De vorming van bloedstamcellen in beeld

advertisement
focus Celreparaties op celniveau
A
B
De vorming van bloedstamcellen in beeld
Alle cellen in het bloed worden gevormd uit een klein aantal bloedstamcellen, ook wel
hematopoëtische stamcellen genoemd. Bij volwassenen bevinden de bloedstamcellen zich in
het beenmerg, maar ze worden al in het embryo (A) gevormd, als eerste in de aorta, de grote
lichaamsslagader (B). Daar zijn de cellen zichtbaar als groepjes ronde cellen tegen de wand
van het bloedvat (zie ook de foto op de cover van deze Monitor). De bloedstamcellen kunnen
in de aorta worden gefotografeerd, zowel ongekleurd (C) als gekleurd (D). Detailopname
van een groepje bloedstamcellen (E). Onderzoekers van het Erasmus MC zijn er als eerste in
geslaagd om de vorming van de bloedstamcellen vast te leggen op video. Twee beelden uit
deze video tonen het moment net voor (F) en na de vorming van een bloedstamcel (G).
De doorbraak werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature (Boisset et al.
In vivo imaging of hematopoietic cells emerging from the mouse aortic endothelium.
Nature 2010, 464, 116-120.)
26
mei 2010 • Monitor
Beeld Catherine Robin
C
F
G
D
Monitor • mei 2010
E
27
Download