Invulformulier ervaring preselectie

advertisement
ADDENDUM VOOR DE KANDIDATUURSTELLING VOOR DE FUNCTIE: STAFMEDEWERKER HR
DATUM: KLIK HIER ALS U EEN DATUM WILT INVOEREN.
NAAM:KLIK HIER ALS U TEKST WILT INVOEREN.
VOORNAAM:KLIK HIER ALS U TEKST WILT INVOEREN.
GEBOORTEDATUM:KLIK HIER ALS U TEKST WILT INVOEREN.
Instructies: beschrijf uw werkervaring in het domein HRM (vraag 1) en uw ervaring aangaande
de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden (vraag 2 tem 11). Staaf met voorbeelden.
Algemene werkervaring
1) Welke ervaring heeft u in het algemene domein HRM? Beschrijf hierbij de organisaties en de
periode (maand en jaar) waarin deze werkervaring plaatsvond.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Ervaring m.b.t. de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden
2) Het ontwikkelen en ondersteunen van een modern rekruterings-, wervings-, en
selectiebeleid teneinde de juiste medewerkers voor de organisatie te vinden.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
3) Het ontwikkelen en ondersteunen van een geïntegreerd VTO-beleid met het oog op het
vormgeven van de organisatie.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
4) Het ontwikkelen en ondersteunen van een geïntegreerd beleid voor loopbaanontwikkeling
met het oog op het motiveren en stimuleren van alle medewerkers in de organisatie.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
[1]
ADDENDUM VOOR DE KANDIDATUURSTELLING VOOR DE FUNCTIE: STAFMEDEWERKER HR
5) Het adviseren van de directie en leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van het
personeelsbeheer, regelgeving en de rechtspositieregeling om de rechten en plichten van de
medewerkers te garanderen.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
6) Het adviseren en ondersteunen van directie en leidinggevenden in HRM-processen om te
komen tot een uniform en geïntegreerd personeelsbeleid.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
7) Het adviseren en ondersteunen van medewerkers van de dienst personeel bij de uitvoering
van het volledige takenpakket m.b.t. personeelsbeleid, - beheer en –administratie zodat zij
hun kerntaken correct en efficiënt kunnen uitvoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8) Het uitwerken en implementeren van een geïntegreerd E-HRM en ICT beleid teneinde de
dienst personeel en alle leidinggevenden te ondersteunen bij de uitvoering van het
personeelsbeleid.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
9) Budgethouderschap en verantwoordelijkheid voor het opmaken van het budget voor het
toegewezen HR domein. De opvolging teneinde een evenwichtig financieel beleid te voeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
10) Het ontwikkelen en stimuleren van netwerken. Instaan voor interne en externe
personeelscommunicatie en vertegenwoordiging van de dienst met het oog op het
verstrekken van de nodige informatie aan de medewerkers en leidinggevenden.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
11) Aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde de eigen expertise op peil te
houden.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
[2]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards