1. HERMANS,G., “oogaandoeningen”, online vakbibliotheek, 24

advertisement
1.
HERMANS,G., “oogaandoeningen”, online vakbibliotheek, 24 november 2009 (internet,
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/tot
alecollectie)
2.
Het gaat hier dus duidelijk om een lang artikel. Er wordt zier diep ingegaan op zaken te maken met
oogaandoeningen. Alles wordt verduidelijkt met tabellen, uitgewerkte voorbeelden, enz. Niet alles
werd geschreven door één auteur, er werd ook gebruik gemaakt van informatie te vinden in andere
werken.
Het artikel komt uit een handboek (Arbeid en Belastbaarheid). Het visuele wordt in verband gebracht
met het dagelijkse leven. Het gaat meerbepaald over arbeid. Heeft een oogaandoening invloed op de
arbeidsgeschiktheid?
3.
Auteurs: .dr. G. Hermans, prof.dr. A.C. Kooijman, prof.dr. D. van Norren, dr. H. Punt, dr. J.J. Vos en
drs. H.H. Warming
Er wordt in het artikel geen verdere informatie gegeven over de auteurs.
Dr. G. Hermans: geen verdere informatie gevonden.
A.C. Kooijman: professor aan de rijksuniversiteit te Groningen aan de afdeling medische
wetenschappen. Geen andere catalogi.
prof.dr. D. van Norren: onderzoek gedaan rond lichtschade. Geen andere catalogi.
dr. H. Punt: van beroep is deze man oogarts. Geen andere catalogi.
dr. J.J. Vos: geen verdere informatie gevonden.
drs. H.H. Warming: geen verdere informatie gevonden.
4.
Tussentitels:
Het zien en zijn modaliteiten
De fysiologische kwaliteiten van zien
Gezichtsscherpte en contrastgevoeligheid
Refractie en accommodatie
Gezichtsveld
Binoculaire functies
Monoculair dieptezien
Kleuronderscheidingsvermogen
Schemerzien
Ruimtegewaarwording
Dynamisch zien
De niet–fysiologische (pathologische) kwaliteiten van zien
Presbyopie
Lichtschuwheid of fotofobie
Verblinding
Dagblindheid of hemeralopie
Het zien van vertekende beelden: metamorfopsie
Asthenopie of oogzwakte
Aniseikonie
Pseudostereoscopie (Pulfrich–fenomeen)
Het zien van abnormaal gekleurde beelden
Slotopmerkingen
Dankwoord
Je vindt wel een duidelijke structuur terug op basis van de (tussen)titels. Er wordt dan ook gebruik
gemaakt van een decimale nummering wat alles overzichtelijker maakt.
Voetnoten vind je in deze tekst niet terug maar op het einde van de tekst vind je wel een bibliografie.
6.
Websites en geschreven bronnen :
Simons, 1996
Van Dale
AMA in de tabellen
Diaper, 1997
Oog en Werk (1989)
Van Grinsen & Jacobs, 1996
Visuele ergonomie in relatie tot verlichting (1991)
Werken met Beeldschermen (1997)
Specialisten:
Simons
Snellen
Goldmann
Humphrey
Esterman
Donders
Julesz
Van den Berg
Begrippen, moeilijke woorden, definities:
Begrippen:
American Medical Association (AMA)–Guides to the Evaluation of Permanent Impairment
functie–informatiesysteem (FIS)
low vision–hulpmiddel
Landolt TNO–kaart
Pelli–Robson–, de Regan– en de Vistech–kaarten
Moeilijke woorden:
Monoculus = verband voor één oog
binoculaire zien = met betrekking tot beide ogen
ergoftalmologie = de leer van de interactie tussen visuele modaliteiten (functies) en werk.
Verdisconteerd = Iets doorberekenen voordat het gebeurt. Wordt vaak gebruikt om het uitblijven van
een koersreactie te verklaren
Pragmatisch = aanwendbaar, toepasselijk, algemeen nuttig, leerrijk, over oorzaak en uitwerking
onderrigtende en uitsluitsel gevende
Refractie= wijziging van de oriëntatie van de golffronten van een lopende golf bij de passage van een
scheidingsvlak tussen twee gebieden, waarin de fasesnelheden verschillend zijn
Diffuus = Een breedvoerige, omslachtige stijl
Maculadegeneratie= maculadegeneratie` is een oogaandoening waarbij gezichtsscherpte afneemt ten
gevolge van het afsterven van kegeltjes in de macula lutea of gele vlek in het centrale gedeelte van
het netvlies. Het perifere gezichtsveld blijft wel bestaan: patiënten worden dus niet volledig blind.
Periferie= Het woord periferie betekent buitenkant. In Italië wordt de buitenkant gevormd door alles
wat buiten de industriële driehoek en buiten Rome ligt.
Definities:
zien = het met de ogen waarnemen. = het interpreteren in de hersenen van beelden gevormd in het
oog uit een binnenkomende fotonenstroom
Vernier (Nonius) gezichtsscherpte = de nauwkeurigheid waarmee twee verticale lijnen in elkaars
verlengde kunnen worden gebracht
Snellen visus= de visus als datgene wat met een goede optotypenkaart (o.a. letterkaart) of
optotypenprojector onder gestandaardiseerde omstandigheden wordt gemeten.
emmetroop (‘normaal ziend’)
myopie=bijziendheid
hypermetropie=oververziendheid
astigmatisme= ongelijke refractie in verschillende oogmeridianen, waardoor een cilinderglas nodig is
Scotoom= het uitgevallen deel van het getekende gezichtsveldschema noemen we een scotoom
Instellingen en organisaties:
WHO (wereldgezondheidsorganisatie)
Bronvermelding Powerpoint:
KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. & JESSEL, “Hemianopsie”, wikipedia, 8 januarie 2009, (internet,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemianopsie)
ANONIEM, “R.P.retinitis pigmentosa/tapeto-retinale dystrofie (trd) ”, Laser oog-chirurgie, 12
december 2009, (internet, http://www.laseroogchirurgie.com/netvliesdegeneratie.htm)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards