B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B en W. nr. 12.0477 d.d. 15-5-2012
Onderwerp
Gouden Speld voor René Verhoeff
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. de Gouden Speld voor Externe Relaties van de gemeente Leiden toe te kennen aan de
heer R.N.S.M.M. Verhoeff, scheidend dirigent van het Hartebrugkoor Leiden;
2. wethouder De Haan te verzoeken de penning tijdens het afscheidsconcert op woensdag
16 mei 2012 om 19.30 uur in de Hartebrugkerk uit te reiken.
Perssamenvatting:
Dirigent René Verhoeff neemt afscheid als dirigent van het Hartebrugkoor Leiden. Hij was
meer dan 30 jaar dirigent van het koor. Naast de verzorging van liturgische vieringen werden
door het koor diverse concertreizen gemaakt en werden jaarlijks kerstconcerten
georganiseerd. Daarnaast was René Verhoeff medeoprichter en 25 jaar lang ook voorzitter
van de Stichting Orgelstad Leiden. De stichting organiseerde twaalf internationale
orgelconcoursen voor conservatoriumstudenten en organiseert nog steeds in juni de jaarlijkse
Leidse Orgeldag. Met een speciaal opgericht projectkoor, waarvan het hart werd gevormd
door zangers en zangeressen uit het Hartebrugkoor gaf hij in 2010 zeven concerten in
Nederland en drie in Rome, waarmee geld werd opgehaald voor de restauratie van het orgel
in de Kerk der Friezen in Rome. In Leiden was hij nauw betrokken bij de reconstructie van het
orgel in de Academie en de restauratie van het orgel in de Lodewijkskerk. In de jaren '80
heeft hij muzikale medewerking verleend aan de spektakelstukken Elcerlyck en Lodewijk
Napoleon in de Pieterskerk tijdens de Lakenfeesten. Ook organiseerde hij jarenlang het
slotspektakel van de Lakenfeesten met populair klassieke muziek door een groot koor en
orkest nabij het waterpodium op de Nieuwe Rijn.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards