Uitgebreid klantprofiel opbouw vermogen

advertisement
Uitgebreid klantprofiel
Over onze dienstverlening:
∏
∏
∏
∏
∏
∏
Dienstverleningsdocument:
ja nee
Wijze van beloning:
ja nee
Productkaart:
ja nee
∏ Declaratie vast tarief, nl. € Voor onze dienstverlening relevante informatie
Gesprekspartner 1: Gesprekspartner 2:
Man
Vrouw Man
Vrouw
Naam
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
overdag/werk:
‘s avonds /thuis:
mobiel:
E-mailadres:
Geboortedatum:
BSN-nummer:
Burgelijke staat:
Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd partners Samenwonend Weduw(e)(naar)
Gescheiden, sinds Kinderen:
Naam
1. Man
Vrouw
Geboortedatum:
2. Man
Vrouw
Geboortedatum:
3. Man
Vrouw
Geboortedatum:
4. Man
Vrouw
Geboortedatum:
Bent u in het bezit van:
samenlevingscontract:
ja nee
huwelijkste voorwaarden: ja nee
testament:
ja nee
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
januari 2013
Vervolg 1 Doelstellingen
Vraag:
Antwoord klant:
Input voor advies: Antwoord klant:
Input voor advies: Wat is de aanleiding
voor dit advies?
Hoeveel vermogen heeft u
hiervoor nodig en op
welke termijn?
Wilt u evt. verzekeringen
afsluiten die uitkeren bij overlijden waardoor de vermogensopbouw kan doorgaan?
Heeft u bestaande voorzien
ingen die u wilt inbrengen in
uw vermogensopbouw?
Is het behalen van het
benodigde vermogen voor
u cruciaal of is een lager
vermogen ook acceptabel?
Kennis en ervaring
Vraag:
Heeft u al eens eerder een
vermogensopbouw product
afgesloten?
Wat weet u van de manieren
om vermogen op te bouwen
zoals: zelf sparen/beleggen,
kapitaalverzekering,
banksparen?
Wat weet u van de fiscale
behandeling en belastingdruk
van vermogensopbouw in het
boxenstelsel?
Wat weet u van de
invloed van inflatie op uw
vermogensopbouw?
Vervolg 2 Financiële positie
Gesprekspartner(s)
Wat is uw beroep?
Oefent u dit beroep uit:
Heeft u een regelmatig
maandinkomen?
∏In loondienst bij werkgever:
∏ Onbepaalde tijd
∏ Bepaalde tijd
∏ Oproepcontract
∏Zelfstandig, toelichting:
∏Ja, bruto E (netto E
∏Nee, bruto inkomen varieert tussen
Heeft u andere inkomsten?
Zo ja, waaruit?
Hoeveel per maand?
Verwacht u in de komende
jaren sterke wijzigingen in uw
inkomen? Zo ja, waarom?
Zijn er op naam van u of uw
partner arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten?
Zijn er op naam van u of uw
partner werkloosheidsverzekeringen afgesloten?
Heeft u, naast hypotheek,
verplichtingen (bv. PL,
aflossing studiefinanciering)?
Uitgaande van uw reguliere
inkomsten- en uitgavenpatroon,
houdt u nu regelmatig geld over?
∏In loondienst bij werkgever:
∏ Onbepaalde tijd
∏ Bepaalde tijd
∏ Oproepcontract
∏Zelfstandig, toelichting:
E
∏Ja )
en E
∏ Nee
)
∏Ja, bruto E (netto E
Nee,
bruto
inkomen
varieert
tussen
∏
E
∏Ja E
∏Ja, omdat ∏Nee
∏Nee
∏ Ja, via de werkgever is een WGA-gat
en E
∏ Nee
E
∏Ja,omdat ∏Nee
∏Nee
∏ Ja, via de werkgever is een WGA-gat
verzekering (incl. excedentregeling) afgesloten.
Ja, privé:
Verzekerd bedrag: €
per maand
Einddatum:
∏
verzekering (incl. excedentregeling) afgesloten.
Ja, privé:
Verzekerd bedrag: €
per maand
Einddatum:
∏ Nee
∏ Ja:
∏ Nee
∏ Ja:
∏ Nee
∏ Ja, nl:
∏ Nee
∏ Ja, nl:
Verzekerd bedrag: €
Einddatum:
Verzekerd bedrag: €
Einddatum:
Omvang: €
Maandlasten: €
∏ Ja, circa € ∏Nee
∏ Nee, tekort
∏
Omvang: €
Maandlasten: €
per maand
∏ Ja, circa € ∏Nee
∏ Nee, tekort
per maand
Vervolg 3 Financiële positie
Gesprekspartner(s)
Voorziet u wijzigingen inzake:
(kruis aan wat van toepassing is)
∏ Persoonlijke situatie
∏ Woonsituatie
∏ Werksituatie
∏ Inkomen
∏ Vermogen (bv. erfenis)
∏ Overig, nl.
∏ Persoonlijke situatie
∏ Woonsituatie
∏ Werksituatie
∏ Inkomen
∏ Vermogen (bv. erfenis)
∏ Overig, nl.
Heeft u aanvullende informatie
om in ons advies te betrekken?
∏ Nee
∏ Ja, nl:
∏ Nee
∏ Ja, nl:
Risicobereidheid: vermogensopbouw
Vraag: Antwoord klant:
Input voor advies: Bent u bereid (een deel van)
uw inleg te verliezen in ruil
voor een hoger rendement?
Hoe lang duurt het voordat u
uw doelvermogen wilt
aanspreken?
Samenvatting en analyse
Samenvatting:Uit de inventarisatie zijn de volgende zaken relevant voor het advies:
Analyse:Onze analyse van deze punten is als volgt:
Advies:Wij geven u het volgende advies:
Wij geven u dit advies omdat:
Afspraken nazorg:
Ondertekening Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit rapport.
Plaats:
Handtekening gesprekspartner(s):
Datum:
Handtekening adviseur:
Download