07-2016_CHG-MERIDIAN_Presseinformation_Halbjahresbilanz (NL)

advertisement
PERSBERICHT
Lichte groei van CHG-MERIDIAN in de
eerste 6 maanden van 2016



Dynamisch: West- en Zuid-Europe vertonen sterke groei-impulsen
Solide: bruto omzet stabiliseert zich op een hoog niveau.
Innovatie: nieuwe Enterprise Mobility-oplossing ontsluit potentieel
Uw contactpersoon:
Matthias Steybe
Head of Communications
& Marketing
Rotterdam, 22 juli 2016
Contactgegevens:
Dankzij de groei van de nieuwe investeringen met ca. 8,7% naar bijna 509 miljoen euro kan
de CHG-MERIDIAN-Groep terugblikken op een dynamische omzetontwikkeling in de eerste
6 maanden van 2016. De in Zuid-Duitsland in Weingarten gevestigde onderneming is met 36
vestigingen in 23 landen vertegenwoordigd en biedt onafhankelijk van banken oplossingen
voor de financiering en het beheer van technologie-investeringen aan. Het bedrijf verwacht
nog meer belangrijke groei-impulsen van nieuwe IT-oplossingen in het tweede halfjaar. “Wij
hebben de behoeften van onze klanten goed in beeld en dat stemt mij positief voor het
verdere verloop van dit jaar", zegt Jürgen Mossakowski, bestuursvoorzitter van CHGMERIDIAN.
Franz-Beer-Straße 111
D-88250 Weingarten, Duitsland
Dynamiek: Sterke groei in Zuid- en West-Europa
In vergelijking met het eerste halfjaar van het voorgaande jaar werd bij de nieuwe
investeringen de sterkste groei gerealiseerd door de regio's Southern Europe (Italië,
Frankrijk, Spanje) met een stijging van 14,4 procent naar ca. 63 miljoen en door Western
Europe (België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland) met een toename van 15,5 procent
naar 92 miljoen euro. Ook de met een volume van 264 miljoen euro belangrijkste regio
Central Europe (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië) voldeed met een groei van
8,5% evenzeer aan de verwachtingen als de Duitse thuismarkt met een groei van 9,1%.
Alleen in de kleine marktregio's Noord- en Oost-Europa moest CHG-MERIDIAN genoegen
nemen met dalende cijfers.
De bruto omzet in Central Europe bleef met een lichte groei van 2,7 procent op een stabiel
hoog niveau. Daarmee leverde deze regio een bijdrage van 61,1 procent aan de totale bruto
omzet. Bij een in totaal lager volume konden de markten in Zuid-, West- en Noord-Europa
een sterkere groei realiseren, terwijl in Amerika de omzet daalde. In totaal resulteert daaruit
een lichte daling van de bruto omzet met 1,1 procent naar zo'n 77 miljoen euro.
Nieuwe klanten: Licht stijgend aandeel nieuwe klanten
Terwijl het aantal lopende contracten met 1,9 procent steeg naar 69.356 bij een licht dalend
aantal klanten, kon het aandeel van de nieuwe klanten met een procentpunt worden
verhoogd naar 27 procent. De services aan het einde van de investeringscycli bleven echter
Tel. +49 751 503-248
Fax. +49 751 503-7248
Mobiel +49 172 667-1341
[email protected]
www.chg-meridian.com
Pagina 2 van 4 ·
achter bij de verwachtingen. Zowel bij het aantal via after-marketing afgezette apparaten als
bij het aantal veilig gewiste apparaten werd een daling geregistreerd.
Innovatie: Enterprise Mobility-oplossing als groeikans
Met TESMA, het in april op de markt gebrachte softwareplatform voor de commerciële en technische
aansturing van technologie-omgevingen, en het nieuwe oplossingenveld Enterprise Mobility Solutions
(EMS) is de productenpijplijn goed gevuld. Juist op het gebied van de Enterprise Mobility ziet Frank
Kottmann, lid van het bestuur, Chief Sales Officer Central Europe, een aantrekkelijk potentieel voor
toekomstig verkoopsucces: “Wij bieden een complete en vooral ook flexibele oplossing aan in een
toepassingsgebied dat tot nu toe vooral werd gekenmerkt door gefragmenteerde losse producten.”
Gebruikers hoeven zich bij gebruik van EMS-oplossingen niet meer zelf te bekommeren om
veiligheidsvraagstukken, afhandeling van reparaties of de compatibiliteit van interfaces. In plaats daarvan
vinden zij een sterke partner aan hun zijde en hebben zij de handen vrij voor hun kerntaken. Ook CEO
Mossakowski is vol vertrouwen over de voortschrijdende ontwikkeling van oplossingen bij CHG-MERIDIAN:
“De gestage verdere ontwikkeling van onze producten en de duidelijke focus op het nut en de voordelen
voor de klant, de eenvoudige uitvoering en de kostentransparantie zullen ook in de toekomst een stevig
fundament voor verdere omzet- en winstgroei vormen.”
Meer informatie en foto's kunt u vinden op: www.chg-meridian.com
Pagina 3 van 4 ·
Financiële kerncijfers CHG-MERIDIAN GROUP - op 30.06.2016
In duiz. euro
30-6-2016
30-6-2015
2015
508.953
468.246
1.056.511
263.910
243.189
540.573
Western Europe
91.964
79.623
185.967
Zuid-Europa
62.821
54.916
127.219
Northeastern Europe
18.577
20.229
19.649
Americas
64.647
59.537
142.515
daarvan Duitsland
247.530
226.964
499.770
daarvan internationaal
261.423
241.282
556.741
8,6%
26,0%
77.105
77.942
Volume nieuwe investeringen groep
per regio:
Central Europe (D, A, CH, SLO)
Volume nieuwe investeringen met nieuwe
klanten (in %)
Bruto opbrengsten*/dekkingsbijdrage
groep
183.059
CHG-MERIDIAN: de onderneming
CHG-MERIDIAN behoort tot de wereldwijd toonaangevende aanbieders van technologiemanagement op het gebied van IT & telecommunicatie,
industrie en gezondheidszorg en is daarbij volledig neutraal ten opzichte van producenten en banken. Met circa 850 werknemers biedt CHGMERIDIAN een allesomvattende service voor technologie-infrastructuur voor zijn klanten - van consultancy en financiële en operationele services
tot remarketingservices voor gebruikte apparatuur in onze eigen technologie- en servicecentra in Duitsland en Noorwegen. CHG-MERIDIAN biedt
efficiënte technologiemanagement aan grote ondernemingen, het MKB en de overheidssector, bedient wereldwijd meer dan 11.000 klanten en
investeert voor meer dan 4,4 miljard euro in technologie. Met meer dan 10.000 gebruikers zorgt het webgebaseerde technologie- en
servicemanagementsysteem TESMA® voor maximale transparantie in technologie-controlling. De onderneming heeft een mondiale aanwezigheid
in 23 landen en bezit 36 kantoren, waarvan het hoofdkantoor zich in Weingarten, Zuid-Duitsland, bevindt.
Efficient Technology Management®
Pagina 4 van 4 ·
Download