les 4 - par 2 - Duitsland verdeeld

advertisement
Koude Oorlog 1945-1991
Les 4 - Par 2, Duitsland verdeeld in de Koude Oorlog
Na WO II
• Bezetten de geallieerden Duitsland
• Oost-Europa, incl. het oosten van
Dld behoorde tot de SUinvloedssfeer
• West-Europa, incl. het westen van
Dld behoorde tot de invloedssfeer
van de Amerikanen en
bondgenoten
• De geallieerden:
•
•
•
•
Bestuurden
Berechten
Denazificeerden
Ruzieden met elkaar (oost-west)
over de toekomst van Duitsland
Een nieuwe grens voor
Duitsland: OderNeissegrens
Bezettingszones Dld en Berlijn
Kwestie Duitsland
• Na 1945 verdeeld in vier bezettingszones.
• Onenigheid tussen westerse geallieerden
en SU over o.a
• Economische inrichting Duitsland
• Politieke inrichting Duitsland
• En natuurlijk internationaal: Trumandoctrine (zie
vorige ppt)
• De westerse geallieerden voegden hun
zones economisch samen.
• Gevolg: juni 1948 blokkade West-Berlijn door Stalin
• Engeland en VS startten een luchtbrug (juni
1948-mei 1949)
• Even dreigde oorlog, maar Stalin vond Berlijn dat
niet waard.
De Berlijnse Muur
• Grote verschillen tussen West- en Oost-Duitsland
• Politiek: democratie – communisme (kritiek soms hard onderdrukt, Berlijn 1953)
• Economisch: kapitalistisch – communistisch
• Cultureel: vrij – bepaald door de staat wat goed voor je is
• Gevolg:
• Veel mensen vertrokken van Oost- naar West-Berlijn.
• Oost-Dld liep daadwerkelijk leeg.
• In augustus 1961 bouwde de DDR een muur. Ulbricht (DDR) en Chroetsjov (SU
wilden op deze manier een braindrain/leegloop tegengaan:
• Vanaf 1949 was het lastig om van west naar oost te gaan, andersom niet
• 2,5-3 milj. Oost-Duitsers vluchtten naar het westen voor 1961.
• De nieuwe muur omringde heel West-Berlijn
• Gevolg: West- en Oost-Berlijn waren nu definitief fysiek gescheiden.
De muur werd beveiligd met
controleposten en een grenspolitie
die op vluchtelingen mocht
schieten.
Nikita Chroetsjov en Walter
Ulbricht wilden met de muur
een einde maken aan de
leegloop van het oosten
West-Duitsland in de jaren 1950
• Adenauer eerste bondskanselier
(premier) van de BRD
• Economisch herstel
• Van totale verwoesting naar
industriële grootmacht
• Integratie Duitsland in Europa en
NAVO
• Negatief tegenover Oost-Europa
• Geen erkenning grens DDR
• Geen erkenning afstaan Duitse
gebieden aan Polen (zie kaart)
Adenauer en Erhard
Na Adenaurer volgde toenadering:
De zogenaamde Ostpolitik
• Toenadering tussen WestDuitsland en Oost-Europa
• Erkenning grenzen oosten van
Duitsland en Polen
• Betere betrekkingen tussen BRD
en DDR, al werd DDR niet erkend
(tot 1973)
President Kennedy met de latere
bondskanselier (1969-1974) Willy
Brandt
• Brandt en zijn opvolger Schmidt
zagen voor de BRD een soort
brugfunctie tussen Oost en West
Naar het einde van de Koude Oorlog
• 1985 Michael Gorbatsjov,
zocht toenadering met het
westen: perestrojka en
glasnost
• Hervormingen en openheid
• Moest om economische
redenen concessies doen.
Kon de militaire uitgaven
van de VS niet meer
bijbenen (kom ik terug)
• Politiek gezien was het
communistisch systeem ook
failliet.
• Alleen leiders DDR wilden
dit niet erkennen.
Duitse hereniging
• In 1989 ‘verjaardag’ DDR
• Gorbatsjov populair onder bevolking
• Verklaarde o.a. dat het SU-leger niet
zou ingrijpen om de DDR-regering te
steunen als de bevolking
veranderingen zou eisen
• Oost-Duitse bevolking eiste meer en
meer vrijheden
• Vluchtte o.a. via Hongarije naar het
westen
• Op 9 november werd de grens
geopend. Binnen een jaar was
Duitsland herenigd.
Val van de Muur
Huiswerk
• Lees p. 72-3
• Maak HB: Sovjetkijk op het Westen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards