Verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie

advertisement
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Interne Geneeskunde/
Neurologie
Wat gebeurt er op de afdeling?
U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In
deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging
proberen uw verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken.
De verpleegafdeling
De verpleging regelt alles wat nodig is voor de dagelijkse verpleging en
verzorging. Als u hier vragen over heeft, kunt u die aan hen stellen. De
secretaresse regelt alle administratieve zaken op de afdeling. Zij is van
maandag tot en met vrijdag aanwezig. In ons ziekenhuis worden patiënten
'gemengd' verpleegd. Dit betekent dat mannen en vrouwen samen op één
kamer liggen. Wilt u niet verpleegd worden op een gemengde kamer? Dan
kunt u dit doorgeven bij het maken van de opnameafspraak of op de dag
van de opname. We proberen u dan op een kamer met alleen mannen of
vrouwen te plaatsen. Helaas lukt dit niet altijd.
Dagelijkse visite en grote visite
Op de afdeling kunt u met uw medische vragen over uw gezondheid terecht
bij de zaalarts. De zaalarts komt dagelijks bij u langs. Hij ‘loopt visite’. Als
het nodig is overlegt de zaalarts uw situatie met de internist die op dat
moment dienst heeft. De internist is verantwoordelijk voor de opgenomen
patiënten. Twee keer per week kijkt de internist samen met de zaalarts en
één van de verpleegkundigen naar uw probleem. Als het nodig is spreken zij
af wat er veranderd moet worden in uw behandeling. Daarna komt het hele
team bij u langs om de behandeling met u te bespreken. Dit noemen wij de
‘grote visite’. Heeft u vragen, stel deze dan aan het team. Ook kan het team
u om informatie vragen.
Uw ‘eigen’ dokter
Op de polikliniek wordt u zoveel mogelijk behandeld door dezelfde
specialist. Alleen als uw eigen arts afwezig is, wordt u geholpen door een
andere arts. Op de verpleegafdeling is dit anders. Hier krijgt u met
verschillende specialisten te maken. De zorg voor de patiënten wordt hier
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
verdeeld. Het kan gebeuren dat u uw ‘eigen’ dokter tijdens de opname niet
ziet. Voor de zorg maakt dit geen verschil, u wordt door alle artsen goed
behandeld. Uw gegevens staan uitgebreid in een dossier. Bij problemen is
er altijd overleg tussen de artsen.
Soms komt het voor dat u door beddentekort in het Havenziekenhuis ligt,
terwijl u bij een internist, neuroloog of een ander specialisme in een ander
ziekenhuis in de regio Rijnmond onder behandeling bent. Wij vragen uw
gegevens dan met uw toestemming op bij uw ‘eigen’ specialist, die uw
gegevens doorfaxt aan onze internisten/neurologen.
Consulten en onderzoek
Soms is het nodig dat een arts van een ander specialisme u verder
onderzoekt, bijvoorbeeld de longarts of de cardioloog. Deze arts of de artsassistent komt dan bij u langs op de afdeling. Wij vertellen dit op tijd aan u.
Tijdens de opname op de verpleegafdeling kunnen verschillende
onderzoeken bij u worden gedaan, zoals laboratoriumonderzoeken,
röntgenonderzoeken (zoals een echografie of een CT-scan) en
endoscopieën. Wij leggen u uit wat er tijdens deze onderzoeken gebeurt.
Ook zijn er van veel onderzoeken informatiefolders. Vraag de verpleging op
de afdeling naar deze folders.
Vragen en privacy
Vragen over uw behandeling en de vooruitzichten kunt u stellen aan de
zaalarts die dagelijks bij u langs komt. U kunt deze vragen opschrijven zodat
u weet wat u de zaalarts wilt vragen als hij visite komt lopen. Met alle andere
vragen kunt u terecht bij de verpleging. Zij kan u ook naar iemand anders
doorverwijzen om uw vragen te beantwoorden.
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit
betekent dat de artsen en de verpleging vertrouwelijk met uw gegevens
moeten omgaan. Het dossier met uw gegevens is alleen voor de
medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken. U mag ook
samen met de arts uw eigen dossier inzien.
Als u uit het ziekenhuis bent, krijgen uw huisarts en andere specialisten bij
wie u onder behandeling bent, een verslag van uw opname opgestuurd.
Aan andere personen of instanties wordt alleen informatie gegeven met uw
schriftelijke toestemming.
Gesprekken met u en uw familie
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 2 van 6 -
Interne Geneeskunde/Neurologie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Zowel uzelf als uw familie kan een gesprek met de zaalarts aanvragen. Om
uw privéleven te beschermen, voeren wij alleen gesprekken met familieleden
als u er zelf bij bent. Wilt u niet bij dit gesprek aanwezig zijn, dan moet u dit
nadrukkelijk zelf aan geven.
Alleen in bijzondere gevallen kunnen wij ons niet aan deze regel houden. De
zaalarts van de verpleegafdeling kan u op werkdagen ’s middags te woord
staan. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de verpleging of bij de
secretaresse. Soms moeten er voor de periode nadat u uit het ziekenhuis
bent ontslagen zaken geregeld worden. De transferverpleegkundige en/of
maatschappelijk werker hebben hier een belangrijke rol in. U kunt samen
met uw familie gesprekken met hen voeren.
Wij vinden het prettig als één familielid contactpersoon is voor de verpleging
en de artsen.
Bezoekregelingen
De bezoektijden op de afdeling zijn van 15.00 uur tot 20.00 uur. Er kunnen
maximaal twee personen tegelijk op visite komen. Bloemen zijn altijd
welkom op de afdeling, planten niet. Op de isolatiekamers zijn geen
bloemen toegestaan.
Patiënten op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie moeten
zich soms aan een dieet houden. Het is belangrijk dat het bezoek hiermee
rekening houdt bij het meebrengen van lekkernijen en drinken. Heeft u
hierover vragen, dan kunt u die stellen aan de verpleging. Op de
verpleegafdeling kan geen eten of drinken van de patiënt zelf in een koeling
worden bewaard.
Telefoon
Op de verpleegafdeling kunt u bellen met uw eigen mobiele telefoon. Wij
vragen u vriendelijk het volume van de beltoon zacht te zetten en tussen
22.00 uur en 7.00 uur niet meer te bellen. Zo krijgt iedereen zijn rust.
Maaltijden
Op de afdeling Interne Geneeskunde/Neurologie is een afdelingsrestaurant.
Dit restaurant is geopend van 7.30 uur tot 20.00 uur en wordt bemand door
professionele voedingsassistenten. U kunt zelf bepalen hoe laat u aanschuift
voor een maaltijd. De warme maaltijden worden tussen 12.00 en 13.00 uur
geserveerd. U kunt een maaltijd naar keuze bestellen. Daarnaast is er
ontbijtbuffet en ’s avonds is er een broodbuffet. Als u op bed moet blijven
liggen, krijgt u roomservice van een van de voedingsassistenten. Moet u
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 3 van 6 -
Interne Geneeskunde/Neurologie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
vanuit uw geloofsovertuiging rekening houden met bepaalde regels voor
voeding, dan kunt u dit doorgeven aan de voedingsassistente.
Hygiëne
Op de afdeling worden dagelijks alle wc’s, douches en patiëntenkamers
schoongemaakt. Ook wordt er een paar keer per dag een extra ronde
gelopen om als het nodig is extra schoon te maken.
Ontslag
We proberen u zo vroeg mogelijk te laten weten wanneer u het ziekenhuis
mag verlaten. Vóór uw ontslag heeft de verpleegkundige met u of uw
contactpersoon een ontslaggesprek. Daarin wordt uw ervaring van het
verblijf op de afdeling besproken en kunt u nog eventuele vragen stellen. Bij
ontslag krijgt u van de verpleging een een medicatie-overzicht mee voor
uzelf en voor uw apotheek. Wij informeren uw huisarts digitaal over uw
ontslag. Als het nodig is krijgt u recepten mee voor medicijnen en een
verpleegkundige overdracht aan de thuiszorg of het verpleeg-/
verzorgingshuis. Ook kan er een afspraak gemaakt worden voor de
polikliniek. Na uw ontslag sturen wij een verslag van de opname naar uw
huisarts en andere specialisten bij wie u onder behandeling bent. Aan
andere personen of instanties wordt alleen informatie gegeven met uw
schriftelijke toestemming.
Vragenformulier
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u uw verblijf op de afdeling heeft
ervaren. Hier kunnen wij van leren. Daarom krijgt u bij uw vertrek van ons
een vragenformulier mee, waarin u kunt invullen hoe u het verblijf op de
afdeling vond. Dingen die u onprettig of juist prettig vond, kunt u hierop
aangeven. Wij vinden het erg fijn als u dit vragenformulier invult en aan ons
terugstuurt.
Telefonische bereikbaarheid
De afdeling Interne Geneeskunde/Neurologie is 24 uur per dag telefonisch
bereikbaar. Uw contactpersoon kan gerust contact opnemen voor vragen.
Het algemene telefoonnummer van de afdeling is 010 - 404 35 02 / 010 404 37 20.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 4 van 6 -
Interne Geneeskunde/Neurologie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Ruimte voor aantekeningen
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 5 van 6 -
Interne Geneeskunde/Neurologie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Wat is uw mening?
Het Havenziekenhuis wil haar patiënten goede zorg mét persoonlijke aandacht
bieden. Als u tevreden bent over onze zorg, dan horen we het graag. Maar
ook ideeën voor verbetering van onze zorg en service zijn van harte welkom. U
kunt uw suggesties doorgeven via onze website www.havenziekenhuis.nl bij
'patiënten' of uw mening delen via www.zorgkaartnederland.nl
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan
uw medisch specialist via ons algemene telefoonnnummer 010 - 404 33 00.
Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u onverwacht verhinderd? Laat u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons
weten. Een andere patiënt kan dan wellicht eerder worden geholpen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.havenziekenhuis.nl
115419
INT/16/01/patiëntenvoorlichting afd Interne Geneeskunde
Deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend.
© Havenziekenhuis
POSTADRES
Telefoon & fax
HOOFDLOCATIE
buitenpolikliniek krimpen
Postbus 70031
010 - 404 33 00
Haringvliet 2
Patrijzenstraat 59
3000 LN Rotterdam
010 - 412 15 17
Rotterdam
Krimpen aan den IJssel
www.havenziekenhuis.nl
- 6 van 6 -
Interne Geneeskunde/Neurologie
Download