zwarte maan -‐ het ontwaken van het kosmisch

advertisement
ZWARTE MAAN -­‐ HET ONTWAKEN VAN HET KOSMISCH KIND IN JEZELF Monique Leurink Zwarte Maan Je hebt zonder twijfel gehoord van de nieuwe tijd. Je hebt er vast ook veel over gelezen. Met dit artikel wil ik je graag meenemen naar een invalshoek vanuit de astrologie. Misschien heb je ook wel eens gehoord van de Zwarte Maan. Het woord roept direct iets heksenbezemerigs en duisters op. Zeker als daarna ook nog het woord astrologie valt. Maar toch gaat er van deze benaming een ongekende werkelijkheid uit die direct met jou en mij te maken heeft. En ook met de nieuwe tijd. Nieuwe dimensie in de astrologie Alles is in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de astrologie. Vroeger werd bijvoorbeeld alleen de horoscoop van de koning getrokken en die was dan doorslaggevend voor het hele volk en het land. De katholieke kerk heeft de astrologie naar de brandstapel verbannen. Heel lang werd het afgedaan als bijgeloof en duivels. Later werd astrologie persoonlijker. Na de koning werden toen ook horoscopen getrokken van gewone mensen. De klassieke planeten -­‐ Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus -­‐ waren heel lang de grote bakens. Later werden Uranus, Neptunus en Pluto toegevoegd nadat ze door het menselijk oog waren ontdekt. Deze hemellichamen zijn voor vrijwel iedere astroloog tot nu toe de grote wegwijzers bij het duiden van de horoscoop. Zwarte Lichten -­‐ persoonlijke spirituele processen Een aantal decennia geleden is er echter een nieuwe dimensie in de astrologie bijgekomen: de Zwarte Lichten. Er zijn al veel astrologen die hiermee werken. Dit zijn hypothetische punten en dus geen planeten. De Zwarte Zon is het punt waar de aarde in haar elliptische baan om de Zon haar verste punt bereikt. De Zwarte Maan is het punt waar de Maan in haar elliptische baan om de aarde het verste punt bereikt. Omdat er in de ellips een grootste afstand tussen beide hemellichamen is, is er dus ook een kortste afstand. Het tegenoverliggende punt van de Zwarte Zon heet de Diamant en het tegenoverliggende punt van de Zwarte Maan heet Priapus. Zo ontstaan twee assen. Nee, nog steeds is er in het heelal niets te zien. Maar de werking van de assen zijn van grote invloed op de spirituele ontwikkeling van ieder mens. Astronomisch gezien zijn het dus kosmische assen. In het leven van de mens werken ze uit als een persoonlijk spiritueel proces. Ja, met de ontdekking van deze lichten is er een nieuwe kosmische bron aangeboord die met behulp van de horoscoop vertaald kan worden naar de spirituele ontwikkeling van een mens. We mogen dit verwelkomen als een belangrijke verrijking en verdieping binnen de astrologie! De nieuwe tijd en het Watermantijdperk Maar welke relatie hebben de Zwarte Lichten nu met de nieuwe tijd? Het aanbreken van de nieuwe tijd valt samen met de dageraad van het Watermantijdperk. We sluiten geleidelijk een 2000-­‐jarig tijdperk af die in het teken van Vissen heeft gestaan. Dat heeft de religieuze cultuur opgeleverd en van daaruit zijn de drie grote wereldreligies ontstaan. De Vissentijd heeft ongeveer een dertigtal waarden voortgebracht waarnaar ieder mens moest leven. Nu de Watermantijd doorbreekt zijn deze Vissenwaarden onderhevig aan een steeds grotere inflatie. Een kosmisch tijdperk wordt niet alleen gekenmerkt door het lentepunt, zoals nu Waterman, maar ook door het tegenoverliggende herfstpunt van Waterman, Leeuw. We kunnen daarom beter spreken over het Vissen-­‐Maagd tijdperk en het Waterman-­‐Leeuw tijdperk. De waarden die uit het nieuwe Watermantijdperk voortkomen zijn al een aantal decennia bezig hun weg te vinden in ons mensen. 1 De ruimte van Waterman Waterman is in alle opzichten het teken van de ruimte. Waterman wil de ruimte hebben en daardoor moet niemand hem regels opleggen. Anders wordt hij rebels. Maar ook schieten we letterijk de ruimte in en zijn al bezig om ver buiten het Melkwegstelsel het universum te exploreren. De wetenschappers van de kwantumfysica leggen adembenemende relaties tussen de werking van het kwantumveld en de menselijke hersenen. Het uiterlijk universum blijkt net zo oneindig en onmetelijk te zijn als het ontdekken van een nieuwe ruimte in onszelf -­‐ ons innerlijk universum. Het zelfbewustzijn en het hart van Leeuw Ook de waarden van Leeuw komen naar voren. Het zijn een 15-­‐tal waarden. Een daarvan is dat we tot een groter zelfbewustzijn komen. Vandaar dat authenticiteit, in je kracht komen en eigenwaarde steeds meer naar voren komen. Jezelf kennen beperkt zich niet alleen tot je persoonlijkheid. Jezelf kennen in essentie is evenzo belangrijk. Ieder teken van de dierenriem heeft een bepaald lichaamsdeel of orgaan dat daarmee in relatie staat. Bij Leeuw is dat het hart. Je hart mag kloppen, je verlangens van je hart mogen naar voren komen. Je mag met je hart werken en leven. Met passie en plezier, met speelsheid en inzet van creativiteit. De nieuwe tijd is het ontdekken van nieuwe ruimte in jezelf Dat is nu precies het teken waarin de nieuwe tijd staat. De nieuwe tijd geeft de mogelijkheid om tot een versnelde verruiming van bewustzijn te komen voorbij je persoonlijkheid. Kosmisch bewustzijn. De energie is beschikbaar, maar je moet je daar zelf op gaan afstemmen. Net als een radio moet je de juiste golflengte hebben om de frequentie steeds beter te kunnen ontvangen. Hoe doe je dat? Tweegeborene Als mens ben je een tweegeborene. Je hebt twee afkomsten. De ene is die van je geboorte in de bloedlijn. Van daaruit heb je je familie, erf je familiegenen, familieparonen en ben je lid van de familiestamboom. Vanuit deze lijn bouw je je persoonlijkheid op en kom je terecht in een wereld van dualiteit. En van vernauwd bewustzijn. 1 Deze waarden worden besproken in het nieuwe boek van Monique Leurink: Nieuwe Bakens voor een Nieuwe Tijd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!je!bent!een!tweegeborene!
!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!!!persoonlijkheid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!essen.e!
!!!!bloedlijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kosmische!lijn!
!!!!eerste!geboorte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tweede!geboorte !!
!!!!dualiteitbewustzijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eenheidsbewustzijn!
!!!!ra.o!
!
!
!
!!!!intuï.e!
!!!!vernauwd!bewustzijn!
!
!!!!kosmisch!bewustzijn!
!!!!ouderlijk!kind
!
!
!!!!kosmisch!kind!
!!!!sterfelijk !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eeuwig
!!
!
De andere afkomst is kosmisch. Je hebt een benoembare kosmische identiteit. Deze afkomst is direct verbonden met je ziel en essentie. Heel vaak staat deze afkomst haaks op die van je bloedlijn. Vanuit essentie ervaar je het leven in eenheid en in tijdloosheid. Zo stond je nog voor een groot deel in het leven voordat je naar school ging. Als kind kom je op aarde in totale verbondenheid met essentie. Het kind IS essentie. Omdat eerst de persoonlijkheid moet worden opgebouwd wordt essentie in je vroegste jaren naar de achtergrond geschoven om in het latere leven tot ontwikkeling te komen. Zwarte Maan en Essentie Wellicht wist je dit allemaal al wel. Maar misschien is het nieuw voor je dat de Zwarte Maan je essentie vertegenwoordigt. Het is een aanwijsbare plaats in de horoscoop. Wanneer het benoemd wordt, wordt dit door vrijwel iedereen herkend. Het roept vaak veel emoties, pijn en ontroering op omdat je als kind door je omgeving ontkend bent wie je in essentie bent. De plaats waar de Zwarte Maan in de horoscoop staat noemen we het kosmisch geboortekanaal. Hier begint de opening naar ruimtelijkheid en kosmisch bewustzijn. Ja, dit punt in de horoscoop is het begin van de tweede geboorte, die van het kosmisch kind in je. Kenmerken van de Zwarte Maan De Zwarte Maan …… … is je opening naar kosmisch bewustzijn …vertegenwoordigt wie je in essentie bent … is het ontwaken van het kosmisch kind in je … herbergt een uitzonderlijke en unieke gave …ontwikkel je wanneer je luistert naar je intuitie … is de kant waar je op je allerpuurst bent …gaat voorbij je ego en je persoonlijkheid …vertegenwoordigt je meest unieke en uitzonderlijke kant …staat los van je bloedlijn en erfelijke factoren …is de kant waar je grootste passie en creativiteit ligt … herbergt een weten en gave die af is, je hoeft niets te leren …brengt een grote en duurzame vreugde wanneer je vanuit essentie gaat leven Het feit dat je een tweegeborene bent, houdt de mogelijkheid in dat je twee keer geboren wordt. Vanaf je eerste geboorte als baby ligt de focus op de bloedlijn. Je moet een persoonlijkheid opbouwen. Deze fase is gelardeerd met conditioneringen en overtuigingen die je vaak van je ouders overneemt. Nadat de persoonlijkheid is opgebouwd is het tijd voor de tweede geboorte, die vanuit essentie. Nu begint de essentiele ontwikkeling. De nieuwe tijd staat vooral ook in het teken van de individuele essentiele ontwikkeling. Als je een tweegeborene bent, word je dus twee keer geboren. Althans, dat is de bedoeling. En dat is ook een van de kenmerken van de nieuwe tijd. In de oude tijd lag de focus van onze ontwikkeling voornamelijk op het opbouwen van de persoonlijkheid, de persoonlijke ontwikkeling dus. We namen onze kosmische identiteit vanaf de geboorte met ons mee, maar bij veel mensen bleef deze goddelijke kiemkracht slapen in het bewustzijn. De nieuwe tijd staat ook in het teken van wakker worden van deze kosmische kant in ons. Het ontwaken van je kosmisch kind in jezelf leidt automatisch naar kosmisch bewustzijn. Het ouderlijk kind en het kosmisch kind in jezelf In de nieuwe tijd is het de bedoeling dat je twee kinderen in jezelf tot volwassenheid brengt. De eerste is dus het kind dat je bent van je ouders. Dan begint je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je persoonlijkheid in je latere leven is opgebouwd, is het tijd geworden voor het andere kind. Het kosmisch kind in jezelf -­‐ de Zwarte Maan. Dit is het geboren worden vanuit essentie, wat leidt tot het verwerven van kosmisch bewustzijn. Het ouderlijk kind wordt opgevoed door je ouders. Bijna alle kinderen gaan in deze prille fase overstag, weg van zichzelf, om de aandacht en liefde te krijgen van hun ouders en omgeving om op te kunnen groeien. Daarom staat de persoonlijke ontwikkeling ook in het teken van overleving en aanpassing. Essentiele zwangerschap of mid-­‐life crisis? Wanneer je persoonlijkheid is opgebouwd kondigt zich een nieuwe levensfase aan die we graag liever benoemen als essentiele zwangerschap dan als midlife-­‐crisis. Tijdens deze fase moet je delen van je leven en van jezelf loslaten die in het teken staan van overleving en aanpassing. Delen dus die niet bij je horen. Een fase dus van schoonmaken van conditioneringen, plakkende gewoontes en hardnekkige overtuigingen …. om ruimte te maken voor je waarste zelf. Persoonlijke volwassenheid en spirituele volwassenheid De ontwikkeling van het ouderlijk kind leidt tot persoonlijke volwassenheid. Hierop hebben je ouders, opvoeders, school, omgeving, studiegenoten en collega’s mede een grote invloed. De ontwikkeling van het kosmisch kind in je leidt tot spirituele volwassenheid. De opvoeding van het kosmisch kind is anders. Dit kind in jezelf is net zo kwetsbaar als het andere kind. Het heeft de grote pijn van ontkenning ervaren, van niet gezien zijn. De opvoeding van dit kind moet je zelf doen. Maar hoe doe je dat? !!!!!!!
!!!!es
sen1
e!
!
3e!fase!–!creëren!vanuit!essen)e!
!
2e!fase!–!essen)ële!ontwikkeling.!
nieuwe!iden)fica)e,!nieuwe!
levenshouding!
!
1e!fase!B!tweede!geboorte!
!!!!!!!!!kosmisch!geboortekanaal!
per
soo
nlijk
heid
!
!
3e!fase!–!essen)ële!zwangerschap.!
loslaten!van!delen!die!niet!bij!je!
horen!
!
2e!fase!–!persoonlijke!ontwikkeling!
!
1e!fase!–!fysieke!geboorte.!
opbouwen!van!persoonlijkheid!
Eerste fase -­‐ jezelf geloven Door te onderkennen dat je een buitengewone kwaliteit in je hebt waarin je vaak zelf niet gelooft omdat je daarin ontkend bent. Het gaat dus eerst om jezelf daarin te onderkennen en jezelf te geloven. Bijna alle mensen met wie ik in deze fase werk zetten grote ogen op als ze hierop worden geattendeerd. Het gaat er nu om dat je de ontkenning omzet in kracht. Juist omdat je hierin buitengewoon en helder bent heb je iets te geven wat anderen niet hebben. Tweede fase -­‐ onderscheid maken tussen GP’s en SP’s De tweede fase is dat je een onderscheid gaat maken tussen GP’s en SP’s; Goed Publiek en Slecht Publiek. Deze benaming is niet bedoeld als oordelend maar als handvat om jezelf verder mee te helpen. De SP’s zullen je daarin tegenhouden. SP’s spiegele vaak de conditioneringen en overtuigingen die je overnam vanuit je jeugd. Het zijn personen die je daarin graag vast willen houden, omdat zij zelf daarin ook vastzitten. De GP’s zullen je stimuleren in je essentiele gave. Ze vinden het leuk en spannend als je je waarste zelf naar boven wilt halen. Het heeft geen zin om in discussie te gaan of de strijd aan te gaan met SP’s. Je kunt je energie beter richten op de mensen die je stimuleren om vanuit essentie te gaan leven. Derde fase -­‐ creeren vanuit essentie De derde fase is dat je je creativiteit gaan aanwenden en gaat creeren vanuit essentie. Want achter deze goddelijke kiemkracht zit een enorme scheppingsdrang die verbonden is met de kosmos. De nieuwe tijd staat in het teken van je essentiele ontwikkeling Het kosmisch kind in jezelf is een begaafd kind. Het heeft een goddelijke kiemkracht in zich. Deze kiemkracht vertaalt zich naar een buitengewone helderheid op een bepaald gebied. Dit is benoembaar met de geboortehoroscoop door het teken en het huis waarin je Zwarte Maan staat. Voorbeeld van de Zwarte Maan Stel dat je de Zwarte Maan in het 7e huis hebt staan in het teken Leeuw. Dan heb je een essentiele gave om verbindingen te maken. Dat doe je door communicatie en afstemming. Wanneer twee partijen ruzie hebben dan ben jij de aangewezen persoon om zonder oordeel te luisteren en ze opnieuw met elkaar in gesprek te brengen dat kan leiden tot nieuwe verbinding. Daarom ben je heel goed in de dialoog en kun je goed luisteren. In je persoonlijke relatie wil je het ultieme. Je wilt het beste uit jou en je partner halen en daarmee alle ups en down in de relatie tot communicatie brengen zodat de kwaliteit van de relatie steeds beter wordt. In beroepen als mediator, rechter, relatietherapeut, e.d. ben je als een vis in het water. Met de Zwarte Maan in het teken Leeuw kun je de beide partijen ook heel goed in hun eigen kracht zetten, hun eigen authenticiteit laten ontdekken en ze inspireren om vanuit hun hart de verbinding verder te laten groeien. Dit doe je zonder dat je er iets voor hebt geleerd, vanuit intuitie. Daarom geeft het je steeds meer vreugde. Een ander voorbeeld. Stel dat je de Zwarte Maan in het 9e huis hebt in het teken Schorpioen. Het 9e huis geeft aan dat je een groot gevoel hebt voor waarheid. Je kunt heel snel het kaf van het koren scheiden. Je kunt ook heel snel met een woord de spijker op zijn kop slaan waar een ander heel veel zinnen voor nodig heeft. Je bent altijd bezig om de rode draad uit iets te destilleren. Je kunt heel goed verbanden en samenhangen zien. Dit alles leidt tot het ontwikkelen van een hele eigen visie. Daarom gaan mensen jou om raad vragen. Ze willen weten hoe jij iets ziet. Beroepen als adviseur, beleidsmaker, visionair en leraar gaan je heel goed af. Met de Zwarte Maan in het teken Schorpioen kun je ook nog eens heel goed analyseren. Je wilt van nature weten hoe iets in elkaar zit. Dat kan van alles zijn. Van techniek tot en met de menselijke psyche. Veel mensen met deze stand zijn geboren psychologen. Of ze hebben een gave voor techniek. Je begrijpt dat de combinatie een gave oplevert op het gebied van analyse, pscyhologie, advies en visie. Combinaties Je zult ook begrijpen dat er legio combinaties mogelijk zijn van de Zwarte Maan-­‐positie in de horoscoop. 12 tekens maal 12 huizen levert al 144 combinaties op. Maar dan moet de astroloog dat ook verweven met de positie waar de Zwarte Zon staat en de Diamant. En ook met de rest van de planeten van het zonnestelsel in de horoscoop. Sterfelijkheid en eeuwigheid Kijk nog eens naar de afbeelding van Tweegeborene. Aan de ene kant heb je dus je persoonlijkheid en aan de andere kant essentie. De persoonlijkheid is sterfelijk, die leeft maar een keer. Essentie is eeuwig. Als iemand zegt dat het na dit leven afgelopen is, dan heeft hij gelijk want hij spreekt vanuit zijn persoonlijkheid. En als iemand zegt dat hij het eeuwige leven heeft, dan heeft hij ook gelijk want hij spreekt vanuit essentie. Het verwerven van steeds meer kosmisch bewustzijn gaat gepaard met een steeds meer toenemend gevoel van onsterfelijkheid. Ook al weet je dat je in een sterfelijk lichaam leeft, het groeien naar spirituele volwassenheid maakt het gevoel van eeuwigheid in je steeds sterker. Essentie'(Zwarte'Maan)'
verruimd(bewustzijn(
persoonlijkheidVernauwd)bewustzijn)
Vervlechting Zonder je persoonlijkheid zou essentie nooit handen en voeten kunnen krijgen. Essentie is puur bewustzijn. Je hebt je persoonlijkheid nodig om vanuit essentie te kunnen leven en je essentiele gave om te zetten in materie. Hoe meer je je persoonlijkheid afstemt op je kosmische kant, hoe meer verwevenheid er tussen beiden kan ontstaan. Bevrijding Juist het gaan leven vanuit essentie -­‐ de Zwarte Maan -­‐ betekent een gestage bevrijding voor je persoonlijkheid. In feite leef je met je persoonlijkheid in kaders, afgepast in tijd en ruimte en vaak met het opgelegde pandour van conditioneringen en overtuigingen. Hoofdrol en subrol Heel lang speelt in de evolutie van een mensenleven de persoonlijkheid de hoofdrol. Hij domineert je hele leven, je waant je een sterfelijk wezen, gevangen in tijd en ruimte. Je speelt je rol als echtgenoot, kind, ouder, collega, vriend, etc. waarbij je misschien meer aan de verwachtingen van anderen voldoet dan echt bij jezelf te blijven. Wanneer het kosmisch kind in je ontwaakt, kun je de rollen geleidelijk omdraaien. Het kan in plaats van zo lang een bijrol te hebben gehad naar voren komen in het voetlicht. Je omgeving zal je anders gaan zien en daarom ook anders op je reageren. Je kunt jezelf een groot gevoel van ruimte geven. Je kunt je gaan verbinden met je innerlijk weten en wijsheid, die voortkomen uit de kennisvolheid van de Zwarte Maan -­‐ essentie. Dat verbinden doe je met je intuitie, speelsheid, creativiteit en met de moed om de rollen in jezelf om te draaien, ongeacht wat je omgeving daarvan vindt. Monique Leurink is Spiritueel Astroloog. Zij is docent en trainer aan de opleiding tot Nieuwetijdstrainer Zintobeing, die van start gaat in januari 2015. In deze opleiding leer je jezelf en anderen essentieel te ontwikkelen naar spirituele volwassenheid. Ook organiseert Zintobeing in dit kader workshops in Nederland en in het Kathaarse Zuid-­‐Frankrijk. www.lunanegra.nl/zintobeing. 
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards