Wat is astma - spirometrie.be

advertisement
Wat is astma?
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, wat leidt tot een
hyperreactiviteit of overdreven prikkelbaarheid van de luchtwegen. Het gevolg is dat
de luchtwegen samentrekken en vernauwen bij prikkels die bij normale mensen geen
reactie veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke prikkels zijn fysieke inspanning, het
inademen van koude lucht, sterke geuren of rook, en intens lachen. Klachten of
symptomen van astma zijn hoesten, kortademigheid en een piepende ademhaling. Die
klachten treden zeer regelmatig op, vooral ’s nachts. Vaak gaat astma ook gepaard
met een ontsteking van de neus of de sinussen (rhinitis of rhinosinusitis), met een
loopneus of een verstopte neus tot gevolg.
Ongeveer 5 à 10% van de Belgen heeft astma. Bij kinderen is het de meest
voorkomende chronische aandoening.
Wat zijn de oorzaken?
Astma is een gevolg van een genetische voorbeschiktheid in combinatie met bepaalde
omgevingsfactoren zoals allergie, tabaksrook en luchtvervuiling. Over de genetische
factoren is nog weinig bekend, maar men weet dat meerdere genen betrokken zijn (het
is een polygene ziekte). Astma gaat meestal gepaard met atopie. Atopie betekent een
genetische voorbeschiktheid waardoor het eigen immuunsysteem abnormaal reageert
op bepaalde stoffen of allergenen in de lucht (zoals huisstofmijt, haartjes van
huisdieren of pollen van gras of van bomen) en IgE antistoffen produceert. Bij iemand
die allergisch is, dit wil zeggen via die IgE antistoffen gesensibiliseerd is voor
bepaalde allergenen in de lucht, zal bij contact met die allergenen een
luchtwegvernauwing krijgen, wat zich kan vertalen in een astmacrisis.
Er bestaat ook een niet-allergische vorm van astma die vooral voorkomt bij mensen
die pas op oudere leeftijd (na 50 jaar) astma krijgen. Over de oorzaak hiervan is
weinig bekend, maar het mechanisme waardoor de luchtwegvernauwing ontstaat,
verschilt van die van allergisch astma.
Hoe wordt astma vastgesteld (diagnose)?
De diagnose van astma gebeurt hoofdzakelijk op basis van de klachten en gerichte
vragen van de arts. Nadien volgen een aantal tests die de functionele
ademhalingsproblemen moeten bevestigen.
Dat gebeurt aan de hand van een ademtest of spirometrie waarmee de
luchtwegvernauwing of –obstructie kan aangetoond worden. Indien deze
luchtwegvernauwing grotendeels verdwijnt na inademing van een product om de
luchtwegen te verwijden (bronchodilatatie), gaat het waarschijnlijk om astma.
Indien er geen luchtwegvernauwing vastgesteld worden, maar toch alle symptomen
aanwezig zijn, dan zal de arts een zogenaamde provocatietest uitvoeren om de
hyperreactiviteit van de luchtwegen te testen.
Tegenwoordig wordt meestal ook de aanwezigheid van een ontsteking van de
luchtwegen nagegaan door het meten van de uitgeademende gassen (NO) of door het
analyseren van de cellen in de slijmen.
Hoe wordt astma behandeld?
Op de eerste plaats moet men proberen om alles wat de luchtwegen kan irriteren
(tabaksrook, oplosmiddelen, stof...), te vermijden. Bij mensen met een allergie moet
het contact met de allergiserende stoffen tot een minimum herleid worden (bv.
maatregelen tegen huisstofmijt voor mensen die daaraan allergisch zijn).
Astma kan meestal zeer goed behandeld worden met geneesmiddelen. Mensen met
astma moeten ten eerste regelmatig een ontstekingsremmend geneesmiddel nemen om
de chronische ontsteking onder controle te houden. Centraal in de behandeling staan
de inhalatiecorticoïden, dit zijn de krachtigste ontstekingsremmers die moeten
ingeademd worden. In geval van een astmacrisis moeten ze ten tweede een
luchtwegverwijdend geneesmiddel (bronchodilator) nemen.
Sinds kort bestaat er een nieuwe behandeling die de produktie van IgE-antilichamen
onderdrukt. Deze behandeling is echter alleen bestemd voor de ernstige vormen van
voortdurend of persisterend astma.
Ook is het belangrijk om de neusontsteking (rhinitis en/of sinusitis) die vaak gepaard
gaat met astma goed te behandelen omdat ze astma kunnen verergeren.
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards