Uw bezoek aan de Oogpoli - Havenziekenhuis Rotterdam

advertisement
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Uw bezoek aan de Oogpoli
U heeft een afspraak bij een oogarts in het Havenziekenhuis. Bij de oogarts van het
Havenziekenhuis kunt u met diverse oogproblemen terecht. In deze folder leest u
wat u tijdens uw bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde kunt verwachten.
Het onderzoek
Eerst zal uw oogarts u verschillende vragen stellen, om een beeld te krijgen
van uw klachten. Vervolgens krijgt u oogdruppels in uw ogen, hiermee
worden uw pupillen vergroot. Dit is nodig om goed in uw ogen te kunnen
kijken. Het duurt even voordat de oogdruppels werken, daarom zal de
oogarts u vragen om weer even in de wachtkamer plaats te nemen. Als uw
pupillen groot zijn kijkt de oogarts met speciale oogapparatuur in uw ogen.
Het kan zijn dat de oogarts het nodig vindt om extra onderzoek te doen.
Denk hierbij aan het maken van een oogfoto of ander oogonderzoek. De
spreekuurassistente maakt dan voor u een afspraak in Het Oogziekenhuis
Rotterdam, waar het extra oogonderzoek gedaan wordt.
De uitslag wordt naar uw oogarts in het Havenziekenhuis gestuurd. Soms
krijgt u zelf de uitslag mee, dan moet u die meenemen naar uw
eerstvolgende bezoek aan uw oogarts in het Havenziekenhuis.
Als u aan uw oog geopereerd moet worden, wordt daarvoor een afspraak
gemaakt in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Van de spreekuurassistente krijgt
u dan informatie mee over de behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam.
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Maken van afspraken
- Afspraken voor de polikliniek Oogheelkunde in het Havenziekenhuis kunt
u maken bij het afsprakenbureau. Het afsprakenbureau is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.30 uur. Het telefoonnummer is 010 –
404 33 24.
- De medewerker van het afsprakenbureau kan u enkele vragen stellen om
een inschatting te maken wanneer een afspraak nodig is.
- Als tijdens uw bezoek aan de oogarts blijkt dat u binnen een bepaalde tijd
terug moet komen voor controle, dan maakt de spreekuurassistente voor
u een vervolgafspraak.
- Kinderen kunnen niet terecht bij de polikliniek Oogheelkunde in het
Havenziekenhuis. Kinderen worden doorverwezen naar Het
Oogziekenhuis Rotterdam.
- Op de polikliniek Oogheelkunde in het Havenziekenhuis verrichten we
geen keuringen (bijvoorbeeld voor een rijbewijs). Hiervoor kunt u terecht in
Het Oogziekenhuis Rotterdam.
- Voor het bepalen van een brilsterkte verwijzen wij u naar een opticien bij u
in de buurt. Een lijst met diverse optiekwinkels is verkrijgbaar op de
polikliniek Oogheelkunde.
Belangrijk
- Neem bij ieder bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde van het
Havenziekenhuis uw verwijsbrief, verzekeringsgegevens, identiteitsbewijs
en een actuele lijst mee van alle medicijnen die u gebruikt. Vertel ook of u
ergens overgevoelig voor bent.
- Als er wijzigingen zijn in uw adres- en/of zorgverzekeringsgegevens, meld
dit dan bij de receptie van locatie Buitenhaven van het Havenziekenhuis,
voor uw bezoek aan de oogarts. Ook de spreekuurassistente kan u
vragen naar deze gegevens.
- Doordat uw oog/ogen gedruppeld moet(en) worden ziet u tijdelijk minder
(een aantal uren). Wij adviseren u daarom om niet zelf auto te rijden na
een bezoek aan de oogarts.
- Als u vragen heeft, bezorgd bent of iets niet begrijpt, bespreek het dan
met uw arts of met de spreekuurassistente.
- Wees actief betrokken bij alle beslissingen over uw behandeling. Het gaat
om uw gezondheid.
- Het vragen van een second opinion, een tweede mening, is iets dat u zelf
kunt beslissen. U kunt over uw verzoek met uw arts praten. Het betekent
niet dat de relatie met uw arts is verbroken als u een second opinion
aanvraagt.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 2 van 4 -
Inleiding
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Tips
- Neem iemand met u mee naar de afspraak: twee horen en onthouden
meer dan één.
- Als u niet zo goed Nederlands of Engels spreekt, neem dan iemand mee
die dat wel kan.
- Neem een zonnebril mee om te dragen, nadat uw pupil verwijd is door
oogdruppels.
- Schrijf de vragen op die u aan uw arts wilt stellen. Dan bent u er zeker
van dat u niets vergeet te vragen in de spreekkamer.
Vragen
Heeft u vragen over uw afspraak voor de oogarts in het Havenziekenhuis,
dan kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau van het
Havenziekenhuis. Het afsprakenbureau is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is: 010 -404 33 24.
Heeft u vragen over uw afspraak voor het oogonderzoek (in Het
Oogziekenhuis), dan kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau van
Het Oogziekenhuis. Het afsprakenbureau van Het Oogziekenhuis is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.45 uur. Het
telefoonnummer is 010 - 401 77 77.
Adres polikliniek Oogheelkunde
De oogartsen houden spreekuren in de locatie Buitenhaven van het
Havenziekenhuis. Een routebeschrijving kunt u vinden op www.
havenziekenhuis.nl.
Havenziekenhuis
Locatie Buitenhaven
Haringvliet 72
3011 TD Rotterdam
Het Oogzorgnetwerk
Om u de beste zorg te geven werkt de polikliniek Oogheelkunde van het
Havenziekenhuis samen met Het Oogzorgnetwerk. Dit netwerk is een
initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hierdoor wordt expertise en
kennis op het gebied van oogzorg gegarandeerd. De oogartsen van het
Havenziekenhuis zijn tevens werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 3 van 4 -
Inleiding
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Wat is uw mening?
Het Havenziekenhuis wil haar patiënten goede zorg mét persoonlijke aandacht
bieden. Als u tevreden bent over onze zorg, dan horen we het graag. Maar
ook ideeën voor verbetering van onze zorg en service zijn van harte welkom. U
kunt uw suggesties doorgeven via onze website www.havenziekenhuis.nl bij
'patiënten' of uw mening delen via www.zorgkaartnederland.nl
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan
uw medisch specialist via ons algemene telefoonnummer 010 - 404 33 00.
Afspraak afzeggen of wijzigen
Het wijzigen of afzeggen van een afspraak dient u minstens 24 uur van tevoren
te doen. Een andere patiënt kan dan misschien eerder worden geholpen. Bij
het niet tijdig annuleren van uw afspraak kan het Havenziekenhuis kosten in
rekening brengen.
Vertrouwelijke omgang met uw gegevens
Het Havenziekenhuis is wettelijk verplicht gegevens over uw gezondheid en
uw behandeling vast te leggen in een digitaal (medisch) dossier. Wat dit
precies inhoudt, staat omschreven op onze website en in de folder
Vertrouwelijke omgang met uw gegevens.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.havenziekenhuis.nl.
Deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend.
121042
OOG/17/03/Bezoek aan de Oogpoli
© Havenziekenhuis
POSTADRES
Telefoon & fax
HOOFDLOCATIE
Postbus 70031
010 - 404 33 00
Haringvliet 2
3000 LN Rotterdam
010 - 412 15 17
Rotterdam
www.havenziekenhuis.nl
- 4 van 4 -
Uw bezoek aan de Oogpoli
Download