Nederlandse gezondheidszorg blijft bovenaan de Europese ranglijst Is

advertisement
Euro Health Consumer Index 2013:
Nederlandse gezondheidszorg blijft bovenaan de Europese
ranglijst
Is ‘de politici op afstand houden’ het geheime wapen?
Brussel, 28 november 2013
Nederland blijft nr. 1 op de lijst van Europese gezondheidszorg!
Zonder echte zwakke punten, laat de Nederlandse
gezondheidszorg zien dat vele landen iets kunnen leren van
hun aanpak: laat de vakmensen de gezondheidszorg regelen en
beperk de operationele invloed van politici.
Vandaag werd in Brussel de 7de uitgave van de EHCI
gepresenteerd. Nederland blijft, met 870 van de mogelijke 1000
punten, aan de top. Nederland wordt gevolgd door Zwitserland,
IJsland, Denemarken en Noorwegen. Het onderzoek omvat 35
landen.
Nederland is het enige land dat zich consistent in de top drie van de
ranglijst heeft weten te plaatsen sinds de eerste EHCI in 2005, zegt
Dr. Arne Björnberg, HCP directeur en onderzoeksdirecteur. Als we
dit aanhoudend succes in aanmerking nemen, ligt het voor de hand
te denken dat de tactiek om de operationele beslissingen op het
gebied van gezondheidszorg tot op een ongewoon hoog niveau
door de medische vakmensen te laten nemen met
medezeggenschap van patiënten het “geheime Nederlandse
wapen” is. De financierende organen en gezondheidszorgamateurs,
zoals politici en bureaucraten, schijnen in Nederland op grotere afstand gehouden te worden van de
operationele beslissingen op het gebied van gezondheidszorg dan in bijna alle andere Europese
landen.
Sterke en zwakke punten
NL leidt in twee van de zes categorieën van de EHCI: ‘Patiëntenrechten en –informatie’ (samen met
Denemarken) en ‘Omvang en reikwijdte van de geleverde diensten’. De duidelijke overwinningsmarge
kan verklaard worden doordat het Nederlandse gezondheidzorgsysteem geen echte zwakke punten
heeft, omdat het Nederlandse probleem van oudsher, een matige score voor Wachttijden, in 2013 in
grote mate is opgelost, stelt Dr. Arne Björnberg.
De uitstekende prestaties zouden nog indrukwekkender zijn met een betere kostenefficiëntie. Zolang
de Nederlanders bereid zijn voor dure zorg te betalen, gaat het goed. Anders is er veel potentieel
voor besparingen wanneer het aandeel poliklinische behandelingen op hetzelfde niveau gebracht kan
worden als in omringende landen.
Zijn op verzekering-gebaseerde gezondheidszorgsystemen superieur?
In de EHCI schijnen gezondheidszorgsystemen die gefinancierd worden door verzekeringen
(“Bismarck systemen”) het beter te doen dan de door belastingen gefinancierde systemen
(“Beveridge”). Er zijn wel enkele succesvolle door belastingen gefinancierde
gezondheidszorgsystemen, maar dit is meestal in kleine, rijke landen, zoals Denemarken, IJsland en
Noorwegen. De duidelijke meerderheid van de landen met een goed-presterende gezondheidszorg
zijn gebaseerd op verzekeringen, zoals Nederland, Zwitserland, België, Duitsland en Frankrijk. (Zie
hieronder voor de volledige ranglijst).
Crisisimpact
Voor de eerste keer sinds de aanvang van de metingen in 2005, kan de Euro Health Consumer Index
(EHCI) een groeiende gezondheidszorg-kloof bespeuren tussen de rijke, financieel sterke delen van
Europa en de minder rijke, door de crisis getroffen delen. In 2013 zijn er bijna geen landen met een
middelhoog inkomen in de bovenste helft van de Index te vinden. Behandelingsresultaten voor
bijvoorbeeld kanker en kindersterfte blijven zich in heel Europa verbeteren. In tijden van
bezuinigingen laten landen met een hoger inkomen meer verbetering zien, wat de kloof met Europese
landen met een laag en middelhoog inkomen vergroot.
HCP
De EHCI is sinds de aanvang in 2005 een “industriële norm” geworden voor de hedendaagse toezichthouding op
de gezondheidszorg. De Index wordt samengesteld op basis van een combinatie van openbare statistieken,
patiënten-enquêtes en onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Health Consumer Powerhouse Ltd., een in
Zweden gevestigde privéonderneming, dat de prestaties meet van de gezondheidszorgsector in Europa en
Canada ter ondersteuning van de empowerment van patiënten en consumenten.
De EHCI 2013 werd ondersteund door onbeperkte subsidies van Pfizer Inc in de VS, en Medicover S.A. en de
New Direction Foundation in België.
De EHCI documenten worden gepubliceerd op de HCP website: www.healthpowerhouse.com. Ze zijn gratis
verkrijgbaar en iedereen mag deze documenten onder vermelding van de bron citeren.
Voor vragen en informatie:
Arne Björnberg: +46 70 584 84 51; [email protected]
Johan Hjertqvist: +46 70 752 18 99; [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards