Een moeilijke periode/verwerken

advertisement
Een moeilijke periode/verwerken
Een patiënt met kanker in het hoofd-halsgebied en ook de eventuele mensen in zijn
directe omgeving maken vaak een moeilijke periode door, vol ongerustheid, zorgen en
verdriet. Veel patiënten leven tussen hoop en vrees en vragen zich af hoe verder te leven
nu zij met deze ziekte zijn geconfronteerd.
Nergens in het lichaam zijn de groei van tumoren en effecten van de behandeling zo
opvallend als in het gezicht of de hals. De behandeling kan littekens en veranderingen in
het uiterlijk veroorzaken. Dat is in dit deel van het lichaam zeer opvallend en niet altijd
te camoufleren.
Afhankelijk van de plaats van de tumor kan een patiënt reuk of smaak verliezen, een
onaangename geur uit de mond hebben of moeilijkheden ondervinden met praten of
eten. Dat zijn allemaal gevolgen van de ziekte en behandeling die hinderlijk zijn bij het
sociale contact met anderen. Kanker in dit deel van het lichaam is bijzonder ingrijpend
door gevoelens van schaamte en onzekerheid.
Patiënten vinden vaak dat hun waardigheid is aangetast. Dit alles betekent vaak een
zware emotionele belasting. Praten over dit soort zorgen en problemen is vaak moeilijk.
Maar wanneer men de problemen steeds uit de weg gaat, blijven zij drukken op de
patiënt en eventuele naasten. Wèl erover praten kan vaak veel betekenen.
In het ziekenhuis werken mensen die zijn gespecialiseerd om de speciale problemen te
herkennen en bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, sociaal
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of geestelijk verzorgers. Zij kunnen de
patiënt ondersteunen bij verschillende praktische en emotionele problemen.
terug
Download