200-A
Best.nr. Z008 341
KM-BUS-deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingstoestand
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)
5818 539 B/fl
Aanwijzing
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur) vindt aan de
regeling plaats.
– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)
VITOCAL
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.
De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.)
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere afstandsbedieningen)
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
■ laagspanningsstekker behoort tot de leveringsomvang
VIESMANN
131
Regelingstoebehoren (vervolg)
14
8
97
20
,5
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad
Via KM-BUS
0,2 W
III
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C
Aanwijzingen
■ Bij gebruik van de Vitotrol 200-A voor de kamertemperatuurbijschakeling moet het toestel in een hoofdwoonruimte (thermostaatruimte) worden geplaatst.
■ Max. 2 Vitotrol 200-A op de regeling aansluiten.
Vitotrol 300-B
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere afstandsbedieningen)
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd.
■ laagspanningsstekker behoort tot de leveringsomvang
15
5
97
Best.nr. Z011 411
KM-BUS-deelnemer
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingsprogramma
– Bedrijfsstatus
– In combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1:
grafische weergave van de zonne-energieopbrengst
■ Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits en voor een afzonderlijk koelcircuit
of
Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits, daarvan max. een
verwarmings-/koelcircuit:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur) en gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, tijdprogramma's voor verwarmings-/koelcircuits, tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige
instellingen via het menu met weergave op de display in volle
tekst
■ Party- en spaarwerking via het menu activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmings-/koelcircuit met mengklep)
■ Instellingen voor het woningventilatietoestel Vitovent 300-F:
– Werkingsprogramma, tijdprogramma voor de ventilatie alsook
overige instellingen via menu op de display in volle tekst
– Comfortfunctie ”Intensieve werking” en energiespaarfunctie ”Basiswerking” via menu activeerbaar
20
,5
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype
Via KM-BUS
0,5 W
III
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C
De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– Niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.).
132
VIESMANN
5818 539 B/fl
10
VITOCAL
Regelingstoebehoren (vervolg)
10.4 Afstandsbedieningen draadloos
Aanwijzing bij Vitotrol 200-RF en Vitotrol 300-RF
Draadloze afstandsbediening met geïntegreerde draadloze zender
voor bedrijf met de draadloze basis B.
Voor ieder verwarmings- of koelcircuit kan een Vitotrol 200-RF of
een Vitotrol 300-RF worden gebruikt.
De Vitotrol 200-RF kan een verwarmings-/koelcircuit bedienen, de
Vitotrol 300-RF tot 3 verwarmings-/koelcircuits en het afzonderlijke
koelcircuit.
Max. 3 draadloze afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.
Aanwijzing
De radiografische afstandsbediening is niet te combineren met een
kabelgebonden afstandsbediening.
Vitotrol 200-RF
10
14
8
97
Aanwijzing
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur) vindt aan de
regeling plaats.
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
20
,5
Best.nr. Z011 219
Draadloze deelnemer
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfsstatus
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ Instellingen:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)
– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.
De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.)
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Zendfrequentie
Zendreikwijdte
2 AA-batterijen 3 V
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
Beschermingsklasse
III
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C
Vitotrol 300-RF met tafelstaander
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfsstatus
– In combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1:
grafische weergave van de zonne-energieopbrengst
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits en voor een afzonderlijk koelcircuit
of
Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits, daarvan max. een
verwarmings-/koelcircuit:
5818 539 B/fl
Best.nr. Z012 499
Draadloze deelnemer
VITOCAL
VIESMANN
133
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur) en gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, tijdprogramma's voor verwarmings-/koelcircuits, tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige
instellingen via het menu met weergave op de display in volle
tekst
■ Party- en spaarwerking via het menu activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor
■ Instellingen voor het woningventilatietoestel Vitovent 300-F:
– Werkingsprogramma, tijdprogramma voor de ventilatie alsook
overige instellingen via menu op de display in volle tekst
– Comfortfunctie ”Intensieve werking” en energiespaarfunctie ”Basiswerking” via menu activeerbaar
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
105
14
0
50
Tafelstaander
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Zendfrequentie
Zendreikwijdte
Via stekkervoeding 230 V~/5 V−
2,4 W
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”.
Beschermingsklasse
II
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−25 tot +60°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C
14
3
22
Vitotrol 300-RF
Vitotrol 300-RF met wandhouder
Best.nr. Z012 500
Draadloze deelnemer
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfsstatus
– In combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1:
grafische weergave van de zonne-energieopbrengst
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits en voor een afzonderlijk verwarmings-/koelcircuit
of
Instellingen voor max. drie verwarmingscircuits, daarvan max. een
verwarmings-/koelcircuit:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur) en gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, tijdprogramma's voor verwarmings-/koelcircuits, tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige
instellingen via het menu met weergave op de display in volle
tekst
■ Party- en spaarwerking via het menu activeerbaar
134
VIESMANN
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmings-/koelcircuit met mengklep)
■ Instellingen voor het woningventilatietoestel Vitovent 300-F:
– Werkingsprogramma, tijdprogramma voor de ventilatie alsook
overige instellingen via menu op de display in volle tekst
– Comfortfunctie ”Intensieve werking” en energiespaarfunctie ”Basiswerking” via menu activeerbaar
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.
De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– Niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.).
VITOCAL
5818 539 B/fl
10
Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300-RF
■ Tafelstaander
■ Twee NiMH-accu's voor bediening buiten de tafelstaander
90
Regelingstoebehoren (vervolg)
Regelingstoebehoren (vervolg)
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
105
Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300-RF
■ Wandhouder
■ Voedingseenheid voor inbouw in een schakelaardoos
■ Twee NiMH-accu's voor bediening buiten de wandhouder
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Via voedingseenheid 230 V~/4 V
Voor inbouw in een schakelaardoos
Opgenomen vermogen
2,4 W
Zendfrequentie
868 MHz
Zendreikwijdte
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”.
Beschermingsklasse
II
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−25 tot +60°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C
14
3
10
22
90
Vitotrol 300-RF
90
23
Wandhouder
VITOCAL
■ Geschikt voor radiatoren en vloerverwarmingen
■ Weergave van meldingen van de warmtegenerator
Meer informatie zie planningshandleiding ”Vitocomfort 200”.
111
0
Best.nr. Z013 768
KM-BUS-deelnemer of Tdraadloze deelnemer
Vitocomfort 200 verenigt verwarming/koeling en fotovoltaïsche techniek tot een volledig energiemanagement en vult het Smart Home
System aan met de bereiken beschaduwing, licht en veiligheid. Vitocomfort 200 kan voor ieder toepassingsgebied worden gebruikt.
■ De geautomatiseerde regeleingen voor afzonderlijke kamers regelen volgens de behoeften de kamertemperaturen en verlagen het
energieverbruik.
■ Een aan de bouwfysica autodidactisch systeem optimaliseert de
aanvoertemperatuur en bespaart kosten.
■ De integratie van een fotovoltaïsche installatie en individuele scènes maken het mogelijk het eigen verbruik op een optimale manier
automatisch te verhogen.
■ In de zomer zorgen de functies koelwerking en ventilatiesturing
voor een optimaal binnenklimaat.
■ De tapwateropwarming kan met behulp van tijdsprogramma's volgens de behoeften en naar wens direct aangevraagd worden.
■ De indicatie van de zonne-energieopbrengst zorgt voor de grootst
mogelijke transparantie en geeft een kijk op de energiestromen.
■ Bij geopende ramen/deuren bespaart een automatische ”Ramen
vergeten herkenning” energiekosten.
16
5818 539 B/fl
Vitocomfort 200
34
VIESMANN
135
Regelingstoebehoren (vervolg)
Draadloze basis B
Best.nr. Z012 501
KM-BUS-deelnemer
Voor de communicatie tussen de Vitotronic-regeling en de volgende
draadloze componenten:
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 200-RF en Vitotrol 300-RF
■ Draadloze buitentemp.sensor
■ Vitocomfort 200
Voor max. 3 radiografische afstandsbedieningen. Niet in combinatie
met een draadgebonden afstandsbediening.
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Zendfrequentie
Beschermingsklasse
Beschermingstype
Via KM-BUS
1 jr.
868 MHz
III
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere KM-BUS-deelnemers).
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
10
111
0
16
34
Draadloze buitentemperatuursensor
Best.nr. 7455 213
Draadloze deelnemer
Draadloze op lichtbuitentemperatuursensor met geïntegreerde
draadloze zender voor het gebruik met de draadloze basis en de
Vitotronic-regeling
Beschermingstype
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport
Via PV-cellen en energiereservoir
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
IP 43 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
−40 tot +60 °C
80
Montageplaats:
■ noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen in de bovenste helft van de 2e verdieping
Technische gegevens
Stroomvoorziening
Radiofrequentie
Zendreikwijdte
41
66
Best.nr. 7456 538
Elektrische draadloze repeater voor de verhoging van het zendbereik en werking in bereiken met kritische draadloze ontvangst. Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
Maximaal 1 draadloze repeater per Vitotronic regeling gebruiken.
136
VIESMANN
■ Ontwijken van sterke diagonale doordringing van de radiosignalen
door met ijzer gewapende betonplafonds en/of door meerdere
wanden.
■ Ontwijken van grote metalen voorwerpen die zich tussen de
draadloze componenten bevinden.
VITOCAL
5818 539 B/fl
Draadloze repeater
Regelingstoebehoren (vervolg)
32
93
Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Radiofrequentie
Kabellengte
Beschermingsklasse
Beschermingstype
230 V~/5 V− via stekkervoeding
0,25 W
868 MHz
1,1 m met stekker
II
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +55 °C
– Opslag en transport
−20 tot +75 °C
10.5 Sensoren
10
Kamertemperatuursensor
0
□8
20
Best.nr. 7438 537
Afzonderlijke kamertemperatuursensor als uitbreiding voor de
Vitotrol 300-A te gebruiken als de Vitotrol 300-A niet in de hoofdwoonruimte of niet op een geschikte positie voor de registratie resp.
de instelling van de temperatuur kan worden aangebracht.
Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen aanbrengen, bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.
De kamertemperatuursensor wordt op de Vitotrol 300-A aangesloten.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
Technische gegevens
Beschermingsklasse
Beschermingstype
III
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Klemtemperatuursensor
Best.nr. 7426 463
Als installatie aanvoertemperatuursensor in verwarmingsinstallaties
met CV-waterbuffer en/of externe warmtegenerator.
60
42
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
5,8 m, stekkerklaar
IP 32D conform EN 60529 door opbouw/inbouw garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C
66
5818 539 B/fl
Wordt met een spanband bevestigd.
Dompeltemperatuursensor
Best.nr. 7438 702
■ Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls
■ Voor montage in de warmwaterboiler of CV-waterbuffer
VITOCAL
VIESMANN
137
Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
5,8 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
Collectortemperatuursensor
Best.nr. 7831 913
Dompeltemperatuursensor voor de inbouw in de zonnecollector
■ Voor installaties met twee collectorvelden
■ Voor warmtebalancering (registratie van de aanvoertemperatuur)
2,5 m
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 20 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +200 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
10.6 Overige
Hulprelais
Bestelnr. 7814 681
■ Schakelrelais in minibehuizing
■ Met 4 verbreekcontacten en 4 maakcontacten
■ Met serieklemmen voor aardleiding
Technische gegevens
Spoelspanning
Nominale stroom (Ith)
230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A
180
14
5
95
Radioklokontvanger
Best.-nr. 7450 563
Voor ontvangst van de tijdsignaalzender DCF 77 (locatie: Mainflingen bij Frankfurt/Main).
Tijd en datum worden precies afgesteld op het kloksignaal.
Aanbrengen op een buitenwand, in de richting van de zender. De
ontvangstkwaliteit kan door metaalhoudend bouwmateriaal, bijv.
gewapend beton, aangrenzende gebouwen en elektromagnetische
storingsbronnen, bijv. hoogspannings- en bovenleidingen worden
beïnvloed.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 35 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2, koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
80
41
66
KM-BUS-verdeler
5818 539 B/fl
10
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 60 m bij een kabeldoorsnede
van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype
Best.nr. 7415 028
Voor de aansluiting van 2 tot 9 toestellen op de KM-BUS van de
regeling.
138
VIESMANN
VITOCAL
84
7
21
13
0
Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype
3,0 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
10.7 Zwembadtemperatuurregeling
Temperatuurregelaar voor zwembadtemperatuurregeling
Technische gegevens
Aansluiting
16
Bestelnr. 7009 432
61
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Schakelfunctie
45
60
98
3-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2
0 tot 35 °C
0,3 K
10(2) A, 250 V~
Bij stijgende temperatuur van 2 naar 3
3
2
R
1
200
Dompelhuls van roestvast
staal
R ½ x 200 mm
10.8 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling algemeen
Dompeltemperatuurregelaar
Best.nr. 7151 728
Als thermostaat maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming te gebruiken.
De thermostaat wordt in de verwarmingsaanvoer ingebouwd en
schakelt de CV-pomp bij een te hoge aanvoertemperatuur uit.
0
13
4,2 m, stekkerklaar
30 tot 80 °C
Max. 11 K
6(1,5) A, 250 V~
In de behuizing
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168
200
95
72
Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
Dompelhuls van roestvast
staal
DIN Reg.-Nr.
5818 539 B/fl
Klemtemperatuurregelaar
Best.nr. 7151 729
Als thermostaat maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming (alleen in combinatie met metalen buizen) te gebruiken.
VITOCAL
De temperatuurbewaker wordt op de verwarmingsaanvoer gemonteerd. Bij te hoge aanvoertemperatuur schakelt de temperatuurbewaker de verwarmingscircuitpomp uit.
VIESMANN
139
10
Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
DIN Reg.-Nr.
0
72
95
13
4,2 m, stekkerklaar
30 tot 80 °C
Max. 14 K
6(1,5) A, 250 V~
In de behuizing
DIN TR 1168
10.9 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling voor verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2 (aansturing via KM-BUS van de Vitotronic)
Uitbreidingsset mengklep met geïntegreerde mengklepmotor
Best.nr. 7301 063
KM-BUS-deelnemer
Onderdelen:
■ Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot DN 50 en R ½ tot R 1¼
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ Stekker voor aansluiting van de CV-pomp
■ Netaansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
■ BUS-aansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
De mengklepmotor wordt direct op de Viessmann mengklep DN 20
tot DN 50 en R ½ tot R 1¼ gemonteerd.
Mengklepelektronica met mengklepmotor
0
18
13
0
Technische gegevens mengklepelektronica met mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
5,5 W
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Beschermingsklasse
I
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Nominale belasting van
de relaisuitgang voor de
CV-pomp sÖ
2(1) A, 230 V~
Koppel
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s
Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
60
42
66
160
Wordt met een spanband bevestigd.
Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Kabellengte
2,0 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C
Uitbreidingsset mengklep voor afzonderlijke mengklepmotor
Best.nr. 7301 062
KM-BUS-deelnemer
Voor de aansluiting van een afzonderlijke mengklepmotor
Onderdelen:
140
VIESMANN
■ mengklepelektronica voor de aansluiting van een afzonderlijke
mengklepmotor
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
VITOCAL
5818 539 B/fl
10
Regelingstoebehoren (vervolg)
■ stekker voor aansluiting van de CV-pomp en van de mengklepmotor
■ Netaansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
■ BUS-aansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
Mengklepelektronica
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– CV-pomp sÖ
2(1) A, 230 V~
– Mengklepmotor
0,1 A, 230 V~
Benodigde looptijd van de
mengklepmotor voor 90°
∢
Ca. 120 s
Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
60
140
42
66
0
18
58
Technische gegevens mengklepelektronica
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
1,5 W
Beschermingstype
IP 20D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Beschermingsklasse
I
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Wordt met een spanband bevestigd.
10
Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Kabellengte
5,8 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ , bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
95
Best.nr. 7197 797
Als een externe warmtegenerator in het secundaire circuit geïntegreerd is, dan beschermt de veiligheidstemperatuurbegrenzer het
koelcircuit van de warmtepomp tegen niet toegestane hoge temperaturen.
130
Aanwijzing
Alleen te gebruiken bij warmtepompen die een aanvoertemperatuur
tot 65 °C bereiken.
Voorbeelden voor warmtegeneratoren:
■ Zonnesystemen
■ Vastebrandstofketel
■ Niet modulerende verwarmingsketels
5818 539 B/fl
De veiligheidstemperatuurbegrenzer wordt aan de regeling van de
externe warmtegenerator aangesloten. Als de warmtegenerator de
temperatuur overschrijdt, wordt deze via de veiligheidstemperatuurbegrenzer uitgeschakeld.
72
Technische gegevens veiligheidstemperatuurbegrenzer
Aansluiting
4,2 m, stekkerklaar
Schakelpunt
65 °C (niet veranderbaar)
Schakeltolerantie
+0/–6,5 K
Beschermingstype
IP 41 conform EN 60 529 door opbouw/
inbouw waarborgen
Omgevingstemperatuur
max. 50 °C
Voelertemperatuur
max. 90 °C
Voelerdiameter
6,5 mm
10.10 Integratie van externe warmtegeneratoren
Alleen voor Vitocal 200-S.
VITOCAL
VIESMANN
141
Regelingstoebehoren (vervolg)
Aanwijzing
De mengklep wordt in de aanvoer achter de verwarmingswaterbuffer
(indien aanwezig) geïntegreerd en rechtstreeks door de warmtepompregeling aangestuurd.
Uitbreidingsset mengklep
Bestelnr. 7441 998
Aanvoertemperatuursensor (klemsensor)
42
60
Onderdelen:
■ Mengklepmotor met aansluitkabel (4,0 m lang) voor Viessmann
mengklep DN 20 tot DN 50 en R ½ tot R 1¼ (niet voor flensmengkleppen) en stekker
■ Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker
■ Stekker voor verwarmingscircuitpomp
66
Mengklepmotor
10
0
Wordt met een spanband bevestigd.
90
18
130
Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te garanderen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C
Technische gegevens mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Opgenomen vermogen
4W
Beschermingsklasse
II
Beschermingstype
IP 42 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Draaimoment
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s
10.11 Tapwateropwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie
Zonneregelingsmodule, type SM1
Technische gegevens
Functies
■ Vermogensbalancering en diagnosesysteem
■ Bediening en indicatie gebeurt via de Vitotronic-regeling
■ Schakelen van de zonnecircuitpomp
■ Verwarming van twee verbruikers via een collectorveld
■ 2e temperatuurverschilregeling
■ Thermostaatfunctie voor naverwarming of voor gebruik van overtollige warmte
142
VIESMANN
■ Toerentalregeling van de zonnecircuitpomp via PWM-ingang (merk
Grundfos en Wilo)
■ Een van de zonneopbrengst afhankelijke onderdrukking van de
naverwarming van de warmwaterboiler door de verwarmingsketel
■ Onderdrukking van de naverwarming voor de verwarming door de
warmtegenerator bij verwarmingsondersteuning
■ Opwarming van de met zonne-energie verwarmde voorverwarmingstrap (bij warmwaterboilers vanaf 400 l inhoud)
■ Veiligheidsuitschakeling van de collectoren
■ Elektronische begrenzing van de temperatuur in de warmwaterboiler
■ Schakelen van een bijkomende pomp of van een klep via relais
5818 539 B/fl
Best.nr. Z014 470
Functie-uitbreiding in de behuizing voor wandmontage
Elektronische temperatuurverschilregeling voor de bivalente tapwaterverwarming en ondersteuning van de kamerverwarming met zonnecollectoren
VITOCAL
Regelingstoebehoren (vervolg)
Bij installaties met Viessmann-warmwaterboilers wordt de boilertemperatuursensor in het inschroefelement (leveringsomvang of accessoire bij de betreffende warmwaterboiler) in de verwarmingswaterretour ingebouwd.
140
Voor het realiseren van volgende functies dompeltemperatuursensor
best.nr. 7438 702 meebestellen:
■ Voor circulatieomschakeling bij installaties met twee warmwaterboilers
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en verwarmingswaterbuffer
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en primaire boiler
■ Voor verwarming van andere verbruikers
Opbouw
De zonneregelingsmodule bevat:
■ Elektronica
■ Aansluitklemmen:
– 4 sensoren
– Zonnecircuitpomp
– KM-BUS
– Netaansluiting (netschakelaar door de installateur te plaatsen)
■ PWM-uitgang voor de aansturing van de zonnecircuitpomp
■ 1 relais voor het schakelen van een pomp of een klep
Collectortemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230V/400V-kabels worden gelegd
Technische gegevens collectortemperatuursensor
Kabellengte
2,5 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 20 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +200 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
Boilertemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
0
18
58
Technische gegevens zonneregelingsmodule
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
1,5 W
Beschermingsklasse
I
Beschermingsgraad
IP 20 conform EN 60529, te waarborgen door opbouw/inbouw
Werkwijze
Type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– Halfgeleiderrelais 1
1 (1) A, 230 V~
– Relais 2
1 (1) A, 230 V~
– Totaal
Max. 2 A
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
Technische gegevens boilertemperatuursensor
Kabellengte
3,75 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
10.12 Functie-uitbreidingen
Uitbreiding AM1
5818 539 B/fl
Best.nr. 7452 092
Functie-uitbreiding in de behuizing, voor wandmontage
VITOCAL
Met de uitbreiding kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
■ Koeling via koelwasserbuffer
Of
■ Groepsalarmmelding
■ Warmteafvoer koelwaterbuffer
VIESMANN
143
10
140
Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgangen
Beschermingsklasse
Beschermingstype
230 V~
50 Hz
4A
4W
Elk 2(1) A, 250 V~, totaal max. 4 A~
I
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
0
18
58
Uitbreiding EA1
1 analoge ingang (0 tot 10 V):
■ Invoer van gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit.
3 digitale ingangen:
■ Externe omschakeling van de werkingsstatus.
■ Extern aanvragen en blokkeren.
■ Extern aanvragen van een minimale verwarmingswatertemperatuur.
1 schakeluitgang:
■ Aansturing zwembadverwarming.
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Beschermingsklasse
Beschermingstype
230 V~
50 Hz
2A
4W
2(1) A, 250 V~
I
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
140
0
18
58
10.13 Communicatietechniek
Aanwijzing
Meer informatie over de communicatietechniek zie planningsaanwijzing ”Datacommunicatie”.
Vitoconnect 100, type OPTO1
Best.nr. Z014 493
■ Voor het op afstand bedienen van een verwarmingsinstallatie met
1 warmtegenerator via internet en WLAN met DSL-router
■ Compact toestel voor de wandmontage
■ Voor bediening van de installatie met Vitotrol Plus app,
ViCare App en/of Vitoguide Connect
144
VIESMANN
Functies bij bediening met Vitotrol Plus app
■ Op afstand bedienen van alle verwarmingscircuits in een verwarmingsinstallatie
■ Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden en tijdprogramma's
■ Opvragen van informatie van de installatie
■ Weergave van meldingen op de gebruikersinterface van de
Vitotrol Plus app
■ Weergave van verbruiksgegevens
VITOCAL
5818 539 B/fl
10
Bestelnr.7452 091
Functie-uitbreiding in behuizing, voor wandmontage.
Via de in- en uitgangen kunnen maximaal 5 functies worden gerealiseerd.
Regelingstoebehoren (vervolg)
De Vitotrol Plus app ondersteunt de volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met Apple iOS-besturingsssyteem vanaf versie 8
■ Eindapparaten met Google Android-besturingsssyteem vanaf versie 4.0
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitotrol.info.
Voorwaarden op de plaats van aansluiting
■ Verwarmingsinstallatie met Vitoconnect 100, type OPTO1
■ Vóór inbedrijfstelling moeten de systeemvereisten voor de communicatie via lokale IP-netwerken/WLAN gecontroleerd worden.
■ Internetaansluiting met dataflatrate (van tijd en volume onafhankelijk vast tarief)
Technische informatie
81
Functies bij bediening met ViCare app
■ Op afstand bedienen van verwarmingsinstallaties met een verwarmingscircuit
■ Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden en tijdprogramma's met schakeltijdwizards
■ Opvragen van informatie over de installatie
■ Melding van fouten via push-berichten
81
De ViCare app ondersteunt de volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met Apple iOS-besturingsssyteem vanaf versie 8
■ Eindapparaten met Google Android-besturingsssyteem vanaf versie 4.0
10
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vicare.info.
Functies bij bediening met Vitoguide Connect
■ Centrale toegang voor de Viessmann onlinesoftware
■ Registratie installatie voor de bewaking van verwarmingsinstallaties
■ Toegang tot werkingsprogramma's, gewenste waarden en tijdsprogramma's
■ Opvragen van informatie over de installatie van alle bijgeschakelde verwarmingsinstallaties
■ Weergeven en doorgeven van storingsmeldingen in tekstvorm
■ Dimensionering en configuratie
Vitoguide Connect ondersteunt volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met een displaygrootte vanaf 8 inch
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitoguide.info.
Technische gegevens
Voedingsspanning via
stekkervoeding
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad
230 V~/5 V–
1A
5W
II
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
–5 tot +40 °C
Gebruik in woon- en opstelruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +60 °C
WLAN-frequentie
2,4 GHz
5818 539 B/fl
Leveringsomvang
■ WLAN-module voor de verbinding met de DSL-router, voor de
wandmontage
■ Verbindingskabel met Optolink/USB (WLAN-module/ketelcircuitregeling, 3 m lang)
■ Netaansluitkabel met stekkeradapter (1 m lang)
20
VITOCAL
VIESMANN
145
Index
A
Aanbevolen netaansluitingen......................................................... 107
Aanmeldprocedure (gegevens)........................................................93
Aansluitconsole voor inbouw..........................................................102
Aansluiting aan tapwaterzijde.........................................................116
Aansluiting aanvoer secundair circuit.............................................103
Aansluiting circulatie...................................................................... 103
Aansluiting koud water................................................................... 103
Aansluiting retour secundair circuit................................................ 103
Aansluiting tapwater.......................................................................103
Aansluitkabels................................................................................ 106
Aansluitset circulatie.................................................................. 71, 82
Aansluitset koelmiddelleidingen....................................................... 75
Aansluitset secundair circuit.......................................................71, 81
Aansluitset tapwater.........................................................................82
Aansluitset verwarmingscircuitaanvoer/-retour................................ 71
Aansluitset verwarmingscircuitaanvoer/verwarmingscircuitretour....81
Aansluitset voormontage/tapwater...................................................71
Aansluitset zonnecircuit............................................................. 72, 85
Aansluitwaarden van de werkingscomponenten............................128
Aansturing externe warmtegeneratoren.........................................125
Aanvoertemperatuur.............................................................. 124, 125
Aanvoer warmwaterboiler.................................................... 10, 13, 15
Aanvoer zonnecircuit............................................................29, 31, 33
Aanvullende elektrische verwarming........................73, 93, 94, 97, 99
Aanwijzing...................................................................................... 124
Afdichtingsmateriaal...................................................................73, 93
Afmetingen....................................................................................... 23
– Binnenunit....................................................... 10, 12, 19, 22, 28, 31
– binnenunit Vitocal 200-S............................................................... 14
– binnenunit Vitocal 222-S............................................................... 23
– binnenunit Vitocal 242-S............................................................... 32
– Buitenunit.................................................. 10, 12, 19, 22, 28, 31, 35
Aftapkraan...................................................................................... 117
Afvoer condenswater................................................................. 97, 99
Afvoerleiding voor veiligheidsklep.................................................. 103
Afvoerlucht....................................................................................... 74
Afvoertrechterset........................................................................73, 92
Apart koelcircuit..............................................................................121
Apertuuropppervlak..........................................................................85
B
Bedradingsschema........................................................................ 106
Bekledingsplaten........................................................................73, 92
Beschermbuisleidingen.................................................................... 94
Bevestigingsplaten......................................................................... 102
Bijkomende functie.........................................................................124
Bijschakelingen.............................................................................. 124
Bijvulwater...................................................................................... 115
Binnenunit
– Afmetingen......................................................10, 12, 19, 22, 28, 31
– Elektrische waarden........................................10, 12, 19, 21, 28, 30
– Gewicht........................................................... 10, 12, 19, 22, 28, 31
– Leidinglengtes.............................................................................106
Bivalente werking........................................................................... 114
Bivalent punt...................................................................................114
Bliksembeveiliging............................................................................94
Blokkeercontact energiebedrijf.......................................................107
Blokkering door energiebedrijf..........................................93, 106, 113
Blokkeringsperiode...................................................................93, 113
Blokkeringsperiode energiebedrijf.................................................. 113
Boilerlaadpomp........................................................................ 25, 106
Buisbochtstukken voor trillingscompensatie........................ 94, 97, 99
Buishuls............................................................................................33
Buisscheider...................................................................................117
Buitenlucht....................................................................................... 74
Buitentemperatuursensor.......................................................106, 127
Buitenunit
– Afmetingen......................................................10, 12, 19, 22, 28, 31
– Elektrische waarden..........................................9, 12, 18, 21, 27, 30
– Gewicht........................................................... 10, 12, 19, 22, 28, 31
– Leidinglengtes.............................................................................106
– Netaansluiting............................................................................. 107
Bypass............................................................................................. 74
C
Cascade..........................................................................................111
Circulatieaansluiting........................................... 20, 22, 23, 29, 31, 32
Circulatie aansluitset........................................................................ 82
Circulatiepomp........................................................................116, 117
CO2-equivalent.............................................................................. 105
Collectorcircuit..................................................................................85
Collectortemperatuursensor...............................................72, 87, 138
Condensor..............................................................................7, 16, 25
Condenswater................................................................................ 122
Condenswaterafvoer............................................................ 94, 97, 99
Consoleset voor wandmontage......................................73, 90, 91, 94
Console voor vloermontage..................................... 73, 90, 91, 94, 97
Console voor wandmontage............................................................ 99
Contactgeluid..................................................................................111
Contactgeluidontkoppeling...............................................................94
CV-waterbuffer......................................................................... 71, 112
D
Debietregeling.................................................................................. 74
Debietregelklep.......................................................................116, 117
Diagnosesysteem...........................................................................124
Dichtheidscontrole..........................................................................105
Dimensionering van de warmtepomp.............................................112
Dimensionering verwarmingswaterbuffer....................................... 115
Dompeltemperatuurregelaar.................................................. 129, 139
Draadloze componenten
– Draadloze afstandsbediening............................................. 133, 134
– Draadloze basis B.......................................................................136
– Draadloze buitentemperatuursensor...........................................136
– Draadloze repeater..................................................................... 136
Draaghulp...................................................................................73, 92
Drukpunten.....................................................................................102
Drukreduceerklep........................................................................... 117
146
VIESMANN
VITOCAL
5818 539 B/fl
3
3-wegomschakeklep........................................................................ 72
3-wegomschakelklep..............................................................7, 16, 25
Index
E
Eisen aan de opstelling.................................................................... 99
Eisen aan de opstellingsruimte........................................................ 99
Elektrische aansluitingen............................................................... 105
Elektrische verbindingskabels..............................................94, 97, 99
Elektrische vermogensopname..........................10, 12, 19, 21, 28, 30
Elektrische waarden
– Binnenunit....................................................... 10, 12, 19, 21, 28, 30
– Buitenunit.......................................................... 9, 12, 18, 21, 27, 30
Elektrisch verwarmingselement............................... 71, 72, 82, 83, 84
Elektrisch voorverwarmregister........................................................74
Energiemeter 1-fasig......................................................................130
Energiemeter3-fasig.......................................................................130
ENEV............................................................................................. 126
Estrikdroogfunctie.......................................................................... 124
Euro-flensadapter.......................................................................72, 89
Expansievat
– Montage, werking, technische gegevens....................................123
– Solar-expansievat....................................................................... 123
– Volumeberekening...................................................................... 123
externe aanvraag........................................................................... 124
Externe bijschakelingen................................................................. 124
F
Filtervervangindicatie....................................................................... 74
Filter voor ventilatietoestel............................................................... 74
Flens-wartelmoer....................................................................... 72, 89
Functies warmtepompregeling............................................... 124, 125
Fundering................................................................................... 97, 98
G
Gebruik...........................................................................................123
Gebruiksgrenzen
– Vitocal 200-S.................................................................................15
– Vitocal 222-S.................................................................................24
– Vitocal 242-S.................................................................................33
Gegevens............................................................. 9, 11, 18, 20, 27, 29
Geïnstalleerde lengte voor vloerverwarming..................................122
Geïntegreerde laadboiler........................................................... 28, 31
Geïntegreerde warmwaterboiler.................................................19, 22
Geïntegreerde zonneregelingsfunctie.................................... 122, 125
Geluid............................................................................................. 111
Geluidsbelasting............................................................................. 111
Geluidsdrukniveau......................................................................... 108
Geluidsontwikkeling....................................................................... 108
Geluidsvermogen............................................... 11, 13, 20, 22, 29, 31
Geluidsverspreiding......................................................................... 93
Gewicht
– Binnenunit....................................................... 10, 12, 19, 22, 28, 31
– Buitenunit........................................................ 10, 12, 19, 22, 28, 31
Grindbed voor condenswater............................................... 94, 98, 99
5818 539 B/fl
H
Helptekst........................................................................................ 124
Herkenning van lekken...................................................................105
Hoogteverschil binnenunit-buitenunit............................................. 104
Hulpsrelais..................................................................................... 129
Hydraulisch aansluitbereik............................................................. 117
Hydraulische integratie boilerlaadsyssteem................................... 118
Hydraulische voorwaarden voor het secundaire circuit..................112
I
IJzelvorming..................................................................................... 93
Installatieset voor vloermontage...................................................... 91
Installatieset voor wandmontage................................................73, 91
Installatievoorbeelden tapwateropwarming.................................... 118
Instellingen..................................................................................... 124
Interne soldeermoffen................................................................ 72, 90
Isolatie............................................................................................104
VITOCAL
K
Kabelingang......................................................................... 15, 23, 32
Kamerhoogte..................................................................................101
Kamertemperatuur......................................................................... 124
Kamertemperatuurafhankelijke koelwerking.......................... 121, 122
Kamertemperatuursensor........................................................ 72, 137
Kamertemperatuursensor voor koelcircuit....................................... 88
Kamertemperatuursensor voor koelwerking.................................. 121
Karakteristieken van gemonteerde circulatiepompen...................... 54
Keuze warmwaterboiler..........................................................117, 120
Klemtemperatuurregelaar...................................................... 129, 139
Klemtemperatuursensor.....................................................72, 88, 137
KM-BUS-verdeler................................................................... 129, 138
Koelcircuit...................................................10, 12, 19, 21, 28, 30, 121
Koelfunctie..................................................................................... 125
Koelgrens....................................................................................... 124
Koeling met vloerverwarming.........................................................122
Koellijn............................................................................................124
– Inclinatie......................................................................................126
– Niveau.........................................................................................126
Koelvermogen................................................................................ 122
Koelvermogen voor vloerverwarming.............................................122
Koelwerking....................................................................................121
– Kamertemperatuurafhankelijk..................................................... 122
– Weersafhankelijk.........................................................................121
Koperen afdichtingsringen......................................................... 72, 89
Koperen buis met isolatie...........................................................72, 89
Koudwateraansluiting.........................................20, 22, 23, 29, 31, 32
Kwaliteit
– Tapwater......................................................................................115
– Verwarmingswater.......................................................................115
L
Laadboiler........................................................................................ 25
Laaddoorn................................................................................ 25, 118
Leidingdiameter..............................................................................107
Leidinglengtes
– Elektrische leidingen........................................................... 106, 107
– Koelmiddelleidingen....................................................................104
Leidingslengten
– Koelmiddelleidingen......................................................................93
Lengten van de koelmiddelleidingen................................................93
Luchtcirculatie.................................................................................. 93
Luchtinlaat..................................................................................94, 95
Luchtkortsluiting............................................................................... 93
Luchtuitlaat.................................................................................94, 95
M
Manometeraansluiting............................................................ 116, 117
Max. Leidinglengte............................. 10, 13, 20, 22, 29, 31, 104, 107
Mengklepuitbreiding
– Afzonderljke mengklepmotor...................................................... 140
– Geïntegreerde mengklepmotor................................................... 140
Min. Leidinglengte.......................................................................... 104
Minimaal volume van de verwarmingsinstallatie............................ 112
Minimale kamerhoogte...................................................................101
Minimale kamervolumes................................................................ 100
Minimumafstanden binnenunit....................................................... 102
Minimumafstanden buitenunit.......................................................... 94
Minimumdebiet............................................................................... 112
Minimumvolume............................................................................. 112
Mono-energetische werking........................................................... 114
Monovalente werkingswijze............................................................113
Montageaanwijzingen...................................................................... 94
Montage buitenunit...........................................................................90
Montage op de grond....................................................................... 96
Montageplaats..................................................................................93
Multistekkersysteem.........................................................................33
VIESMANN
147
Index
N
Navigatie........................................................................................ 124
Netaansluiting................................................................................ 107
Netaansluitkabel.............................................................................106
Netaansluitleiding...........................................................................106
Normstooklast van het gebouw...................................................... 112
O
Oliestijgleiding................................................................................ 105
Omkeerbare koelwerking............................................................... 121
Omschakelklep koelen..................................................................... 87
Onderhoudswerkzaamheden........................................................... 93
Ontdooien.........................................................................................93
Opstelling
– Voorwaarden.................................................................................94
– Vrijstaand...................................................................................... 94
Opstelling van de binnenunit............................................................99
Opstelling van de buitenunit.............................................................93
Overdimensionering....................................................................... 112
Overstortklep.................................................................................. 112
Overzicht
– Installatietoebehoren.....................................................................71
– Regelingstoebehoren..................................................................129
S
Schakelklok.................................................................................... 126
Schokdempers................................................................................. 99
Schuimband............................................................................... 73, 93
Secundair circuit aansluitset............................................................ 81
Secundaire pomp................................................................... 7, 16, 25
Serviceafstand................................................................................. 94
Smart Grid...................................................................................... 113
Snelbouwwanden.............................................................................94
Solar-Divicon..............................................................................72, 85
Solar-expansievat.......................................................................... 123
Spaarwerking................................................................................. 124
Speciale reiniger........................................................................ 73, 93
Statische eisen wandmontage......................................................... 94
Stookgasleiding................................10, 13, 15, 20, 22, 23, 29, 31, 32
Stooklast.........................................................................................112
Stooklijn..........................................................................................124
– Inclinatie......................................................................................126
– Niveau.........................................................................................126
Storing............................................................................................124
Stroomtarieven.................................................................................93
Stroomteller............................................................................105, 106
Stroomvoorziening........................................................................... 93
Stuurstroomcircuit.......................................................................... 106
P
Partywerking.................................................................................. 124
Planningsaanwijzingen.....................................................................93
Pompblokkeringsbescherming....................................................... 124
Pompkarakteristieken.......................................................................54
Productinformatie
– Boiler.............................................................................................55
– Toebehoren................................................................................... 71
– Vitocal 200-S...................................................................................7
– Vitocal 222-S.................................................................................16
– Vitocal 242-S.................................................................................25
PVC-plakband............................................................................ 72, 89
5818 539 B/fl
R
Radiatoren......................................................................................115
Regelingstoebehoren..................................................................... 129
Reglementair gebruik..................................................................... 123
Rendement.......................................................................................75
Restopvoerhoogte............................................................................54
Retour warmwaterboiler....................................................... 10, 13, 15
Retour zonnecircuit.............................................................. 29, 31, 33
Rubberdempers............................................................................... 97
Ruwbouwsokkel......................................................................... 73, 92
148
VIESMANN
VITOCAL
Index
T
Tapwaterbehoefte................................................................... 113, 117
Tapwaterfilter.......................................................................... 116, 117
Tapwater-onthardingsinstallatie......................................................115
Tapwateropwarming....................................................................... 122
– Keuze van boilerlaadsysteem..................................................... 120
Tapwateropwarming met zonne-energie................................ 122, 125
Tapwatertemperatuur..................................................................... 124
Tapwaterverwarming
– Keuze plaatwarmtewisselaar...................................................... 120
Technische aansluitbepalingen (TAB)............................................ 105
Technische gegevens...........................................9, 11, 18, 20, 27, 29
– Ventilatietoestel.............................................................................74
– Vitocal 200-S...................................................................................9
– Vitocal 222-S.................................................................................18
– Vitocal 242-S.................................................................................27
– Zonneregelingsmodule....................................................... 142, 143
Temperatuurbegrenzing................................................................. 124
Temperatuurregelaar
– Dompeltemperatuur.................................................................... 139
– Klemtemperatuur........................................................................ 139
Temperatuursensor
– Buitentemperatuursensor............................................................127
– Draadloze buitentemperatuursensor...........................................136
– Kamertemperatuursensor........................................................... 137
– Klemtemperatuursensor........................................................88, 137
Terugslagklep......................................................................... 116, 117
Terugstroomblokkering........................................................... 116, 117
Thermische isolatieband............................................................ 72, 89
Tijdsprogramma............................................................................. 124
Toebehoren koeling..........................................................................87
Toebehoren tapwaterverwarming.....................................................82
Toegestane bedrijfsdruk................................................. 19, 22, 28, 31
Toeslag tapwateropwarming...........................................................113
Toeslag verlaagde werking.............................................................114
Toestand bij levering
– Vitocal 200-S...................................................................................8
– Vitocal 222-S.................................................................................17
– Vitocal 242-S.................................................................................26
Toevoerlucht.....................................................................................74
Totaal gewicht.................................................... 10, 12, 19, 22, 28, 31
Totaal gewicht met tapwatervulling................................................ 102
Trillingsdempers............................................................................... 94
Trillingsontkoppeling........................................................................ 94
Typeoverzicht
– Vitocal 200-S...................................................................................8
– Vitocal 222-S.................................................................................17
– Vitocal 242-S.................................................................................26
5818 539 B/fl
U
Uitbreiding EA1...................................................................... 130, 144
Uitbreidingsset mengklep...............................................................129
– Afzonderlijke mengklepmotor......................................................140
– Geïntegreerde mengklepmotor................................................... 140
Uitgebreid menu.............................................................................124
Uitlaatlucht....................................................................................... 74
V
Vakantieprogramma....................................................................... 124
Veiligheidsgroep...............................................................................71
Veiligheidsklep................................................................103, 116, 117
Veiligheidstemperatuurbegrenzer zonne-installatie......................... 86
Ventilatie...........................................................................................74
ventilatietoestel................................................................................ 74
Ventilatietoestel
– Technische gegevens................................................................... 74
Verbinding binnen- en buitenunit....................................................104
Verbindingskabel binnen-/buitenunit.............................................. 106
Verbindingsleiding binnen-/buitenunit............................................ 106
Verbindingsnippel.......................................................................72, 89
Vereisten aan de elektrische installatie.......................................... 105
Vermogensaanpassing koeling...................................................... 122
Vermogenscorrectiefactor................................................................ 53
Vermogensdiagrammen........................................... 38, 40, 41, 43, 45
Vermogensgegevens koelen................................ 9, 11, 18, 20, 27, 29
Vermogensgegevens verwarmen.........................9, 11, 18, 20, 27, 29
Verwarmingscircuitaanvoer/-retour aansluitset................................ 81
Verwarmingsgrens......................................................................... 124
Verwarmingsondersteunging met zonne-energie...........................122
Verwarmingsvermogen...................................................................112
Verwarmingswateraanvoer...............10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33
Verwarmingswaterbuffer.................................................................115
Verwarmingswaterdoorstromer.............................................. 7, 16, 25
– Netaansluitkabel......................................................................... 107
– Technische gegevens..................................... 10, 12, 19, 21, 28, 30
Verwarmingswater-doorstroomelement..............................8, 106, 114
Verwarmingswaterretour.................. 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33
Vitocell 100-V............................................................................. 71, 72
Vitoconnect 100............................................................................. 144
Vitotrol
– 200-A.......................................................................................... 131
– 200-RF........................................................................................ 133
– 300-B.......................................................................................... 132
– 300-RF met tafelstaander........................................................... 133
– 300-RF met wandhouder............................................................ 134
Vitovent 300-F..................................................................................74
Vloeistofleiding................................. 10, 13, 15, 20, 22, 23, 29, 31, 32
Vloerbelasting................................................................................ 102
Vloermontage...................................................................................96
Vloerverwarming............................................................................ 122
Vochtigheidsschakelaar............................................................. 72, 87
Vochtopbouwschakelaar................................................................ 122
Voordelen
– Vitocal 200-S...................................................................................7
– Vitocal 222-S.................................................................................16
– Vitocal 242-S.................................................................................25
voorverwarmregister........................................................................ 74
Vorstbescherming.......................................................................... 124
Vorstbeschermingsfunctie.............................................................. 126
Vorstbeschermingsthermostaat........................................................72
Vorstbescherming voor fundering.............................................. 97, 98
Vorstbeveiligingsthermostaat........................................................... 87
Vrijstaande opstelling....................................................................... 94
Vulstation zonnecircuit............................................................... 72, 87
Vulwater..........................................................................................115
VITOCAL
VIESMANN
149
Index
W
Waarschuwing................................................................................124
Wanddoorvoer..................................................................................94
Wanddoorvoering...........................................................................104
Wandmontage............................................................................94, 99
Warmtedragend medium
– Zonnecircuit.................................................................................116
Warmtedragermedium..............................................................72, 115
Warmtepomp dimensioneren......................................................... 112
Warmtepompencascade.................................................................111
Warmtepompregeling..................................................... 7, 16, 25, 124
– Basismodules..............................................................................124
– Bedieningseenheid..................................................................... 124
– Functies...................................................................................... 124
– netaansluitkabel.......................................................................... 107
– Opbouw.......................................................................................124
– Printplaten...................................................................................124
– talen............................................................................................ 124
warmteterugwinning......................................................................... 74
Warmtewisselaar..............................................................................16
Warmtewisselaaroppervlakte......................................................... 117
Warmwateraansluiting........................................20, 22, 23, 29, 31, 32
Warmwaterbehoefte....................................................................... 113
Warmwaterboiler...................................................................... 16, 117
Waterkwaliteit................................................................................. 115
Weergave met volle tekst...............................................................124
Weersafhankelijke koelwerking......................................................121
Weersafhankelijke regeling............................................................ 125
– Vorstbeschermingsfunctie...........................................................126
– werkingsprogramma's.................................................................126
Weersbescherming.......................................................................... 94
Werking
– bivalent........................................................................................114
– mono-energetisch....................................................................... 114
Werkingsprogramma......................................................................124
Werkingsstatus...............................................................................124
werkingswijze
– monovalent..................................................................................113
Wind................................................................................................. 93
Windlasten....................................................................................... 94
woningsventilatietoestel................................................................... 74
5818 539 B/fl
Z
Zekeringen..................................................................................... 106
Zomerbypass................................................................................... 74
Zonnecircuitpomp.............................................................................85
Zonnecollectoren............................................................................123
Zonneregeling................................................................................ 122
Zonneregelingsmodule...................................................122, 125, 142
– Technische gegevens................................................................. 143
Zonnesysteem................................................................................122
Zonnewarmtewisselaar.................................................................... 25
Zonnewarmtewisselaarset............................................................... 83
Zonnewarmtewisselaarsset..............................................................71
Zwembadwateropwarming met zonne-energie.............................. 122
Zwerfstroomanode............................................................... 71, 82, 84
150
VIESMANN
VITOCAL
5818 539 B/fl
VITOCAL
VIESMANN
151
Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tel. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : [email protected]
www.viessmann.com
152
VIESMANN
VITOCAL
5818 539 B/fl
wijzigingen voorbehouden.
Download