Astma in de bergen

advertisement
ASTMA EN ALLERGIEËN IN DE BERGEN
Auteur: Medische commissie NKBV
Het hebben van astma vormt doorgaans geen bezwaar voor een vakantie in de bergen. Mensen met
astma hebben overgevoelige luchtwegen. Astmaklachten (benauwdheid, piepen, hoesten, slijm
opgeven) ontstaan of verergeren in het algemeen door blootstelling aan prikkels die de
overgevoeligheid van de luchtwegen verergeren. Deze prikkels verdelen we in zogenaamde
allergische prikkels, zoals bijvoorbeeld stof (of, beter gezegd, de huisstofmijt, een klein beestje dat
leeft in stof en verantwoordelijk is voor de stofallergie), honden, katten, en schimmels, en nietallergische prikkels, zoals bijvoorbeeld inspanning, mist, kou, vocht, uitlaatgassen en sigarettenrook.
In het algemeen is de blootstelling aan allergische prikkels in de bergen geringer dan op zeeniveau.
Zo komt bovengenoemde huisstofmijt boven de 1000 m hoogte bijna niet meer voor (omdat hij het
daar te koud en te droog vindt) maar ook andere andere “huisdieren” kom je daar veel minder tegen.
Hierdoor nemen astmaklachten in de bergen in het algemeen af.
Niet-allergische prikkels, zoals inspanning, mist en kou, komen in de bergen echter wel regelmatig
voor, maar het nadeel hiervan weegt meestal niet op tegen het voordeel van de verminderde
blootstelling aan allergische prikkels. Bovendien maakt het lichaam met name op grotere hoogte meer
zogenaamde stresshormonen aan, die qua werking lijken op astmamedicijnen en de luchtwegen
minder overgevoelig maken.
Gunstig effect
Al met al kan een vakantie in de bergen dus juist een gunstig effect hebben op astmaklachten!
Voorwaarde is wel, dat het astma licht tot matig van ernst is, en goed onder controle. Dat wil zeggen
dat de betreffende persoon een (vrijwel) normale longinhoud heeft, met gebruik van de juiste
astmamedicijnen in het dagelijks leven weinig klachten en hinder heeft van zijn/haar astma en zonder
problemen kan sporten. Verder is het heel belangrijk om voldoende van de gebruikelijke
astmamedicijnen mee te nemen op vakantie: hoewel de berglucht vaak heilzaam is voor astma, kan
het de astmamedicijnen niet vervangen!
Op grotere hoogte krijgt het lichaam in toenemende mate te maken met het zuurstoftekort in de
buitenlucht. Uit onderzoek (tot op 6.500m hoogte) is echter gebleken dat mensen met astma hiervan
niet méér last hebben dan mensen zonder astma, onder voorwaarde dat het astma mild is en goed
onder controle.
Concluderend
Mensen met licht tot matig astma, dat goed onder controle is, kunnen in het algemeen prima de
bergen in. Bij twijfel over geschiktheid voor een vakantie in de bergen is het raadzaam contact op te
nemen met je behandelend arts of met de Medische Commissie van de NKBV.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Download