Casusconceptualisatieformulier Cursus

advertisement
SFT-Casusconceptualisatieformulier
Leertherapie
Versie oktober 2011
Naam
datum
Korte omschrijving van jezelf
leeftijd, huidige leefsituatie (partner, kinderen, werk, vriendschappen, etc), relevante gegevens
gezin van herkomst en positie in gezin, belangrijke gegevens en ingrijpende gebeurtenissen uit de
levensgeschiedenis
Huidige leerthema’s, klachten, probleemgedrag
Beschrijf je ‘leerthema’s’, klachten, problemen, valkuilen waar je tegen aan loopt als therapeut
en/of professional en evt. in andere rollen (als dochter/zoon, partner, moeder/vader,
vriendin/vriend)
Belangrijkste schema’s
Je eigen schema’s kun je vaststellen door de YSQ in te vullen en te scoren en/of na te gaan wat je
valkuilen zijn (als therapeut, als professional in een bep. functie, als dochter/zoon, als partner, als
moeder/vader, etc). Beschrijf ook hoe een schema zich bij jou uit. Bijv. ‘schema zelfopoffering’: ‘uit
zich onder meer in ‘therapiegesprekken uit laten lopen’, etc.
Belangrijkste schemamodi
Schemamodi kun je vaststellen door de SMI in te vullen en eens na te gaan welke ‘kanten’ je in
jezelf het meeste herkent (als therapeut, als professional in een bep. functie, als dochter/zoon, als
partner, als moeder/vader, etc). In welk gedrag (+ gedachten en gevoelens) uiten deze kanten
zich?
Casusconceptualisatiemodel
Maak een casusconceptualisatiemodel (zie voorbeeld in bijlage).
Vragen bij invullen: Hoe was je als kind (temperament, biologische factoren en ontwikkeling), hoe
was je vader, hoe was je moeder (of andere opvoeders), zowel karakter als opvoedingsstijl, welke
leefregels heb je meegekregen?
Leerdoelen
Geef je belangrijkste leerdoelen aan voor de leertherapie.
1
Voorbeeld casusconceptualisatie model
Kind
Vader
Moeder
Moeder
Vader
Gezins/leefregels
schema
schema
schema
schema
Overgave-modi
probleem
Vermijdende modi
probleem
Overcompenserende
modi
Probleem
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards