Aanvraagformulier 4-wijkenfonds

advertisement
Aanvraagformulier 4-wijkenfonds
Aanvraag conform informatie in ons boekje en op de site van Tandem Welzijnsorganisatie
Algemene informatie
Vult u de vr
Hieronder vindt u het eigenlijke aanvraagformulier.
Vul de vragen zo goed en duidelijk mogelijk in.
1
Datum aanvraag
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2
Naam aanvrager
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
3
Naam organisatie (indien van toepassing)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
4a
Burgerservicenummer (indien u een particulier bent)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
4b
KvK-nummer (indien u een vereniging/stichting bent)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
5a
Straat en huisnummer
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
5b
Postcode en woonplaats
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
5c
E-mailadres
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
5d
Telefoonnummer
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
6
Giro-/banknummer (waar geld op gestort moet worden)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
7a
Voorletter en naam rekeninghouder
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
7b
Woonplaats rekeninghouder
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8
Beschrijf hier kort wat het doel is van uw organisatie of groep
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
9
Beschrijf hier in het kort de activiteit die u gaat opzetten of het project dat u wilt opstarten
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
10
Vul hier in waar de activiteit gaat plaatsvinden
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
11
Vul hier de datum/data in waarop de activiteit gaat plaatsvinden
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
12
Heeft u ook elders subsidie aangevraagd voor uw activiteit? Zo ja, waar heeft u dit
aangevraagd en welk bedrag?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
13
Vul hieronder links in welke inkomsten u denkt te kunnen verwerven bij het opzetten van deze activiteit en
rechts welke totale uitgaven u verwacht te maken. U kunt ook een begroting meesturen met dit formulier, als
u dit makkelijker vindt.
Bijdrage deelnemers:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Sponsoren:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Winkeliersvereniging:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Reclame:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Subsidies van anderen:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
TOTAAL INKOMSTEN €
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
TOTAAL UITGAVEN: € Klik hier
BIJDRAGE 4-wijkenfonds €
14
Klik hier
Als er nog andere informatie is die u belangrijk vindt in het kader van deze
aanvraag, dan kunt u die hiernaast vermelden.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam:
Klik hier
Datum:
Klik hier
Handtekening:
Klik hier
In te vullen door ontvanger aanvraag >>
15
Datum ontvangst formulier
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
16
Datum behandeling
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
17
Toegekend bedrag €
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
18
Toelichting
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Download