Oogscreening Kind en Gezin

advertisement
Oogscreening Kind en Gezin
Dr Veerle Vekeman november 2013
1.
Oogscreeningsprogramma Kind en Gezin
Wat ?
2.
Wat zijn amblyogene factoren?
3.
Oogscreener: mechanisme
4.
Leermodule
2
1. Oogscreening Kind en Gezin
Automatische infrarood
video-refractometer
2008
12 en 24 maand op het
consultatiebureau
Opsporen van amblyogene
factoren die kunnen leidien
tot amblyopie (lui oog)
3
1. Oogscreening Kind en Gezin
• Ontwikkeld in samenwerking met universitaire
ophtalmologische diensten.
• Het programma bevat de screening, verwijzing, follow-up,
rapportering en feedback
• Verwijzing naar oftalmologen die bereid zijn aan het
programma mee te werken
4
• Ontstaan amblyogene factoren niet te vermijden
• Amblyogene factoren zijn opspoorbaar en meestal
behandelbaar (myopie, hypermetropie, strabisme,
astigmatisme, …)
• Mogelijkheid tot behandelen is afhankelijk van
ernst en oorzaak
/
5
2.Amblyogene factoren ???
6
Normale ontwikkeling van het zicht
bereikt op 7-8 j
Normale ontwikkeling van het zicht
Gele vlek
Blinde vlek
• Scherp zien
• Contrast
• Ruimtelijk zicht
• Kleuren
• Gezichtsveld
9
Normale visuele ontwikkeling vs amblyopie (2-4%)
Oogafwijkingen (amblyogene factoren)(1-6%)
Refractie
afwijkingen
•Myopie
•Hypermetropie
•Astigmatisme
•Anisometropie
Lens and ooglid
afwijkingen
• Cong cataract
• Retinoblastoom
• Ptosis
Pupilafwijkingen
•Aniridie
•Anisocorie
•Coloboma
Strabismus
•Esotropie
•Exotropie
•Hypertropie
•Hypotropie
Refractie-afwijkingen
Refractie-afwijkingen : astigmatisme
13
•
Oogafwijkingen(amblyogene factoren)
Congenitaal cataract
Oogafwijkingen(amblyogene factoren)
retinoblastoma
Oogafwijkingen (amblyogene factoren)
Ptosis, epicanthus
3.Oogscreener: mechanisme
Oogafwijkingen worden opgespoord door
teruggekaatste infraroodstralen
Normaal oog: geen stralen worden opgevangen door camera
> pupil blijft zwart (normale refractie)
Lens diaphragma
EMMETROPIA
Camera
Infrarood Led
17
3. Oogscreener:mechanisme
Oogafwijkingen worden opgespoord door
teruggekaatste infraroodstralen
Hypermetropie: alleen infraroodstralen van bovenste
gedeelte pupil worden opgevangen door camera
HYPEROPIA
18
3. Oogscreener : mechanisme
Oogafwijkingen worden opgespoord door
teruggekaatste infraroodstralen
> Myopie : alleen infraroodstralen afkomstig van
onderste gedeelte pupil worden opgevangen door
camera
MYOPIA
19
3. Oogscreener: mechanisme
Meting in 3 assen
Infrarood diodes symmetrisch verspreid over 6 segmenten
rond de lens
Infrarood reflectie gemeten in 3 assen van de pupil
>> detectie van asafwijkingen (astigmatisme)
20
21
22
4. Leermodule website www.kindengezin.be
23
24
25
• OogKort.wmv
K&G Oogscreening
Dank voor uw aandacht.
www.kindengezin.be
28
Download