Antwoordvel - Webquests glastuinbouw

advertisement
Antwoordvel
Webquest Biologie in de glastuinbouw (niveau 3/4)
Print dit antwoordvel uit en schrijf de antwoorden hierop. Je kunt het antwoordvel ook
invullen op de computer (Word). Sla het antwoordvel op in je portfolio.
Naam:
Datum:
1. Opdracht: Bloemen en bestuiving
A=
B=
C=
D=
E=
F=
Is de bloem op het plaatje uit bovenstaande opdracht eenslachtig of tweeslachtig?
Geef van onderstaande 4 bloemen aan of ze enkelbloemig, halfgevuld of gevuldbloemig zijn.
A=
B=
C=
D=
Zoek op: Wat is het verschil tussen zelfbestuiving en kruisbestuiving?
2. Opdracht: Groei van planten
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
Leg in je eigen woorden uit:
wat de invloed van temperatuur is op de celstrekking
hoe je door het aanpassen van het kasklimaat de celstrekking kunt beïnvloeden
Lees de teelthandleiding van het paprikaras Inspiration RZ van Rijk Zwaan en kijk naar de
teksten over Tragere groei en Celopbouw. Leg in je eigen woorden uit wat hier wordt
bedoeld.
Wat is het verschil tussen vegetatieve en generatieve groei?
Lees het artikel Kwaliteit van jonge planten is niet altijd ‘top’ in Groenten en Fruit. Noem 3
ongewenste kenmerken bij een partij slechte kwaliteit jonge tomatenplanten.
3. Opdracht: Morfologie
Een chrysant kun je stekken door een stuk van de moederplant af te snijden en die te planten.
De plant gaat wortelen. Heeft de nieuwe plant hetzelfde genotype als de moederplant?
Noteer welke groeifactoren worden beïnvloed in de twee voorbeelden, en wat het effect is op
de groeiwijze en vorm van de plant.
Voorbeeld 1 Tomatenteelt:
Voorbeeld 2 Snijbloementeelt:
Is de smaak van tomaat een genotypische en/of fenotypische eigenschap?
Leg uit wat een teler kan doen om de smaak van zijn tomaten te beïnvloeden.
4. Opdracht: Weefselkweek
Zijn planten die door weefselkweek zijn vermeerderd alle genetisch gelijk aan elkaar?
Een veel gebruikte vorm van weefselkweek is Meristeemcultuur. Beschrijf hoe dit werkt.
Stekken doet een teler vaak gewoon in de kas, maar weefselkweek wordt uitgevoerd in een
steriele omgeving, door laboratoriummedewerkers in kasten waar de lucht wordt gezuiverd.
Waarom is steriel werken bij weefselkweek zo belangrijk?
Lees het artikel over vermeerdering van orchideeën Phalaenopsis uit zaad in het nauw.
Zijn zaailingen genetisch alle gelijk aan elkaar?
In het artikel zegt een orchideeënteler: "Zaadplanten leveren aanzienlijk minder tweetakkers
op dan bij weefselkweek".
Wat zijn tweetakkers?
Waarom vindt de teler tweetakkers zo belangrijk?
Welke behandeling geven ze gezaaide planten om toch meer tweetakkers te krijgen?
5. Opdracht: Fotosynthese en assimilatie
Mensen halen planten in huis omdat ze zuurstof afgeven. Waar haalt de plant die zuurstof
vandaan?
Verklaar waarom CO2 belangrijk is voor het fotosyntheseproces en op welke manier het
wordt vastgelegd.
Zoek op de site Kasklimaat in het menu het thema Licht - Effect van licht op de plant - Groei
en productie. Bereken hoeveel kilogram paprika er gevormd wordt per hectare in een uur.
Lees nu de volgende website over fotosynthese. Leg nu uit wat er bedoeld wordt met ATP en
NADPH?
Leg uit wat er bedoeld wordt met Rubisco. Verklaar de concurrentieverhouding in relatie met
Rubisco.
Heb je enig idee wat het verschil is tussen C3,C4 en Cam planten? Kun je ook uitleggen hoe
het komt dat Cam-planten overdag toch CO2 kunnen opnemen?
Lees het artikel over Diffuus licht op de site van LTO Groeiservice. Is het als potplantenteler
een goed idee om nu al kasdekmaterialen te installeren om meer diffuus licht te krijgen?
6. Opdracht: Transport van assimilaten
Probeer een verklaring te geven voor het verschil tussen beide bladeren en geef aan welk blad
volgens jou hoort bij de plant zonder komkommers.
Welk soort ademhaling zorgt voor groei van vruchten en is daardoor voor een groenteteler het
meest belangrijk?
Is de onderhoudsademhaling van een jonge plant groter, kleiner of gelijk aan die van een
volwassen plant? Leg uit.
Telers halen soms het oude blad aan het onderste deel van de plant weg. Bedenk of dit te
maken heeft met ademhaling.
7. Opdracht: Assimilatie, CO2 en temperatuur
Een teler waarschuwt: Een plant reageert met vertraging op klimaatfactoren. Wat bedoelt ie
daarmee en wat betekent dat voor de sturing van de teelt?
Geef aan en verklaar: Waarom is CO2 zo cruciaal voor de plant en hoe komt het dat het CO2gehalte zo laag kan worden in de kas?
Zoek op de site Kasklimaat in het menu het thema CO2 - Effect van CO2 op de plant Ontwikkeling. Leg in je eigen woorden uit waarom bij een verschillend gewas een
verschillende reactie op het toedienen van CO2 optreedt.
Beschrijf wat je in het plaatje ziet in je eigen woorden. Gebruik de woorden:
dosering CO2
ventilatieverlies
verademing
CO2 opname
productie van tomaten
Een tuinder verhoogt de concentratie CO2 in de kas van 200 ppm naar 700 ppm. Wat gebeurt
er met de fotosynthese?
Is het voor een tuinder zinvol om de concentratie CO2 in een kas te verhogen van 700 ppm
naar 1200 ppm? Leg uit waarom wel of niet.
Leg uit waarom er bij een hoge lichtintensiteit bij dezelfde concentratie CO2 meer
fotosynthese plaatsvindt dan bij een lage lichtintensiteit.
Bij veel planten veroorzaken hogere temperaturen een sterkere vegetatieve groei (meer blad
en stengel). Leg uit in welk stadium van de groei de teler de temperatuur moet verlagen in
verband met de productie.
Fotosynthese is temperatuurgevoelig, leg uit hoe dat kan.
8. Opdracht: De effecten van luchtvochtigheid
Leg uit waarom kaslucht altijd vocht bevat.
Verklaar wat er bedoeld wordt met dauwpunt en hoe zie je aan een plant dat het dauwpunt is
bereikt?
Wat is het effect van een langdurige hogere luchtvochtigheid op de groei van tomatenplanten?
Waarom wordt de CO2 concentratie in de kas gemiddeld hoger bij verneveling?
Leg uit of de gewenste luchtvochtigheid bij potplanten hoger of lager zal zijn dan bij jonge
aanplant en waarom.
9. Opdracht: Vocht en turgor
Vul de woorden hoog of laag in:
Bij lage luchtvochtigheid is de verdamping .... en de turgor van het gewas relatief .....
Turgor hangt samen met osmose. Leg uit hoe dit werkt.
Opdracht: Wat heb je geleerd?
Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan in deze opdracht? Kruis aan en vul in:
0 informatie zoeken op internet
0 rapporteren en presenteren
0 samenwerken
0 kritisch lezen
0 ....................................................
0 ....................................................
0 ....................................................
.
Download