maxima medisch centrum.indd - Dermatologie

advertisement
Snel terecht
“Onderzoek, diagnose, behandelplan en eenvoudige behandelingen worden zo veel
mogelijk op één dagdeel gepland in het huidkankercentrum”, vertelt dr. Bovenschen.
“Iemand die door de huisarts wordt doorgestuurd vanwege een verdacht plekje op
de huid kan hierdoor zeer snel terecht én weet meteen waar hij of zij aan toe is.” Het
huidkankercentrum zet de meest nieuwe behandelmethodes in om huidkanker te
bestrijden. Zo wordt er onder andere gewerkt met crèmes die huidkanker bestrijden
en een innovatieve ambulante methode PDT (Photodynamische therapie, red.). Hierbij
wordt de patiënt behandeld met een zalf waardoor de huid licht gevoelig wordt
gemaakt, waarna deze belicht wordt met een pleister voorzien van LED lampjes.
Onlangs ontving de afdeling Dermatologie van Máxima Medisch Centrum
Direct beoordelen
het Kwaliteitszegel. Hiermee wordt aangegeven dat het ziekenhuis goede
“Kleine chirurgische ingrepen kunnen vaak direct worden uitgevoerd en ook
kwaliteit van zorg biedt voor huidpatiënten.
onze collega’s van de plastische chirurgie staan stand-by om patiënten meteen te
beoordelen en in te plannen. Hierdoor wordt het aantal bezoeken voor een patiënt
beperkt.”, aldus Bovenschen. Het MMC is tevens als enige in de regio Eindhoven
Toenemende aantallen
aangewezen voor de diagnostiek en behandeling van melanomen, een zeer agressieve
Huidkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker bij
vorm van huidkanker. Hierdoor worden kennis en ervaring op één plek in de regio
mannen én vrouwen. Het aantal mensen met de ziekte neemt sterk toe en
gebundeld, waardoor nog betere kwaliteit van zorg ontstaat voor de patiënt.
daarbij komt het ook op steeds jongere leeftijd voor. Er kunnen drie typen
huidkanker worden onderscheiden: het melanoom van de huid (10%), het
basaalcelcarcinoom (75-80%) en het plaveiselcelcarcinoom (10-15%). Het
aantal gevallen van het basaalcelcarcinoom is tussen 1973 en 1990 met
gemiddeld 80% toegenomen en tussen 1990 en 2003 was de stijging 50%.
Bovenschen: “Het basaalcelcarcinoom is een van de minst gevaarlijke vormen
van kanker, maar niettemin een ziekte die snel opgespoord moet worden.
In tegenstelling tot wat mensen denken kun je wel degelijk sterven aan
huidkanker; er zijn varianten die kunnen uitzaaien, zoals het melanoom en in
mindere mate het plaveiselcelcarcinoom. Dus vertrouw je een moedervlek of
plekje op de huid niet? Laat er altijd eerst naar kijken door een huisarts.”
Het nieuwe huidkanker
EXPERTISECENTRUM
VAN HET MMC
2
e’ven geduld a.u.b.
In de regio Eindhoven is een speciaal centrum voor snelle opsporing en behandeling
van huidkanker opgezet door de afdeling dermatologie van het Maxima Medisch
Centrum. Dit expertisecentrum is zowel gehuisvest op de locatie Eindhoven als in
Veldhoven. E’ven Geduld A.U.B. sprak dermatoloog dr. H.J. Bovenschen: “Huidkanker
Mensen die met een verdacht plekje verwezen worden door de huisarts kunnen
komt helaas steeds meer voor en een zo snel mogelijke opsporing en behandeling is
binnen drie werkdagen bij het MMC terecht op beide lokaties voor snelle
dan ook erg belangrijk.”
diagnostiek en behandeling! Tel. 040-888 5880 of dermatologie.mmc.nl
Maxima Medisch Centrum
Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
t. 040 - 888 8000
www.mmc.nl
Maxima Medisch Centrum
Veldhoven
De Run 4600
5504 DB Veldhoven
e’ven geduld a.u.b.
3
Download