Onderzoek diverse ziekte- processen in lichaam waarmee

advertisement
Onderzoek diverse ziekteprocessen in lichaam waarmee
ontstekingen en bepaalde
tumoren opgespoord worden
Galliumscintigrafie
2
Wanneer moet u komen voor het onderzoek?
U krijgt het onderzoek op:
…………………………….dag …………..............., om …………………………….uur
en om …………………………….uur.
…………………………….dag …………..............., om …………………………….uur.
…………………………….dag …………..............., om …………………………….uur.
Wilt u alstublieft deze afspraak bevestigen tussen 9.00-12.00 uur en
14.00-17.00 uur op telefoonnummer: (024) 365 74 86.
Waar moet u zijn?
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3b. U
wordt daar verwezen naar de juiste wachtruimte. Zodra u aan de
beurt bent, wordt u opgehaald.
Kunt u niet komen op de afgesproken dag?
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel
mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. Er kan
dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een
galliumscintigrafie te laten maken op de afdeling nucleaire
geneeskunde. Een galliumscintigrafie is een nucleair geneeskundig
onderzoek waarmee ontstekingen en bepaalde tumoren in het
lichaam opgespoord kunnen worden. Het onderzoek wordt gedaan
met een radioactieve vloeistof (gallium). U krijgt een kleine
hoeveelheid radioactief gallium via een infuus in een bloedvat in de
arm ingespoten. Na 3 uur, na 2 dagen en na 3 dagen worden met
een gammacamera foto’s gemaakt. Het resultaat geeft de specialist
informatie over de mogelijke oorzaak van uw klachten.
Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. Dat wil
zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt.
3
Voorbereiding
Als er voor laboratoriumonderzoek bloed of urine moet worden
afgenomen, dient dit zo mogelijk vóór de nucleaire injectie of twee
dagen erna te gebeuren. Voor dit onderzoek zijn geen bijzondere
voorbereidingen nodig. U mag gewoon eten en drinken en u kunt
uw medicijnen gewoon innemen. Wanneer een ontsteking in de
onderbuik gezocht wordt, is het mogelijk dat u een recept mee
krijgt voor een laxeermiddel. Dit is nodig omdat gallium in de
ontlasting terechtkomt en dat kan de beoordeling van de onderbuik
moeilijk maken. Wanneer andere lichaamsdelen worden
onderzocht, is het niet nodig dat u gelaxeerd wordt.
Onderzoek
Een laborant brengt in een bloedvat in de arm een infuus in.
Behalve de prik voelt u niets. Via het infuus krijgt u gallium
ingespoten. Het lichaam heeft tijd nodig om gallium op te nemen.
3 uur na injectie worden 2 foto’s gemaakt die 10 minuten per
opname duren. Direct voordat de foto’s gemaakt worden, wordt u
gevraagd om uit te plassen op het toilet. Voor het onderzoek moet
u kleding met ritsen en metalen knopen en bh uitdoen.
U mag uw ondergoed, sokken en een t-shirt aanhouden. Tijdens het
maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoekstafel.
Onder en vlak boven u bevindt zich een gammacamera.
Na 2 dagen worden foto’s gemaakt van het hele lichaam. Het maken
van deze foto’s duurt 80 minuten. Het is belangrijk om zo stil
mogelijk te blijven liggen. Na 3 dagen worden alleen foto’s van
bepaalde delen van het lichaam gemaakt. Dit duurt 45 minuten.
Duur van het onderzoek
De eerste dag duurt het onderzoek in totaal 3,5 uur met daarin een
wachttijd van 3 uur. Deze wachttijd is nodig voor het transport van
gallium naar mogelijke ontstekingshaarden. Gedurende het wachten
hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven. De derde dag en de vierde
dag worden alleen foto’s gemaakt en krijgt u geen injectie meer.
De derde dag duurt het onderzoek ongeveer 1,5 uur.
De vierde dag duurt het onderzoek ongeveer 1 uur.
4
Nazorg
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid
wordt niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.
De radioactieve stof wordt uitgescheiden via urine of ontlasting.
Neem daarom de normale standaard hygiënische maatregelen in
acht.
Uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek, het resultaat
is na ongeveer 5 werkdagen bij uw behandelend arts.
Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer u de uitslag krijgt.
Mogelijke risico’s en complicaties
De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij een
nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan u
wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een
röntgenfoto. U zult hiervan geen meetbaar nadelig effect
ondervinden. Van de ingespoten stof merkt u niets. Na enkele
dagen is de radioactieve stof uit uw lichaam verdwenen. U vormt
geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze
stoffen in uw lichaam zit. Allergische reacties komen uiterst zelden
voor, en dan alleen in lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een
bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat.
Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.
Zwangerschap
Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, neem dan
contact op met uw behandelend specialist. Uw specialist kan dan
overwegen een ander onderzoek te laten doen.
Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken
worden. Hoe lang die onderbreking moet zijn, is afhankelijk van het
soort onderzoek.
5
Vragen
Heeft u voorafgaand aan het onderzoek nog vragen, dan kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling nucleaire
geneeskunde. De laborant vertelt u tijdens het onderzoek steeds
wat er gaat gebeuren. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor,
tijdens en na het onderzoek.
6
7
Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling nucleaire geneeskunde (B48) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon: (024) 365 74 86
8
G429-D / 03-16
www.nucleairegeneeskunde.cwz.nl
Download