Voordracht vrijwilligersorganisatie van het jaar 2016 Wilt u een

advertisement
Voordracht
vrijwilligersorganisatie van het
jaar 2016
Wilt u een organisatie voordragen voor de vrijwilligersprijs Vrijwilligersorganisatie van het jaar
2016 van de gemeente Tilburg?
Vult u dan a.u.b. onderstaand formulier zo uitgebreid mogelijk in en lever dit vóór 12 september
a.s. in bij ContourdeTwern, bij voorkeur per e-mail: [email protected] of per post
t.a.v. Willeke van Gulik, Postbus 3078, 5003 DB Tilburg. Alléén organisaties die gevestigd zijn in de
gemeente Tilburg komen in aanmerking voor deze prijs.
Gegevens voordrager:
Uw naam:
Adres:
Postcode:
Uw e-mailadres:
Telefoon:
Woonplaats:
Mobiel:
Uw relatie tot de organisatie:
U draagt voor:
Naam organisatie:
Naam en functie contactpersoon:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:
Telefoon:
Woonplaats:
Mobiel:
Website:
Omschrijving doelstelling en activiteiten van de organisatie. Graag zo uitgebreid mogelijk
beschrijven.
Uw motivatie. Waarom verdienen de vrijwilligers van de organisatie die u voordraagt een
nominatie?
Uit alle voordrachten kiest een deskundige jury drie genomineerde organisaties. Deze genomineerden
zullen begin oktober gepresenteerd worden in het Brabants Dagblad. Daarna kunnen alle inwoners uit
de gemeente Tilburg eenmaal hun stem uitbrengen op hun favoriete vrijwilligersorganisatie. De
1
winnaar wordt 4 november a.s. in samenwerking met Interpolis en Rabobank Tilburg e.o. tijdens een
feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt.
2
Download