Klik hier als u tekst wilt invoeren.

advertisement
Evaluatiefiche
Locatie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum: 24/03/2017
Inhoud sessie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Praktisch
Zijn er problemen van praktische aard?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wordt het vijf-wekenplan gevolgd zoals gepland?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Is alles goed voorbereid en gepland?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hoe verlopen de fysieke taken die de leerlingen moeten verrichten?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Betekenisvolle contexten
Wordt er gestart vanuit een betekenisvolle context?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Slaagt de gastheer/leerkracht om uit deze context de leerinhouden te herkennen en bloot te
leggen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Slaag de gastheer/leerkracht erin om de leerinhouden ook in andere contexten te betrekken
(transfer)?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Denk- & doevragen
Stelt de gastheer/leerkracht onderzoeksgerichte vragen? Worden de leerlingen gestimuleerd tot
actief denken en doen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Prikkelt de gastheer/leerkracht de leerlingen met een trigger voor ze aan de slag gaan? Keert de
gastheer/leerkracht terug op de trigger om het antwoord te bespreken?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Systematisch onderzoeken
Stimuleert de gastheer/leerkracht de leerlingen tot het verzamelen, analyseren en interpreteren
van gegevens, om zo tot een antwoord voor het probleem te komen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Reflectie & interactie
Treedt de gastheer/leerkracht in interactie met de leerlingen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Zet de gastheer/leerkracht de leerlingen aan tot samenwerken?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Stimuleert de gastheer/leerkracht overleg tussen de leerlingen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Download