Wat heeft Positieve Psychologie te bieden?

advertisement
Wat heeft Positieve Psychologie
te bieden?
DOOR LANA CASIER
1BATPA1
Inhoudstafel
 Wat?
 Walburg J.
 Inleiding
 Geluk
 Psychische stoornissen
 Geluk bevorderen
 Besluit
Wat is positieve psychologie?
 Aanvulling traditionele psychologie
 Focus op het positieve
 Drie onderwerpen:
- positieve ervaringen
- positieve eigenschappen
- positieve instituties
 Martin Seligman & Mihaly Csiksentmihalyi
Walburg Jan Auke
 Directeur trimbos-instituut
 wetenschappelijk instituut
geestelijke gezondheid
 Directeur verschillende instellingen
 Hoogleraar gezondheidszorg
Inleiding
 Artikel als reactie op artikel Ad Segma
 Artikel Ad Segma:
- Niet omstandigheden dat mensen ongelukkig maakt
De veerkracht
- Focus op preventie psychische stoornissen
Geluk
 Neemt toe
 Hoe meten?
 Verschillende factoren:
- inkomen
- vrijheid en democratie
- relaties
- werk
- gezondheid
Geluk
 Westerse wereld  hoge score
 Metingen positieve gevoelens & stemmingen
 lagere score
 BESLUIT: geen goede meting van geluk
Psychische Stoornissen
 Patiënten: ook gelukkig
 deel van welvarende maatschappij
 Geluk en psychische stoornissen:
- Correlatie
- GEEN synoniemen
Geluk bevorderen
 Prioriteit voor mensen met chronische ziekte
Psychisch & Somatisch
 Bevorderen van kwaliteit van het leven
Besluit
 Ook richten op ‘gezonde’ mens
Psychische gezondheid versterken
 Verbetering veerkracht & mentale vermogens
 Onderzoek: gelukkige mensen  worden werkloos
 minder kans op depressie
 DOEL: Preventie van psychische stoornissen
Download