Presentatie door Riët Daniël, psycholoog van Archipel

advertisement
Dierbare Herinneringen
Individuele Life Review Therapie
Riët Daniël, Gz-psycholoog Archipel
Rouwproces bij NAH
• Aanvaarding van de realiteit van het verlies
• Doorleven van pijn en verdriet
• Aanpassen aan het nieuwe leven waarin het verlorene
niet meer aanwezig is
• Wat verloren is een emotionele plek geven en het leven
verder weer oppakken
• Kan leiden tot depressie/ depressieve symptomen
Dierbare Herinneringen
Protocol individuele Life Review therapie bij cliënten met
een depressie die verblijven op een verpleegafdeling
Protocol ontwikkeld vanuit UKON samenwerkingsverband
Debby Gerritsen
Roeslan Leontjevas
Margje Mahler
Riët Daniël
Herinneringen
“Van het leven – mijn leven – een verhaal maken en het
daarmee draaglijk maken”.
Van Dis
“Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen
met zijn eigen levensloop.”
Georgy Konrad
En die levensloop wordt op iedere moment anders beleefd!
Verschillende manieren met
herinneringen om te gaan
• Sociale Reminiscentie
• Life-Review (therapie)
Sociale Reminiscentie
• Ophalen en uitwisselen van herinneringen als
betekenisvolle sociale activiteit
• Versterken sociale relaties en positief gevoel
• Spontaan
• Gebruik van cues
Life review
• Systematisch en gestructureerde sociale Reminiscentie
• Versterken positieve identiteit
• Géén ernstige psychische problemen
Dierbare Herinneringen
• Vorm van Life Review
• Gekoppeld aan inzichten over de werking van het
autobiografisch geheugen bij mensen met een
stemmingsprobleem
Autobiografisch geheugen:
• Herinneringen van persoonlijk ervaren gebeurtenissen uit
het verleden
• Iemands levensverhaal gebaseerd op verzameling van
herinneringen aan gebeurtenissen uit diens leven
Autobiografisch geheugen
Specifieke
gebeurtenissen
Categorisch geheugen
10
Relatie depressie en AB-geheugen
Overgeneralisatie bias:
• geen specifieke herinneringen kunnen ophalen
• voorspeller van slechte prognose van depressie
• Grotere kans op terugval
Kernpunten
• Autobiografisch geheugen is trainbaar
• Overgeneralisatie is beïnvloedbaar
• Personen trainen in het ophalen van specifiek positieve
autobiografische herinneringen
Protocol Dierbare Herinneringen
• Eerste sessie voor bepalen cognitieve capaciteiten en
motivatie
• 4- 5 individuele sessies over 4 levensfasen, max 45
minuten:
 Kinderjaren 0 tot 12 jaar
 Jeugd 12-18 jaar
 Volwassenheid; eerste helft/ tweede helft
 Leven in het algemeen
Uitvoering
• Specifieke vragen per levensfase
• Specifieke startvragen (3)
• Max 4 minuten per vraag, max 10 vragen per sessie
• Maximale duur 45 minuten
Uitvoering en tips
• Stel je zelf voortdurend de vraag: is dit specifiek
genoeg
• Vraag door indien onduidelijk; niet suggestief of te
positief
• Ga na of de herinnering zich nog wel afspeelt in de
betreffende levensfase
• Het gaat niet om de feitelijke herinnering dan wel om
de beleving van de herinnering
• Geef complimenten en feedback
• Geef ruimte aan negatieve emoties
• Geef gevoelsreflecties, maar pas op met interpreteren
Oefenen
Startvragen levensfase 1: Jeugd
• Herinnert u zich een favoriet speelgoed waar u veel mee
speelde?
• Had u een juf of meester waar u dol op was? Wat vond u
zo geweldig aan hem of haar?
• Had u een vriendje of vriendinnetje waar u veel mee
speelde? Kunt u zich een leuk moment herinneren toen u
met hem/haar speelde?
Oefenen:
Startvragen levensfase 2: Jeugd
• Kunt u zich een verjaardag herinneren uit die tijd die voor
u speciaal was? Wie waren er en wat gebeurde er?
• Herinnert u zich een moment als tiener dat u heel
enthousiast was over een boek, een film een persoon?
• Herinnert u zich een dag of een viering op school/ werk
waarbij iedereen veel plezier had? Of is er een andere
feest(dag) die u is bij gebleven?
Download