Bacteriën onder de loep

advertisement
Bacteriën onder de loep
Donderdag 17 september 2015
9.30 - 16.30 uur
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
Dagprogramma
9.30 - 16.30 uur
€ 395,-
De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Het
bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst
van de factuur.
Accreditatie (aangevraagd):
• Specialisten ouderengeneeskunde
• Artsen Maatschappij en Gezondheid
• Deskundigen infectiepreventie
• Verpleegkundigen
Kortingen:
• 1 op 5 gratis!
Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor
professionals in de zorg zonder
enige vorm van sponsoring of
subsidie.
Meer informatie?
nager
Vicky Bartelink, congresma
[email protected]
030-6933887
t naar
Stuur deze inschrijfkaar
3,
703
r
me
Antwoordnum
3700 TA, Zeist
n?
Liever online inschrijve
ntie
iste
res
.nl/
lex
edi
w.m
ww
Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaatsvervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering tot 1 maand
voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten € 75,- excl.
BTW. 1 op 5 korting alleen bij gelijktijdig inschrijven van vijf personen uit één instelling met één factuuradres. Alle genoemde
bedragen excl. BTW. Uw emailadres kan gebruikt worden voor
andere Medilex bijeenkomsten. Programma onder voorbehoud.
Accreditatie aangevraagd mei 2015. Voor een actuele stand van
zaken, zie www.medilex.nl/resistentie
Functie.......................................................................
Schrijft u zich tegelijk met vier collega’s
E-mail........................................................................
in voor één congres?
mag
vijfde
Verdiepingssessies
O A O B O Dan
C (maak
uw de
keuze)
Bignummer
collega gratis komen!
Organisatie................................................................
Afdeling.....................................................................
Adres / Postbus.........................................................
Postcode / Plaats......................................................
Telefoon.....................................................................
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals
Optioneel afwijkend factuuradres:
Afdeling ....................................................................
T.a.v...........................................................................
Adres / Postbus.........................................................
Postcode / Plaats......................................................
E-mail........................................................................
(Voor)naam ....................................................... m/v
Functie.......................................................................
E-mail........................................................................
Bignummer
(Voor)naam ....................................................... m/v
Functie.......................................................................
E-mail........................................................................
Bignummer
(Voor)naam ....................................................... m/v
Functie.......................................................................
E-mail........................................................................
Bignummer
(Voor)naam ....................................................... m/v
Functie.......................................................................
E-mail........................................................................
Bignummer
Bacteriën onder de loep
Resistentieproblematiek in de dagelijkse praktijk van cure en care
GRATIS DEELNAME 5e PERSOON
(Voor)naam ....................................................... m/v
Functie.......................................................................
E-mail........................................................................
Bignummer
Donderdag 17 september 2015
Accreditatie: zie achterzijde
Bacteriën onder de loep
Resistentieproblematiek in de dagelijkse praktijk van de cure en care
9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap
9.30
Opening door dagvoorzitter Jan Klein, hoogleraar Patient Safety Engineering TU Delft, anesthesioloog en
12.30
13.30
Lunchpauze
Samen werken aan infectiepreventie
Peter ten Ham, arts Maatschappij en Gezondheid, Infectieziektebestrijding GGD Hollands Midden en RIVM / LCI
medisch adviseur Achmea
• ‘Wat je niet ziet bestaat niet’
Mandy Knoester, deskundige infectiepreventie GGD Hollands Midden
• Het belang van blijvende aandacht voor preventie van resistente bacteriën
• Welke rol speelt de GGD bij preventie van resistente bacteriën?
• Multidisciplinair samenwerken bij infectiepreventie - van overleg naar uitvoering
10.00
Resistente bacteriën - waar praten we over?
• Casus - hoe gaat de GGD met haar partners aan de slag?
Kees Verduin, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis en bestuurslid Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
• Bacteriële ecologie in een snel veranderende wereld
14.15
Best practice - de zaken op orde in het verpleeghuis
• Onderzoeken naar antibioticaresistentie - wat is de stand van zaken?
Otti Ziere en Peter van Diemen, deskundigen infectiepreventie Alrijne Zorggroep
• Fictie en feiten over resistente bacteriën
• De Inspectie op bezoek in het verpleeghuis
• Welke acties en maatregelen heeft het verpleeghuis ingezet?
10.45
En toen ging het mis
• Hoe voorkomt de Alrijne Zorggroep infecties in de toekomst?
Arjan van Wingerden, IC-verpleegkundige Maasstad Ziekenhuis
• Klebsiella-uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis - wat is er gebeurd en hoe is dit opgelost?
15.00
Koffie- en theepauze
15.15
De impact van een uitbraak op de patiënt
• De impact van de uitbraak op ziekenhuispersoneel, patiënten en hun omgeving
• Hoe gaat het nu in het Maasstad Ziekenhuis?
Paul van Houten, specialist ouderengeneeskunde en hoofd medische dienst Zonnehuisgroep Amstelland
11.15
Koffie- en theepauze
Amstelveen
• Casuïstiek - de impact van een uitbraak op uw patiënt en zijn omgeving
11.30
Toezicht van de Inspectie
• Hoe gaat u om met de richtlijnen en waar liggen de grenzen?
Hedy Salomons, senior inspecteur Infectiepreventie Inspectie voor Gezondheidszorg
• Professionele verantwoordelijkheid - hoe gaat u om met verschillende belangen?
• Hoe toetst de Inspectie maatregelen die verspreiding van resistente bacteriën voorkomen?
• Waar let de Inspectie op bij een bezoek?
16.00
• Voorkom handhaving en maatregelen - hoe zorgt u voor patiëntveiligheid?
Discussie en vragen
Gelegenheid voor vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter. Indien gewenst kunt u vooraf
vragen indienen via [email protected]
12.15
Afsluiting van de ochtend door de dagvoorzitter met aansluitend lunch
16.30
Afsluiting door de dagvoorzitter
Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals
Download