vispassage Voor de vispassages in de Grote Masloot is uit het

advertisement
BIJLAGE: Functioneren “De Wit” vispassage
Voor de vispassages in de Grote Masloot is uit het voorontwerp naar voren gekomen dat een type De
Wit Vispassages het meest geschikt is voor deze situatie. Dit vanwege het debiet, stroomsnelheid en
peilverschil. Hieronder staat schematisch de werking van een De Wit Vispassage weergegeven. De
kamers/bekkens zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het peilverschil, stroomsnelheid en een
lokstroom. Door de diverse kamers/bekkens kan de vis het peilverschil overbruggen. Door de
vispassages naast de bestaande stuwen aan te leggen, behouden deze stuwen hun functie. Eigenlijk
draagt de vispassage bij in het afvoeren van water, doordat de opening van de vispassage op de
bodem van de watergang zit. Om eventueel water vast te kunnen houden en voor het onderhoud
aan de vispassage worden er afsluiters geplaatst om de vispassage af te sluiten. Indien er besloten
wordt om de waterpeilen te veranderen kan dit het volgende betekenen:
Bovenstroom en benedenstrooms verlagen: het peilverschil blijft hetzelfde dus geen consequenties
voor het ontwerp van de vispassage
Bovenstrooms wordt verlaagd en benedenstrooms blijft gelijk (of zakt minder): het peilverschil wordt
kleiner. Hiermee neemt de stroomsnelheid en het hoogte verschil in de kamers/bekkens af,
waardoor de vis makkelijk door de vispassage kan. Dus geen consequenties voor het ontwerp van de
vispassage
Bovenstrooms blijft gelijk of zakt minder en het benedenstrooms wordt verlaagd: het peilverschil
wordt groter. Indien het peilverschil max met 10 cm groter wordt hoeft dit nog niet direct een
probleem te worden. Hydraulisch gezien zit er nog ruimte in de vispassage. Dat wil zeggen, de
stroomsnelheid en het peilverschil per kamer/bekken kan deze 10 cm nog opvangen. Aangezien er
voldoende wachtruimtes voor de vis inzitten is deze toename, binnen de maximale grenzen, geen
probleem voor de vissen. Indien het peilverschil groter wordt dan 10 cm dient er een extra kamer in
vispassage te worden aangebracht. Hiermee zullen we in het ontwerp rekening houden.
Soortgelijke vispassage:
Een de Wit vispassage, uitgevoerd in stalen damwand, naast de stuw. De vispassage is afsluitbaar
voor onderhoud en/of om water vast te houden.
Bij onderstaande stuw is een hoger peilverschil dan de stuwen in de Grote Masloot.
Download