Disclaimer. Rechten en informatie op onze website Hoewel wij de

advertisement
Disclaimer.
Rechten en informatie op onze website
Hoewel wij de uiterste zorg besteden aan de informatie op onze website, kan deze
onjuistheden bevatten of verouderd zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
Rechten op teksten en foto's
Deze website wordt in eigen beheer onderhouden. Alle intellectuele eigendommen,
teksten en grafische bestanden, behoren toe aan Sinterklaas Amersfoort. Niets op
deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.
Wij besteden veel zorg aan onze website en gebruiken geen teksten, foto's of andere
media zonder toestemming van de rechthebbenden. Indien men toch van mening is
intellectueel eigenaar te zijn van iets dat op onze website staat, dan verzoeken wij u
om ons dat gemotiveerd te melden.
Externe linkjes
Deze website bevat externe links waarvoor Sinterklaas Amersfoort niet
verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud van deze sites of voor de
privacybescherming op die websites.
Wijzigen van de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Privacy verklaring
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te
beveiligen en gebruiken verschillende veilige technieken om deze gegevens te
beschermen.
Persoonlijk herkenbare gegevens die u aan ons heeft verstrekt kunt u altijd uit ons
bestand te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.
Download