Diapositive 1 - AFER

advertisement
Welkom
Finance Day
5 Mei 2012
Christophe REGOUT
“ Wegens de dalende rentes, bestaat er
nog een belegging die uw spaargeld in
alle veiligheid laat opgroeien? ”
AFER Europe
AFER Europe
 Bestaat sinds 36 jaar
Heeft de levensverzekering helemaal
veranderd in Frankrijk en in Belgïe
De beheerde fondsen bedragen 46 miljard €
Meer dan 735 000 leden waarvan 21.000 in
België.
Financiële waarborg van de Groep Aviva,
6de verzekeraar wereldwijd
Financiële waarborg van 70.000 €
De AFER Europe
contract
De AFER Europe contract
Het is een Spaarverzekering die geniet van de
juridische, technische en fiscale voordelen
van de levensverzekering.
Het is een rendabele belegging die in elke
beleggingsportefeuille past.
Het is een soepele belegging : u stort wat en
wanneer u wilt, en uw geld blijft op elk
ogenblik beschikbaar en dit zonder
uitstapkosten.
Rendabiliteit
De rendabiliteit
100 % van de winst uitgekeerd.
We moeten geen rekening houden met de
meer- en minwaarden op obligaties
(Waarborgfonds).
Een degelijke portefeuille.
Mogelijkheden om in aandelenfondsen
te investeren.
2011 : 3,43% NETTO
2010: 3,52%
2009 : 4,12%
2008 : 4,36%
2007 : 4,42 %
2006 : 4,33 %
2005 : 4,41 %
2004 : 4,75 %
2003 : 5,05 %
2002 : 5,30 %
Een
gemiddelde
van 4,36%
over 10 jaar
Vergelijking tussen de rendement AFER Europe
en gelijkaardige formules
10
9
8
7
6
OLO Netto
5
4
AFER EUROPE
FIRST
Spaarboekjes
3
2
1
INFLATIE
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
0
Veiligheid van
het Waarborgfonds
Veiligheid van het Waarborgfonds
AFER Europe garandeert een bodemrente
van 1,30% netto + Winstdeelname voor 2012.
De intresten zijn definitief verworven en
brengen op hun beurt intresten op door het
« clickeffect ».
Franse levensverzekering heeft een
staatsdekking van 70.000€ per persoon.
We zijn gecontroleerd door de FSMA en
controledienst van de verzekeringen.
Soepelheid
Soepelheid
825 € volstaat om uw rekening te openen.
425 € voor minderjarigen en tot 30 jaar.
U stort en neemt op wat en wanneer u wilt,
met een minimum van 400 € voor de
opnames en 150 € voor de bijstortingen.
Uw rekening is geopend voor een
onbepaalde duur (8 jaar voor een fiscale optimalisatie).
U kan de begunstigden vrij aanduiden.En
genieten van een schenkingssysteem met
controle van de geschonken bedragen.
U kan ook investeren in 6 beleggingsfondsen.
Transparantie
Transparantie
OPEN KOSTENSTRUCTUUR
- Eenmalige toetredingskosten : 25 €
- Instapkosten : Max 2% (*) op de stortingen tak 21
Max 1% (*) op de stortingen tak 23
- Beheerskosten : 0,475 % jaarlijkse
- Uitstapkosten : GEEN
- Arbitragekosten : 0,2 % (met maximum 50€)
(*) Speciale offerte Finance Day!
DOORZICHTIGHEID VAN ONZE FONDSEN
- De samenstelling van ons portefeuille is jaarlijks
beschikbaar.
Fiscaliteit
De fiscaliteit
- Geen roerende voorheffing
(duurtijd > 8 jaar)
- Taks van 1,1% op de stortingen
- Successierechten zijn te vermijden:
=) SCHENKINGEN
Alle opnames zijn vrijgesteld van
Roerende Voorheffing
8 jaar na de 1ste storting
01/06/12
16/12/12
01/05/16
825 €
10.000 €
100.000 €
01/06/20
16/11/22
30.000 €
Totale vrijstelling van
Roerende Voorheffing
De Roerende Voorheffing wordt alleen berekend
op het proportioneel gedeelte van de intresten
Opname
Intresten
Enkel het
intrestgedeelte is
belastbaar
Kapitaal
Een voordelige berekeningswijze voor de spaarder
Vrijstelling van roerende voorheffing
na 8 jaar.
hypothetische studie van een netto jaarlijkse rendement : 3,00%
Intrestgedeelte in de
opname
Roerende
voorfheffing
Jaar
Spaartegoed
op 31/12
Opname
Spaartegoeg
na opname
Netto
1 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
87 €
18 €
2 982 €
2 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
172 €
36 €
2 964 €
3 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
254 €
53 €
2 947 €
4 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
334 €
70 €
2 930 €
5 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
412 €
87 €
2 913 €
6 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
487 €
102 €
2 898 €
7 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
560 €
118 €
2 882 €
8 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
632 €
0€
3 000 €
9 jaar
103 000 €
3 000 €
100 000 €
700 €
0€
3 000 €
Hoe kunt u genieten van de
uitzonderlijke voorwaarden
tot 15 juni 2012?
En geniet van de Peterschapscampagne
De AFER Europe Rekening omvat :
De Soepelheid van
een Spaarrekening
Het Rendement
van obligaties
ALLES IN EEN
De Zekerheid
van de
Verzekering
Een
bevoorrecht
fiscaal kader
Financiële
waarborg van
AVIVA
Ons Advies:
-
Word vanaf vandaag een Winnende Spaarder
-
Denk ook om een aansluiting te openen op
naam van uw begunstigden zo zult u kosteloos
een kapitaal overschrijven, en van de fiscale
anterioriteit genieten!
-
Geniet van het juridisch kader van de
levensverzekeringen om schenkingen te doen
Ik dank U
voor uw aandacht
De team van AFER Europe staat tot
uw beschikking
(Vergeet niet om uw fiche te geven of langs te komen op onze stand voor
bijkomende inlichtingen)
Maak gebruik van onze website
www.afer-europe.com
www.afer-europe.com
Op onze website kunt u :
• De evolutie van al uw aansluitingen volgen
• De opdrachten die in afwachting van uitvoering staan
raadplegen
• Een arbitrage uitvoeren
• Uw toekomstige stortingen herverdelen over de
diverse fondsen
• Een voorschot of een gedeeltelijke afkoop vragen
(hiervoor moeten wij in het bezit van uw bankgegevens zijn)
• Dagelijkse de koersen volgen van onze fondsen « tak 23 »
• Diverse documenten uitprinten, ….
Om dit alles te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van uw
vertrouwelijke toegangscode en uw passwoord, die u via het
internet kunt aanvragen.
Voorschot of gedeeltelijke afkoop
Voorschot
- tijdelijk karakter
- maximum 80 %van het
spaartegoed met minimumsaldo
van 800 €
- maximaal 4 x per jaar
- fiscaliteit : geen RV
-kostprijs : brutorentevoet van
het voorgaande jaar + max 1%
- geen instapkosten en geen taks
van 1,1% bij terugstorting
- de opgevraagde voorschotten
blijven intresten opbrengen aan
de nettorentevoet van het
lopende jaar
Gedeeltelijke afkoop
- definitief karakter
- minimum 800 €
minimum saldo van de rekening :
800 €
- maximaal 4 x per jaar
- fiscaliteit : 15% RV op de intresten
( 0-8 jaar)
na 8 jaar : geen RV
- geen uitstapkosten
- bij terugstorting, opnieuw
instapkosten en taks van 1,1%
- de opgevraagde sommen brengen
geen intrest meer op
Download