Vragen bij presentatie Bomen - Aanplant en techniek

advertisement
Vragen bij presentatie Bomen – Aanplant en techniek
Plantput:
1. Hoe groot moet een plantput voor een boom met naakte wortel worden?
2. Hoe groot moet een plantput voor een boom met kluit worden?
Drainage en beluchting:
3. Waarvoor dient een drainagesysteem?
4. Waarvoor dient een beluchtingsysteem?
5. Mag je een drainagesysteem ook als beluchtingsysteem gebruiken? Motiveer je antwoord.
6. Mag je een beluchtingsysteem ook als drainagesysteem gebruiken?
Planttijdstip:
7. Waarom plant je een boom met een naakte wortel met een absolute voorkeur in
november/december?
8. Waarom plant je een boom met kluit niet in juni/juli/augustus/september?
9. Hoe kan het dat een boom met een kluit bijna het hele jaar geplant kan worden?
Plantdiepte:
10. Wat gebeurd er als je een boom te diep plant?
11. Wat gebeurd er als je een boom te ondiep plant?
Boomaanplant:
12. Schrijf een stappenplan in eigen woorden voor het planten van een boom. Je mag zelf kiezen
of je een boom met naakte wortel of met kluit uitwerkt.
Snoeien bij aanplant:
13. Wat moet je snoeien na de aanplant van een boom? Welke uitzondering is er?
Verankering:
14. Wat is het nut van het aanbrengen van een verankering bij het planten van een boom?
15. Geef 3 voorbeelden van een verankering.
Watergeefvoorziening:
16. Noem 2 voorbeelden waarmee je een watergeefvoorziening kunt maken.
17. Hoe diep plaats je een kunststof gietrand? Wat is hier de reden van?
Nazorg:
18. Wat is nazorg en wat doe je als je nazorg uitvoert?
19. Wat is de reden dat je bij groter aangeplante bomen in een langere periode van nazorg moet
voorzien?
Download