het werk van de transfer-verpleegkundige - KBO

advertisement
HET WERK VAN DE TRANSFER-VERPLEEGKUNDIGE
Eén contactpersoon, de transferverpleegkundige, die er voor zorgt
dat patiënten na ontslag uit het ziekenhuis de zorg krijgen die
nodig is en niet verstrikt raken in allerlei regelingen en
papierstromen. De voortzetting van deze service aan de patiënt is
nu geborgd.
De samenwerkingsovereenkomst tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis in
Tilburg, het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk, het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en bijna alle zorgaanbieders in MiddenBrabant wordt gecontinueerd. Hierdoor kunnen patiënten van beide
ziekenhuizen ook de komende jaren rekenen op de ondersteuning van een
transferverpleegkundige.
De overeenkomst, die al langere tijd bestaat, is met vijf jaar verlengd.
Bovendien hebben zich meer partijen aangesloten. Maar liefst veertien
verschillende organisaties bevestigden de nieuwe afspraken met een
handtekening. Een samenwerking die door de omvang uniek is in
Nederland. Het belang van de patiënten stond bij alle besprekingen
voorop, een bijzonder gegeven bij de huidige marktwerking in de zorg.
Overgang
Wie na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, krijgt in Tilburg en
Waalwijk te maken met een van de negen transferverpleegkundigen. Zij
regelen de overgang naar huis, verpleeghuis of verzorgingshuis. Ruim
vijfduizend patiënten worden jaarlijks vanuit het Transferpunt in beide
ziekenhuizen begeleid.
De transferverpleegkundigen zorgen dat de patiënt niet langer dan
noodzakelijk in het ziekenhuis verblijft, bepalen welke zorg de patiënt nog
nodig heeft en kijken hoe dat het best geregeld kan worden. Dat kan zijn
met thuiszorg, of door opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Daarna wordt ook de hulp geregeld, waarbij de patiënt zelf aan kan geven
welke zorgaanbieder de voorkeur heeft. Als de zorg niet tijdig kan worden
gestart, zoeken zij samen met de patiënt naar alternatieven.
Deskundig
De verpleegkundigen zijn deskundig op het gebied van de diverse
financieringsvormen van hulp, zoals AWBZ (Algemene Wet Bijzonder
Ziektekosten) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ze zijn in
dienst van het Centrum Indicatiestelling Zorg en stellen indicaties voor
AWBZ of Wmo, zodat de patiënt daar een beroep op kan doen.
De veertien partijen die het nieuwe convenant hebben ondertekend zijn:
CIZ, TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Thebe Thuiszorg,
De Zorgverlener, De Volckaert, De Wever, Schakelring, RC Leijpark, CCC
Zorg, ’t Heem, Het Laar, Actief Zorg en Stichting Maasduinen.
Download