PowerPoint-presentatie

advertisement
Mentoraat
De mentor is de spil in de begeleiding van
jullie zoon/ dochter
•
•
•
•
•
•
Doel mentoraat
Contacten
Leerproces
Groepsproces
Individuele begeleiding
Als er meer nodig is
INHOUD
Een mentor moet:
samen met de ouders en de andere leerlingen
zorgen dat de leerling zich prettig en veilig
voelt en dat hij/zij kan presteren op zijn/haar
niveau.
Om dit te bereiken:
1. Contacten
2. Leerproces
3. Groepsproces
4. Individuele begeleiding
5. Als er meer nodig is…..
Doel mentoraat
Contacten basisschool:
- Tafeltjesmiddag in juni
- Terugkoppeling in januari
Contact ouders:
- Algemene ouderavond in week 2
persoonlijke ouderavond in week 5 (overdracht)
- Persoonlijke ouderavond na 1e en 2e rapport
- Tussentijds indien nodig
Contacten
Bij het leerproces gaat het om:
Algemene studievaardigheden:
- Aanleren planvaardigheden (agenda/planner)
- Bijhouden van studieresultaten
- Is extra hulp nodig (RT)?
Studieresultaten:
- Cijferlijst bespreken (magister)
- Bekijken/bespreken van de planning
- Bespreken tussenrapportage en rapporten
- Bespreken determinatie
Leerproces
Kennismaking:
- Voor de vakantie: 1e introductiedag (12 juli ‘16)
- Begin schooljaar: introductiedagen
- 1e trimester wekelijks: vervolg introductie in
mentorles
- Hike als afsluiting v.d. introductie
Waarden en normen :
- Klassenregels / klassenplattegrond
(regelmatig veranderen)
- Zorgen voor een goede werksfeer
- Corrigeren
- Leefstijl
Groepsproces
De leerling kan het volgende
verwachten:
- Persoonlijke gesprekken.
Minimaal 2 x per jaar, maximaal …….?
- Afnemen van School-Vragen-Lijst
- Afname sociogram
- Afnemen van Taal- en rekentoets
Individuele begeleiding
Wanneer een leerling meer hulp
nodig heeft:
Lopen alle contacten via de mentor
(eventueel) in samenwerking met:
- Afdeling
- Zorgcoördinator
- Schoolmaatschappelijk werk
- Vertrouwenspersoon
- Interne begeleiders (FRT, SOVA)
- Externe begeleiding (RT, psychische hulp)
- En natuurlijk met ouders of verzorgers!
Als er meer nodig is…
Belangrijke data:
Open dag UC
Inschrijfavonden
Bericht van toelating
Introdag
: 23 januari ‘16
: 7, 8 en 9 maart ‘16
: 20 april ‘16
: 12 juli ‘16
HARTELIJK BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Download