hier de update

advertisement
Update hulpverlening Filipijnen deelnemers SHO en hun koepels
28 januari 2014
Deze update is een weergave van de totale hulpverlening van SHO-deelnemers. Het gaat om hulp die
zij geven met hun internationale organisaties en koepels, waaraan zij bijdragen met geld vanuit
Nederland. Het betreft hulpverlening die mede mogelijk is met geld van Giro555.
Updates van hulpverlening zijn voortdurend te vinden op de sites van de SHO en de deelnemers.
Daarnaast brengt de SHO geregeld rapporten uit over de bestedingen met het geld van Giro555. In
2014 verschijnen deze rapporten op 6 maart en in de eerste week van november. Deze zijn voor
iedereen inzichtelijk via de website.
Cordaid
Tot nu toe
In de eerste drie maanden ligt de focus van Cordaid Mensen in Nood op het leveren van middelen
waar direct behoefte aan is, zoals: voedsel, hygiënekits, zeildoeken en gereedschap voor reparatie
van onderdak.
Wij hebben het volgende bereikt tot half januari 2014:
 2.340 zeildoeken, 234 rollen touw, 9,360 kilo spijkers en 2,340 hamers en 2,340 handzagen
zijn gedistribueerd in Ilo-Ilo, Capiz, Aklan, Antique, Cebu, Leyte, (Oost) Samar, Palawan.

9.900 huishoudkits (non-food) zijn naar de 9 diocesen gestuurd om gedistribueerd te worden.
 102 onderdak kits zijn in Palawan geleverd.
 1.260 zeildoeken zijn gedistribueerd in Leyte en Samar.
 7.100 huishoudkits (non-food) zijn nog niet gedistribueerd in Leyte, omdat de pakketten nog
niet compleet zijn door vertraging bij de supplier. Er wordt gekeken om de inhoud van de
pakketten aan te passen aan de noden van dit moment (bijvoorbeeld muggennetten).
 5.000 huishoudkits (non-food) zijn in Palawan geleverd.
 3,400 zeildoeken zijn gedistribueerd in Ormoc (Leyte).
 1,600 zeildoeken zijn gedistribueerd in Palo (Leyte).
 217 families in Bohol, 180 families in Leyte, 56 families in Palawan, and 10 families in Cebu
hebben lampen op zonne-energie ontvangen.
 Medische kits zijn overhandigd aan UNFPA, welke zijn gedistribueerd aan 6 medische
instituties in Leyte.
 7,091 families hebben voedselpakketten ontvangen in Oost-Samar.
 In Noord-Palawan heeft een assessment plaatsgevonden naar de behoeften en capaciteit die
mensen daar op het gebied van onderdak, hygiëne en herstel van inkomstenbronnen hebben.
Er wordt momenteel een programma ontwikkeld op basis van deze resultaten.
 In Samar en Leyte worden assessments gedaan naar de behoeften en capaciteit die mensen
daar op het gebied van onderdak, hygiëne en herstel van levensonderhoud hebben. In
coördinatie met Caritas wordt er gekeken om een gezamenlijk herstelprogramma te
ontwikkelen op basis van deze resultaten.
Planning
In de volgende fase richten wij ons op het herstellen van de schade in de getroffen dorpen. De
dorpsbewoners geven bij ons aan wat het hardst nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in
verschillende behoeftes van mannen en vrouwen, en van ouderen en andere kwetsbare groepen.
De activiteiten bestaan onder meer uit het herstellen van veilige huisvesting en de omgeving rond het
huis. De dorpsinfrastructuur, vegetatie en verlichting, maar ook water en sanitaire voorzieningen en
herstel van scholen en klinieken.
Veel mensen zijn naast hun onderdak en bezittingen ook hun belangrijke inkomstenbronnen
kwijtgeraakt. Cordaid Mensen in Nood gaat trainingen en andere middelen aanbieden zodat mensen
zelf weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zoals vissersboten en het herbeplanten van
bomen en gewassen.
Het verminderen van risico’s op een eventuele volgende ramp staat bij ons centraal. Zo zijn er ook
plannen om een radiostation uit te breiden met alarmeringssystemen voor dreigende rampen. Zo
1
worden mensen tijdig gewaarschuwd. Dit alles in nauw overleg met de lokale bevolking en onze
partners.
Doelgroep
Tijdens de eerste fase van Cordaid Mensen in Nood´s programma in de Filipijnen zijn naar schatting
ruim 36.000 families (ongeveer 180.000 personen) direct bereikt. Dit zijn families die geïdentificeerd
zijn als meest kwetsbaar in hun gemeenschappen. Voor de tweede fase wordt momenteel het
programma ontwikkeld en kunnen wij nog niet veel informatie geven over de exacte aantallen. Wel
staat vast dat ook hier de focus ligt op meest kwetsbare families.
Clusters
Onderdak (shelter), water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), levensonderhoud (livelihoods)
en risicovermindering bij rampen (DRR).
Locaties
Samar, Oost Samar, Leyte, Cebu, Aklan, Antique, Capiz, Ilo-ilo en Palawan. In de eerste maand
solarlampen in Bohol gedistribueerd, doordat zij afhankelijk waren van elektriciteit dat van het
getroffen Leyte kwam.
ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in Actie werken samen met lokale partners en het internationale netwerk van de ACT
Alliance aan noodhulp en wederopbouw in de getroffen gebieden op de Filippijnen. Hieronder een kort
overzicht van de belangrijkste plannen en al uitgevoerde activiteiten.
Noodhulp tot dusver
Op Panay:
 Ontvingen 950 families in de provincie Iloilo hulppakketten met vijf kilo rijst, flessenwater, vis,
olie, zout, houdbare melk en zeep.
 Ontwerpen van de huizen, samen met de overlevenden van de tyfoon en de lokale overheid
van Madalag en Libacao; bouwmaterialen voor de bouw van 940 semi-permanente huizen
besteld.
 hulpgoederen uitgedeeld voor 350 huishoudens in Estancia; uitgezocht welke mensen in
aanmerking komen voor het voorzien in hun levensonderhoud; begonnen met de bouw van
boten voor distributie aan vissers.
Noord-Negros:
 noodvoedselhulp voor 232 huishoudens; noodonderkomens voor 220 huishoudens
 in december in Noord-Negros, in Toboso, voedselpakketten, medicijnen en pakketten voor de
persoonlijke verzorging uitgedeeld aan 800 gezinnen; dit gebeurde in drie barangays van
Toboso, namelijk Salamanca, Gub-ang en Bandila.
Op Leyte (Tacloban / Palo):
Op het eiland Leyte is een juridische bijstandscentrum in Tacloban gevestigd. Hier wordt
ondersteuning gegeven aan slachtoffers om claims richting sociale zekerheidsinstellingen en
verzekeraars in te dienen om compensatie te krijgen. Verder is een forum opgezet met betrokken
overheidsinstanties om te lobbyen voor extra maatregelen voor de verwerking van vorderingen.
Verschillende partners werken met Cash for Work projecten, zodat de mensen die helpen bij het
herstellen van huizen en boerderijen ook een klein bedrag verdienen. Voor de getroffenen is het
essentieel dat zij zo snel mogelijk hun leven oppakken en hun eigen geld kunnen verdienen, dit is dan
ook een belangrijk onderdeel van het werk van ICCO en Kerk in Actie.
Planning
Northern Negros - Bananenplanten en palmbomen voor getroffen landbouwers Filippijnen
ICCO en Kerk in Actie zullen 800 boerengezinnen 16.000 jonge bananenbomen en 1500 jonge
kokospalmen bieden in Noord- Negros. Daarnaast is landbouwgrond hersteld . Bijvoorbeeld: 20
hectare rijstveld, 10 hectare maïsveld en zaden voor 1000 moestuinen. Dit stelt boeren ertoe in staat
om snel terug te keren naar levensonderhoud / de landbouw , om hun velden te zaaien en ervoor te
zorgen dat ze zichzelf weer kunnen voorzien van eten en geld kunnen verdienen.
2
In de eerste twee weken van december zijn 800 voedselpakketten gedistribueerd . Daarnaast krijgen
deze families keukengerei, zeep en hygiëne pakketten.
Met ‘cash for work’-projecten om beschadigde huizen 250 boeren / boerderijen in hun directe
omgeving te herstellen. De boeren verdienen hiermee een extra inkomen van € 3,50 per dag.
Panay eiland - duurzame bosbouw
Aklan op Panay 940 ( gecorrigeerd vanaf 1880 ) huizen worden gerestaureerd en herbouwd in
Madalag. Er zijn ook 180.000 zaden en planten verdeeld . ICCO en Kerk in Actie richten zich op het
herstel van 60 hectare landbouwgrond . Vier coöperatieve bosbedrijven zijn opgezet om duurzaam
gebruik van gemeentelijke bos te promoten. Door een ‘cash for work’- project ontvangen boeren 0,25
cent per geplante boom.
Verder zijn er rampenpreventie en evacuatie / noodplannen in 27 gemeenschappen in Aklan
uitgevoerd. Met lokale gemeenschappen en lokale overheden wordt op dorpsniveau nagegaan hoe
risico’s op eventuele toekomstige rampen kunnen worden verminderd.
Andere plannen
ICCO & Kerk in Actie gaan de mogelijkheden na om juridische ondersteuning te bieden aan de
slachtoffers van de tyfoon in Leyte, om steun te krijgen van verzekeringen, sociale zekerheid , enz.
Ook worden goede gesprekken met een aantal lokale partners gevoerd om in meer gebieden
noodhulp en wederopbouw te bieden. De opschaling zal van kracht worden in de komende periode .
Verder hulp op Negros & Panay
3750 getroffen gezinnen in 10 barangays in vier gemeenten in de twee zwaarst getroffen provincies
van Yolanda zijn voorzien van voedselhulppakketten; 100 boeren die 200 hectare grond bebouwen
zijn voorzien van elementaire landbouwbenodigdheden; 600 vissers zijn voorzien van 1 vrachtschip ,
75 kleine vissersboten en vistuig in drie eiland - barangays ; 1 organische meststof
(ongediertebestrijding) productie-installatie gereconstrueerd en gerestaureerd;
Clusters
Voornaamste clusters: Food security, Livelihood, Shelter&NFIs, Disaster Management.
Locaties
Panay (e.g. Iloilo, Aklan, Capiz), Noord Negros, Samar, Leyte, Biliran, Cebu.
World Vision
Tot nu toe
World Vision heeft 669.880 mensen geholpen. Dat zijn 113.976 huishoudens. Er zijn 70.000
huishoudens voorzien van voedsel en 11.000 huishoudens hebben we geld gegeven zodat ze hun
eigen hulpgoederen of voedsel kunnen kopen. We hebben ook mensen voorzien van onderdak
(17.000 gezinnen) en van noodhulp goederen (50.000 gezinnen). De watervoorziening en de
hygiënische omstandigheden slecht na de storm. World Vision heeft 45.000 gezinnen geholpen op dit
gebied.
Vrouwen en kinderen hebben extra aandacht nodig na zo’n ramp. Zij zijn kwetsbaar in die
omstandigheden. We hebben op 13 plaatsen zogenaamde Women and Young Children Spaces
opgezet waar bijvoorbeeld moeders in een rustige omgeving hun baby’s kunnen verzorgen en voeden.
Op nog eens 67 plaatsen hebben we Child Friendly Spaces ingericht. Daar hebben we 20.000
kinderen opgevangen.
Binnen dit geheel, is/zal met behulp van het beschikbare budget vanuit de SHO de distributie
gefinancierd aan circa 4.500 huishoudens (= geschat 22.500 individuen). Per huishouden zijn/worden
de volgende noodhulpmiddelen (in lijn met de SPHERE standaard) verstrekt: 2 dekens, 1
muskietennet, 2 slaapmatten, 1 blikopener, 12 stuks zeep, 4 stuks wasmiddel, 6 tandenborstels, 2
tandpasta, 24 stuks maandverband, 2 handdoeken, 1 nagelknipper. De kit om een tijdelijk onderdak te
maken bestaat uit 1 zeil (4x6 meter), 1 zaag, 1 schep, 1 schoffel (hoe), 1 kapmes, 1 schaar, 1 hamer,
touw, spijkers. De distributies van noodhulpgoederen gefinancierd door SHO vinden plaats in Eastern
Visayas: Leyte, in Central Visayas: North Cebu en in Western Visayas: Iloilo, Aklan, Antique en
Capiz (Panay Island)
3
Planning
1.400 kits voor onderdak worden momenteel uitgedeeld in Cebu en Tacloban. En zijn er plannen voor
het uitdelen van nog eens 18.000 hygiene kits als onderdeel van de wederopbouw fase. De mensen
die nog steeds ontheemd zijn moeten voorzien worden van nieuwe noodhulpgoederen.
Verder werkt het response team samen met World Vision Phillipines en met de micro-finance groep
aan een rehabilitatie en wederopbouw plan.
Gesprekken in de dorpen, onze monitoring en reguliere veldbezoeken door sector specialisten laten
een beeld zien van de start van de wederopbouw fase. Er zijn nog steeds veel mensen ontheemd
door de storm, maar die wonen vaak dicht bij de plaats waar ze eerder woonden. Er is een proces te
zien van het weer opbouwen van de eigen woonomgeving. World Vision past programma aan aan
deze veranderende context. World Vision probeert te voorzien in de veranderende wensen van de
mensen. Dat betekent nu een verandering van noodhulp gericht op het uitdelen van levensreddende
middelen naar een meer genuanceerd wederopbouw programma volgens wensen en noden, zodat
mensen niet zonder noodzakelijke middelen komen te staan en dat tegelijkertijd waar mogelijk de
weerbaarheid van de mensen probeert op te bouwen.
Doelgroep
Op 17 januari 2014 heeft World Vision 669.880 mensen bereikt. In het Child Friendly Spaces
programma zijn 20.000 kinderen opgevangen. Deze tabel geeft de situatie op 8 januari weer:
Clusters
Van het werk van het voedsel cluster is 15% door World Vision uitgevoerd. De focus lag hier op
directe voedselhulp en distributie. World Vision heeft 14% van de activiteiten van het cluster onderdak
en noodhulpgoederen voor zijn rekening genomen: onderdak kits, noodhulpgoederen en keuken kits.
43% van de activiteiten van het water en sanitatie cluster is door World Vision gedaan. We hebben
hygiene kits uitgedeeld en waterzuiveringsmiddelen. Ook jerrycans om het water in te vervoeren
waren onderdeel van dit project. Aan het cluster gezondheidszorg en voeding heeft World Vision 8%
bijgedragen.
Locaties
De distributies van noodhulpgoederen waaronder die gefinancierd door SHO vinden plaats in Eastern
Visayas: Leyte, in Central Visayas: North Cebu en in Western Visayas: Iloilo, Aklan, Antique en
Capiz (Panay Island).
Save the Children
Save the Children gaat 1,16 miljoen mensen, waaronder 825.000 kinderen, ondersteunen voor een
totaal bedrag van € 77 miljoen over een periode van 3 jaar. Gedurende de eerste 6 maanden na de
ramp richt Save the Children zich vooral op het verlenen van acute noodhulp en worden de eerste
herstelprojecten opgestart op het vlak van gezondheidszorg, voedselvoorziening, bescherming,
voedselzekerheid en inkomsten, onderdak en huishoud benodigdheden, water en hygiëne. Op langere
termijn ligt de nadruk op wederopbouw, met name binnen de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en
bescherming. Save the Children gaat de komende maanden hulp bieden aan de barangays op west-
4
Leyte en noord-west Panay. Bij het bieden van hulp zal ook veel aandacht worden besteed aan het
nemen van maatregelen om de effecten van een mogelijke nieuwe crisis te beperken en de
weerbaarheid van de bevolking, speciaal de kinderen, te vergroten. Bij de wederopbouw van huizen,
scholen en andere verwoeste gebouwen worden mensen dan ook niet alleen ondersteunt met
bouwmaterialen en financiële middelen, maar ook met ‘raad en daad’ om de gebouwen beter bestand
te maken tegen natuurgeweld (tyfoon en aardbevingen).
Er is momenteel een staf van ruim 100 mensen actief zowel voor de coördinatie in Manilla als voor de
hulpverlening in het gebied. We hebben mensen op Leyte, Cebu en Panay Islands. Op de eilanden
Leyte en Panay zijn basissen ingericht waarvandaan de hulpverlening wordt geregeld.
Hier worden pakketten met benodigdheden voor het huishouden, hygiëne, herstel aan woningen en
scholen en pakketten met onderwijsmaterialen samengesteld en gedistribueerd.
Tot nu toe
Zowel op Leyte als Panay werkt Save the Children met mobiele klinieken van waaruit medische zorg
wordt verleend. Hier worden consultaties afgenomen en patiënten behandeld. De nadruk ligt op de
screening en behandeling van kinderen, zwangere vrouwen en moeders met baby’s. Kinderen die
ondervoed zijn ontvangen een voedingssupplement om snel weer aan te sterken. Vrouwen die in
verwachting zijn ontvangen ‘baby kits’. Vanuit de mobiele klinieken worden ook sessies met kinderen,
ouders en onderwijzers georganiseerd die zijn gericht op het omgaan met stress. Drie
verpleegkundigen van Save the Children ondersteunen het medisch personeel in een kliniek in Ormoc
om alle patiënten die dagelijks de kliniek bezoeken te kunnen behandelen. Een medisch team richt
zich op de ondersteuning bij de wederopbouw van klinieken en training van gezondheidswerkers. In
samenwerking met het Ministerie van Gezondheidszorg is een vaccinatiecampagne uitgevoerd.
Om kinderen een veilige plek te bieden binnen de chaotische situatie waar zij zich nu in bevinden zijn
door Save the Children in Tacloban en Leyte 41 kindvriendelijke leerplekken ingericht waar kinderen
kunnen spelen en waar ze zich veilig kunnen voelen. Hiervoor zijn 75 medewerkers en vrijwilligers
getraind. In de komende tijd zal de capaciteit verder worden uitgebreid. Op Panay zijn 85
medewerkers van diverse overheidsinstanties (zoals politie, districtsbestuur) en lokale organisaties
getraind op het thema Kinderbescherming. Dit als opstart van een langlopend programma om de
structuren en kennis op het vlak van kinderbescherming te verbeteren.
Op Leyte is een start gemaakt, in samenwerking met de lokale overheden, met de ondersteuning van
gezinnen zodat zij weer een bron van inkomsten hebben. 2.250 gezinnen en hun kostwinners zijn
inmiddels geïdentificeerd en zij zullen financieel worden ondersteund bij het herstel van hun bedrijfjes,
boten en winkeltjes. Het herstel aan irrigatiesystemen, waarmee mensen ook inkomsten verkregen, is
inmiddels afgerond. Op Panay is de selectie van vissers die in aanmerking komen voor hulp bij de
reparatie of vervanging van hun vissersboot afgerond, evenals de selectie van gezinnen die in
aanmerking komen voor ondersteuning bij de wederopbouw van hun winkeltje. Op basis van deze
selectie kan gerichte steun worden geboden.
Op diverse locaties heeft Save the Children een screening van kinderen uitgevoerd op ondervoeding.
Duizenden kinderen ontvangen additionele voedingsmiddelen om aan te sterken en verdere
ondervoeding te voorkomen. Ook hier wordt extra aandacht besteed aan jonge moeders en hun
baby’s en zwangere vrouwen. Hiervoor zijn ook speciale Moeder & Baby Ruimtes ingericht. Op Leyte
heeft Save the Children, in samenwerking met het World Food Program, voedsel gedistribueerd aan
meer dan 7.500 gezinnen.
In de afgelopen maanden zijn op plaatsen waar de scholen zijn verwoest tijdelijke
onderwijsvoorzieningen ingericht en worden scholen die schade hebben opgelopen opgeknapt.
Scholen worden waar nodig voorzien van onderwijsmaterialen. Het weer naar school kunnen gaan is
niet alleen belangrijk om te voorkomen dat kinderen een leerachterstand oplopen, maar bovenal geeft
het weer naar school kunnen gaan structuur en de biedt de school een veilige plek voor de kinderen.
Dit heeft ook een positief effect op de ouders, omdat zij hun kinderen voor een gedeelte van de dag
goed verzorgd zien en zich kunnen focussen op wederopbouw en het weer oppakken van hun leven.
Bij de ondersteuning van de wederopbouw van het onderwijssysteem, variërend van de bouw van
scholen tot training van onderwijzers, coördineren en werken we samen met de overheid.
5
Op Leyte en Panay ondersteunt het Save the Children ‘shelter team’ gemeenschappen met het
opstellen van wederopbouwplannen en selectie van deelnemers. Gezinnen ontvangen onder andere
pakketten met essentiële huishoudgoederen, dekzeilen en andere bouwmaterialen, dekens. Training
van timmerlieden in technieken die woningen beter bestand maken tegen rampen staat op de rol.
Honderden extra toiletten zijn geplaatst in noodonderkomens, op scholen en in gemeenschappen.
Naast het verstrekken van waterzuiveringstabletten is de watervoorziening opgestart via het inrichten
van waterpunten zoals in Dulag (op Leyte). Ook op Panay worden waterpunten gerepareerd en
worden toiletten geplaatst in geselecteerde gemeenschappen. Op scholen en via de mobiele
klinieken worden kinderen en ouders voorgelicht over goede hygiëne en maatregelen ter voorkoming
van ziektes.
Een deel van de fondsen van Save the Children Nederland uit de SHO actie wordt ingezet om
getroffen families te helpen op Capiz, Ilolio en Leyte. Deze gezinnen worden voorzien van materialen
voor tijdelijk onderdak (onder andere zeildoek). Daarnaast worden hygiënepakketten met onder
andere zeep, tandpasta, en zogenaamde waterpakketten bestaande uit emmers en jerrycans
gedistribueerd. Met deze activiteiten verwachten we, afhankelijk van de verdeling, 6.250 personen te
bereiken. Voor het opstarten van medische voorzieningen (bijvoorbeeld hulp bij bevallingen) die nog
zonder elektriciteit zitten van licht te voorzien zijn 500 ‘Waka Waka’ zonnelampen gestuurd die voor
een deel in deze behoefte kunnen voorzien. Een ander deel van deze lampen wordt gebruikt voor
studenten om ook s’ avonds te kunnen studeren.
Gepland
Met SHO-geld wil Save the Children Nederland huishoudens in de kustgebieden die hun
eigendommen/inkomensbronnen gedeeltelijk of compleet verloren hebben, ondersteunen bij het
hervatten van hun werk (bijvoorbeeld door herstel van hun winkel of aankoop/reparatie van hun
vissersboot). Daarnaast zullen middelen worden ingezet voor de uitbreiding van de activiteiten op het
vlak van huisvesting, het weer opstarten van het onderwijs (onder andere door reparatie van scholen
en voorziening van materialen) en we onderzoeken de mogelijkheid om de beschermingsactiviteiten te
ondersteunen voor kinderen en jeugd. We hebben middelen toegewezen aan het ‘onderwijs
coördinatiemechanisme’ dat de onderlinge afstemming van activiteiten en de coördinatie met de
overheid op het vlak van onderwijs faciliteert.
Clusters
Bescherming van Kinderen, water, hygiene, gezondheid en onderdak, voedsel, werkgelegenheid en
onderwijs.
Terre des Hommes
Activity
Sector
Originally
planned
Actual
Achieved
(as per 23 Jan
2014)
Actual
served
beneficiaries
Future
planning
Assumed
accumulated
served
beneficiaries
Distribution of
emergency relief
kits
Non-food
Nutrition
health
Packages
distributed to
3,232 families
16,160
persons
Education
3,232
families or
16,160
persons
3000
students
completed
Debris cleaning
Cleaning of
school
compounds and
class rooms
Cash-for-work
TLS (temporary
learning shelters)
Temporary repair
of class rooms
Teachers
instruction kits/
2,632
families
13,160
persons
6 schools
40 class
rooms
completed
3000 students
Education
57 tens
30 tents
32 tents
Education
12 class
rooms
70
teachers
0
1,500
students
0
75 teachers
75 teachers
1,600
students
1,150
students
75 teachers
Education
9 schools
58 class
rooms
6
23 class
rooms
completed
materials
Learning kits for
school children
Psycho-social
training for
teachers
Stress debriefing
for children
Community
awareness raising
on child
protection
Temporary repair
of houses
Water and
Sanitation support
in four
municipalities
Education
3,250 students
(child)
protection
2,345
students
70
teachers
155 teachers
trained
3,250
students
155 teachers
Trained
3,782
students
completed
7,032
students
155 teachers
trained
(child)
protection
Child
protection
2,345
children
30
sessions
5,232 children
debriefed
0
5,232
children
0
completed
5,232 children
30 sessions
1,500 persons
Shelter
300
0
0
725 houses
3,625 persons
WASH
5,000
persons
Communal
latrine facilities
repaired in
Balangkayan
800 persons
Wash
support for
government
health
centers;
repairs of
water
wells/pumps
5,000 persons
Clusters
Shelter cluster; child protection, education. Terre des Hommes Lausanne onderhoudt het contact met
de WASH cluster.
Locaties
Eastern Samar (de plaatsen: San Julian, Borongan, Balangakayan en Hernani) en Samar (de
plaatsen Marabut en Basey).
Unicef
Wat doet UNICEF
Al voor de ramp was UNICEF actief op de Filipijnen. Daarom kon UNICEF direct reageren op de
tyfoon en de slachtoffers helpen. Direct na de ramp steeg het eerste vliegtuig met 60 ton
hulpgoederen op vanuit Kopenhagen. Hulp wordt geboden op diverse gebieden:
Water en sanitaire voorzieningen
Direct na de ramp was de toegang tot schoon drinkwater ernstig beperkt: de watervoorziening was
beschadigd of verwoest en er was geen diesel om de waterpompen draaiende te houden. Mede
dankzij UNICEF hebben in totaal nu 765.787 mensen in Leyte, Samar en Capiz toegang tot veilig
drinkwater. Dit komt met name door het herstel van de reguliere waterleidingen en
waterzuiveringsinstallaties.
Er zijn gezinshygiënepakketten uitgedeeld aan 339.467 mensen. In een pakket zit onder andere zeep,
tandenborstels, tandpasta, nagelknipper, kam en handdoeken. UNICEF zorgt ook voor de sanitaire
voorzieningen, vooral op plekken waar veel mensen bij elkaar verblijven. Er zijn toiletten geïnstalleerd
voor in totaal 129.350 mensen op verschillende plekken in het rampgebied.
Ondervoeding
1,35 miljoen kinderen op de Filipijnen dreigen acuut ondervoed te raken. Al voor de ramp was een
derde van de kinderen ondervoed en de huidige voedselschaarste zet de situatie op scherp. UNICEF
screent op ondervoeding en zet samen met de overheid voedingscentra op. Meer dan 73.000
kinderen onder de vijf jaar zijn al gescreend, 3.956 kinderen bleken ondervoed en krijgen behandeling.
Na behandeling worden kinderen nog 3 maanden gevolgd en ouders krijgen voedingsadviezen. Ook
zorgt UNICEF voor consulten in 32 speciale centra voor zwangere en borstvoedende vrouwen. Zij
krijgen voorlichting over goede voeding en over het belang van borstvoeding. Ruim 8.800 vrouwen zijn
bereikt met deze diensten.
7
Kinderbescherming
Ten gevolge van een ramp als deze raken veel kinderen hun ouders kwijt. Deze kinderen zijn erg
kwetsbaar. UNICEF werkt samen met de autoriteiten en andere organisaties om maatregelen te
treffen zodat deze kinderen beschermd worden. Een voorbeeld hiervan is extra controle op havens en
vliegvelden om ervoor te zorgen dat kinderen niet mee genomen worden door vreemden. Via de radio
en megafoons worden ouders voorgelicht over gevaren voor kinderen en het psychologische welzijn
van kinderen. Ook worden er kindercentra opgezet waar kinderen opgevangen kunnen worden.
UNICEF traint in elke gemeente in het rampgebied een politieagent(e) om kinderen zonder
ouders/verzorgers te vinden, te registreren en te herenigen met familie. UNICEF en partners beheren
een centrale database met gegevens van zulke kinderen. Middels dit systeem zijn tot nu toe 79
alleenstaande kinderen gevonden in 20 gemeentes en 3 steden. Elke agent wordt gekoppeld aan een
maatschappelijk werker die in de gaten houdt dat het kind goed verzorgd en beschermd wordt in een
pleeggezin. Pleeggezinnen krijgen een matras, zeildoek, jerry can en hygiënepakket voor het
pleegkind.
In Tacloban zijn acht kindercentra geopend, één in Manilla voor kinderen die naar Manilla zijn
geëvacueerd. In totaal 76 kindercentra in Guiuan, Ormoc en Roxas zijn door UNICEF voorzien van
tenten waar nodig en van (spel)materiaal. UNICEF heeft een reizend team opgezet dat bijhoudt hoe
het gaat in de kindercentra en met alleenstaande kinderen. Dit team geeft ook training en advies over
het opzetten van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen en het beantwoorden van moeilijke
vragen van kinderen.
UNICEF geeft cursussen aan medewerkers van Sociale Zaken op het niveau van gemeentes. Zij leren
over het hoe en waarom van psychosociale steun voor kinderen, het opzetten en voortzetten van
kindercentra, het aanbieden van de juiste activiteiten per leeftijdsgroep en te zorgen dat kinderen de
centra bezoeken, het opzetten van een verwijssysteem voor alleenstaande kinderen of kinderen die
slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting en misbruik van kinderen en natuurlijk wat gemeentes kunnen
doen om dit te voorkomen.
Medische zorg
Er zijn medicijnen en EHBO kits uitgedeeld waar 110.000 mensen gebruik van kunnen maken voor 3
maanden. Ook zijn er sets voor de behandeling van diarree gedistribueerd, genoeg voor de
behandeling van 7.000 kinderen. Er zijn nu meer dan 4.000 gevallen van kinderen met diarree gemeld.
Vooral kleine kinderen drogen snel uit en kunnen daardoor overlijden en UNICEF geeft aan dit
probleem nu prioriteit. UNICEF zorgt ook voor en medicijnen en spullen voor de zorg van
kraamvrouwen en pasgeborenen.
De Filipijnse overheid heeft hulp ingeroepen van UNICEF om kinderen onder de 5 jaar in de
rampgebieden met spoed te kunnen vaccineren tegen mazelen en polio. Ziektes die in deze
omstandigheden weer de kans krijgen zich te verspreiden. Ook krijgen de kinderen vitamine A voor
een betere weerstand. Ruim 73.660 kinderen zijn gevaccineerd in onder andere Tacloban, Ormoc,
Cebu, Capiz, Iloilo, Tanuan, Tolosa, noord Leyte, Biliran en Oost Samar. De overheid is nu met hulp
van UNICEF bezig om het bestaande inentings-systeem weer opnieuw op te bouwen zodat kinderen
routinematig worden opgeroepen voor een inenting.
Onderwijs
Op 6 januari zijn de scholen weer begonnen en UNICEF werkt er hard aan dat zo veel mogelijk
scholen hulp krijgen om weer open te kunnen in het kader van de Terug Naar School campagne. Tot
nu toe zijn 289 klaslokalen weer bruikbaar dankzij hulp van UNICEF in de vorm van schooltenten en
reparatiemateriaal zoals plastic zeildoek. Ruim 28.000 kinderen kunnen hierdoor weer naar school.
UNICEF heeft les- en speelmaterialen en schoolspullen uitgedeeld aan 248.000 kinderen. Leraren en
personeel in de kindercentra krijgen leer- en spelmaterialen uitgedeeld en korte cursussen.
Onderwerpen zijn: traumaverwerking in de klas, hoe scholen en leerlingen zich kunnen voorbereiden
op een mogelijke ramp, pedagogiek en het bijbrengen van algemene (sociale) vaardigheden.
UNICEF en Save the Children hebben een cursus gegeven aan schoolleiding en leraren over hoe je in
deze moeilijke omstandigheden de school heropent, hoe je toch kunt lesgeven en waar scholen
kunnen melden wat voor ondersteuning ze nog nodig hebben. Ook is aandacht besteed aan het
psychologische welzijn van leraren zelf.
8
Planning
UNICEF heeft 40 gemeentes geselecteerd voor hulp. Daarnaast hulp aan de stedelijke gebieden waar
veel ontheemde mensen naartoe zijn getrokken
UNICEF richt zich op WASH, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming. Tijdens de
noodhulpfase ging het om schoondrinkwater, sanitaire voorzieningen, screenen op ondervoeding en
dit behandelen, inentingen tegen mazelen en polio, schooltenten en kisten met spel- en leermateriaal,
kindercentra voor kinderbescherming en psychosociale steun, mobiliseren van politie en
maatschappelijk werk om alleenstaande kinderen op te sporen en mechanismen op te zetten die
kinderhandel voorkomen.
Nu de noodhulpfase overgaat in recovery, wordt meer naar de langere termijn gekeken: herstel van
drinkwatersystemen, toiletten en riolering, voorkomen van ondervoeding door voorlichting aan ouders,
artsen en ander gezondheidspersoneel cursussen geven plus behandelsets voor ondervoeding,
overheid ondersteunen bij herstel van de gezondheidszorg en specifiek daarbinnen het systeem van
routine-vaccinaties en zorg voor zwangere vrouwen en babies, ondersteuning aan de overheid om het
onderwijssysteem weer op te bouwen (scholen repareren, schoolleiding helpen met heropenen,
leraren werven, psychosociale steun voor leraren) en leerlingenaantallen en schoolverlaters in kaart te
brengen, ondersteuning aan de overheid op kinderbescherming: voorkomen van geweld, uitbuiting,
misbruik, opzetten van verwijssystemen van dienstverleners, voortzetten van kindercentra op dezelfde
manier of op een duurzamer manier.
Doelgroep
Moeders en kinderen
Clusters
WASH, Voeding, Health, Education, Protection
Rode Kruis
Tot nu toe
Een half miljoen mensen hebben hulpgoederen, zoals dekens, matrassen, jerrycans en hygiëne kits
ontvangen. Zo’n 250,000 mensen hebben subsidies ontvangen om zelf voedsel te kunnen kopen. Zo’n
270,000 mensen hebben plastic zeilen ontvangen. Het Rode Kruis heeft door middel van
veldhospitalen en noodhospitalen medische zorg kunnen bieden aan ruim 7000 patiënten in de eerste
twee maanden. Het Rode Kruis heeft in de eerste twee maanden 4 miljoen liter schoon drinkwater
geproduceerd en gedistribueerd en er worden latrines gebouwd. Daarnaast bieden we psychosociale
hulp en geven we voorlichting over ziektes zoals dengue en diarree. Ook heeft het Rode Kruis vele
mensen bijgestaan in het contact herstel van familie leden.
Planning
Het Rode Kruis plant om nog tot in 2015 de mensen in de getroffen gebieden te blijven ondersteunen.
De komende 6 maanden zal de nadruk vooral komen te liggen op het bieden van hulp bij de
wederopbouw van huizen en de mogelijkheid tot terugkeer van de getroffenen. Er zal veel aandacht
blijven voor gezondheid, het voorkomen van een (water-gerelateerde) ziekte uitbraken en het bieden
van psychosociale hulp. Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen evenals het bieden
van trainingen in hygiëne zullen van groot belang blijven de komende maanden omdat mensen nog
steeds dicht op elkaar leven. Daarnaast zal er nu meer aandacht besteedt worden aan het herstellen
van de zelfredzaamheid van mensen om in hun voedselvoorziening en levensonderhoud te voorzien
en het belang van betere voorbereiding op rampen.
Doelgroep
Het Rode Kruis richt zich op 100.000 families (500.000 mensen). Het gaat hierbij om de meest
kwetsbaren en de zwaarst getroffenen.
Clusters
Het Rode Kruis is actief in de volgende clusters: Noodhulp/Relief, onderdak, gezondheidszorg, water
en sanitatie, levensonderhoud, capaciteitsopbouw in rampen voorbereiding en risico vermindering en
tot slot wetgeving en beleid beïnvloeding.
9
Locatie
Leyte, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Cebu, Eastern Samar, Western Samar, Palawan and Negros
Oriental. 29 Rode Kruis afdelingen bevinden zich in de getroffen gebieden. Zij werken ook mee aan de
response operatie.
Oxfam Novib
Op dit moment heeft Oxfam inmiddels 492.285 slachtoffers van de tyfoon Haiyan bereikt op de
eilanden van Cebu, Leyte en Samar.
Op Leyte (Tacloban, Palo, Tanauan, Mayorga, Macarthur, Julita and Dulag) hebben we tot nu toe
268.995 mensen bereikt:
- De eerste fase van de Leyte response zal eind januari afgesloten worden. De verspreiding van
hygiëne kits en Cash for Work zijn gedaan en de tijdelijke opvang/ noodbehuizing en rijst
distributie zullen eind januari worden afgerond. Het aantal slachtoffers dat we gepland hadden te
bereiken is bereikt. De voorbereidingen voor de volgende fase waarin we mensen zullen
ondersteunen om weer een inkomen te krijgen door onder meer steun aan boeren en vissers zijn
in volle gang.
- Ten zuiden van Tacloban, in de rurale gebieden rond Palo, Tanauan en Julita, hebben 15,013
families hygiëne kits, water kits en muskietennetten ontvangen. De hygiëne kits bevatten
essentiële basis materialen zoals muskietennetten, zeep, tandenborstels, tandpasta, ondergoed
en lakens. Ook zijn 10 water tanks geïnstalleerd met schoon drinkwater en zijn 50 latrines
gebouwd en gerepareerd, onder andere voor een ziekenhuis met capaciteit voor 600 bedden. In
Tanauan, is een derde wasruimte geïnstalleerd in een tenten- opvangkamp, met daarin 10
latrines, 4 was/doucheruimtes en 2 wastafels.
- Na de cyloon heeft Oxfam een team van ingenieurs ingeschakeld, die samen met de lokale
overheid, UNICEF en een lokale organisatie genaamd ‘A Single Drop for Safe Water’ beschadigde
watervoorzieningen voor 80% van de inwoners van de stad Tacloban hebben gerepareerd. In de
overige gebieden levert Oxfam water aan 4,154 families per dag. Oxfam ondersteunt de overheid
en lokale watermaatschappijen met technici en materialen om de overige watervoorzieningen te
repareren.
- In totaal maken 8,225 mensen deel uit van het Cash for Work team (3,936 in Tanaun, 612 in
Tacloban en 3,677 in Palo) die gemobiliseerd voor het opruimen van puin en omgevallen bomen
en het vrijmaken van wegen en strategische plekken en het schoonmaken van irrigatie kanalen
die aangetast zijn door het zoute water.
- De distributie van in totaal 400 ton rijst (1,200 zakken) aan meer dan 1,000 boeren (om te planten)
op twee lokaties in Mayorge is gestart. Een zak rijst van 40kg is genoeg voor het beplanten van
een hectare. Gemiddeld levert een zak rijst/een hectare uiteindelijk een oogst van ongeveer 80
zakken rijst op.
- 6,013 huishoudens hebben materialen gekregen voor tijdelijke opvang/ het bouwen van
noodbehuizing.
In Noord Cebu (Daan Bantayan, Bantayan, Santa Fe, Madrigejos) en op de Bantayan eiland heeft
Oxfam 144,115 mensen bereikt:
- In Daanbantayan en Bantayan hebben 14,000 mensen hygiëne kits ontvangen.
- Via ‘Cash for Work’ heeft Oxfam op Bantayan eiland 51,000 mensen gemobiliseerd voor een
periode van 10 dagen voor het opruimen van puin en omgevallen bomen en het vrijmaken van
wegen en strategische plekken.
- In Daanbantayan hebben vissers ondersteuning ontvangen om vissersboten te repareren.
Hiermee zijn 193 gemotoriseerde en 148 niet-gemotoriseerde vissersboten gerepareerd waardoor
de vissers weer een inkomen kunnen verwerven.
- Oxfam werkt nauw samen met een netwerk van 10 vrouwenorganisaties om de hulp en specifieke
behoeften van vrouwen in de hulp te benaderen en te garanderen, waaronder toegang tot hulp en
het creëren van aparte ruimtes binnen opvangcentra.
10
Activity
Hygiene Kits
Water Kits
Cash For Work + Unconditional Cash Grants
Water Supply
Latrines (inc. School, community)
Hygiene Committees formed
Number
8,525 (families)
2007 (families)
24,208 (families)
3,900 (families)
1,127 (latrines)
15 (9 women and 6 men)
Op Oost Samar (Hernani, Guiuan, Mercedes, Giporlos, Quinapondan, Balangiga and Lawa-an) heeft
Oxfam 79,175 mensen bereikt:
- In Guiuan waar de cycloon het eerst aan land kwam, heeft Oxfam 20 noodtoiletten gebouwd en 20
badkamers/wasruimtes voor mensen die dakloos zijn geraakt door de storm. Daarnaast zijn
materialen verspreid aan deze mensen om nieuwe toiletten en badkamers/wasruimtes te bouwen.
In totaal hebben 741 families deze materialen ontvangen.
- 16,375 mensen hebben hygiëne kits ontvangen
- 12,467 mensen (5,778 mannen en 6,689 vrouwen) hebben ’çash grants’ ontvangen van Php.
3,000 (68 USD.) voor het kopen van de eerste levensbehoeften.
Planning
Oxfam heeft nu een (globaal) plan gemaakt voor de eerste 3 maanden. Dit plan zal zeer waarschijnlijk
in de komende weken worden bijgesteld, dus alles is voorlopig. Over een paar weken zal ook
begonnen worden met planning voor (early) recovery en rehabilitatie.
Locaties
 CEBU province met name Daan Bantayan, 4e district en Bantanyan eilanden (ten noorden
van Cebu) (2.000 families)
 Oostelijk Samar: exacte plaatsen nog niet bekend: 10.000 families
 Leyte, exacte plaatsen nog niet bekend, maar zeer waarschijn rond Tacloban: 8.000 families
11
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards